Arrente, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Mısırlı Yusuf'un kumaşı Kenan'da çıktı meydana
Aydınlattı zindanları o Sümbül ve elma meltemi
Ve o kilit anahtarsiz açıldı bizim kalbimizde

Melaye Ciziri

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 5 - Ithaki yayınları)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 5 - Ithaki yayınları)
Arrente, bir alıntı ekledi.
4 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

" İnsan, kendini insanlarda bulunan bazı şeylerden, hislerden kurtarmalı "

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 76 - İthaki yayınları)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 76 - İthaki yayınları)
Arrente, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Burada huzur için her şey var. Burada hayat yumuşak , kalın bir tül altında dilsiz ve sessiz biçimde uyuyor. Burası sessiz, ne ses var, ne de gürültü patırtı. Etrafımız dilsiz ve suskun. Zamansa... Zaman burada akmıyor zaten ve insanın aklıma zamanı getirecek şeyler kaybolmuş köyümüzde. Ölü zamanlar içinde yaşıyoruz. Yani zaman ölmüş burada. Biz de... Ölü zamanın kahramanları, savaşçılarıyız... Ben de ölüm meleğini, Azrail'i bekliyorum. Bekliyorum ki gelsin koynuma girsin. Ama gelmiyor. Bilmiyorum bana kızgın mı, yoksa bir fırsatını mı bulamıyor? Evet benim huzurum böyle bir huzur iste. Sessiz bir huzur, ölü zamanlar içinde bir huzur.

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 50 - İthaki yayınları)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 50 - İthaki yayınları)
Arrente, bir alıntı ekledi.
 8 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İnsan başka ruhların mutluluk ve esenligini bir yaprak gibi kımıldatmadığı sürece kendi ruhunun mutluluk ve esenligini tanıyabilir mi ?

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 38)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 38)
Arrente, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Onun hakkında şimdi aklıma gelen şeyler gerçeğe çok uzak şeyler olabilir. Ama güzel hatıralar da bizzat biraz gerçek, biraz hayal, biraz da dilek değil midir zaten?..

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 27 - İthaki yayınları)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 27 - İthaki yayınları)
Arrente, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Neden kendimizi, beynimizi, etrafımızı ve şeyleri birbirinden ayırıyor, topluyor, parçalıyor ve sonra " bu mu daha iyi, yoksa şu mu daha kötü?.." diye konuşuyoruz. Neden her şeyi; hayatı, zamanı, insanı ve insanlığı, aşkı, mutluluğu derd u kederi ve hürriyeti birbirinden ayırıyor, paramparça ediyor, sonra da kıyaslıyoruz? Bununla, parçalamak ve kiyaslamakla en büyük kötülüğü yapıyoruz kendimize. Sınırlar, şartlar, zorunluklar bizi bizden, insandan ve insanlıktan uzaklaştırıyor.

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 16 - İthaki yayınları)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 16 - İthaki yayınları)
Arrente, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hayat, tesadüflerin güzel renkleriyle boyanmış bir tablodur.

Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 7 - İthaki yayınları)Yaşlı Rind'in Ölümü, Mehmed Uzun (Sayfa 7 - İthaki yayınları)

"Mirim, hayatı yaşanılır kılan dört sesin varlığıdır:
Yüreğin sesi, kadının sesi, müziğin sesi ve suyun sesi..."

Mehmed Uzun

Mehmed Uzun'a
Bağırsam bir dengbejin sesinde titreyen sesim, başkalarının sesinde kaybolacak.
Sussam, kendi hıçkırıklarımda boğulacağım..

Ey pür-gül ü şükûfe yüzünle behâr-ı hüsn
Mihr-i ruhunla rûşen olur rûzgâr-ı hüsn

Bâğ-ı cemâl hüsnün ile pür-safâdurur
Şâd-âbdur cemâlün ile nev behâr-ı hüsn

Nahl-i kadün ki serv-i ser-efrâz-ı hüsndür
Oldı bülend kadd-i bülendünle kâr-ı hüsn

Yap gönlümün harâbesin ey bânî-i cefâ
Bir gün ola harâba vara kâr u bâr-ı hüsn

Sultân-ı hüsn yüzün ü hâcibdürür kaşun
Cellâd çeşm ü zülf-i siyeh perde-dâr-ı hüsn

‘Işk-ı riyâyı terk idemez zâhidi görün
Şükr-i Hüdâ ki ‘Avnî değül şerm-sâr-ı hüsn

Avnî – Fâtih Sultan Mehmed Han

Ey gül ve çiçek bezenmiş yüzüyle güzellik ülkesinin baharı!
Yüzünün güneşiyle aydınlanır güzellik âlemi.

Güzellik bağı senin güzelliğinle sefa dolu.
Güzellik ülkesinin bahar çiçekleri güzel yüzünün suyuyla taze.

Fidan boyun güzellik bahçesinde başı gökte bir servi.
Güzellik işi senin uzun boyunla yüceldi.

Yap gönlümün harabesini ey cefa mimarı!
Bir gün olur bu güzellik dükkanının bozulur işleri.
(Edebildiğin kadar eziyet et şimdi ki bir gün güzelliğin sona erer de cefa edemez olursun.)

Güzellik ülkesinin sultanıdır yüzün, kaşın da onun hacibi.
Gözlerin onun cellatları, siyah zülüflerin perdedarları.
(Hacib hem kaş anlamındadır hem de sultanların halkla münasabetlerini sağlayan kapıda duran üst düzey memurlardır. Perdedar da aynı anlamda kullanılmakdır lakin genellikle kapı girişinde sağda ve solda duran iki adet askeri ifade eder.)

Şu zahidin halini görün ki güzelliklere kendini kapatmış görünür ama işin aslı öyle değildir.
Allah’a şükür ki Avni güzelliklerden utanacak çekinecek biri değildir.