Hamza Eroğlu

Hamza Eroğlu

Yazar
8.8/10
4 Kişi
·
12
Okunma
·
0
Beğeni
·
607
Gösterim
Adı:
Hamza Eroğlu
Unvan:
Prof. Dr. ,Türk Akademisyen, Siyasetçi ve Yazar
Doğum:
Adana, 1922
Hamza Eroğlu (d. 1922 Adana Türkiye), Türk akademisyen ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra eğitimini savaş yılları sırasında İsviçre'de sürdürdü. 1957 yılında XI. dönem CHP Adana Milletvekili seçildi, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra oluşturulan ve 1961 Anayasası'nı hazırlayan Temsilciler Meclisi'nde CHP kontenjanından üye seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra da oluşturulan ve 1982 Anayasası'nı hazırlayan Danışma Meclisine Ankara üyesi olarak seçilmiştir.

1922 yılında Adana’da doğmuştur. Mütevazi bir ailenin en büyük çocuğudur.

Hamza Eroğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da yapmıştır. Tarihi bir eğitim kuruluşu olan Adana Erkek Lisesinin, güçlü eğitim kadrosu Hamza Eroğlu’nun üzerinde çok etkili olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

1949 yılında İsviçre’nin Neuchatel Üniversitesinde, Milletlerarası Hukuk alanındaki doktora tezi ile yurda dönen Eroğlu, 1950 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistan olarak vazife yapmıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1956’da Doçent olmuştur.

1957 yılında C.H.P Adana Milletvekili seçilen Eroğlu, 27 Mayıs 1960 devrimine kadar T.B.M.M’de yasama görevini üstlemiştir.

Eroğlu, 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra kurulan Temsilciler Meclisinde (Kurucu Meclis), C.H.P’nin kontenjanından üye seçilmiştir. Bir yıl gibi kısa süre ömürlü olan, Temsilciler Meclisinin en önemli görevi, çağın gereklerine cevap veren yeni bir anayasa hazırlamak olmuştur. Eroğlu’nun C.H.P’de son görevi Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği olmuştur.

Temsilciler Meclisi’nin görevinin sona ermesi ile Eroğlu, aktif politikadan uzak kalarak, akademik kariyerine kariyerine, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğretim üyesi olarak devam etmiştir. 1966 yılında Profesör olan Eroğlu, 1971 – 1973 yıllarında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

12 Eylül 1980 Harekatından sonra kurulan Danışma Meclisine de Ankara’dan üye seçilmiştir.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılında kurulan Atatürk’ün Doğumunun 100. yılı Kutlama Milli Komisyonunda da üye olarak görev yapmıştır. Eroğlu, Danışma Meclisi’nin görevinin sonuçlanması ile tekrar akademik çalışmalarına devam etmiştir.

Eroğlu’nun son görevi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun üst kuruluşu olan Yüksek Kurulda üye olarak vazife almak olmuştur.

Şu anda emekli olan H. Eroğlu çalışmalarına özellikle evinde kurduğu kütüphanesinde devam etmektedir.

Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları milletlerarası kongresinin (Icanas 38 Ankara 2007) toplantısı vesilesiyle, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Prof. Dr. Hamza Eroğlu’nun da yer aldığı, oniki bilim adamına, “ Bilgi Semamızın 12 Burcu “, ünvanı ile her bir adaya bilimsel nitelikli ödül vermiştir.
Cumhuriyete inanmayanların Cumhuriyetin bir zihin değişikliği getireceğinin farkına varması,onu idrak etmesi mümkün değildir.
Hamza Eroğlu
Sayfa 65 - ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Hain veyahut makamın kudretü salahiyetini kullanmaktan memnu olan zat, zaten padişah veya halife olamaz.
Hamza Eroğlu
Sayfa 34 - ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
İhtilâl bir fikrin şahlanışıdır. Fikir tarih tecrübesinden hız alarak kanatlanır.
Hamza Eroğlu
Sayfa 3 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982
Mustafa Kemal bir tatlısu Türk'ü değil, hür fikirli bir Türk inkılapçısı idi. Fes ve şapka demek medeniyet demek olmadığını pek iyi bildiğine şüphe yoktu. Fakat başlık değiştirmenin, din ve iman değiştirmek olduğu gibi batıl inanışlara saplanan ve mıhlanan bir kafaya, hiçbir ileri tefekkür ışığı vurmayacağını da bilirdi. Asıl mesele kafanın içindeki batıl inanışları söküp atmak idi. Bu başlık değil, baş davası idi.
Hamza Eroğlu
Sayfa 324 - Milli Eğitim Basımevi-İstanbul 1982
Lenin'in emperyalizm hakkındaki görüşleri, herşeyden önce tarihî tecrübeler karşısında anlamsız kalmıştır. Savaşları, münhasıran ekonomik nedenlere dayandırmak hatalıdır. Tarihteki savaşların büyük çoğunluğu ekonomik olmayan nedenlere dayanmaktadır. Siyasi nedenler, savaşların çok defa asıl sebebini teşkil etmiştir. Savaşlarda galip devletlerin ekonomik yararlar sağladığı ifade edilse bile, harpler bizatihi zararlara sebep olmaktadır.
Hamza Eroğlu
Sayfa 31 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982
Atatürk, “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan istiklal aşkı ile yaratılmış bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir.” demekle, cumhuriyetin iki temel dayanağını dile getirmiştir. Atatürk’ün değerlendirdiği özgürlük ve bağımsızlık için en uygun ortam Cumhuriyettir.
Hamza Eroğlu
Sayfa 92 - ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Efendiler, büyük hayaller peşinden koşan yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Efendiler; büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini bu memleketin ve bu milletin üzerine celbettik. Biz panislamizm yapmadık. Belki yapıyoruz, yapacağız dedik. Düşmanlar da yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler. Panturanizm yapmadık; yaparız, yapıyoruz dedik, yapacağız dedik ve yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan ibarettir. Efendiler, bütün cihana havf ve telaş veren mefhum bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadığımız mefhumlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın adedini ve üzerimize olan tazyikatı tezyid etmekten ise hadd-i tabiiye, hadd-ı meşrua rücu edelim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh Efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı ibzal ederiz.
Hamza Eroğlu
Sayfa 144 - Milli Eğitim Basımevi - İstanbul 1982
475 syf.
·103 günde·Beğendi·8/10
Kitabı okumadan önce Cumhuriyet tarihindeki inkılaplardan özellikle bazıları anlamsız geliyordu. Kendi kendime "buna ne gerek var?" diye soruyordum. Fakat bu kitap yapılmış bütün inkılapların neden gerekli olduğunu ikna edici bir şekilde açıklıyor. Türk devriminin büyük eseri olan Cumhuriyet'in inşasında çakılmış her bir çivi artık benim için bir anlam ifade ediyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hamza Eroğlu
Unvan:
Prof. Dr. ,Türk Akademisyen, Siyasetçi ve Yazar
Doğum:
Adana, 1922
Hamza Eroğlu (d. 1922 Adana Türkiye), Türk akademisyen ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra eğitimini savaş yılları sırasında İsviçre'de sürdürdü. 1957 yılında XI. dönem CHP Adana Milletvekili seçildi, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra oluşturulan ve 1961 Anayasası'nı hazırlayan Temsilciler Meclisi'nde CHP kontenjanından üye seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra da oluşturulan ve 1982 Anayasası'nı hazırlayan Danışma Meclisine Ankara üyesi olarak seçilmiştir.

1922 yılında Adana’da doğmuştur. Mütevazi bir ailenin en büyük çocuğudur.

Hamza Eroğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da yapmıştır. Tarihi bir eğitim kuruluşu olan Adana Erkek Lisesinin, güçlü eğitim kadrosu Hamza Eroğlu’nun üzerinde çok etkili olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

1949 yılında İsviçre’nin Neuchatel Üniversitesinde, Milletlerarası Hukuk alanındaki doktora tezi ile yurda dönen Eroğlu, 1950 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde asistan olarak vazife yapmıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1956’da Doçent olmuştur.

1957 yılında C.H.P Adana Milletvekili seçilen Eroğlu, 27 Mayıs 1960 devrimine kadar T.B.M.M’de yasama görevini üstlemiştir.

Eroğlu, 27 Mayıs 1960 Devriminden sonra kurulan Temsilciler Meclisinde (Kurucu Meclis), C.H.P’nin kontenjanından üye seçilmiştir. Bir yıl gibi kısa süre ömürlü olan, Temsilciler Meclisinin en önemli görevi, çağın gereklerine cevap veren yeni bir anayasa hazırlamak olmuştur. Eroğlu’nun C.H.P’de son görevi Yüksek Haysiyet Divanı üyeliği olmuştur.

Temsilciler Meclisi’nin görevinin sona ermesi ile Eroğlu, aktif politikadan uzak kalarak, akademik kariyerine kariyerine, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğretim üyesi olarak devam etmiştir. 1966 yılında Profesör olan Eroğlu, 1971 – 1973 yıllarında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

12 Eylül 1980 Harekatından sonra kurulan Danışma Meclisine de Ankara’dan üye seçilmiştir.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılında kurulan Atatürk’ün Doğumunun 100. yılı Kutlama Milli Komisyonunda da üye olarak görev yapmıştır. Eroğlu, Danışma Meclisi’nin görevinin sonuçlanması ile tekrar akademik çalışmalarına devam etmiştir.

Eroğlu’nun son görevi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun üst kuruluşu olan Yüksek Kurulda üye olarak vazife almak olmuştur.

Şu anda emekli olan H. Eroğlu çalışmalarına özellikle evinde kurduğu kütüphanesinde devam etmektedir.

Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları milletlerarası kongresinin (Icanas 38 Ankara 2007) toplantısı vesilesiyle, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Prof. Dr. Hamza Eroğlu’nun da yer aldığı, oniki bilim adamına, “ Bilgi Semamızın 12 Burcu “, ünvanı ile her bir adaya bilimsel nitelikli ödül vermiştir.

Yazar istatistikleri

  • 12 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.