Giriş Yap
Bu noktada bir hatırlatma daha yapıp, sizi 2004 yılına götü relim. Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant Platformu toplantısına davet edilen Alper Görmüş, toplantıda konuşulanları bakın nasıl aktarıyordu : "Toplantıda aramızdan biri, belki de askeri vesayeti ortadan kaldırmanın yegâne yolunun, başarısız kalmış bir askeri darbe girişiminin ardından eski ve yeni darbecilerin derdest edilip yargılanmaları olduğunu savundu." *251
Sayfa 388 - *251 Alper Görmüş, Taraf, 4 Kasım 2011.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
ılımlılaşmanın boyutları
Bu dönemde cemaat ve tarikat yapılarının (özellikle eğitim kurumları ve bununla irtibatlı olarak ticaret üzerinden yurtdışına da açılan Fethullah Gülen cemaatının) etkinlikleri, ittifak ve imkânları daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak boyutlara ulaştı, fikren ve fiilen değişip dönüştükçe meşrulukları arttı. Halbuki önceki dönemlerde siyasî merkez, üniversiteler-aydınlar ve basının hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en çok tenkit konusu yaptığı ve irtica üzerinden rejim ve laiklik için tehdit olarak gördüğü kesim bunlardı. Hem siyasî merkez ve elitler kendilerini yeni politikalar eşliğinde tadil etti hem de cemaat ve tarikatlar rejime, Cumhuriyet ideolojisine karşı olan sert tutumlarını yumuşattı, bazılarından tamamen vazgeçti. (Fethullah Gülen'in ve cemaatının 28 Şubat sürecindeki tutumu, Erbakan'a karşı menfi tavrı, Ecevit başta olmak üzere diğer siyasî liderlerle sıcak ilişkileri, başörtüsü ve İmam Hatip Okullarıyla ilgili olumsuz tutum ve sözleri¹¹ bu bakımdan tetkike ve değerlendirmeye hayli müsaittir.) Daha da önemlisi bu yapıların bir önceki dönemde itikadî ve fikrî açıdan kendilerine mesafeli duran, karşı çıkan kişi ve grupların bir kısmını kendi içine çekmesi, hatta şemsiyesi altına almasıdır.
Ekrem Dumanlı... Fethullah Gülen'in zihnindeki "altın nesil" kuşağın örneklerinden biri... Yani hocaefendisinin buyruklarını sorgusuz yerine getiren hizmetkar! Yani; modern görünümlü kurnaz yobaz! Yani; şeytani hilekarlığın müridi! Yani; iftiralar atölyesi/kötülüğün simgesi yayın organının baş vicdansızı! Yani; hoşgörülü demokrat görünümlü eli kanlı faşist... Cemaat mensubu...
Said Nursi ve Fetullah Gülen, Al birini vur ötekine.
Said Nursi'nin yaşadığı dönemlerde, "Komünizme karşı mücadele" örtüsü altında süren ittifak, 1990'larda bambaşka bir amaç edindi. Temel amaç artık, komünizme karşı, ABD ve Batı Avrupa devletlerini desteklemek değil, dünyayı yeniden işgal eden yayılmacı devletlerin önünü açmaktı. İşgale karşı direnişi zayıflatmak için Müslümanlar, ABD-Avrupa-İsrail ittifakına desteğe çağrıldı. Said Nursi ardılı Fethullah Gülen Said Nursi'nin Emirdağ Lahikası'ndaki görüşlerini yineleyerek, yeni yönelişin gerekçesini açıkladı: "İslam'da ve Katolik Hristiyanlıkta esas olan inanç hükümlerinden başka, her iki dindeki ahlaki esaslarda denilebilir ki aynıdır. Ayrıntılar olan yan meseleleri bir tarafa bırakalım* * w w w.fgulen.org
Sayfa 131 - Ulus Dağı Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
. CIA'nın eski Ortadoğu Masası şefi Graham Fuller de bu doğrultuda şunlan söylemişti: "Liderler ölüyor. Önce bedenleri, sonra zaman içinde düşünceleri siliniyor. Oysa Kur'an ve İncil yaşıyor. İşte Mustafa Kemal'in başına gelen de her tarih yazmış liderin başına gelenden farklı değildir." "Batı, Fethullah Gülen gibi örnekleri görünce çok umutlanıyor. Çünkü Gülen, modern devlet ve toplumda İslam'ın nasıl bir rol oynaması konusunda geniş bir vizyonu temsil ediyor." .
2
71
709 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14