Aristotalesin Teyzesinin Kızı'ın Kapak Resmi

Sahi söylüyorum. Düzelirim. Yalnızca, bir dönemden geçiyorum. Herkes böyle dönemlerden geçer, değil mi?

Çavdar Tarlasında Çocuklar, J. D. SalingerÇavdar Tarlasında Çocuklar, J. D. Salinger
Aristotalesin Teyzesinin Kızı, bir alıntı ekledi.
07 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Yunanlı bilgelerin, Ptolemaios ve de
Aristoteles'in tahmin bile edemediği bir sır ancak Ma­
cellan'ın seferi sayesinde açıklığa kavuşur; Pontoslu He­
rakleitos'un milattan önce 400 civarında kurduğu hipo­
tezin doğruluğu, kesin bir gözlemle kanıtlanmıştır artık:
Yerküre uzayda sabit durmaz, düzenli bir ritimle kendi
ekseninde döner, yerkürede sürekli batıya giderek onun
dönmesini izleyen biri, sonsuzluktan zaman kazanabilir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde zaman ve saatin farklı ol­
duğuna dair bu yeni bilgi, bugün izafiyet teorisi dünya­
mızı nasıl heyecanlandırıyorsa on altıncı yüzyılın hüma­
nistlerini de o kadar heyecanlandırır.

Macellan, Stefan ZweigMacellan, Stefan Zweig
Aristotalesin Teyzesinin Kızı, bir alıntı ekledi.
06 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Mutluluğun, duyguların en yüce doruğuna
çıkması için daima en derin endişelerden çıkıp gelmiş olması gerekir.

Macellan, Stefan ZweigMacellan, Stefan Zweig
Aristotalesin Teyzesinin Kızı, bir alıntı ekledi.
05 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Gözünüzün önüne bir kare getirin. Canlı, güzel, eşkenar bir dörtgen. Ve bu karenin size kendisinden söz ettiğini varsayın. Onun size söylemeyi akıl edeceği en son şey dört açısının eşit olduğudur. Bu onun için öyle doğal, öyle sıradan bir şeydir ki artık farkında bile değildir.

Biz, Yevgeni İvanoviç Zamyatin (Sayfa 320)Biz, Yevgeni İvanoviç Zamyatin (Sayfa 320)
Aristotalesin Teyzesinin Kızı, bir alıntı ekledi.
03 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Fakat yaratıcı insan, ulusal yasalardan çok daha yüce
olan başka yasaların emrindedir. Bir eser yaratacak, bü­
tün insanlığın yararına bir keşif, bir eylem gerçekleştire­
cek kişinin yurdu, vatanı değil, eseridir artık.

Macellan, Stefan Zweig (Sayfa 81)Macellan, Stefan Zweig (Sayfa 81)

(Kindî, ilk felsefe üzerine) alıntı
"Bir şeyin ticaretini yapan onu satar, sattığı ise artık kendisinin değildir. Kim din tacirliği yaparsa onun dini yoktur."

Aristotalesin Teyzesinin Kızı, 2017 okuma hedefini güncelledi.
03 Eyl 2017
2017 Okuma Hedefi: 10 Kitap
2017'de 10 kitap okumayı hedefledi.
111 kitap okudu.