İslâm Düşüncesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
813
Gösterim
Adı:
İslâm Düşüncesi
Baskı tarihi:
26 Ağustos 2020
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055976064
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Külliyat Yayınları
Baskılar:
İslam Düşüncesi
İslâm Düşüncesi
İslâm düşüncesi çağımıza ne söyler? -İslâm düşüncesinin temel özellikleri ve sorunları nelerdir? -”İlahi hükümranlık” ne demektir? -Çağdaş bir İslâm düşüncesi nasıl inşa edilir? -İslâm medeniyetinin yaşadığı kriz nasıl aşılabilir? Çağımızın en büyük Müslüman düşünürlerinden biri olan İkbal, bu kitabında İslam düşüncesinin temel özelliklerini ve sorunlarını özlü bir şekilde özetliyor. İkbal’in çeşitli makalelerinden oluşan bu kitapta İslam düşüncesi ahlaki, sosyal ve siyasi düşünce, ilim düşüncesi, felsefi ve tasavvufi düşünce ve sanat düşüncesinden oluşan dört ana başlık altında inceleniyor. İslam medeniyetinin büyük bir kriz yaşadığı bir zaman diliminde yazılan bu metinler, hem İslam medeniyetinin fikri bunalımının nasıl aşılabileceğine dair özgün ve ufuk açıcı öneriler sunuyor. Ayrıca bu metinler, hem İkbal’in yayımlayacağımız diğer kitapları için hem de İslam düşüncesinin sorunları için özgün bir giriş metni olma özelliği taşıyor.
240 syf.
·8 günde·8/10 puan
Açıkça söylemek gerekirse, bir düşünce kitabı olmasına rağmen, anlayabileceğimi düşünerek okumaya karar verdim bu kitabı. Yer yer aklımı zorlayarak anlayabildiğim (ya da anlayabildiğimi sandığım) bölümler oldu. Sanırım daha çok yolum var, devlerin verdiği dev gibi eserleri anlayabilmek için.
168 syf.
·8 günde·7/10 puan
Muhammed İkbal, yirminci asrın kollektif bilincinin en yetkin şekilde tecelli ettiği nadide mütefekkirlerden bir tanesidir. Üstelik bilimsel analizin objektiflik hırkasını giyebilmiş olması onu yirminci yüzyılın da ötesine taşımaktadır.

Eserine gelince;
eseri, islami düşüncenin farklı konuları hakkında kaleme aldığı makalelerinden oluşturulmuş olup İkbal’in nokta atışı tespit ve bu tespitlerden tezahür etmiş fikirlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Öyleki “eser, yirminci yüzyılın bulunmaz hint kumaşı” desek deyimi hem mecaz anlamıyla hem de gerçek anlamıyla kullanmış sayılırız. Çünkü İkbal’in zihni temayülünün bu eserdeki idealleri Hindistan yurdunun bünyesinde gelişmiştir. Lakin gerek Hindistan’ın gerekse İslam medeniyetini kozmopolit yapısı, İkbal’in fikirlerini evrensel çizgiye taşımış.

Eserde İkbal’in; islami temeller ile eğitim, sosyoloji, hukuk, psikoloji, felsefe ve kelam hatta kozmoloji ve fizyoloji alanlarındaki çeşitli değerlendirmelerine yer verilmiş. Bu değerlendirmeleri bazen bir makale bazense belli bir konuda bir filozofun yazdığı eseri üzerine olmuş.

İkbal’i değerlendirmelerini sıradan değerlendirmelerden ayıran özelliği ise bu tespitlerini modern düşünürlerin çoğunun düştüğü karma algılar hatasına düşmeden ve aklın atomist yapısını da itibara alarak yapmış olmasıdır.

Hali hazırda; bir olguyu, bir olayı, yahut bir şahsı bütün müsbet bilimlerin ışığında tek tek ele alıp tespitlerde bulunmak ve bu tespitler neticesinde bir kanıya varmak / varabilmek kolay bir iş olmasa gerektir.

Dolayısıyla “bu eser, zoru başarmış nadide bir eserdir” sonucumuz, hakiki öncüllerden teşekkül etmiştir.

Biz, her ne kadar İkbal’in bazı görüşlerine (usulüne) katılmasakta, -bilimsel gerçekleri dinden çıkartma usulü/bilimsel tefsir- yine de onun kendi usulü içerisinde tutarlı fikirlerini taktir etmekte ve saygı duymaktayız.

Lakin;
Eser (maalesef ki) üslup ve akıcılık yönünden devrik cümlelere kurban edilmiş.
“Bu durumun müsebbibi İkbal midir, yoksa eseri terceme eden Yusuf Kaplan mıdır?” derseniz, bizim Yusuf Kaplan olduğunu düşündüğümüzü belirtmek isteriz.

Çünkü Kaplan, Muhammet İkbal’in çeşitli konulardaki fikirlerine gereksiz dipnotlar atarak izahatlara girişmesi Muhammet İkbal’in konu hakkındaki düşüncelerini dağıtmış ve muğlak hale getirmiş.

Kaplan’ın bu izahlarının çoğunda kelamcı yönüyle meşhur olan Said Nursi’den alıntılar yapması ve Muhammet İkbal’i Said Nursi üzerinden anlamaya ve anlamlandırmaya çalışması eseri olumsuz anlamda etkileyen bir diğer neden.

Nihayetinde bu dipnotlar, bizce eserin kalitesini düşüren ve İkbal’in düşüncelerini sınırlamıştır.

“Bir fikri, bir başka fikirle muhatap almaktan daha öldürücü ne olabilir ki?”

Üzülerek ifade etmeliyiz ki; böylesine büyük bir mütefekkirin böylesine büyük fikirlerinin yer aldığı bu eser -malum yayın evinin hatalarıyla- sönükleşmiş.

Eleştirilerimizin yapıcı olmasını ve yayınevinin yeni baskısında bu hatalarından vaz geçmesi diliyor ve eseri; (dipnotlarını önermeksizin) muhakkak öneriyoruz.

Saygı ve sevgi dolu nice okumalar dileriz.
240 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10 puan
Muhammed İkbal Pasiktan'ın sembol isimlerinden... Lahor Meydanında Pakistan halkına yaptığı tarihi konuşma hala hafızalarda. İslam'ın bayraktarlığını yaptığı bu şahsiyet aynı zamanda bir Osmanlı aşığı. Uçakla geçerken sınırlarında Osmanlı'yı selamlayacak kadar vicdan sahibi...
Avrupalılar, bizim geleneklerimizin pek çoğunu, özellikle de örtünmenin psikolojisini yanlış anlamışlardır. Örtü'nün kökeni, erkeklerin kıskançlıkları değil, aksine, kadının kutsal olduğu inancıdır; hem de öylesine kutsal bir varlık olmasıdır ki, yabancı birinin bakışının onun üzerine yoğunlaşmamasını sağlamak esastır. "Mahrem" kelimesinin Arapça'daki anlamı, hiç bir yabancının giremeyeceği "kutsal yer"dir.
“Eğer kalbin seraba aldanmıyorsa, zekanın keskinliğiyle gururlanmaya kalkışma; çünkü bu aldatıcı hayalden kurtulabilmen, senin susuzluğunu giderebilmene bağlıdır.”

Tennyson
“Günümüzün Müslümanı, gözlerimizi etrafımızı çepeçevre kuşatan hayatın katı gerçekliklerine kapatmayı ve bakışımızı, ziyadesiyle çalışan beynin hücrelerinden fışkıran mavi, kırmızı ve sarı “Aydınlanmalar” olarak tasvir ettiği şeye sabitlememizi öğreten Helenistik Pers mistisizminin boz bulanık vadilerinde aylak aylak dolaşmayı tercih ediyor. Bana göre, bu, Hakikati, asla var olmadığı yerlerde arayan ve araştıran bu kendi kendini mistifiye etme, bu Nihilizm/hiçleşme, Müslüman dünyanın dekadansının/çözülüşünün ve çöküşünün ipuçlarını veren fizyolojik bir semptomdur.”
Muhammed İkbal
Sayfa 111 - Külliyat Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslâm Düşüncesi
Baskı tarihi:
26 Ağustos 2020
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055976064
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Külliyat Yayınları
Baskılar:
İslam Düşüncesi
İslâm Düşüncesi
İslâm düşüncesi çağımıza ne söyler? -İslâm düşüncesinin temel özellikleri ve sorunları nelerdir? -”İlahi hükümranlık” ne demektir? -Çağdaş bir İslâm düşüncesi nasıl inşa edilir? -İslâm medeniyetinin yaşadığı kriz nasıl aşılabilir? Çağımızın en büyük Müslüman düşünürlerinden biri olan İkbal, bu kitabında İslam düşüncesinin temel özelliklerini ve sorunlarını özlü bir şekilde özetliyor. İkbal’in çeşitli makalelerinden oluşan bu kitapta İslam düşüncesi ahlaki, sosyal ve siyasi düşünce, ilim düşüncesi, felsefi ve tasavvufi düşünce ve sanat düşüncesinden oluşan dört ana başlık altında inceleniyor. İslam medeniyetinin büyük bir kriz yaşadığı bir zaman diliminde yazılan bu metinler, hem İslam medeniyetinin fikri bunalımının nasıl aşılabileceğine dair özgün ve ufuk açıcı öneriler sunuyor. Ayrıca bu metinler, hem İkbal’in yayımlayacağımız diğer kitapları için hem de İslam düşüncesinin sorunları için özgün bir giriş metni olma özelliği taşıyor.

Kitabı okuyanlar 47 okur

  • Mustafa Murat Albayrak
  • ❀pinarr

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%10 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0