Felsefe - Din İlişkileri (Faslu'l-Makâl el-Keşfan minhâci'l-edille)

·
Okunma
·
Beğeni
·
459
Gösterim
Adı:
Felsefe - Din İlişkileri
Alt başlık:
Faslu'l-Makâl el-Keşfan minhâci'l-edille
Baskı tarihi:
Nisan 2012
Sayfa sayısı:
266
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759952952
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
İbn Rüşd'ün yapmak istediği bir bakıma felsefeye İslam dünyasında yeni bir itibar kazandırmak olmuştur. Tercümesi sunulan iki risalede de görüleceği gibi İbn Rüşd, felsefeyle dinin barışık olduğunu, çünkü ikisinin de hakka ve hakikata işaret ettiklerini vurgulamaktadır. Buna paralel olarak şeriatın insanlara hitap ediş tarzının ve insanların şeriatın verdiği bilgileri algılama şekillerinin değişik oldukları konusu üzerinde durarak bazı bilgi alanlarına ve bu arada felsefi meselelere bir ayrıcalık tanımaktadır. İbn Rüşd'ün bilgi ve anlayış sevilerini tenkit ettiği, hatta küçümsediği kelamcıların, özellikle Eşarilerin ve bu arada Gazali'nin fikirleri de elinizdeki kitapta sözkonusu edilmektedir
266 syf.
Din de hakikat felsefe de hakikat zira iki hakikat birbirine zıt olmaz düşüncesi ile felsefe ve dini ilişkilendirmeye çalışmış olan endülüslü islam alimi hayatının son demlerinde hakketmediği ile karşılaşarak önemli mevkilerde iken iftiraya maruz malarak zındık ve dinsiz olarak telakki edilmiş ömrünün sonlarında kurtubada cami önünde oturup insanlar yüzüne tükürerek geçmişlerdir...
Şeriatın gayesi halkı umumi bilgi sahibi yapmak değildir. Dinin maksadı halkı amel ve ahlak sahibi yapmak ve faziletli kılmaktır. Dünya ve kainat üzerinde düşünmeye davet edilmesinden maksat da eşyayı tanımak değil, Allah'ı bilmektir.
Allah, cüzi ve külli her şeyi bizzat idare etse, alemdeki şerrin ondan sadır olması lazım gelir. Halbuki Allah'tan sadece hayr sâdır olur. Şer Tabiat Kanunu'na aykırı hareket eden ve ona karşı gelen insandan veya eşyadan sâdır olur. Şer, tabiî ama ârızî bir neticedir. Hayr ise hem tabiî hem de aslîdir.
İbn Rüşd
Sayfa 35 - Dergâh/ "Bizzat her şeyi idare etse" cümlesi yanlış anlaşılmamalı, Allah sadece hayr yaratır ancak bu hayrı, insanlık şerre dönüştürerek yok eder.
İbni rüşd gecelerini felsefe okumak ile geçirirmiş , yorulduğu zaman ise tarih veya şiir okurmuş bu nasıl bi okuma aşkıdır.
İbni Rüşd, İbni Sina'yı ne tam filozof ne de tam kelamcı olarak görüyor, ikisi arasında bir durumda sayıyor. Gazali'nin kafir diye damgaladığı İbni Sina, İbni Rüşd'den de ibra alamamıştı.
Unutmamak lazım ki, aklın hislere hakim olmasına saadet denir. Düşüncesi duygusuna galip hakim olan kimse mesut ve bahtiyardır. Akıllı zeki fertler, cemiyet ve milletler daima hissli ve heyecanlı fertlere, cemiyetlere, milletlere galip ve hakim olagelmişlerdir. Zira dünyada gerçek güç akıl, fikir ve ilim kuvvetidir..

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefe - Din İlişkileri
Alt başlık:
Faslu'l-Makâl el-Keşfan minhâci'l-edille
Baskı tarihi:
Nisan 2012
Sayfa sayısı:
266
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759952952
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
İbn Rüşd'ün yapmak istediği bir bakıma felsefeye İslam dünyasında yeni bir itibar kazandırmak olmuştur. Tercümesi sunulan iki risalede de görüleceği gibi İbn Rüşd, felsefeyle dinin barışık olduğunu, çünkü ikisinin de hakka ve hakikata işaret ettiklerini vurgulamaktadır. Buna paralel olarak şeriatın insanlara hitap ediş tarzının ve insanların şeriatın verdiği bilgileri algılama şekillerinin değişik oldukları konusu üzerinde durarak bazı bilgi alanlarına ve bu arada felsefi meselelere bir ayrıcalık tanımaktadır. İbn Rüşd'ün bilgi ve anlayış sevilerini tenkit ettiği, hatta küçümsediği kelamcıların, özellikle Eşarilerin ve bu arada Gazali'nin fikirleri de elinizdeki kitapta sözkonusu edilmektedir

Kitabı okuyanlar 44 okur

  • Melike yarar
  • Dilsoj
  • Sinem karadağ
  • mehtap deniz
  • Fazlı Ceniklioğlu
  • Ali Rıza MALKOÇ
  • Esra
  • Merve Hilal
  • Şüheda
  • Mütemadiyenokuyan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (2)
9
%0
8
%50 (4)
7
%25 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0