1000Kitap Logosu

Lügat

TAKİP ET
BASİRET: Hakikati kalbiyle hissedip anlama. Feraset. İbret alınacak hidayet sebebleri. Delil. Hüccet. ŞEBBET: Genç kadın. “Kalb, gönül”. Kabul edici nefs... TERAKKUB: Bekleme, gözetleme, yol gözleme. Ümit etme. Muntazır olma. İRTİSAM: Resmedilmek, resimli ve nişanlı olmak. Emrolunan şeye imtisal etmek. Allah’a iltica. Tekbir getirmek. (Salih Mirzabeyoğlu-Ölüm Odası B/Yedi: Asıl Boya (Saklı Düzen'den)-Baran Dergisi, 523. sayı)
7
TEMYİZ: İSTİNAF...
- " TEMYİZ: Bir şeyi diğerinden seçip tarif etmek. Belirsiz olan kelime ve sayıları belirli hâle koymak. (İstinaf: Yeniden başlamak… Ulya: Yüksek… Nakd: Kıymet. Geçerlilik… Kada: Kifayet. Kâfi… Bunların hepsi, aynı zamanda Temyiz Mahkemesi’nin ismidir de) (Salih Mirzabeyoğlu-Ölüm Odası B/Yedi:101 Kab (21 Sistem)-Baran Dergisi, 485. sayı)
8
TEŞBİH: Benzetmek, benzetilmek, bir vasıfta vehmetmek. (Güneşe nisbetle Allah Sevgilisi’nin Ay’a ve Allah’ın Güneş’e teşbih edilmesi gibi) MECAZ: Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududu aşmak. (Taşmak, aşmak, bir nehir suyunun yatağından taşması gibi, asıla nisbetle mecazı tariftir, asla bağlar. Meselelerin içyüzünü konuşurken bu husus, mecazın “hakikate köprü” mânâsında, tam yerine oturur ve “haddi aşmak” mânâsının menfiliğini hatırlatmaz. Put’un “mecaz” mânâsında, haddi aşmak meselesi, kendi kendinden ibret olanın, “İlâh ve Tabu” olmasıdır ki, “mahv”a yakıştırılan bir çelişki)…" (Salih Mirzabeyoğlu-Ölüm Odası B/Yedi: KKM (Putkıran İpucu)-Baran Dergisi, 400. sayı)
7
Gaflet...
- " (...) GAFLET de, dalgınlığın müsbet ve menfi mânâsı hâlinde, “kendinde olmak küfür, kendinden geçmek imân!” hakikatinin tonlarında “nefsinden gafil, Allah’tan gayrını görmeyen”, yahud O’nun tecelli ateşinden bir sığınak olarak nefsini oyalayarak “gafleti arayan”, veya düpedüz “havaî, vurdumduymaz, ahlâk ve ölçü dışı davranan” sefillere kibarca söylenen bir yakıştırmadır, kavramdır… " (Salih Mirzabeyoğlu-Ölüm Odası B/Yedi: Devr- i Daim (Hakîm - Çile)-Baran Dergisi, 392. sayı)
8
vaqqas vakur
bir alıntı ekledi.
VAKUR: Ağırbaşlı, temkin sahibi, varlıklı, izzetli. KEŞF: Gizli bir şeyin Allah’ın ihsanı ile meydana çıkarılması. Feth. Açmak… TESAVİ: İki şeyin müsavi olması. MÜTEDAVİL: Birbirinin yerine geçen. Nöbetleşe değişen. NEŞİTA:Bir şeyin aramaksızın bulunması. Ansızın bulunan nesne. Gâzilerin kastettikleri yere varmadan yolda buldukları nesne… MÜNFERİD:Tek başına. Hapishânede tek kişilik hücre.
8