Yurt Konulu Tatar Cırları Giriş-Metin-Aktarma-Dizin

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
163 gösterim
Bu çalışmada, Tatar Türklerinin tarih boyunca gelişen yurt duygularının ve gurbetteyken yurda olan özlemlerinin yansıdığı uzun halk cırları, kısa halk cırları ve edebî cırlar toplanmıştır.

Çalışmanın "Giriş" bölümü üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Kazan-Tatar Türklerinin tarihi kısaca değerlendirilmiş, ikinci kısımda Tatar halk cırları, konularına, ezgilerine ve yapılarına göre incelenerek örneklendirilmiştir. Üçüncü kısımda ise Kazan Tatar Türkçesi ana hatlarıyla açıklanmıştır.

"Metin-Aktarma" bölümü ise uzun halk cırları, kısa halk cırları ve edebî cırlar olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Kitabın sonuç bölümünde "Metin" bölümünü oluşturan cırlar içerikleri yönünden dönemlere göre genel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda bir de dizin bulunmaktadır.