Giriş Yap
•°•~•°• Mütenâhi: Nihayete eren, biten, sonu gelen. Nâ-mütenâhî: Bitmez, sonu gelmez, tükenmez. Gayr-ı mütenâhî: Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
● Dâğ-ber-dâğ (ﺩﺍﻍ ﺑﺮﺩﺍﻍ) birl. i. (Fars. ber- “üzerinde” ekiyle) Yara üstüne yara, kat kat üzüntü: Her dem tenimizde dâğ-ber-dâğ olsun / Feyz-i gam ile o kûşeler bâğ olsun (Azmîzâde Hâletî).
1 yorumun tümünü gör
ULVÎ...
- "Bir azamet ve kudret tarafından telkin edilen estetik heyecanı "ulvî" kelimesiyle vasıflandırırlar... Güzel bir çok bakımdan ulvî'ye benzer... "Güzel" gibi ulvî de bizde, atılması mümkün olmayan, bütün ve zarurî bir hissi tatmin eder; bununla beraber "güzel", birçok noktada ulvî'den ayrılır... Evvelâ güzel, sınırlı bir mevzuu ilgilendirir; ulvî ise, sonsuzluğun ve sınırsızlığın mahsulüdür... Güzelin tesiri altında zevk ânidir; ulvî ise, evvelâ hayatî kuvvetlerin boşalmasını gösterir ve sonra kuvvetlerin taşkınlığı başlar... Burada zevk, bir ıstırabı takip eder; ayrıca, güzelin mevzuu muhayyilemiz için evvelden hazırlanmış gibi olduğu hâlde, ulvî olan şey, muhayyilemizi tazyik eder ve aşar... Tamamıyla ulvî olan bir şey yoktur; bir şey yalnız düşüncede mevcut olan ulvîyetin zuhuruna sebebiyet verir... Eğer güzelin prensibi bizden hariçte aranmak icap ediyorsa, ulvîyetin prensibi de kendimizde, "hayatın tasavvuruna ulvî bir karakter veren fikrin bir temayülünde" aranmalıdır...
Sayfa 178 - 179, 3.Levha -Tenkid, Tahlil ve Tesbitler- III. Mülâkat (Lügatçe), İBDA Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
SEVİMLİ...
- "Bilhassa hareketlere ve hareketli mahlûklara uygun düşer... Özellikle hareketlerde bir kolaylığın idrakına arkadaşlık eder; kolaylıkla yapılan hareketler, tamamen sevimsiz olan titrek ve yapılışında tabiîlik bulunmayan hareketlerin zıddıdır... Yâni kuvvet sarfında iktisatlı davranma hissi... Kendisinden evvel gelen istikamette gösterilmiş gibi uygun ve yumuşak çizgiler içindedir... Meselâ sevimli bir tavır, kendi kendine küçük bir cehd bahasına tutunan bir tavır tesiri yapmaktadır... Sevimli hareketler, sempatiyi, aşkı, iyilik dileyişini ifâde eder; sevimlilik duygusunda samimiyet ve ahlâkî unsurların da bulunduğu fikri, bazen sevimliliğin niçin güzellikten daha güzel addedildiğini anlatıyor..."
Sayfa 178 - 3.Levha -Tenkid, Tahlil ve Tesbitler- III. Mülâkat (Lügatçe), İBDA Yayınları
Muhteşem...
- "Ezelî bir azameti gösteren mahlûkat ve eşyanın belirttiği şiddetli bir güzellik heyecanını ifâde eder... Meselâ ehramlar... Kum denizlerinde göklere yükselen bu mezarlar, ilk görünüşünden itibaren matemli ve tesirli bir intibâ bırakırlar; büyüklükleri, kesin hareketsizlikleri, yalnızlıkları, onları çeviren nihayetsiz çöller, şu kadar asır evvel gömülen insanların hatırları, ölüm fikri ve esrarengizlik içinde "muhteşem" bir manzara!.."
Sayfa 178 - 3.Levha -Tenkid, Tahlil ve Tesbitler- III. Mülâkat (Lügatçe), İBDA Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
8
77 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.6