• ey benito musolini! ey gayet yüce,
  italyanlar başvekili muhterem düce!
  duydum ki, yelkenleri edip de fora
  gelecekmiş orduların yeşil bosfora.
  buyursunlar... bizim için şavaş düğündür;
  din arab'ın, hukuk sizin, harp türk'lüğündür.
  açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa
  türk eri de öyle gider kanlı savaşa.
  hem karadan, hem denizden ordular indir!
  çarpışalım, en doğru söz süngülerindir!
  kalem, fırça, mermer nedir? birer oyuncak!
  şaheserler sungtilerle yazılır ancak!
  çağri beg'le tuğrul beg'in kurduğu devlet
  ıtalyalı melezlerden üsttündür elbet;
  bizim eski uşakları alda yanına
  balkanlardan doğru yürü er meydanına;
  çelik zırhlı kartalları göklere saldır...
  fakat zafer sizin için söz ve masaldır...
  dirilerek başınıza geçse de sezar
  yine olur anadolu size bir mezar.
  belki fazla bel bağladın şimal komşuna,
  biz güleriz cermenliğin kuduruşuna,
  tanıyoruz atilla'dan beri cermeni,
  farklı mıdır prusyalı yahut ermeni?
  senin dostun cermanyaya biz nemşe deriz,
  bir gün yine bec onünde düğün ederiz.

  soyle, kara gömlekliler etmesin keder;
  olum-dirim savaş bir gün mukadder!
  gerçi bugün eskisinden daha çok diksin;
  fakat yine biz osmanli, sen venediksin!
  tarihteki eski roma hoş bir hayaldir,
  hayal bütün insanlarda olan bir haldir.
  bu hayaller zamanları hızla asmalı,
  gök türklerle romalılar karşııaşmalı!
  görmüyorsan gönılumüzün içini, korsun!
  kılıçlarımız kınlarından çıkmayagörsün!

  top sesleri, bomba sesi bize saz gelir;
  17'ye karşı 44 milyon az gelir.
  arnavud'u yendim diye kendini avut,
  yiğit türkle bir olur mu soysuz arnavut?
  kayalara çarpmalıdır korkunç türküler!
  dalmalıdır gövdelere çeıik süngüler!
  sert dipçikler ezmelidir nice başları!
  ecel kuşu ayırmalı arkadaşları!
  en yiğitler serilmeli en önce yere!
  kızıl kanlar yerde taşıp olmalı dere!
  ülkü denen nazlı gelin erde şan ister!
  büyük devlet kurmak icin büyük kan ister.

  damarında var mi senin böyle bol kanın?
  türkün kanı bir eşidir lavlı volkanın!
  tarihteki eski roma hoş bir hayaldir,
  kurulacak yeni roma boş bir hayaldir,
  karşısında olmasaydi şanli 'türk budun'
  belki gerçek olacaktı bir gün umudun,

  ınsan oğıu ümitlerle dolup taşmalı,
  aryalarla turanlılar karşılamalı.
  tabiatın yürüyüşü belki yavaştır;
  hız verecek biricik şey ona savaştır!
  keskin olur ıikörlerden ayranla kımız,
  karnera'yı yere serer tekirdağ'lımız.
  yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru
  makarnadan kuvvetlidir yine bulguru...
  biz guleriz façyo'ların felsefesine,
  dayanır mı kırkı bir tek türk efesine?
  bizim yanık fuzuli'miz engin biz deniz!
  karşisinda bir göl kalır sizin dante'niz!
  bizler ulu bir çınarız, sizler sarmaşik!
  'generaller 'paşalarla atamaz aşık! ..
  ey italyan başvekili! ey musolini!
  iki ırkın kabarmalı asırlık kini...
  hesabınıi göreceğiz elbette yarın
  yedi yüzlü, yedi dilli ıtalyan'ların!

  ırkınızı hiçe saydı hazreti fatih.
  biraz daha yasasaydi hazreti fatih
  ne venedik kalacakti, ne floransa...
  hoş geldiniz diyecekti bize fransa!
  haydi, hamle kafirindir... ilkönce sen gel
  ecel ile zaman bize olmadan engel!
  burda tanklar yürümezse etme çok tasa;
  sungtilerle çarpışmadır şavaşta yaşa.
  olma boyle sinsi çakal, yahut engerek!
  bozkurt gibi, kartal gibi doğüşmek gerek!

  kılıç arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!
  atila'nin ateşi var içimizde!
  kanije'nin gazileri daha dipdiri!
  sınırdadir pilevne'nin kırk bir askeri!
  edirne'de sükrü paşa bekliyor nöbet!
  dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!
  şehitlerden elli milyon bekaçisi olan
  asılmaz bir kayadır bu ebedi vatan!

  Hüseyin Nihal Atsız
 • Buyursunlar... Bizim için savaş düğündür;
  Din Arab'ın, hukuk sizin, harp Türklüğündür.
 • Erdemli olmak , insan kalmak din, dil , ırk , mezheple alakalı değil Allah aşkına bu hastalıklı gorusu bırakın , bu hastalık Almanlara Hitler ,İtalyanlara Musolini , Japonlara militarizm imp hirosima nagazaki ye mal oldu , şuan Ortadoğu da bu hastalık yüzünden savaşta , bana kimse diğer toplumlar boktan Türkler mübarek demesin , bende ona Alman polisini rüşvete alıştıran Japon mu derim . İnsan takvasi erdem dedir din ,dil ,ırk ,mezhep değil.Rasyonel olarak sosyal bilimler matematik gibi değildir ,iki +iki =Dört genel bir kabuldur ;lakin sosyal bilimler de böyle değildir birçok değişken söz konusudur ,sosyal bilimlerde tüm genellemeler o toplumu felakete götürür tarihte böyledir . Tüm Japonlar maymun tüm Amerikalılar kutsal gibi bu sakat bir görüştür hastalıklıdir.
 • DAVETİYE

  Ey Benito Mussolini! Ey gayet yüce,  
  İtalyanlar başvekili muhterem Duçe!  

  Duydum ki, yelkenleri edip de fora  
  Gelecekmiş orduların yeşil Bosfora.  

  Buyursunlar... Bizim için savaş düğündür;  
  Din Arab’ın, hukuk sizin, harp Türklüğündür.  

  Açlar nasıl bir istekle koşarsa aşa  
  Türk eri de öyle gider kanlı savaşa.  

  Hem karadan, hem denizden ordular indir!  
  Çarpışalım, en doğru söz süngülerindir!  

  Kalem, fırça, mermer nedir? Birer oyuncak!  
  Şaheserler süngülerle yazılır ancak!  

  Çağrı Beğ’le Tuğrul Beğ’in kurduğu devlet  
  İtalyalı melezlerden üstündür elbet;  

  Bizim eski uşakları al da yanına  
  Balkanlardan doğru yürü er meydanına; 

  Çelik zırhlı kartalları göklere saldır...  
  Fakat zafer, sizin için söz ve masaldır...  

  Dirilerek başınıza geçse de Sezar  
  Yine olur Anadolu size bir mezar.  

  Belki fazla bel bağladın şimal komşuna,  
  Biz güleriz Cermenliğin kuduruşuna,  
  Tanıyoruz Atilla'dan beri Cermeni,  
  Farklı mıdır Prusyalı yahut Ermeni?  

  Senin dostun Cermanya ya biz Nemse deriz,  
  Bir gün yine Beç(*) önünde düğün ederiz.

  Söyle, kara gömlekliler etmesin keder;  
  Ölüm‐dirim savaşımız bir gün mukadder!  

  Gerçi bugün eskisinden daha çok diksin;  
  Fakat yine biz Osmanlı, sen Venediksin!  

  Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,  
  Hayal bütün insanlarda olan bir haldir.  

  Bu hayaller zamanları hızla aşmalı,  
  Gök Türkler'le Romalılar karşılaşmalı!  

  Görmüyorsan gönlümüzün içini, körsün!  
  Kılıçlarımız kınlarından çıkmaya görsün!

  Top sesleri, bomba sesi bize saz gelir;  
  17'ye karşı 44 milyon az gelir.  

  Arnavut’u yendim diye kendini avut,  
  Yiğit Türk'le bir olur mu soysuz Arnavut?  

  Kayalara çarpmalıdır korkunç türküler!  
  Dalmalıdır gövdelere çelik süngüler!  

  Sert dipçikler ezmelidir nice başları!  
  Ecel kuşu ayırmalı arkadaşları!  

  En yiğitler serilmeli en önce yere!  
  Kızıl kanlar yerde taşıp olmalı dere!  

  Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister!  
  Büyük devlet kurmak için büyük kan ister.
    
  Damarında var mı senin böyle bol kanın?  
  Türk'ün kanı bir eşidir lavlı volkanın!  

  Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,  
  Kurulacak yeni Roma boş bir hayaldir,  

  Karşısında olmasaydı şanlı "Türk Budun"  
  Belki gerçek olacaktı bir gün umudun,  

  İnsanoğlu ümitlerle dolup taşmalı,  
  Aryalarla Turanlılar karşılaşmalı.  

  Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır;  
  Hız verecek biricik şey ona savaştır!  

  Keskin olur likörlerden ayranla kımız,  
  Karnera’yı yere serer Tekirdağlımız.  

  Yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru  
  Makarnadan kuvvetlidir yine bulguru...  

  Biz güleriz Façyoların felsefesine,  
  Dayanır mı kırkı bir tek Türk efesine?  

  Bizim yanık Fuzuli'miz engin bir deniz!  
  Karşısında bir göl kalır sizin Dante’niz!  

  Bizler ulu bir çınarız, sizler sarmaşık!  
  "General"ler "Paşa" larla atamaz aşık!

  Ey İtalyan başvekili! Ey Musolini!  
  İki ırkın kabarmalı asırlık kini...  

  Hesabını göreceğiz elbette yarın  
  Yedi yüzlü, yedi dilli İtalyanların!  

  Irkınızı hiçe saydı Hazreti Fatih.  
  Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih  
  Ne Venedik kalacaktı, ne Floransa...  
  Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa!  

  Haydi, hamle kafirindir... İlkönce sen gel  
  Ecel ile zaman bize olmadan engel!  

  Burada tanklar yürümezse etme çok tasa;  
  Süngülerle çarpışmadır savaşta yasa.  

  Olma öyle sinsi çakal yahut engerek!  
  Bozkurt gibi, kartal gibi dövüşmek gerek!

  Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!  
  Atilla'nın ateşi var içimizde!  

  Kanije'nin gazileri daha dipdiri!  
  Sınırdadır Plevne'nin kırk bir askeri!  

  Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbet!  
  Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!  

  Şehitlerden elli milyon bekçisi olan  
  Aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan!