Bütün Eserleri (Taklitçiliğimiz, Meşrutiyet, Toplumsal Bunalımımız, Bağnazlık, Düşünsel Bunalımımız, İslâm Dünyasının Çöküşü Üzerine Bir Deneme, İslâmlaşmak, İslâm Toplumunda Siyasal Kurumlar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
156
Gösterim
Adı:
Bütün Eserleri
Alt başlık:
Taklitçiliğimiz, Meşrutiyet, Toplumsal Bunalımımız, Bağnazlık, Düşünsel Bunalımımız, İslâm Dünyasının Çöküşü Üzerine Bir Deneme, İslâmlaşmak, İslâm Toplumunda Siyasal Kurumlar
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059268080
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyüyenay Yayınları
Mehmet Âkif'in deyişiyle, "Ümmetin en büyük mütefekkirlerinden birisi" olan Said Halim Paşa, son dönem Osmanlı düşünürlerinin tartışmasız en özgünü ve önemlisidir. Derin İslâmî kavrayışı, eserlerinde olduğu gibi kişiliğinde de kendisini somut biçimde gösteren Said Halim Paşa'nın hiç kuşku yok ki en önemli yanı düşünürlüğüdür. "Buhranlarımız" başlığı altında toplanan "Taklitçiliğimiz", "Meşrutiyet", "Bağnazlık", "Toplumsal Bunalımımız", "Düşünsel Bunalımımız", "İslâm Dünyasının Çöküşü Üzerine Bir Deneme" ve "İslâmlaşmak" ile son eseri "İslâm Toplumunda Siyasal Kurumlar", onun entelektüel gücünün kanıtıdır.

Batı dünyası ve uygarlığı hakkındaki derin bilgi sahibi Paşa'nın eserlerinde Batı toplumlarının tarihsel, siyasal ve toplumsal çözümlemeleri oldukça geniş bir yer tutar. Said Halim Paşa'nın üzerinde önemle durduğu ikinci konu da İslâm dünyasının sorunlarıdır. O bu sorunları da üstün bir kavrayışla ele almış, nedenlerini, sonuçlarını büyük bir açık lıkla gözler önüne sermiştir. Ama bununla da kalmayarak, bu sorunlara ilişkin son derece akılcı, isabetli çözüm yolları üretmiş, önermiştir. Bugün, Türk toplumunun gündemini işgal eden ve düzeysiz tartışmalarla çözümsüzlüğe mahkûm edilen birçok konunun Paşa tarafından çözümlendiğini görmek şaşırtıcıdır. Bu da, Paşa'nın düşünce ve yapıtlarının günümüzde bile taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Türk düşünce tarihinin doruklarından birini oluşturan Said Halim Paşa'nın yapıtlarının bu toplu basımının, düşünce dünyamıza yeni bir boyut ve derinlik getireceğinden eminiz.
(Tanıtım Bülteninden)
238 syf.
Said Halim Paşa denildiğinde birçoğumuzun aklına Yeniköy’deki boğaza nazır Said Halim Paşa Yalısı gelir. Kavalalı Ailesi’ne mensup olan Said Halim Paşa’nın kendisi pek kullanmasa da bazı kaynaklarda isminin başına “Prens” ünvanı da getirilmektedir.

Said Halim Paşa, Osmanlı Devleti’nin ölüm kalım savaşı verdiği yıllarda, savaşın tam ortasında bulunmuş, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un deyimiyle; “Ümmetin en büyük mütefekkirlerinden birisi”, İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın deyişi ile “devlet ricali arasında tanıdığım en yetkin devlet adamı”dır.

Köklü bir aile ve devlet geleneğinin yanı sıra Avrupa eğitimi de almış, köklerine sarsılmaz bir inançla bağlı bir mütefekkirdir. Mütefekkir kelimesini “düşünür” olarak kullandığımızda kavramın içi kendiliğinden boşalıyor o yüzden Said Halim Paşa’ya düşünür demek O’nun bilgi ve tecrübe hazinesine haksızlık etmek olur.

İsviçre’de 5 yıl siyasal ilimler eğitiminin yanı sıra 4 bilen ve entelektüel birikimi yüksek olan Paşa, uluslararası arenada bir çok yayını hem takip etmiş hem de yayınlar vermiştir.

Eserlerinde açık olarak görünen hem Batı hem de Doğu’ya olan engin bilgi ve birikimi, sorunlara yönelik getirdiği eleştiri ve çözüm önerileri entelektüel seviyesinin hangi boyutlarda olduğunu gözler önüne sermektedir.

Kitaptaki yazılarından bazılarının Fransızca yazılmış olması onun Batı dillerine olan hakimiyetini gösterdiği gibi aynı zamanda Batı dünyasında da okuyucu bulmasına neden olmuştur. Eserlerin temel noktasında bir sorun bulunmaktadır: İslam Ümmeti nasıl kurtulur?

Paşa’nın aklındaki tek sorun bu sorudur ve çözüm önerileri bu duygunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Said Halim Paşa’nın eserleri yayınlandığı dönemden bugüne kadar özellikle İslamcılık düşüncesinin gelişmesinde ve parlamasında önemli etkiler ortaya koymuş ve bu gücünü hala da devam ettirmektedir.

Paşa’nın kaleme aldığı konular dönemi itibariyle de günümüzde de hala üstünde mutlak anlaşmanın sağlanamadığı konulardır. Bu sebeple yargılamak da övmek de oldukça kolaydır, fakat anlamak hala zor.

Elimizdeki eser, bir başvuru kaynağıdır bunda şüphe yok. Fakat ne kadar anlıyoruz veya bu konuda ne kadar yetkiniz işte burası büyük bir muamma.

İslam dünyasının geriliği Said Halim Paşa için başlangıç noktasıdır. Geri kalmışlık durumunu samimiyetle itiraf ve kabul eder. Bu geriliğin sebeplerini tartışmaya başlamadan evvel durumu şöyle özetler:

1- İslam dünyası içinde bulunduğu geriliğin sebeplerini gerçekten bilmiyor ve konuda kesinlikle cahildir.
2- İslam dünyası geri kalmışlıkla ciddi bir şekilde ne ilgileniyor ne de bu durumu ciddi manada gelişime açık değildir.
3- Gerilikten kurtulmak için çabalayanlar ise kendi geçmişleriyle alakalarını kesmişler ve meseleye farklı temellerden yaklaşarak sonuca gidemiyorlar veya yanlış sonuca çıkıyorlar.
4- İslam dünyası geri kalmışlığı çok geç fark etmişler ve Batılılardan bu noktada da geri kalmışlardır.

Durumu bu şekilde açıklayan Paşa, eserlerinde İslam dünyasının geri kalmışlığıyla ilgili söylenen bütün sözlerin yanlışlığını ortaya koyduğu gibi gerçek nedenleri de tek tek açıklamaktadır.

Said Halim Paşa, döneminin çok ötesine geçmiş bir isimdir. Sahip olduğu fikri düzey bugün dahi tartışılan konularda getirdiği çözüm ve tespitler Paşa’nın ne kadar büyük bir mütefekkir olduğunu göstermekle kalmaz, bizim henüz o seviyelere çıkamadığımızı da gösterir.

Celal Nuri İleri’nin deyimiyle; “Sadrazam olmakla ne biraz büyümüş, ne de esarete düşmekle zerre kadar küçülmüştür. Her şeyi geniş açıdan görür, hiçbir şeyin teferruatı ile uğraşmazdı.”

Türk düşünce tarihinin zirve noktalarından birisi olan Paşa’nın eserlerinden yararlanırken bir cümlesi ile bambaşka dünyalara kapılar aralamak mümkündür bunu da en iyi okurken anlayabiliriz.

Kitap için teknik bilgilendirmeler yapmak ise şu noktada bana yersiz gibi geliyor. Zaman, Paşa’nın kalem oynattığı alanlarda haklı olduğunu ortaya çıkarıyor ve O’nun fikirlerindeki doğruluğu ve tecrübesini tekrar tekrar bize hatırlatıyor.
Mutluluk denilen şeyin herkes tarafından aynı biçimde anlaşıldığını sanmak, çok büyük bir yanlıştır.
Said Halim Paşa
Sayfa 137 - Büyüyenay Yayınları
İnsanoğlunun gerçeği aramaya ve adaleti gerçekleştirmeye yönelik çabalarının meyvesinden başka bir şey değildir.
Said Halim Paşa
Sayfa 17 - Büyüyen Ay Yayınları
Bir ulus, bir zorbayı zorla tahtından indirmekle özgürlüğünü kazanmış olmaz. Öncelikle yapılması gereken şey, zorbalığın geri gelmesini engelleyici önlemleri almaktır.
Said Halim Paşa
Sayfa 17 - Büyüyen Ay Yayınları
Başkalarının çaba ve çalışmaları sayesinde aczimizi telafi edemeyeceğimizi itiraf ve kabul etmek zorundayız.
Said Halim Paşa
Sayfa 33 - Büyüyenay Yayınları
Bir Kant’ın yahut bir Spencer’in ahlâk görüşüne inanan, sosyal hayatta Fransız, siyâsette İngiliz usûlünü kabul eden bir müslüman, ne kadar bilgili olursa olsun, ne yaptığını bilmeyen bir kimseden başka bir şey değildir.

İslâmlaşmak, s.186
Batı uygarlığının parlaklığına öyle hayran olmuş, öyle tutulmuşuz ki, onu oluşturan nedenleri kavramaktan aciz kalmışız. Söz konusu nedenlerin sonuçlarını, uygarlığı oluşturan nedenler gibi anlama yanlışına düşmüşüz...
Yurdumuzun uğradığı tüm felaketlerin temel nedeni, üzerinde yaşayan bireylerin ahlaki eksiklikleridir. Bu eksiklikler, yurda ilişkin görevlerin yerine getirilmesini çeşitli nedenlerle engellemektedir. Bunu her birimizin kabul etmesi, vicdanî bir sorumluluktur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bütün Eserleri
Alt başlık:
Taklitçiliğimiz, Meşrutiyet, Toplumsal Bunalımımız, Bağnazlık, Düşünsel Bunalımımız, İslâm Dünyasının Çöküşü Üzerine Bir Deneme, İslâmlaşmak, İslâm Toplumunda Siyasal Kurumlar
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059268080
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyüyenay Yayınları
Mehmet Âkif'in deyişiyle, "Ümmetin en büyük mütefekkirlerinden birisi" olan Said Halim Paşa, son dönem Osmanlı düşünürlerinin tartışmasız en özgünü ve önemlisidir. Derin İslâmî kavrayışı, eserlerinde olduğu gibi kişiliğinde de kendisini somut biçimde gösteren Said Halim Paşa'nın hiç kuşku yok ki en önemli yanı düşünürlüğüdür. "Buhranlarımız" başlığı altında toplanan "Taklitçiliğimiz", "Meşrutiyet", "Bağnazlık", "Toplumsal Bunalımımız", "Düşünsel Bunalımımız", "İslâm Dünyasının Çöküşü Üzerine Bir Deneme" ve "İslâmlaşmak" ile son eseri "İslâm Toplumunda Siyasal Kurumlar", onun entelektüel gücünün kanıtıdır.

Batı dünyası ve uygarlığı hakkındaki derin bilgi sahibi Paşa'nın eserlerinde Batı toplumlarının tarihsel, siyasal ve toplumsal çözümlemeleri oldukça geniş bir yer tutar. Said Halim Paşa'nın üzerinde önemle durduğu ikinci konu da İslâm dünyasının sorunlarıdır. O bu sorunları da üstün bir kavrayışla ele almış, nedenlerini, sonuçlarını büyük bir açık lıkla gözler önüne sermiştir. Ama bununla da kalmayarak, bu sorunlara ilişkin son derece akılcı, isabetli çözüm yolları üretmiş, önermiştir. Bugün, Türk toplumunun gündemini işgal eden ve düzeysiz tartışmalarla çözümsüzlüğe mahkûm edilen birçok konunun Paşa tarafından çözümlendiğini görmek şaşırtıcıdır. Bu da, Paşa'nın düşünce ve yapıtlarının günümüzde bile taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Türk düşünce tarihinin doruklarından birini oluşturan Said Halim Paşa'nın yapıtlarının bu toplu basımının, düşünce dünyamıza yeni bir boyut ve derinlik getireceğinden eminiz.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Esra Kovancılar
  • İbrahim pulat
  • MURAT ALPER
  • M Corleone
  • Sadrettin
  • Bora
  • Sebahattin Ramazan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0