1000Kitap Logosu
Emir
TAKİP ET
Emir
@stahanov
Kütüphaneci
Li sluçayni tavarişi? Niet, eta ni sluçayni tavarişi.
Emir
tekrar paylaştı.
Nerede yönetmekten başka işleri olmayan böyle bir özel insan grubu ortaya çıkar ve bunlar yönetmek için, hapishaneler, özel silah­lı müfrezeler, askeri birlikler vb. yoluyla güç kul­lanarak, iradelerini kırıp insanları dize getirmek için özel bir baskı aygıtına gereksinim duyarlarsa, orada devlet ortaya çıkmış demektir.
1
9
Sovyet sosyalizminin çöküşüne ilişkin yapılacak herhangi bir açıklamanın merkezine, Mihail Gorbaçov'un politikaları oturmalıdır. Gorbaçov 1985 yılında, uzun süredir devam eden sorunlarla karşı karşıya olan bir ülkeyi devraldı; ve çok kısa bir süre içerisinde durumu daha da kötüleştirerek, sistem çapında bir krize dönüştürdü.
1
8
«Moskova'ya Moskova'ya...» Nedir bu sözün anlamı? Şu olsa gerek: «Solcu isen, senin yerin burası değil, Moskova'dır, sen ancak orada rahat edebilirsin.» Böyleyse biz de önce şunu belirtelim: Solcu isek, sosyalist isek, bizim yerimiz burasıdır. Türkiye'yi bütün Türklerin rahat edeceği bir barış ülkesi yapmak istiyoruz, bunun da yolu sosyalizmdir diyoruz.
5