Anadolu'da İslâmiyet

·
Okunma
·
Beğeni
·
601
Gösterim
Adı:
Anadolu'da İslâmiyet
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051713816
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Baskılar:
Anadolu
Anadolu
Anadolu’da İslamiyet, Anadolu’ya gelen ilk Türklerin nasıl bir İslam anlayışı geliştirdiklerini ve ne gibi kültürel-dini farklılıklar taşıdıklarını incelemektedir. Köprülü burada özellikle Alman Şarkiyatçı Franz Babinger’in Anadolu Selçuklularının ekseriyetinin Şii olduğu iddiasına karşı çıkar. Anadolu’da İslamiyet birçok bakımdan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ’ı tamamlamaktadır. Köprülü’nün bu metinde yürüttüğü çeşitli tartışmalar, aradan geçen yüzyıl boyunca Abdülbâki Gölpınarlı’dan Ahmet Yaşar Ocak’a, Suraiya Faroqhi’den Ahmet Karamustafa’ya dek takip edilip tekrar tekrar yorumlanmış ve günümüze dek zenginleşerek gelen literatürü şekillendirmiştir. “Sözün kısası müellif, hikâyeci tarih merhalesini geniş surette geçerek, sağlam bir izah ve terkip eseri vücuda getiriyor. Bu mükemmel küçük kitabın teferruatına girmenin faydası yoktur.” -Lucien Febvre, Annals d’Histoire Economique et Sociale, 1937- “Köprülü’nün eserlerinde ortaya koyduğu, mahiyetini açıkladığı pek çok konu ve mesele, bugün onun teşhis ettiği biçimde tezahür etmiş; vardığı birçok sonuç, üstelik daha da kuvvetli bir biçimde teyid edilmiştir.” -Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, TOBB Üniversitesi- “Köprülü Oryantalizmin Türklerin tarihini sömürgeleştirmesine karşı çıkan ilk Türkologlardan biridir.” -Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi-

(Tanıtım Bülteninden)
143 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10 puan
Büyük mütefekkir Köprülü, Türklerin anadolu ya gelişini, İslamiyeti kabul edişini, anadolu Türk medeniyetine olan başta Moğollar olmak üzere iran'ın, Timur'un, islami tarikatların ve Türkmen boylarının etkisini ayrıntısıyla incelediği bilimsel eser. Dipnotları ayrı bir eser hükmünde olan kitap konuyla alakalı önemli klasik yazarların ve bilimsel araştırmaların yanlışlıklarını ve varsa doğru yanlarını da aktararak konu hakkında eksiksiz bir kaynak taraması da sunuyor. Bşr eserden başka ne istenilir ki?
Ahireti inkar ve hululü tasdik ederek Cenab-ı Hakk’ın iptida Hazret-i Ali ile ve sonra Sultan Olcayto Hudabende ile ittihad ettiğini söyleyen ve bütün muharramatı mübah addeden bu Türkmen babası, harici kıyafet itibariyle de Altay’daki Türk şamanlarını hatırlatmaktadır.
Mevleviler daha Celaleddin-i Rumi’den başlayarak Türkmen babalarına fena bir gözle bakmışlar, onları kendilerine rakip görmüşler ve Moğol istilasını müteakip onlara aleyhtar bir vaziyette bulunmak için bir aralık Karamanlılara karşı bile Moğolların hakimiyetini tercih etmişlerdir
Osmanlıların Kay’lara değil, etnoloji itibariyle onlardan belki tamamen ayrı olan Oğuz boylarından “Kayı:Kığ”lara mensup oldukları ve hicri yedinci asır esnasında Selçuki hükümdarları tarafından Bizans serhadlerine ikame edildikleri muhakkaktır.
Mevleviler daha Celaleddin-i Rumi’den başlayarak Türkmen Babalarına fena bir gözle bakmışlar, onları kendilerine rakip görmüşler ve Moğol istilasını müteakip onlara aleyhdar bir vaziyette bulunmamak için bir aralık Karamanlılara karşı bile Moğolların hakimiyetini tercih etmişlerdir.
Kendisine hilafgir bir takım müverrihlerin haksız istinadatına rağmen Türk aleminin İslamlaşmasında Timur’un büyük bir hizmeti olduğu asla inkar edilemez

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anadolu'da İslâmiyet
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051713816
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Baskılar:
Anadolu
Anadolu
Anadolu’da İslamiyet, Anadolu’ya gelen ilk Türklerin nasıl bir İslam anlayışı geliştirdiklerini ve ne gibi kültürel-dini farklılıklar taşıdıklarını incelemektedir. Köprülü burada özellikle Alman Şarkiyatçı Franz Babinger’in Anadolu Selçuklularının ekseriyetinin Şii olduğu iddiasına karşı çıkar. Anadolu’da İslamiyet birçok bakımdan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ’ı tamamlamaktadır. Köprülü’nün bu metinde yürüttüğü çeşitli tartışmalar, aradan geçen yüzyıl boyunca Abdülbâki Gölpınarlı’dan Ahmet Yaşar Ocak’a, Suraiya Faroqhi’den Ahmet Karamustafa’ya dek takip edilip tekrar tekrar yorumlanmış ve günümüze dek zenginleşerek gelen literatürü şekillendirmiştir. “Sözün kısası müellif, hikâyeci tarih merhalesini geniş surette geçerek, sağlam bir izah ve terkip eseri vücuda getiriyor. Bu mükemmel küçük kitabın teferruatına girmenin faydası yoktur.” -Lucien Febvre, Annals d’Histoire Economique et Sociale, 1937- “Köprülü’nün eserlerinde ortaya koyduğu, mahiyetini açıkladığı pek çok konu ve mesele, bugün onun teşhis ettiği biçimde tezahür etmiş; vardığı birçok sonuç, üstelik daha da kuvvetli bir biçimde teyid edilmiştir.” -Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, TOBB Üniversitesi- “Köprülü Oryantalizmin Türklerin tarihini sömürgeleştirmesine karşı çıkan ilk Türkologlardan biridir.” -Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi-

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • İsmail Yıldırım

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0