Giriş Yap

İsmail E. Erünsal

Yazar
Çevirmen
9.5
14 Kişi
Tam adı
Prof. Dr. İsmail Erol Erünsal
Unvan
Türk yazar, akademisyen
Doğum
Kemaliye, Erzincan, 1 Mart 1945
Yaşamı
1 Mart 1945′de Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü 1968′de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1969 yılında bitirdi. İstanbul’da çeşitli kolej ve liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Meydan Yayınevinin yayımladığı Meydan Larousse: Büyük Lugat ve Ansiklopedi ‘sinin Yayın Kurulunda çalıştı. 1974 yılında doktora eğitimi için İngiltere’ye gitti. Edinburgh Üniversitesi’nde J.R.Walsh’ın danışmanlığında Tâcî-zâde Cafer Çelebi Dîvânı 1 üzerine hazırladığı tezini 1977 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde 1977′de Yrd. Doç. Dr. olarak başladığı öğretim üyeliğini 1990 yılına kadar sürdürdü. 1982 yılında Doçent, 1988′de Profesör oldu. 1990-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Başkanlığını yürüttü. 1992-2000 yılları arasında aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde, 1997-2010 tarihleri arasında da Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. -1995 yıllarında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliği, 1992-1994 yıllarında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1988 yılından itibaren de Turkish Studies Association’ın üyesidir. 1995′de Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesi olan İsmail E. Erünsal 1991 yılında Türk Tarih Kurumu ödülüne, 2011 yılında da Türk kültürü alanındaki araştırma ve yayınları nedeniyle Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülüne layık görülmüştür. 1983 yılında İstanbul’da kurulan TDV İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar 42 cildi yayımlanmış olan TDV İslâm Ansiklopedisi ‘nin te’lif ve redaksiyon çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Halen ansiklopediyi yayımlayan TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nin yönetim kurulu üyesi olup İSAM Kütüphanesi’nin de ilmi danışmanlığını yapmaktadır. İSAM’da Sosyal Bilimler alanlarında çalışacak araştırmacıların yararlanabilecekleri 20.000 konu başlığına sahip bir Dokümantasyon Merkezi’nin kurulmasına öncülük etmiştir. Ayrıca Türkiye Üniversitelerinde İlâhiyat sahasında yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin bibliyografik kontrolünü sağlamak amacıyla veritabanı oluşturulmasını ve 10.000 dolayında tezin bibliyografik künyeleri tespit edilerek kataloğunun hazırlanmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli bölgelerinde tutulmuş kadı sicillerinin mikrofilm ve dijital kopyalarının İSAM Kütüphanesine kazandırılması için teşebbüste bulunmuş ve bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 20.000 dolayında sicil İSAM arşivine intikal etmiştir. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlanan hakemli iki akademik dergi olan İslâm Araştırmaları Dergisi ve Osmanlı Araştırmaları Dergisi ‘nin Yayın Kurulu üyesidir. Ayrıca Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi ‘nin Yayın Kurulu üyesi olup makaleleri Osmanlı Araştırmaları , Libri , Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes , Türkiyat Mecmuası , İÜ Tarih Enstitüsü Dergisi , Journal of Turkish Studies , Erdem , İÜEF Kütüphanecilik Dergisi , Türklük Araştırmaları Dergisi , Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi , Arşiv Araştırmaları Dergisi gibi dergilerde yayımlanmıştır.2 Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesitesi ile İSAM’da görev yapan İ. E. Erünsal, Eski Türk Edebiyatı, Kültür Tarihi, Kütüphanecilik ve Arşivcilik sahalarında ilmi çalışmalarına devam etmektedir.

İncelemeler

Tümünü Gör
792 syf.
·
5 günde
·
10/10 puan
Sahaflar ve Kitapçılar
Kitabın, kitapçının ve sahaflık mesleğinin tarihini ele alan İsmail Erünsal hocanın bu kitabı daha önce kaleme aldığı "Osmanlılarda Sahaflık ve Sahafçılar" adlı kitabının genişletilmiş bir baskısı. Hoca bulduğu yeni belgeler ile kitabı genişleterek adeta yeni bir kitap hazırlamış ve kitabı yeni bir format altında neşretmiş. Eserde kitap üzerine her türlü bilgiye yer verilmiş. Öncelikle kitap satan, hazırlayan, çoğaltan kişilere verilen verrâk ismini ele alan bir makale ile başlamış. Sonrasında başa İstanbul olmak üzere diğer şehirlerdeki sahaflar ve sahafçılar ele alınmış. Bir diğer bölümde İstanbul'daki Sahaflar Çarşısı incelenmiş. Sonrasında ise Sahaf dükkanlarındaki kitaplar ele alınarak sahafların kitapları nasıl tedarik ettikleri nasıl sattıkları, ekonomik durumları, kitapların fiyatları ve sahaf teşkilatı ayrıntılı bir şekilde incelenmiş. Sahaflara gelen kitapların kimden nasıl geldiği belgeler ışığı altında ayrı bir bölümde incelenmiş. Kitabın sonuna doğru ise kitap malzemeleri tek tek anlatılmış. Kağıt, kağıt giyatları, mürekkep, mühre, kağıt makası, hokka, kalem, kalemtıraş, divit vs.vs. Kitap içinde konulara göre bolce grafik, tablolar verilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmış. Kitabın sonunda ise sahaf terekeleri, sicil kayıtları ve bazı belgeler ışığında yaklaşık 300 sayfada sahafların isimleri, gelirleri tablolar halinde verilmiş. Bazı kitapların yıllara göre fiyatları gene tablolar şeklinde gösterilmiş. Bir başucu kitabı olarak meraklı kişilere tavsiye ederim.
Sahaflar Ve Kitapçılar
10.0/10 · 2 okunma
Reklam
792 syf.
·
18 günde
·
Puan vermedi
Edebiyat tarihimizin birçok mühim konusuyla ilgili bilhassa tereke ve muhallefat kayıtlarında yaptığı araştırmalarla dikkat çeken İsmail Erünsal Hoca, Osmanlı Dönemi’nde sahafları, kitap ticaretini, hangi kitapların sıklıkla okunduğunu, Batılı diplomatların, en meşhuru Galland’dır, Osmanlı ülkesinden kitap götürmek için Sahaflar Çarşısı’nı adeta mesken tuttuklarını anlatıyor. Yaklaşık 3 haftada bitirebildim fakat birçok şey öğrendim. Her yazı ayrı ayrı makaleler şeklinde okunabilir.
Sahaflar Ve Kitapçılar
10.0/10 · 2 okunma
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42