Büyük Sözleşme Magna Charta (Magna Charta Libertatum - Özgürlükler Sözleşmesi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
169
Gösterim
Adı:
Büyük Sözleşme Magna Charta
Alt başlık:
Magna Charta Libertatum - Özgürlükler Sözleşmesi
Baskı tarihi:
Kasım 2009
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759971399
Çeviri:
Çiğdem Dürüşken
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Baskılar:
Büyük Sözleşme Magna Charta
Büyük Sözleşme Ya Da Özgürlükler Sözleşmesi
İlk defa Latinceden çevrilen Magna Charta (Büyük Sözleşme) ya da diğer adıyla Magna Charta Libertatum (Özgürlükler Sözleşmesi), incecik bir parşömene ortaçağ Latincesiyle yazılmış, özellikle tarih ve hukukla ilgili araştırmalar yapan herkesin baştan sona okumuş olmasa da, bir şekilde haberdar olduğu en ünlü bağımsızlık sözleşmesidir. İngiltere’nin ortaçağdaki krallarının derebeylik düzeni içindeki zorbaca uygulamalarına karşılık bireysel hak ve özgürlüklerin kazanımına yönelik bir sözleşme olan Magna Charta dönemin İngiltere’sinin yerel ve gündelik sorunlarını çözüyor görünse de; keyfi yönetime şiddetle karşı çıkışı, hak ve özgürlükler için güvence arayışı açısından XIII. yüzyıldan insanlığa kalan bir hukuk mirası olarak da algılanabilir. 15 Haziran 1215 yılında Kral John, Papa III. Innocent ve baronlar arasında imzalanan ve kralın yetkilerine gem vurmayı ve hukukun kraldan üstün olduğunu vurgulamayı amaçlayan bu sözleşmenin içeriğine genel olarak bakıldığında, tartışmasız ilk göze çarpan kilisenin özerkliğini güvence altına alma, kilisenin seçim özgürlüğünü tanıma, krallar ve baronlar arasında yönetimsel açıdan ortaya çıkan anlaşmazlıklara çözüm bulma ve güçler arasında denge oluşturma kaygısının ön planda olmasıdır.
Sena Yorulmaz
Sena Yorulmaz Büyük Sözleşme Ya Da Özgürlükler Sözleşmesi'ni inceledi.
64 syf.
·1 günde·10/10
Magna Carta'dan bahseden Çiğdem Dürüşken bunun en ünlü bağımsızlık sözleşmesi olduğunu söylüyor. Bence şu da eklenmeli ki kapsamı da fazlaca dar bir sözleşme. Bireysel hak ve özgürlüklerin kazanımına yönelik sağlanan haklar genel olarak mülkiyet üzerinden verilmiş. İlk maddesinin kilise ile başlıyor olması bana dikkate değer geldi. Zaten belgenin laik olmadığı kolayca anlaşılıyor ve birçok kitapta da belirtiliyor. Bunu zamanının çok erken olmasına bağlıyorlar diğer bildirgelere göre. Kral Yurtsuz John ve baronların karşılıklı yetki ve görevlerini belirleyen belge 63 maddeden oluşuyor. Bu belge 15 Haziran 1215 de Kral John, Papa III. Innocent ve baronlar arasında imzalandı. Hukukun kraldan üstün olduğunu vurgulayan bir belgeye kralın imza atması çok büyük bir gelişme olarak görülebilecektiyse de kralın bunu imzalamaktan başka şansının kalmamış olması,bunun krala zorla imzalatılmış olması bana kalırsa onun bu büyük değerini düşürmüş. Evet kralın yetkilerini sınırlayan bir belge ve evet kral bunu imzalamış ama bunun onun inisiyatifinde olmamış olması belgeyi anlamsızlaştırıyor. Papa'nın belgeyi reddetmesi ve baronların da Londrayı terk etmesi üzerine, kral da hemen belgeyi tanımadığını söylüyor. Bunun böyle olacağı bilinmiş ve bence bu yüzden belgeye sürekli sonsuza kadar uyulacağına dair ibareler konulmuştur sanki. Başlangıçta sözleşmedeki maddeler konusunda sonsuza değin uzlaştık denilmekte ve bunun mirasçıları tarafından da benimseyeceği söylenmektedir.

Buraya kadar anlatılanlar birçok kitapta herkesin bulabileceği bilgiler ve bundan sonrakiler de muhtemelen böyle olacak. Ancak şunun eleştirisini yapmak istiyorum: bu kitaplar tarihin bir zamanında belli hukukçular veya tarihçiler tarafından okunmuş yorumlanmış ve belli maddeler çerçevesinde açıklanmış. Kalıplara dökülen bu açıklamalar yıllarca aynı şekilde, tek tek anlatılıyor. Biz bilmediğimiz bir metnin tüm özelliklerini ezbere biliyoruz belki ama belgeyi görsek bunun ne olduğunu bilmeyeceğiz. Bilmemiz de istenmiyor gibi. Bu 10 sayfalık metni okumamız değil sadece ne olduğunu bilmemiz isteniyor. Ben bir kitap ismi görmüştüm ve çok dikkatimi çekmişti ismi " Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz" du. Bizler öyle bir eğitim alıyoruz ki bilmediğimiz, okumadığımız her şeyin bize yalnızca dayatılmış bilgisine sahibiz . Makyavel bizim için sadece "amaca ulaşmak için her yol meşru ve mübahtır" sözüne tekabül ediyor. Bunu hangi kitabında, ne için söylemiştir bilmeyiz. Ben mesela geçen haftalarda "Hükümdar"ı okuyana bunu neden söylediğini, hangi yönetimin başına, hangi yolla gelen insanlar için söylediğini yeni öğrendim. Magna Carta'yı kime sorsan" kralın yetkilerini sınırlandıran belge" olduğunu söyler ama nelerden bahsettiğini, hangi alanları neden düzenledigini kimse bilmez. Maddelerinden bihaber yalnızca bize verilen yorumları alırız. Yorum yapmamız beklenmiyor, yapılan yorumları öğrenmemiz bekleniyor. Oysa ben bunu okuduktan sonra şunun çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Derslerde bize bilmediğimiz bir metnin ne anlattığını anlatmak yerine metni bizimle birlikte çözümleyen hocalarımızın olması çok daha iyi olabilir. Böylelikle okuduklarımızdan ne çıkarımda bulunmamız gerektiğini, nasıl çözümleyeceğimizi öğrenebiliriz, belki bugünün aklı ile orada bambaşka şeyler keşfedebiliriz. Anlatmak ve dinlemek üzerine süregiden eğitim yalnızca uyku getiriyor. Öğrencilerin aktif olabilmesi, yeni şeyler keşfedebilmesi veya aktif öğrenmede bulunabilmesi için bunu şart görüyorum. Tabi bunun için önce hocalarımızın bunu yapması gerekir. Yıllarca yazılmış kitaplardan, kalıplaşmış sözlerden çıkıp, metnin içine girmek, yorumlamalar yapmak, bakış kazandırmak. Bunu her temel belge için gerekli görüyorum. Bırakın da okuduğumuzu anlayalım, madde madde aktardığınız kopuk bilgileri değil diyerek benden fazla en fazla 2 kişinin daha okuyacağı incelemenin eleştiri kısmını böylece bitiriyorum.

Yalnızca metinde dikkatimi çeken şeylerden biraz daha bahsederek incelememi bitireceğim. Araziler üzerinden bol bol kurallar anlatılmış. Hak ve özgürlük bildirgesi değil de yalnızca bir sözleşme olduğunu söylemek daha doğrudur gibi geliyor bana çünkü ilkesel ve kapsayıcı maddeler yerine ayrıntılarına inilmiş, birçok farklı seçeneği kapsayacak şekilde kurallar verilmiş ve bunlar da zaten çok yerel öyle herkese örnek olacak şeyler değil. Bundan sonra... diye başlayan cümlelerle yeni kurallar getirilmiş olduğunu tahmin ettiğim maddeler oldukça fazlaydı. Bir de sözleşmede ilgimi çeken bir yön daha var o da ihlal yapılmayacağına dair söz veya taahhüt verilmemesi yalnızca ihlal gerçekleştiğinde bunun düzeltilecek olduğunun söylenmesi. Yani biz yine ihlalimizi yapar, kurallara uymayız ama siz uyarırsanız hatamızdan döneriz demek gibi bir şey bu. Verilen özgürlükler bağışlanmış olarak isimlendiriliyor. Ölçü birimlerinin standartlaşması konusunda bir düzenleme var mesela kitaplarda bundan hiç bahsetmiyor. Galiba Genel Kamu Hukuku dersi açısından bu pek önemli değil. Tarih dersi açısından da. Zaten tarih derslerinde bu sözleşme ile Sened-i İttifak'ı aynı cümlede kullanmak her birimize bir aferin kazandırıyordu. Mesela sözleşmede bir konu sıralaması yok. Bir araziden, bir ormandan sonrasında kadından ve borçlu ile kefil ilişkisinden bahsediliyor. Sırası böyle değildi tabi ama bunlar karışık olarak anlatılıyordu. Kilisenin özgürlüğü garanti altına alınmış, vergi toplamaya sınırlama getirilmiş, keyfi tutuklama ve cezalandırmalar engellenmiş, adaletin tarafsız olmasından, seyahat özgürlüğünden bahsedilmiş. Mesela kadınlar ile ilgili de özel düzenlemeler var; hangi şartlarda evlenebilecekleri veya kesinlikle evlenemeyecekleri gibi. Kocası ölen kadının evlenmesine, kullanım hakkı sahibi olduğu toprağın sahibi izin veriyor. Notta belirtildiğine göre kadınlar şikayet hakkını yalnızca tecavüze uğradıkları veya kocaları öldüğünde kullanabiliyor. Büyük hak ve özgürlükler verilmiş yine kadınlara. Benim en beğendiğim kısmı ceza hukuku anlamında dikkate değer maddeler. Mesela "suçta ve cezada kanunilik" ilkesinden bahsediliyor. Kitapta "güvenlik ilkesi" olarak açıklıyor maddeyi ki bu daha sonra " Habeas Corpus Act" ın düzenlediği ilkelerin öncüsü olarak söylenecektir. 61. maddede tüm bu sayılanlar güvence altına alınmıştır. Maddeleri okumak, nelerden bahsedildiğini görmek benim için çok zevkliydi. Herkese okumasını tavsiye ederim.

İyi okumalar!
Batuhan
Batuhan Büyük Sözleşme Ya Da Özgürlükler Sözleşmesi'ni inceledi.
64 syf.
·Puan vermedi
Magna Carta, Büyük Sözleşme diye Çiğdem Dürüşken'in Türkçeye, Latince aslından çevirdiği, İngiltere'de Kral, Baronlar ve Papa arasında imzalanan sözleşme. Genel Kamu Hukuku dersinden takip ettiğimiz, günümüzde dünyanın ağırlıklı kutbunu oluşturan, Batı ülkelerinin, siyasal düzenlerinin oluşumlarında önemli sayılan belgelerden bir tanesidir, bu sözleşme. Batı ülkelerinin arasında İnsan Hakları Teorisi'nin gelişmesi açısından ele alınan üç ana akımdan bir tanesi olan İngiliz akımı (diğerleri, Fransız ve Amerikan), diğer akımlardan farklılıklar gösterir.

Öncelikle İngiliz hak belgelerinin gelişimi Magna Carta ile başlatılsa dahi (1215 senesi) çok eski tarihlere dayandığından, Fransız ve Amerikan belgelerine kıyasla daha yoğun din etkisi içerir. Dönemde henüz Krallıkların bünyelerine alınmamış, özgür Roma Kilisesi zaten bir güç olarak yerini alır. Bir diğer farklılık olarak İngiliz hak belgeleri için Magna Carta özelinde, ilkesel belge olmaktan çok ayrıntılı düzenlemelerle olaylar bazında çözüm getirir. İnsanlara veya soylulara seslenmek yerine Kral ağzından yazılmış, biz böyle yapacağız, bundan sonra böyle yapılacaktır tarzında işlenmiş bir metin. Bunun bir nedeni sözleşmenin, Kral'ın ağzından ferman şeklinde anlatılması ve diğer çığırlarda olduğu gibi bu belge öncesinde kanlı devrimler olmamasıdır.

Çiğdem Dürüşken'in söylediğine göre metnin aslında, maddeler oluşturulmamış, sadece okumayı kolaylaştırmak üzerine numaralandırmaya gidilmiş. Buna rağmen belge kendisi kopuk da olsa kendiliğinden bölümler içeriyor. Mirasçılık, yargılanma, borçluluk, vergiler gibi kişi hakları düzenlemelerinin yanında dini karakterini de Kilise örgütlenmesi hakkında içerdiği hükümlerden alıyor.

Metni, Çiğdem Dürüşken'in usta çevirisinden ve özenli sunuşundan takip etmek güzeldi ancak açıklamalar konusunda bu eserin, Humanıtas dizisinin diğer eserlerinden geride kaldığını da belirtmek istiyorum.
80 syf.
·Puan vermedi
Tarihimizde Sened-i İttifak 'la benzer yanları bulunsa da aynı kefeye koymak mümkün değildir. Hâlâ yürürlükte bulunan maddeleri de varmış. İlginizi çekerse bir kerede okuyabilirsiniz. Hem Türkçe hem de İngilizce metni bulabilirsiniz bu kitapta.
Bizimle ruhban sınıfından olsun olmasın bütün tebamız arasındaki mevcut anlaşmazlığın çıkış tarihinden başlayarak bütün art niyetleri
kızgınlıkları, garezleri herkes adına tümüyle affettik ve hepsine göz yumduk.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Büyük Sözleşme Magna Charta
Alt başlık:
Magna Charta Libertatum - Özgürlükler Sözleşmesi
Baskı tarihi:
Kasım 2009
Sayfa sayısı:
80
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759971399
Çeviri:
Çiğdem Dürüşken
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı Yayınevi
Baskılar:
Büyük Sözleşme Magna Charta
Büyük Sözleşme Ya Da Özgürlükler Sözleşmesi
İlk defa Latinceden çevrilen Magna Charta (Büyük Sözleşme) ya da diğer adıyla Magna Charta Libertatum (Özgürlükler Sözleşmesi), incecik bir parşömene ortaçağ Latincesiyle yazılmış, özellikle tarih ve hukukla ilgili araştırmalar yapan herkesin baştan sona okumuş olmasa da, bir şekilde haberdar olduğu en ünlü bağımsızlık sözleşmesidir. İngiltere’nin ortaçağdaki krallarının derebeylik düzeni içindeki zorbaca uygulamalarına karşılık bireysel hak ve özgürlüklerin kazanımına yönelik bir sözleşme olan Magna Charta dönemin İngiltere’sinin yerel ve gündelik sorunlarını çözüyor görünse de; keyfi yönetime şiddetle karşı çıkışı, hak ve özgürlükler için güvence arayışı açısından XIII. yüzyıldan insanlığa kalan bir hukuk mirası olarak da algılanabilir. 15 Haziran 1215 yılında Kral John, Papa III. Innocent ve baronlar arasında imzalanan ve kralın yetkilerine gem vurmayı ve hukukun kraldan üstün olduğunu vurgulamayı amaçlayan bu sözleşmenin içeriğine genel olarak bakıldığında, tartışmasız ilk göze çarpan kilisenin özerkliğini güvence altına alma, kilisenin seçim özgürlüğünü tanıma, krallar ve baronlar arasında yönetimsel açıdan ortaya çıkan anlaşmazlıklara çözüm bulma ve güçler arasında denge oluşturma kaygısının ön planda olmasıdır.

Kitabı okuyanlar 22 okur

 • Hatice Yavuz
 • Yağmur
 • İbrahim g
 • piktobet
 • ayşe ayhan
 • Burcu Bal
 • Kitabî
 • Tümay Şahin
 • Abdullah SAFİDEMİR
 • Ü.Ş.

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%22.2 (2)
9
%22.2 (2)
8
%11.1 (1)
7
%22.2 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0