Ehl-i Sünnet Akaidi

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.218
Gösterim
Adı:
Ehl-i Sünnet Akaidi
Baskı tarihi:
1 Mart 2018
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055634346
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rıhle Kitap
Baskılar:
Ehl-i Sünnet Akaidi
Ehl-i Sünnet Akaidi
el-Akîdetu’t-Tahâviyye, Hanefî mezhebinin büyük Hadis, Fıkıh ve Akaid alimi İmam Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin, mezhebin üç imamı: İmam Ebû Hanîfe, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a)’in ortaklaşa benimsediği Ehl-i Sünnet akaid ilkelerini ihtiva eden temel metinlerden biridir. Üzerine tarih boyunca muhtelif dönemlerde şerhler yazılmış olan bu kurucu metin, yazık ki son dönemlerde ülkemizde neredeyse unutulmaya terk edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa Selefî/Vehhabî akidesi müntesiplerince son dönemlerde üzerinde 20’ye yakın çalışma yapılmış, bunlar arasında Türkçe’ye tercüme edilenler de olmuştur.Bu çalışmalar, metnin itibarından istifadeyle “Ehl-i Sünnet akidesi” adı altında yayılmakta ve büyük tahribat yapmaktadır. Metnin ruh ve maksadına uygun kısa notlarla yapılan bir çeviriyi2 dışarıda tutarsak bu metin hâlâ Ehl-i Sünnet çizgi istikametinde yapılacak şerhleri beklemektedir. Elinizdeki çalışma, RUZEM’deki Akaid dersinde takip ettiğimiz el-Akîdetu’t-Tahâviyye metni üzerine yaptığımız kısa açıklamalardan oluşmaktadır. Mevcut boşluğu bir nebze de olsa doldurmak amacıyla neşrettiğimiz bu çalışmada fazla detaya girilmemiş, ağırlıklı olarak orta seviye okuyucu hedeflenmiştir. Güncel mesele ve tartışmaları kapsamasına dikkat ettiğimiz bu çalışmayı –Yüce Allah nasip ederse– daha kapsamlı ve müdellel bir şerh takip edecektir.
265 syf.
·Beğendi·10/10 puan
"el-Akîdetu’t-Tahâviyye, Hanefî mezhebinin büyük Hadis, Fıkıh ve Akaid alimi İmam Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin, mezhebin üç imamı: İmam Ebû Hanîfe, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a)’in ortaklaşa benimsediği Ehl-i Sünnet akaid ilkelerini ihtiva eden temel metinlerden biridir. Üzerine tarih boyunca muhtelif dönemlerde şerhler yazılmış olan bu kurucu metin, yazık ki son dönemlerde ülkemizde neredeyse unutulmaya terk edilmiş bulunmaktadır."
Arka kapak yazısından bölüm. Daha düz açıklarsak, kitabımız Allaha inanç esasları hakkında olup, büyük Hanefi Alimlerinden İmam-ı Tahavi tarafından yazılmış. Ebubekir Sifil hocada bu muazzam esere müstesna bir şerh düşmüş tabiri caizse. Bundan önce kitabın meşhuriyeti ve kabul görmesi dolayısıyla kendisine çok şerh yapılmış. Hatta ehli sünnet Akidesinde bulunmayanlar bile kitaba şerh düşüp kendi fikirlerini araya sıkıştırmış. Çünkü biri alsa ve ne güzel İmam-ı Tahavinin eseri dese okusa her söylenilene inanacak.
Kitabın içeriğinden bahsederek;
Önce İmam-ı Tahavinin eserinden Arapça metni ve manasını yazıyor. Akabinde ana başlık ve ara başlık şeklinde her konuyu gayet açıklayıcı bir şekilde anlatıyor. İşlenilen mevzuya yakın güncel meselelere değiniyor. Eğer o mevzuyu inkar edenler varsa akılda soru kalmayacak şekilde cevapları veriliyor.
Kitabı okumayı bitirdiğinizde inanç esaslarımızı kavramış olacaksınız ve içiniz huzur bulacak.
Akaid yani inanç esasları her Müslümana farzdır. Malesef bu mevzuyu çok gözardı ediyoruz. İlmi birikimi olmayan bir kimse dahi kitabı anlayabilir zannediyorum ve o yüzden kendine müslüman diyen herkesin en azından bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dili hafif, anlaşılır ve gerekli!
272 syf.
·94 günde·Puan vermedi
Temel akaid ilkeleri, Müslümanın fabrika ayarları.
Üzerinde farklı çevrelerce de çalışmalar yapılmış olan "Tahavi Akidesi" nin Ehli sünnet çizgi istikametinde yapılmış şerhi.
Fazla detaya inmeksizin, kısa ve vazıh açıklamalarıyla son derece akıcı,güncel meselelerimizi de kapsayıcı dili ile kütüphanenin sağlam eserleri arasına girmeyi hakediyor.
Benim uzun süre elimden bırakmadığım bir eser. Benim için bitmedi, bu eserin ardını daha kapsamlı bir şerhin takip edeceği müjdesi de verilmiş olup, kendileri gelene kadar okumaya devam...
265 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Her Müslüman gencin mutlak surette okuması gereken bir eser.İnsan inancını bilmeli ki yaşantısına göre değil de,inancına göre hayatını tanzim etsin.İtikadi meselelerin mühimliğini henüz idrak edemedik ki Kur'an-ı Kerimin dahi tarihsel olduğunu idda edenlere karşı susmuş vaziyetteyiz.Okuyun,okutun kısaca.
272 syf.
·10/10 puan
"HER MÜSLÜMANIN AKİDESİNİ BİLMESİ GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM VE BU KİTAP ADININ HAKKINI VERMEKTE"
Ebubekir Hocanın okuduğum ilk kitabıydı. Akaid alanında çalışmak istediğim için tavsiyeler üzerine aldığım bir kitaptı ve hakkını fazlasıyla verdi diyebilirim.
Ait olduğumuz cemiyete tam anlamıyla âidiyet gösterebilmek için neye neden inandığımızı bilmemiz gerek. Tahkiki ve Tafsili imanın güzelliğine inanıyorum.
Bilmek, öğrenmek insanın ilk başta kendisine daha sonra ise muhatab olacağı yahut yetiştireceği evlatlarına en güzel armağandır.
Bu amaçla dinimi gerçek anlamıyla öğrenmeye akaidden başladım. Ve Youtube üzerinden Ebubekir Sifil Hocanın ve İhsan Şenocak Hocanın "Akaid" başlıklı video serisiyle sürecimi destekledim.
Birçok bilgiyi gerçek anlamda öğrenip hazmetmemi sağladı.
Nasip olursa kütüphanemde EBUBEKİR SİFİL serisini oluşturma ve video serileride devam etme planım var.
272 syf.
·10/10 puan
Efsane gerçekten. Herkese tavsiye ederim. Dinizimiz itikat parametresi olan ehli sünnet vel cemaati güzel bir şekilde delillendirerek akıcı bir üslüpla izah etmiş. Allah hocamızdan razı olsun
Ebubekir Sifil'i gölgeleyen, onun bazı yorumlarına sui zann beslenmesine sebep olan bu gibi detaylar misal modernist-reformist-mealist tayfasina sergilediği yumuşak dili kendisine daha yakın olabilecek lakin kendisinin mezheb taassubçuluğunun etkisiyle bir türlü başaramadığı Selefi (İtikadi görüşlerini Sahabe-Tabiin-Tabeut Tabiin'e dayandıran ameli olarak çoğu hanefi ya da şafii birazi da hanbeli olan) zümreye hüsnü zannliği ve kardeşlik bilincinin yoksunluğu ile okuma kitlesinin sinirlandigini bilmesini isterim. Kendisinden faydalanan bir okur olarak. Kendisi de bir değerdir aslında. Lakin eleştirdiği şerh kitabini sanırım okumamış kulaktan duyma bilgilerle itham etmektedir.
265 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Ehl-i Sünnet Akaidi Ebubekir Sifil
İmam Ebu Ca'fer et-Tahâvı , Ehli sünnet akaid ilkelerini ihtiva etmiş ve Üç büyük mezhep imamının benimsediği İslam temel metinlerindendir.

Akaid, Müslüman olan her kadın her erkek üzerine bilinmesi şart bir meseledir .

Bir ferdin ömrünü nasıl daim ettirecek iş aş kültür vasıtlarında ehilleşiyorsa , ahiretini kurtaracak vasıtlarınıda bilmesi şarttır.

Hususende selefilik akımlarının revaçta olduğu bu zamanda , ehli sünnet çizgisinde tahavi akidesini şerh eden sayın Ebubekir sifil beye teşekkür ederiz.
Bazen insanın başına hoşlanmadığı bir iş geliyor. O zaman ne yapacak insan? Dönüp bakacak; ben nerede günah işledim de bu şer başıma geldi, diye. Çünkü Allah kimseye zulmetmez.
Günlük dilde kullanılan bir söz vardır: "Allah mekândan münezzehtir." Aslında Cenab-ı Hakk var ettiği her şeyden münezzehtir. Mekândan da, zamandan da, insandan da, kainattan da, evrenden de, Melekten de, cinden de, her şeyden münezzehtir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Cenâb-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de kendisini ifade ettiği gibi "Şüphesiz Allah, alemlerden müstağnidir. (O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur)
Fıkhî bir mesele hadisçiye değil fakihe sorulur. Hadisin durumu fakihe sorulmaz, hadisçiye sorulur. Akaid de hadisçiden alınmaz Usûli'd-Din imamından alınır. Her ilim ehlinden alınır.
Birileri bizim aklımızda dalga geçiyor yahu! Birileri Müslüman algısı ile dalga geçiyor. Birileri Allah teâlâ'ya şanına lâyık olmayan noksanlıklar izafe ediyor, biraz aklımızı kullanalım yahu! Aklı olmayan insanları Cenâb-ı Hakk sorumlu tutmuyor, akıllı olanları sorumlu tutuyor. Emanetin, mükellefiyetin, sorumluluğun illeti akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur.
Cenâb-ı Hakk'ın bize lütfettiği şey tamamen O'nun fazlu keremiyle idrak ettiğimiz şeydir. "Biz hak ettik", "ben başardım" demiyoruz. Bu mümin edebine de hakikate de aykırıdır. "Ben başardım" demeyiz, "Allah muvaffak kıldı", "Allah yardım etti, biz de bu işi yapabildik"deriz. Onun için kitapların önsöz ve ya sonlarında şu yazıya rastlarsınız: "Tevfik Allah'tandır."
Bir adam dini bir sembolle alay ederse; mesela ezan okunurken "ya bu nedir, günde beş vakit kafamızı şişiriyor" dese Allah korusun kâfir olur. Veya bir Müslümanın kıyafetiyle alay etmek maksadıyla "Bu nedir ya, bu geçmişte kaldı, böyle bir şey olmaz" falan dese Allah korusun dinden çıkar. Bu şiardır, semboldür, dine ait bir şeydir.Dolayısıyla dine ait bir şeyi alay konusu yapmak, istihza konusu yapmak kişiyi dinden eder.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ehl-i Sünnet Akaidi
Baskı tarihi:
1 Mart 2018
Sayfa sayısı:
272
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055634346
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Rıhle Kitap
Baskılar:
Ehl-i Sünnet Akaidi
Ehl-i Sünnet Akaidi
el-Akîdetu’t-Tahâviyye, Hanefî mezhebinin büyük Hadis, Fıkıh ve Akaid alimi İmam Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin, mezhebin üç imamı: İmam Ebû Hanîfe, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a)’in ortaklaşa benimsediği Ehl-i Sünnet akaid ilkelerini ihtiva eden temel metinlerden biridir. Üzerine tarih boyunca muhtelif dönemlerde şerhler yazılmış olan bu kurucu metin, yazık ki son dönemlerde ülkemizde neredeyse unutulmaya terk edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa Selefî/Vehhabî akidesi müntesiplerince son dönemlerde üzerinde 20’ye yakın çalışma yapılmış, bunlar arasında Türkçe’ye tercüme edilenler de olmuştur.Bu çalışmalar, metnin itibarından istifadeyle “Ehl-i Sünnet akidesi” adı altında yayılmakta ve büyük tahribat yapmaktadır. Metnin ruh ve maksadına uygun kısa notlarla yapılan bir çeviriyi2 dışarıda tutarsak bu metin hâlâ Ehl-i Sünnet çizgi istikametinde yapılacak şerhleri beklemektedir. Elinizdeki çalışma, RUZEM’deki Akaid dersinde takip ettiğimiz el-Akîdetu’t-Tahâviyye metni üzerine yaptığımız kısa açıklamalardan oluşmaktadır. Mevcut boşluğu bir nebze de olsa doldurmak amacıyla neşrettiğimiz bu çalışmada fazla detaya girilmemiş, ağırlıklı olarak orta seviye okuyucu hedeflenmiştir. Güncel mesele ve tartışmaları kapsamasına dikkat ettiğimiz bu çalışmayı –Yüce Allah nasip ederse– daha kapsamlı ve müdellel bir şerh takip edecektir.

Kitabı okuyanlar 188 okur

  • Yusuf
  • Furkan Okumuş
  • Gamze
  • nisaaa
  • Hâfsa Selen
  • aymeseri
  • Okumaya Tutkun Biri
  • nazarıtayyib
  • Oldi
  • Kalemzade

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%24.2 (16)
9
%6.1 (4)
8
%0
7
%1.5 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0