Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Kişinin boş şeylerden vazgeçmesi iyi müslüman olduğunu gösterir.

3003 Hadis, Nuri Tatlıdede (Sayfa 222)3003 Hadis, Nuri Tatlıdede (Sayfa 222)
Ayşe Nur, bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Müslüman aydınlar ve yöneticiler, Avrupa kökenli milliyetçilik ve ayrılıkçılık/bağımsızlık hareketlerine karşı İslam birliği ve kardeşliği fikrini savunmuşlardır.

Ben, Öteki ve Ötesi, İbrahim Kalın (Sayfa 303 - İnsan Yayınları)Ben, Öteki ve Ötesi, İbrahim Kalın (Sayfa 303 - İnsan Yayınları)
Aydın Oruç, Peygamberimizin Hayatı'ı inceledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 48 günde · Beğendi · 10/10 puan

Bu kitabı okuduktan sonra içimden geçen söylemek istediğim tek şey ;
Kâinatın efendisi huyların en erdemlisi sabrın yeryüzündeki karşılığı Hz.Muhammed Mustafa yı özledim en sadık kul Sıddık lâkaplı Hz.Ebubekir i özledim adaletin simgesi dağlara bugday serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kalmasın diyen Hz Ömer i özledim en edepli insan Hz.Osman ı özledim yigitlerin yiğidi cesaret timsali Allah ın kılıcı Hz.Ali yi özledim şehitlerin efendisi Allah ın Arslanı Hz.Hamza yı özledim

Mesut Altınok, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hatamızı Görseydik
Batı'nın bilim ve tekniğini alalım, ama ahlakını reddedelim. Ne var ki, olaylar arzulanan formülün zıddı istikamette gelişti. Türkiye ve bütün halkı Müslüman olan ülkeler Batı ile başa çıkabilecek bilim kurumlarını geliştirmedikleri gibi Batı ülkeleriyle ilişkilerinde onların medenî tutumlarından ahlâkı soysuzlaştıracak türde etkilendiler.

Taşları Yemek Yasak, İsmet Özel (Sayfa 52 - Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığı)Taşları Yemek Yasak, İsmet Özel (Sayfa 52 - Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığı)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Nazizme destek veren Papa XII. Pius’un Müslüman dünyadaki Allah ile aldatmadaki benzeri Kudüs Müftüsü unvanını taşıyan Muhammed Emin el-Hüseynî (ölm 1974) olmuştur. Emin el-Hüseynî İstanbul’da okudu. Osmanlı ordusunda bir aralık topçu subayı olarak görev yaptı. Daha sonra Osmanlı’ya isyan ve ihanet eden Mekke Emiri Şerif Hüseyin'e katılarak Osmanlı aleyhine çalışmak üzere İngilizlere teslim oldu. 1921’de Kudüs’te yapılan müftülük seçimlerinde en az oyu almasına rağmen o sırada bölgeyi işgallerinde tutan İngilizlerce müftü ilan edildi ve ‘Kudüs Müftüsü’ unvanını hayatı boyunca kullandı. Bir ara bu unvanına ‘Kutsal Topraklar Müftüsü’ unvanını da ekledi. Bir şahsiyetsizlik ve zillet timsali olan Emin el-Hüseynî İkinci Cihan Savaşı günlerinde eski efendisi İngilizlere isyan ederek Naziler yanında yer aldı ve Hitler lehine ‘Cihad’ fetvaları çıkarmaya başladı. Bu arada İtalya’ya da gitmiş Mussolini'ye de hizmet arz etmiştir. Özellikle Balkan Müslümanlarını Hitler yanında savaşa çağıran radyo konuşmaları yapıyordu. Hitler ordusuna kattığı Müslüman askerlerin Osmanlı fesine benzeyen başlıklarına bir Nazi kartalı, bir Nazi haçı ve bir de kuru kafa koyduran bu Emin el-Hüseynî Hitler’le bizzat görüşebiliyordu.

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 276 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 276 - Yeni Boyut Yayınları)
Neslişah Özbay, Zübük'ü inceledi.
11 saat önce · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 10/10 puan

Birçokları tarafından anlamı ıskalanan bu özdeyiş, mizah yazarı Aziz Nesin’in belki de en ünlü romanı olan “Zübük”ün dayandığı mesnet noktasını betimler. Evet, tam adıyla “Zübük: Kağnı Gölgesindeki İt” bir mizah romanıdır. Evet, Orta Anadolu’nun herhangi bir kasabasının muhafazakâr siyasal atmosferini hicivle anlatır. Evet, Türk siyasetinin bütün kirli çamaşırlarını 2012 yılında hâlâ güncel olabilecek gözlemlerle gözümüzün önüne serer. Ama bunların yanında -ve aslına bakarsanız belki de romanın en önemli başarısı da buradadır- insan psikolojisinin çok karanlık bir yanına da ışık tutar:

Romanın başkahramanı Zübükzade İbrahim Bey, istisnasız olarak bütün okuyucularda tiksinme ve nefret uyandıran bir karakterdir. Sürekli yalan söyler, herkesi tekrar tekrar kandırır ve kendi çıkarları dışında başka hiçbir şeye hizmet etmez. Satır satır bu gerçekleri okuyan okuyucu da Zübük’ün doğasını öğrenir ve ondan nefret eder. Aslına bakarsanız, romanın yan kahramanları da okuyucudan farklı bir durumda değildir. Tekrar tekrar kendilerini kandırmasına izin verdikleri Zübük’ü onlar da çok iyi tanırlar; hatta ondan duydukları yalanların sıcağı sıcağına farkındadırlar bile… Ve tabii ki onlar da Zübük’ten nefret ederler. Bu noktada Hesse’in bahsettiği olgu işlemeye başlar: Karşımızdaki bir kişi alçakça bir şey yaptığı zaman, onun amacını biliriz çünkü dimağımız o amacı çözümleyecek bilgi ve deneyime sahiptir. Başka bir ifadeyle, o kişiden bir parça bizim içimizde mevcuttur. Bunun bir örneği olarak dedektifler gösterilebilir. Suçlunun zekasına karşı derin bir empati duymayan bir dedektif nasıl çalışabilir?


Ancak, tabii ki, dedektiflik örneğinde dedektifin suçu ortaya çıkararak adalete hizmet etmek gibi bir görevi vardır. Oysaki Nesin’in eserinde bütün yan kahramanlar kendi günlük çıkarlarının peşinde Zübük’ü besler ve yaşatırlar. Dolayısıyla, Zübük’le aynı amaçları güden bu kişileri ondan ayıran şey, Zübük’ün kurnazlığıyla gelen başarısıdır: Nesin’in romanındaki bütün karakterlerin her biri birer Zübük’tür ama içlerinden sadece birisi kişiliğini gerçekleştirebilmiştir.

Ve şimdi de bir saniye durup, okuyucular olarak düşünmemiz gerekir: Yazarın bu romanı, 1950 sonrası Türk seçmeninin ve siyasetçisinin bir alegorisiyse bu durumda her birimiz birer Zübük olmuyor muyuz? “Zübük”ü elimize alıp okumaya başladığımız zaman, aslında çehremize bir ayna tutmuyor muyuz?

Eeee, böyle bir Zübükzâde’yle baş edilmez. Ben sana bir şey diyeyim mi: Bu beri benzeri olmayan Zübükzâde rezili gene de vicdanlı bir herif. Neden dersen, bu herifte bu zihin, bizlerde de bu avanaklık varken, herif istese, bizim bura insanını yediden yetmişe önüne katar da davar diye güder.
Öyleyken neden bu uğursuzu daha aramızda yaşatırız, neden yalanlarına inanmayız da inanır görünürüz? Benimkisi korkudan… Korku dağları bekler, demişler. İnsan yüreği dağ olsa bunca yalanın saldığı korkuya dayanamaz.
Kalaycı Kör Nuri, dükkanı istimlak edilince ‘Ya paramı, ya canını…’ diye Zübük’ün üstüne yürümüş. Zübükzâde ‘Senin paranı belediyede yediler. Ama seni severim. Paranın fazlasını vereceğim. Şu çiviye asılı ceketin iç cebinden cüzdanı çıkar, içinden bir binlik al. Velâkin bin lira ne işini görür. Yarıntesi gün gene açsın. Sana bir iyilik edeyim de bana dua et. Seni temelli bir iş sahibi edeyim. Memur olmak ister misin?’ diye sormuş. Sevincinden Nuri’nin kör gözü bile ışımış. Memurluğu duyunca, Zübük’ün ayağına kapanmış. Zübükzade ‘Öyleyse, seni Orman Muhafaza Memuru yazdırayım. Dur şimdi ağzından bir dilekçe yazalım.’ demiş.
zubuk - paslanmaz kalemGörüleceği gibi, eğer romandaki yan karakterlere sorma imkânımız olsaydı, Zübük’ün var olma ve siyasette yükselme sebepleri olarak farklı şeyler söyleyeceklerdi: aptallık, korku veya aptallıktan bir adım geri seviyede umut. Oysa Aziz Nesin eseriyle aslında çok daha karanlık ve kötümser bir gerçeğe dikkat çekiyordu: Yazar, romandaki yan karakterlerle birlikte hepimizin birer Zübük olduğuna ve olmayan kaldıysa (kitapta Aziz Nesin’in kişisel bakış açısını yansıtan Almanca öğretmeni gibi) onların da bu diğer Zübüklerin yanında Zübükleşeceğini söylüyordu. Özetle, Nesin’e göre, “Zübüklük” faaliyete geçmek için uygun imkân ve zamanı bekleyen, tohumu hepimizin içinde var olan kuluçkadaki bir hastalıktı.

Edebi eserlerde karakter türleri özünde ikiye ayrılır: “düz” karakterler ve “yuvarlak” karakterler. “Düz” karakterler bütün bir roman boyunca bir değişim göstermeyen, çoğu zaman da toplumdaki bir “tip”i temsil eden kişilerdir. Öbür yanda, “yuvarlak” karakterlerse romanın kurgusu içinde kendisi ve/veya toplum hakkında keşifler yaparak karakterini değişime maruz bırakan kişilerdir ve romanın vermek istediği mesajda doğrudan sorumludurlar. “Zübük”e baktığımızda ise neredeyse “tip” diyeceğimiz bütün yan karakterler ve bütün olumsuz özelliklerin vücut bulduğu Zübük’ün yanında romanın asıl anlatıcısı olan Almanca öğretmeninin ilk bakışta yuvarlak bir karakter olduğunu düşünürüz. Ama o da kendi çıkarı için Zübük’ten yardım isteyerek aslında en temiz, en aydın, en saf ve idealist gözükenimizin bile belirli şartlar altında bir Zübük olabileceğini yeniden gözler önüne serer.


Aziz Nesin

Nesin’in kurgusunda zekice kullandığı bir yan karakter olan Avukat Burhan’ın varlığı bu önermeyle çelişirmiş gibi dursa da yazarın bu “düz” karakteri işleyiş şekli aslında önermede dile getirilen fikre hizmet eder. Doğrudur: Avukat Burhan gibi aydın bir insanın o kasabada var olması yerel halk için -ve dolayısıyla temsil edilen Türk toplumu için- bir umuttur ama bu karakterin üslubu halka o kadar uzak ve kişiliği de o kadar siliktir ki, o da Zübüklerin elinde bir oyuncak, hatta romandaki haliyle, bir “kurgu ögesi” olur. Hesse’in baştaki sözünü hatırlarsak, Avukat Burhan, içinde “Zübüklük”ten bir parça barındırmayan bir kişiliği temsil ettiği için Zübük’ün cami yapımında ona oynadığı oyunu anlayamaz ve ona alt olur. Avukat Burhan, romanın başkahramanı gerçek Zübük ve diğer “Zübük”lere bu kadar uzaktır.

Dolayısıyla Nesin’in romanıyla bize çizdiği bu resimde bütün karakterler ya zaten Zübük’tür, ya da uygun imkânlarla diğerlerine benzemesi potansiyel Zübüklerdir… Bunların dışında da nasıl ortaya çıktığı anlatılmayan, bilinmeyen, yani belki de şans eseri var olan bir aydın ise tüm toplumdan farklı bir dil konuşan, onlara itici gözüken ve en sonunda da Zübüklerin galibiyetine hizmet eden bir “kurgu ögesi”dir.

Bu gözle bakıldığında, “Zübük” ne kadar bir mizah romanı olarak değerlendirilse de neredeyse Kafka-esk seviyede karanlık bir eserdir. Türk toplumu, Aziz Nesin’in ortaya attığı “Zübüklük” isimli bir hastalığın pençesindedir ve ne yazık ki kimse için de bir kurtuluş yoktur. Günümüz siyasetinde Zübükzade’nin uyguladığı yöntemlerden çok daha acımasızlarının izlendiğini fark ettiğimizde Nesin’in aslında az bile söylediğini kendimize itiraf edebiliriz. Zübükzade: Burhan bey Burhan bey Musluman mahallesin de Salyangoz satılmaz :) Aç gözünü doldur keseni sayın hemşerilerim demokrasi geliyor demokrasi öyle bir sey ki, dadından yinmez :) bunlar aklımda kalan replikler :)
Keyifli okumalar. Sevgili Aziz Nesin siyasi mizhaçlı karikatürlü romanı okunması gereken kitap okun.... Derim.!

Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 12 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Nihayet, Müslüman Türkler Almanlar lehine savaşa girdi. Tabiî bütün aldatma oyunlarında olduğu gibi yan destek de devredeydi. Bu yan destek, Hacı Wilhelm’in devletinden Osmanlı Devleti'ne verilen 5 milyon Osmanlı lirası borç idi. Osmanlı adına, İttihatçı Sadrazam Talat Paşa tarafından 10 Kasım 1914’te imzalanan borç anlaşmasıyla Osmanlı askeri Almanların adeta paralı askeri durumuna getirilmişti. Eğer Birinci Dünya Harbi'ni Almanlar kazansaydı, bu 5 milyon lira, Osmanlı yurdunu Almanların sömürgesi yapmanın bahanesi olarak kullanılacaktı. (Antlaşma metni için bk. Özakıncı aynı eser, 190-195)

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 275 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 275 - Yeni Boyut Yayınları)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 12 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Şam'da Emeviyye Camii'ni ve Selahaddin Eyyubî'nin mezarını ziyaret eden, mezarın bakımı ve düzenlenmesi için ödenek sağlayan, anısına plaket çaktıran II.Wilhelm, kendisini karşılayanlara şunları söylüyordu:
"Burada, gelmiş geçmiş en yürekli asker Sultan Selahaddin'in mezarı önündeyim. Majesteleri Sultan Abdülhamid'e konukseverliği için teşekkür ederim. Majeste Sultan ve halifesi olduğu dünyanın her yerindeki üç yüz milyon Müslüman bilsinler ki, Alman İmparatoru onların en iyi dostudur."
"Alman Kayzeri II. Wilhelm'in bu konuşması Arapça ve Türkçe olarak basılıp dağıtılmış ve onun gizli bir Müslüman olduğu yalanı bütün Müslümanlara yayılmıştı." (Özakıncı, Türkiye nin Siyasî İntiharı, 133-134)
Alman Kayzeri, bu söylevinin ardından Müslümanlar arasında ‘Hacı Wilhelm' olarak adlandırıldı. Öyle ya gizlice Müslüman olmuş, gizlice de hacca gitmişti O artık, ‘İslam’ın Dostu ve Koruyucusu Hacı Wilhelm' idi.
...
1914 yılına gelindiğinde, bizzat Almanların bile, başlattıkları Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmek üzere oldukları ortaya çıktığı bir sırada, yine Allah ile aldatma tezgahı çalıştırılarak Osmanlı Padişahı ve Halife olan V. Mehmet Reşat'a, Almanlar lehine Cihad-ı Mukaddes’ veya 'Cihad-ı Ekber’ ilan ettirildi ve şeyhülislam tarafından askerlere okundu. Fetvayı dinleyen Osmanlı askerleri ‘Hacı Wilhelm’in yaptırdığı Alman Çeşmesi’nden su içip ‘Hacı İmparator'a dua ettikten sonra, Alman emperyalizmi uğruna Ruslarla savaşıp ölmek üzere, Sarıkamış cephesine doğru yol aldılar. Ve 90 bini aşkını Allahu Ekber Dağları’nda hayatlarını feda ettiler...

Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 271 - Yeni Boyut Yayınları)Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 271 - Yeni Boyut Yayınları)

KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ
Oğuz Kağan atını sürmüş Tanrı dağına
Kutluğ dağa varınca sarılmış Gök Tuğuna
Yüce Gök Tengri demiş hoş geldin Oğuz beyim
Şimdi beni bir dinle sana bir öğüt deyim
Oğuz dinlemek için kurulmuş otağına
Beyler toya gelince seslenmiş sol, sağına
Beyler demiş! Ben sizin ulu bir atanızım
Davama feda olsun milletim oğlum kızım
Beyler Kağan Oğuz’a sırayla biat etmiş
Oğuz kalkmış ayağa muhakemeler bitmiş
Göklerde dalgalanan kızıl Tuğun Atası
Kağan Oğuz otağdan çıkmış bir mutakası
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

Sonra Oğuz orduyu çine doğru çevirmiş
Çinlilerin seddini bir hamlede devirmiş
Alplar çıkmış meydana savaşa girmek için
Yüce Turan uğrunda canını vermek için
Atam Oğuz seslenmiş yok edin düşmanları
Sakın ha öldürmeyin olmuş-u pişmanları
Çıkmış Tanrı dağına Tanrıya dua etmiş
Sonra koyulup yola kutluğ otağa gitmiş
Emrini tekrarlamaz bir kez verir emiri
Oğuz yüce Kağan’dır, sözü keser demiri
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

Gök Türklerin Kağan’ı ey şanlı yüce Atam
Zaferler için senin şanlı yolunu tutam
Benim şanlı ecdadım senin şanlı soyundur
Kızıl Elma davamız davandır ve toyundur
Oğuz’dur Atam benim, Turan ve Vatan benim
Asya, Ötüken, Alaş benimdir, kıtam benim

MUHTEREM TAŞ

Oğuzlar için, hangi yöne giderlerse gitsinler ulaşacakları zafer, ulaşılmadan önce Kızılelma'dır!"

KIZIL ELMA VE KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ

Kızılelma Türkler tarafından değişik şekillerde tasvir edilmiş olup bazen bir belde bazen bir taht ya da parıldayan ve dünya hakimiyetini temsil eden som altından yapılma kızıl renkli bir küre olmuştur Bu altın top bazen zaferin işareti bazen hâkimiyetin sembolü bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yerin sembolü olarak ifade edilmiştir. Çok eski bir Türk inanç ve töresi olan Kızılelma Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusundan gelen Oğuzların Hazar kağanının ipek çadırının üzerinde hâkimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu (Kızılelma'yı) ele geçirmeyi ülkü edinmişler. Türkler inandıkları Gök Tanrı'nın dünya hâkimiyetini kendilerine ihsan ettiğine iman etmişlerdi.

Kızıl Elma Doktrini

Kızıl Elma Doktrini'nin temel ideolojileri hedef stratejisi bakımından üç ana başlık altında incelenmektedir.

1-Türkiye'deki Türk Varlığı
2-Dünya'daki Türk Varlığı
3-Kızıl Elma.

Kızıl Elma Ülküsü'nün birinci aşamasını teşkil eden Türkçü İdeoloji ilk olarak Atatürk tarafından hayata geçirilmiştir. Bu yüzden Türkçüler Atatürk'e "Başbuğ" demektedir.

1-Emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmuş Türklerin yönettiği güçlü kuvvetli bir Türk Devleti ister.

2-Bu güçlü devlet önce Anadolu'daki Türk varlığınainsanca yaşayacakları bir Ülke yaratır. Eşsiz coğrafyasının verdiği avantajlarla cennet vatanın bütün olanaklarını Ulusun gönençini erkinliğini egemenliğini sağlamak üzere "seferber" eder.

3-Atatürk bu hedefe varılması için gereken tüm politikaları üretmiştir.

4-Türkçü Devletdiğer Türk devletleri ile kültürelekonomiksiyasi ilişkilerini ana hedefe yönlenecek şekilde planlar.Genç Türk Devletlerinin kalkınmasıgüçlü birer devlet olarak Dünya Devletleri arasına katılması için %100 Türk sermayesi%100 Türk teknolojisi ilkesi ile hareket eder.

5-Yaşadıkları coğrafyalarda söz sahibitutarlıher yönden çağdaş medeniyeti yakalamış Türk Devletleri Kızıl Elma'nın ikinci safhasına hazır duruma gelmişlerdir.

Coğrafya bütünlüğü sağlandığında Turan ilan edilecektir 350 milyon Türk'ün ve bir o kadar da başka uluslardan insanların yaşadığı üzerinde güneşin batmadığı bir ülke Turan Ülkesi yaratılmış olacaktır.

Kızıl Elma Ülküsü'nün ereceği son amaç ise;
Türkler tarafından bütün halkların adilce ve kardeşçe yönetildiği bir dünya düzeni yaratmak ve yönetmektir!

Kızılelma ülküsü, Osmanlıların parlak çağlarında iyice belirip şekillenmiş ve konak konak, Türk büyüklüğünün, yükseklik fikrinin, ilahi bir gayenin timsali haline gelmiştir. Bu büyük düşünce olmasaydı, XI. Yüzyılda Anadolu'ya gelen, ençok bir milyon Türk, Bizans'ın Asya ve Avrupa'daki topraklarında rastladıkları diğer Türklerin birkaç tümenlik hrıstiyanlaşmış döküntülerinin yardımı ile de olsa, bu dünya çapında devleti kurup dört kıta 'dördüncüsü Okyanusya'dır' üzerindeki teşkilat ve medeniyet şaheserini yaratamazdı. Milletlere milli inanç ve güvenç veren ülkünün ne büyük bir kuvvet olduğunu anlamak için bugünkü olaylara bakmak yeter...

1946'da Birleşmiş Milletlerde geçici üyelik için yapılan seçimde, Türkiye'ye kimse oy vermediği halde, Suriye 45 oy aldı. Bir iki yıllık bir devlet olan o zamanki üç milyon nüfuslu Suriye'nin Türkiye`ye tercih edilmesinin sebebi bir arap ülkesi olmasıydı. Bundan dolayı da, düşmanlarının bile saygısını kazanmıştı. Fakat günümüzde Türkiye, Ortadoğuda büyük bir aktör haline gelmiştir ve Ortadığuda meydana gelen her gelişme Türkiye'nin de gündemine girmiştir. Bu tarihsel mirasın Osmanlıdan günümüze taşıdığı bir siyasi roldür. Her ne kadar 1900lü yılların ortalarında yeni arap devletlerinin kurulmuş ve bir Arap Birliği meydana gelmişse de bu gelişmeler Arap veya Müslüman dünyasının sorunlarına ve çilelerine çözüm sunamamıştır. Filistin örneğinde olduğu gibi yahudiler kolaylıkla filistin topraklarını işgal ederken araplar ve arap birliği İsraile karşı bir güç kullanamamış ve bu gelişmelerin sonucunda Filistin bugünkü halini almasına neden olmuştur. Bu gerçeği gören arap dünyası artık Türklere bir düşman gibi değil, mecburen bir kurtarıcı gözüyle bakmaktadır ve bu durumda Türkiye, Osmanlıdan gelen bir Ağabeylik statüsüne ulaşmıştır.

Bu açıdan günümüzde Kızıl Elma Ülküsü olarak bilinen düşünce muhafazakar eğilimlerin artması ve özelikle son 10 yılda OrtaDoğu'da Türkiye'ye biçilen rolün de etkisiyle gelişime uğramıştır. Davos Miladı denen toplantı da dahil olmak üzere, İKÖ'ya dahil bütün devletlerce Türkiye büyük ve saygın bir devlet haline gelmiş ve dünya politikasını yönlendiren bir güç haline gelmiştir. Eskiden sadece Türk devletlerinden oluşabilecek bir birlik düşüncesi bugün yerini daha büyük ve daha global bir etkiye sahip olan ve kökü Osmanlı Toprakları'na dayanan bir birliğe yani TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ'ne dönüşmüştür.

Muhterem Taş 2