Yavuz Sultan Selim

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.306
Gösterim
Adı:
Yavuz Sultan Selim
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
448
Format:
Karton kapak
ISBN:
9944766241
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yitik Hazine Yayınları
Osmanlıyı Yeniden Kuran Sıra Dışı Sultan.

Zamanın İskenderi, Şarkın Fatihi Yavuz Sultan Selim.

O, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası. Sırrını bedeninde, dünyayı kafasında taşıyan bir dava adamı. Engelleri dize getiren kadim bir sözün kılıçtan kalbi. 8 yıllık dahiyane bir hamlenin halifesi, hilafet tahtının sultanı. Aklın sınırlarını aşıp, kalbini çatlatırcasına koşan anlaşılması zor bir kahraman.

Osmanlı tarihinde farklı bir yeri bulunan I. Selim'i, devrin kaynaklarına dayanarak tanıtmak ve 'biyografik mahiyetli siyasi hayatını' ortaya koymak gayesiyle kaleme alınan Zamanın İskenderi, Şarkın Fatihi Yavuz Sultan Selim isimli kitap; hacmi, içeriği ve birinci elden kaynaklarla beslenerek hazırlanmasının yanı sıra tarihi kriterlere dayanan ilmi ve akademik bir çalışma olması nedeniyle de ayrıcalıklı bir eser.

Eser, Yavuz Sultan Selim'e ve devrin tarihi hadiselerine yaklaşımı, karşılaştırmalı analizleri, objektif dili ile devre yönelik ciddi ve kayda değer malumat sahibi olmak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı.

I. Selim'in hayatını, doğumu, çocukluğu ve şehzadelik yılları, Saltanat mücadelesine başlaması, saltanat yılları, doğu meselesine yaklaşımları, Şah İsmail'le mücadelesi, birinci ve ikinci doğu seferi, hilafetin devri ve vefatı gibi çok yönlü biçimde ele alan eser, Yavuz Selim'le ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamacasına ortaya konulan kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışmanın ürünü.

Dönemin en popüler Sultan'ı hakkında tarihte bir çok malumatın olması ve bu malumatların aynı zamanda bir çok tarihi hatayı da doğurmuş olması Prof.Dr. Feridun M. Emecen'in Yitik Hazine Yayınlarından çıkan eserini biraz daha önemli hale getiriyor. Çünkü eser bu malumat kirliliğinden sıyrılarak okuruna Yavuz Selim'i tarihi kritikler ve ilmi veriler ışığında daha gerçekçi biçimde sunuyor okuruna.

Yavuz'la ilgili bugüne kadar yazılmış eserlerde görülen ve genelde Sultan'ın hareketli mizacı, gözü kara kimliğine dayanarak ortaya çıkmış tarihi yaklaşımların dışında bu eserde, devrin Selimnâmeleri, mektupları ve belgelerinin karşılaştırmalı analizleri yalın ve anlaşılır bir dille yer alıyor.

Yazar adeta tarih aynasının buğulandığı yerde elini kalem gibi kullanmış. Büyük bir çaba içinde adım adım takip etmiş devrin literatürünü. Kalabalıklar içinden geçerek gerçek Yavuz'a ulaşmaya çalışmış. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in şahsında Orta Doğu, İslâm Coğrafyası ve bölge halklarına tarihi genlerine ışık tutmuş. Yitik Hazine yayınlarının titizliği ile yayınlanan eser, devrin dünyasını ve o dünyanın engel tanımayan en popüler sultanının taht mücadelesi ve sonrasını ele alan, hadiseleri tek bir bakış açısının kısırlığında boğmayan, menkıbelerin, rivayetlerin, hikâyelerin hâkim olmadığı bir günümüz Selimnâme'si.
Lisans bitirme tezi olarak Sultan Selim biyografisi çalışmış bir tarihçi olarak, tezi çalıştığım dönemde, incelediğim kitaplar arasında en doyurucu olanı idi. Yararlandığı kaynaklar bakımından oldukça geniş bir birincil ve ikincil kaynaklar ile araştırma eserlerini harmanlayan yazar; aynı zamanda Sultan Selim'in saltanatı ve faaliyetleri konusunda hemen her konuya temas etmesi sebebiyle detaylı bir çalışmaya imza atmış. Sultan Selim ve Alevi katliamı iddiaları, küpe takıp takmadığı gibi popüler soruların dahi yanıtını bulmanız mümkündür. Ayrıca hocanın yeniçağ sahasında mevcuttaki en yetkin tarihçilerden birisi olduğunu ve meseleye bir tarihçi olarak olabildiğince tarafsız yaklaştığını da belirtmekte fayda var.
Tarihin en çok konuşulan padişahlarından Yavuz Sultan Selim ve dönemini,savaşları,siyasi olayları,Yavuz’un;dönemin konjektörüne göre Devlet-i Alî Osmaniye‘nin stratejik yönelimlerini,İran Şahlığı ile giriştiği orta doğu ve Anadolu hakimiyeti mücadelesini,bugün bile tartışma konusu olan dönemin Sünni-Alevi çatışmasını,Vekanüvistlerin tarihe ışık tutan belgeleri eşliğinde yazılmış bir başyapıt!!!
Üzerin de yaşadağımız toprakların geçmişini bilmek her vatandaşın bir görevi aslında. Ben de bu gaye ile okudum bu kitabı.36 padişah arasından yavuz u seçmemin sebebi ise sekiz yılda seksen yıllık iş yapmıştır,sözüne layık görülmesidir. Gerçekten yavuzhan devleti bir yerden alıp başka bir yere bırakmıştır.bu serüven yazar Tarafından başarılı bir şekilde anlatılmış.
Feridun Mustafa Emecenden Osmanlı Tarihine çok önemli bir yere sahip oaln Yavus Sultan Selim'in hayatını, sizi sıkmadan gayet akıcı bir dil ve üslüb ile anlatan Ders Kitabı niteliğinde öğretici bir eser. Son bolümde Minyatürler ile anattıklarını resmetmesi ise çok iyi olmuş...
Tarih kitaplarında seçici olmaya özen gösteririm. Yavuz'u anlatan çok kitap var biliyorum,yazarı okumayı ikna için çok okuyucu yorumuna göz atmak zorunda kaldım ama iyi ki de öyle yapmışım.Selahaddin'den sonra gözlerimi yaşartan ikinci kitap Yavuz Sultan Selim oldu doğrusu.Her satırda zahmetli bir çalışmanın ürünü olduğu izlenimi sizinle geliyor.Bir solukta okunası,zamana yolculuk yaptıran özel bir kitaptı benim için. Meraklısına tavsiye ederim.
" Ölüm vakti gelip çattığında Sultan Selim, Hasan Can'a seslenir:
- Hasan Can ne haldir?
- Sultanım Allah'a yönelip onunla olma vakti gelmiştir.
Padişah buyurur ki
- Ya sen bizi bunca zamandır kiminle bilirdin. Allah' a yönelişimizde kusur mu gördün. "
"Din-perver ve Dünya fâtihi sensin. Sen Dünya'nın vâdedilmiş İskender'isin"
Feridun M. Emecen
Sayfa 13 - Yitik Hazine Yayınları
"İbn Kemal'in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden bir gün sonra içlerinde Selim'in de bulunduğu torunlarını huzuruna çağırtmış ve onlara 'atanızı mı çok seversiniz yoksa beni mi' diye sormuş. Ahmed'in dışındaki çocukların hepsi bir ağızdan onu daha çok sevdiklerini belirtecek şekilde: 'Sultanımı artuk severiz' diye cevaplamış. Şehzade Ahmed ise babasını sevdiğini söyleyince Fatih bundan pek hoşlanmamış, ona kırılmış."
Feridun M. Emecen
Sayfa 31 - Yitik Hazine Yayınları
"Din-perver ve Dünya fâtihi sensin
Sen Dünya'nın vâdedilmiş İskender'isin"

İdris-i Bitlisî,Selimşahnâme s.126
Feridun M. Emecen
Sayfa 13 - Yitik Hazine Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yavuz Sultan Selim
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
448
Format:
Karton kapak
ISBN:
9944766241
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yitik Hazine Yayınları
Osmanlıyı Yeniden Kuran Sıra Dışı Sultan.

Zamanın İskenderi, Şarkın Fatihi Yavuz Sultan Selim.

O, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası. Sırrını bedeninde, dünyayı kafasında taşıyan bir dava adamı. Engelleri dize getiren kadim bir sözün kılıçtan kalbi. 8 yıllık dahiyane bir hamlenin halifesi, hilafet tahtının sultanı. Aklın sınırlarını aşıp, kalbini çatlatırcasına koşan anlaşılması zor bir kahraman.

Osmanlı tarihinde farklı bir yeri bulunan I. Selim'i, devrin kaynaklarına dayanarak tanıtmak ve 'biyografik mahiyetli siyasi hayatını' ortaya koymak gayesiyle kaleme alınan Zamanın İskenderi, Şarkın Fatihi Yavuz Sultan Selim isimli kitap; hacmi, içeriği ve birinci elden kaynaklarla beslenerek hazırlanmasının yanı sıra tarihi kriterlere dayanan ilmi ve akademik bir çalışma olması nedeniyle de ayrıcalıklı bir eser.

Eser, Yavuz Sultan Selim'e ve devrin tarihi hadiselerine yaklaşımı, karşılaştırmalı analizleri, objektif dili ile devre yönelik ciddi ve kayda değer malumat sahibi olmak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı.

I. Selim'in hayatını, doğumu, çocukluğu ve şehzadelik yılları, Saltanat mücadelesine başlaması, saltanat yılları, doğu meselesine yaklaşımları, Şah İsmail'le mücadelesi, birinci ve ikinci doğu seferi, hilafetin devri ve vefatı gibi çok yönlü biçimde ele alan eser, Yavuz Selim'le ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamacasına ortaya konulan kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışmanın ürünü.

Dönemin en popüler Sultan'ı hakkında tarihte bir çok malumatın olması ve bu malumatların aynı zamanda bir çok tarihi hatayı da doğurmuş olması Prof.Dr. Feridun M. Emecen'in Yitik Hazine Yayınlarından çıkan eserini biraz daha önemli hale getiriyor. Çünkü eser bu malumat kirliliğinden sıyrılarak okuruna Yavuz Selim'i tarihi kritikler ve ilmi veriler ışığında daha gerçekçi biçimde sunuyor okuruna.

Yavuz'la ilgili bugüne kadar yazılmış eserlerde görülen ve genelde Sultan'ın hareketli mizacı, gözü kara kimliğine dayanarak ortaya çıkmış tarihi yaklaşımların dışında bu eserde, devrin Selimnâmeleri, mektupları ve belgelerinin karşılaştırmalı analizleri yalın ve anlaşılır bir dille yer alıyor.

Yazar adeta tarih aynasının buğulandığı yerde elini kalem gibi kullanmış. Büyük bir çaba içinde adım adım takip etmiş devrin literatürünü. Kalabalıklar içinden geçerek gerçek Yavuz'a ulaşmaya çalışmış. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in şahsında Orta Doğu, İslâm Coğrafyası ve bölge halklarına tarihi genlerine ışık tutmuş. Yitik Hazine yayınlarının titizliği ile yayınlanan eser, devrin dünyasını ve o dünyanın engel tanımayan en popüler sultanının taht mücadelesi ve sonrasını ele alan, hadiseleri tek bir bakış açısının kısırlığında boğmayan, menkıbelerin, rivayetlerin, hikâyelerin hâkim olmadığı bir günümüz Selimnâme'si.

Kitabı okuyanlar 73 okur

  • Didem Karakaş
  • mehmet ali turhan
  • Selma
  • Burhan Saydut
  • İbrahim Halil Pusat
  • HuriyeDzvt
  • Fatih
  • Yusuf Durdu
  • Gürcan Sert
  • Meliha G.G

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4
14-17 Yaş
%4
18-24 Yaş
%32
25-34 Yaş
%36
35-44 Yaş
%20
45-54 Yaş
%0
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%4

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%34
Erkek
%66

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%36.7 (11)
9
%33.3 (10)
8
%20 (6)
7
%10 (3)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0