Kadro Hareketi

·
Okunma
·
Beğeni
·
376
Gösterim
Adı:
Kadro Hareketi
Baskı tarihi:
Haziran 2008
Sayfa sayısı:
222
Format:
Karton kapak
ISBN:
1002937100029
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siyah Beyaz Yayınları
Baskılar:
Kadro Hareketi
Kadro Hareketi
Elinizdeki kitap, siyasal düşünce tarihimizde özgün bir yeri olan Kadroculuk hakkında yapılan ilk ve en kapsamlı çalışması olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Birinci baskısının yapıldığı 1988'de hayli ilgi çeken ve tartışmalara yol açan bu kitap, çok sayıda çalışmanın da kaynakçasında yer alan bir referans eser niteliğindedir.

Kadroculuk, kalkınmacı bir "üçüncü yol" arayışının ideolojisidir. Marksizmin yoğunlaşmış milliyetçi bir yorumunun ifadesi olan
Kadroculuk, 1960'lı yılların dünyasında yaygınlık kazanan "üçüncü dünya sosyalizmi" gibi akımların da öncüsü olmuştur. Şevket Süreyya ve arkadaşları, ulusal kurtuluşçuluğun ideolojisini yapmak ve Türk Devrimi'ne kuramsal bir temel (inkılabın ideolojisi) hazırlamak istemişlerdir.

Kadro Hareketi'nin en belirgin özelliği, yerli ve özgün bir akım olmasıdır. 1932-35 yılları arasında yayımlanan Yön Hareketi'ne kaynaklık etmiştir. Yöncü'lüğün bir türevi olarak nitelendirilebilecek Milli Demokrakit Devrimi (MDD) Hareketi ise, Kadrocular'dan miras kalan "Sol Kemalizmi" sosyalist harekete taşımıştır.

Sovyet Devrimi sırasında Rusya'da yaşayan Müslüman-Türk halklarına önderlik eden Sultan Galiyev ile Kadro Hareketi arasında bugüne kadar hiç incelenmemiş olan ilginç paralellik, bu çalışmanın önemli konularından biridir.

Dolayısıyla bu kitap, sadece ana teması olan Kadrocuları değil, Kadro Hareketi dolayımıyla Türkiye Sosyalist hareketinin oluşum dönemini ve TKP'yi yaratan dinamikleri; Sovyet Devrimi'nin önde gelen isimlerinden Türkçü/Doğucu sosyalist lider ve fikir adamı Sultan Galiyev ve Galiyevizmi; 1960'lı yıllara damgasını vuran Yön dergisini ve Yön Hareketi'ni inceleyen çalışmalardan biridir.
222 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10 puan
Dikkat spoiler içerir.
Yazardan oldukça farklı bir konuda güzel diyebileceğim bir araştırma eseri. Eski TKP üyesi olan Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi isimlerin devletçilik ilkesi yanlısı olarak 1932-1935 yılları arasında çıkardığı Kadro dergisi ve bu derginin beyin takımı ile ilgili olarak ciddi bilgiler verilmekte. Sosyalist devrimler, ülkemizdeki karışık siyasi ve ekonomik durum, Kadro dergisi beyin takımının hayat hikayeleri, Sultan Galiyev görüşlerinin oluşumu, sonrasında çıkan Yön dergisini etkileyişleri, dergi kurucularının hayatlarındaki dönüm noktaları gibi Cumhuriyet ilk döneminde geçen olaylarla ilgili olarak çok detaylı ve güzel bilgiler veren bir kitap. Meraklıların mutlaka okuması gerekenlerden.
Türk Devrimi’ni, ulusal bir burjuva devrimi olarak değerlendiren kimi araştırmacılar olduğu gibi, bazı tarihçiler de dünyada benzeri olmayan ve belli bir sınıfa dayanmayan, adeta boşlukta bulunan “askeri-sivil aydın zümrenin” önderlik ettiği bir devrim olarak görmektedirler.
1923 yılında kurulan yeni Cumhuriyet Devleti’nin yönetimini Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştıran lider kadrolar üstlenmiştir. Doğal olarak savaşı yürüten kadrolar, yeni devletinde omurgasını oluşturmuşlardır. Devlet mekanizmasının kilit noktalarına hâkim olan bu yeni kadrolar, esas olarak asker ve bürokrat kökenli kişilerden oluşuyordu. Klasik bir deyimle tanımlarsak, bunlar küçük burjuva asker-sivil aydın kadrolardır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında izlenen gerek liberalizm, gerekse devletçilik politikaları, sanayi burjuvazisinin henüz çok cılız olduğu dönemin Türkiye’sinde bu sınıfı geliştirmek için, mevcut konjonktürün ve nesnel koşulların zorunlu bir sonucu olarak uygulanan politikalardır. Özellikle ilk uygulama başarısız olunca yönetici Kadro tarafından uygulanmaya başlanan devletçilik politikasını böyle anlamak gereklidir.
Kurtuluş Savaşı’na destek veren Anadolu eşrafı ve feodal güçler daha sonra kurulan Cumhuriyet Devleti’nde önemli bir ağırlık taşıdıkları için istenmesine karşın toprak devrimi bir türlü gerçekleştirilememiştir. O nedenle Türkiye’de kapitalizm Fransa’da olduğu gibi devrimci tarzda değil, evrimci bir gelişim seyri izlemiştir. Yani köklü değişimler yerine, feodal sınıflarla uzlaşmaya dayalı, yavaş yavaş gerçekleşen dönüşümler yoluyla Türkiye’de kapitalizm gelişerek (kırsal kesimde) hâkim üretim biçimi olmuştur.
"Gerçi biz evvelce de Türk’tük, fakat kendimize Türk diyemezdik. Türk sözü... bir kavmin diğerleri üstünde tahakkümünü hatırlatır ve gücendirir diye düşünülüyordu... Halbuki bu imparatorlukta yaşayan diğer ırkların, diğer milliyetlerin hepsi kendilerini, kendi milletlerinin adlarıyla tanır ve öyle anarlardı... Biz Türkler, ırkımızı da bilmez ya da inkâr ederdik. Kendimize sadece “Osmanlı” der geçerdik. Umumi kanaate göre Türk; kaba, görgüsüz ve kabiliyetsiz bir varlıktı.”
Şevket Süreyya Aydemir
Kadroculara göre çözümlenmesi gereken asıl çelişki emperyalizmle sömürgeler ve yarı sömürge ülkeler arasındaki bu ikinci çelişkidir. Yoksa yalnız sınıf çelişkilerinin çözümü için yürütülen bir mücadeleyle asıl amaca ulaşılamayacaktır.
20 Aralık 1961 tarihinde geniş bir aydın çevrenin imzaladığı bildiriyle siyasal yaşamdaki yerini alan Yön Hareketi, Kadro ideolojisinin 30 yıl sonra ortaya çıkan uzantısı gibidir. “Türkiye’nin tek kurtuluş yolu sosyalizmdir” diyen Yöncüler, sol Kemalist bir çizgi izlemişler ve önemli ölçüde Kadrocu tezlere dayanan bir siyasal hareket olarak şekillenmişlerdir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kadro Hareketi
Baskı tarihi:
Haziran 2008
Sayfa sayısı:
222
Format:
Karton kapak
ISBN:
1002937100029
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siyah Beyaz Yayınları
Baskılar:
Kadro Hareketi
Kadro Hareketi
Elinizdeki kitap, siyasal düşünce tarihimizde özgün bir yeri olan Kadroculuk hakkında yapılan ilk ve en kapsamlı çalışması olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Birinci baskısının yapıldığı 1988'de hayli ilgi çeken ve tartışmalara yol açan bu kitap, çok sayıda çalışmanın da kaynakçasında yer alan bir referans eser niteliğindedir.

Kadroculuk, kalkınmacı bir "üçüncü yol" arayışının ideolojisidir. Marksizmin yoğunlaşmış milliyetçi bir yorumunun ifadesi olan
Kadroculuk, 1960'lı yılların dünyasında yaygınlık kazanan "üçüncü dünya sosyalizmi" gibi akımların da öncüsü olmuştur. Şevket Süreyya ve arkadaşları, ulusal kurtuluşçuluğun ideolojisini yapmak ve Türk Devrimi'ne kuramsal bir temel (inkılabın ideolojisi) hazırlamak istemişlerdir.

Kadro Hareketi'nin en belirgin özelliği, yerli ve özgün bir akım olmasıdır. 1932-35 yılları arasında yayımlanan Yön Hareketi'ne kaynaklık etmiştir. Yöncü'lüğün bir türevi olarak nitelendirilebilecek Milli Demokrakit Devrimi (MDD) Hareketi ise, Kadrocular'dan miras kalan "Sol Kemalizmi" sosyalist harekete taşımıştır.

Sovyet Devrimi sırasında Rusya'da yaşayan Müslüman-Türk halklarına önderlik eden Sultan Galiyev ile Kadro Hareketi arasında bugüne kadar hiç incelenmemiş olan ilginç paralellik, bu çalışmanın önemli konularından biridir.

Dolayısıyla bu kitap, sadece ana teması olan Kadrocuları değil, Kadro Hareketi dolayımıyla Türkiye Sosyalist hareketinin oluşum dönemini ve TKP'yi yaratan dinamikleri; Sovyet Devrimi'nin önde gelen isimlerinden Türkçü/Doğucu sosyalist lider ve fikir adamı Sultan Galiyev ve Galiyevizmi; 1960'lı yıllara damgasını vuran Yön dergisini ve Yön Hareketi'ni inceleyen çalışmalardan biridir.

Kitabı okuyanlar 14 okur

  • Ulvi Denizer
  • İsmail
  • Roşeysa
  • Battal Şahin
  • Seda
  • Mehmet Ben
  • Tuco Herrera
  • Ali Can
  • HE
  • Serdar Poirot

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%50 (3)
7
%16.7 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%16.7 (1)