Profil
Dilinin sınırları,insanın sınırlarıdır.
Sayfa 127 - Everest YayınlarıKitabı okudu
🎀 Duygularımızın da bir ana dili olduğunu duymuş muydunuz daha önce ?
Burada orfoqrafik səhvləri ilə işgəncə verən həmyerlilərimə səslənirəm:
Gönderi kullanım dışı
Plüralizmin olmaması və yaradıcılıq azadlığının məhdudlaşdırılması dövlət dilini bərbad hala salan (sıxışdıran) digər maneələrdəndir. Bu proses zorakı təzyiq üsullarından və ya yumşaq gücdən (dolayı təsir mexanizmlərindən) istifadə edildikdə baş verir. Zorakı üsullara açıq-aşkar şəkildə yaradıcı şəxslərin təhdid edilməsi, zor tətbiqi və s. aiddir ki, bu yollarla tənqidi mövzuların işıqlandırılmasının qarşısını almaq məqsədi güdülür. Hökumətin müxtəlif dolayı vasitələrlə, məsələn, yaradıcı insanları dövlət büdcəsindən maliyyələşdirməklə, aşağı maaş verməklə, bir sözlə, maddi baxımdan asılı vəziyyətə salmaqla reallaşır. “Xalq yazıçısı”, “xalq şairi”, “xalq artisti”, “əməkdar elm xadimi”, “əməkdar incəsənət xadimi” və s. lazımsız titullarla təltif etmə, siyasi rəhbərlərin daha yaxşı mədhiyyəçilərini ev və digər maddi hədiyyələrlə mükafatlandırmaq məhz buna he sablanmış yumşaq təzyiq mexanizmləridir. Nəticədə, həmin asılı vəziyyətə salınmış yaradıcı şəxslər öz yaradıcılıqlarında ancaq bəlli, “icazəli” mövzularda əsərlər yaza bilirlər, əks təqdirdə, onları ən yaxşı halda maddi məhrumiyyətlər gözləyir. Yalnız icazəli mövzuları qələmə almaq isə, şübhəsiz ki, dilin leksik, üslubu və s. geniş imkanlarından çərçivələnmiş səviyyədə istifadə olunmasına gətirib çıxarır.
Sayfa 305 - Müəllif: Ramin Allahverdi
Cəmiyyətdə başqalarının hüquq və azadlıqlarını təhdid edən fikirlər istisna olmaqla, digər hər cür tənqidi mülahizələrin, alternativ ideyaların və s. sərbəst formada ifadə olunması həyati dərəcədə vacibdir. Belə olduqda cəmiyyət intellektual baxımdan inkişaf etdiyindən, paralel şəkildə bilikləri ifadə edən dil də inkişaf edir.
Sayfa 304 - Müəllif: Ramin Allahverdi
İnsanı anlaşılır kılandır Dil!
Bir halk yoksul ve tutsaktır, Dedelerinden kalan dili çaldığı zaman. Kayıptır artık...
Ana dilin önemi
ZİMANÊ ME HEBÛNA ME Û RÛMETA ME YE ( Dilimiz varlığımız ve itibarımızdır)
Konkret olaraq, hazırkı dönəmdə Azərbaycanda dövlət dilini sıxışdıran məqamları müəyyənləşdirməyə çalışsaq maneələri asanlıqla ümumiləşdirərək aşağıdakı şəkildə ayırd edə bilərik: 1. Başlıca maneələrdən biri mətbuat azadlığının tam şəkildə təmin olunmaması, bu sahədə ciddi problemlərin mövcudluğudur.
Sayfa 304 - Müəllif: Ramin Allahverdi
DİL ŞUURU...
Ne doğru söylemiş, anadilini sevenlerin ve sevmeyenlerin piri
Johann Gottfried Herder
Johann Gottfried Herder
"Ben, öbür dilleri kendi dilimi unutmak için öğrenmem, eğitimimden edindiğim töreleri değiştirmek için yabancı milletler arasında dolaşmam; ben vatanımın yurttaşlık hakkını yitirmek için başka uyruğa geçen bir yabancı olurum, o zaman kazanmaktan çok yitiririm. Tam tersine, yabancı bahçelerden, kendi dilime, düşünce biçiminin bir nişanlısı gibi, çiçekler dermek için geçerim."
Salih Mirzabeyoğlu
Salih Mirzabeyoğlu
,
Dil ve Anlayış
Dil ve Anlayış
, sh 106, 4.Levha, -Dil Şuuru-, Anadil, İBDA Yayınları-
77 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.