• Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat darbe davasında gerekçeli kararını açıkladı. 28 Şubat cuntasının sadece askerî kanadının yargılandığı davada, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, darbenin güdücüsü Orgeneral Çevik Bir olmak üzere 21 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verilmişti. Hatırlayalım, müebbet hapis ceza alan sanıklar, yaşlarından dolayı cezaevine değil evlerine gönderilmişlerdi. Bu kadar da hassas bir yargımız var!

  Darbecileri evlerine gönderen Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yazdığı gerekçeli kararda görüyoruz ki, “Somut olayda haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıklar ve haklarında soruşturma devam eden diğer faillerin, fikir ve eylem birliği içinde ve bir organizasyon dahilinde atılı suçu işledikleri” sabit bulunmuş.

  Gerekçeli kararı okumaya devam edelim: “Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır.”

  Buraya kadar olanı maddelere dökersek, 28 Şubat’ta:

  1- Fikir ve eylem birliği içinde…

  2- Gizlice ittifak etmiş…

  3- Hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere…

  Gerekçeli karardaki ifâdeyle, “Bir organizasyon” kurulmuş. Hani bizim “cunta” dediğimizden!

  Peki bu cunta/organizasyon ne yapmış? Onu da gerekçeli karardan okuyalım: “Bu ittifakın sağlanmasından sonra, amaç suçun 4 Şubat 1997 tarihinde tankların yürütülmesiyle icrasına başlanmasından zararlı netice olan 54. Cumhuriyet Hükûmeti'nin başbakanının istifa etmek zorunda bırakılmasına kadar bir süreç halinde planlanıp tedricen uygulandığı, amaç suç bakımından öngörülen neticeye ulaşılmasını sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır.”

  Mevcut sistemin meşru gördüğü yollarla iktidara gelen 54. Cumhuriyet Hükûmeti, türlü entrikalarla ve nihayetinde tankların yürütülmesiyle ilga edildi. Tabiî ki sadece hükûmetin lağvedilmesiyle kalınmadı. Batıcı 28 Şubat cuntası, ordu içinde illegal olarak kurduğu “Batı Çalışma Grubu” adlı istihbarat yapılanmasının hazırladığı raporlara göre, başta orduda olmak üzere devlet kademelerinde görev yapan binlerce Müslüman Anadolu evladını tasfiye etti. Hâkim ve savcılara verilen brifing/direktiflerle zindanlara atılanların, JİTEM ve Emniyet sorgu hücrelerinde işkencelerden geçirilenlerin sayısı bilinmiyor…

  28 Şubat cuntasının askerî kanadının, beni tatmin etmese de defteri dürüldü. Aslında bakarsanız acele edip de hemen kanaat belirtmek de istemiyorum. Çünkü Yargıtay safhasında bizleri nasıl sürprizler bekliyor bilemiyor; yalnız şunu biliyorum, Türkiye sürprizler ülkesi!..

  Tamam, cuntanın askerî unsuru yargılandı ve hüküm kesildi. Yalnız mevzu böylece kapatılacak mı? Cuntanın diğer unsurları darbede yaptıklarının hesabını vermeyecekler mi? 28 Şubat’ın Kandil’i olan Doğan Medya’da o dönem yöneticilik yapanlar hesaptan kurtulacak mı? Medya grubunu satmakla her şey tamam mı oluyor?

  AK Parti’ye karşı darbe ortamının hazırlandığı, Genelkurmay sitesinden e-muhtıranın yayınlandığı (2007) günlerde, “Hayat tarzıma müdahale olursa dağa çıkarım” diyen Ertuğrul Özkök’ten hesap sorulmayacak mı? 28 Şubat’ta dağa çıkmadı ama genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet’te attığı manşetlerle Müslümanları hedef gösterdi, linç ettirdi. Şimdi bu Batı çocuğuna hiç mi soracağınız soru yok Sayın savcılar, hâkimler ve diğerlerine (Zafer Mutlu, Ali Kırca, Uğur Dündar, Emin Çölaşan vb. Batı çocuklarına)…

  Askerleri yargılayarak 28 Şubat’la hesaplaşılmadı, hesaplaşma yolunda sadece bir adım atıldı!

  28 Şubat’ın üssü (Kandil’i) Gölcük değil, İstanbul’daki medya plazalarıydı. Darbeyle hesaplaşmak mı istiyorsunuz, adresler de belli isimler de, lütfen önden buyrun…
 • Türkiye, doksanlı yıllarda pek çok faili meçhul cinayet haberleri ile sarsıldı. Doksanlı yıllardaki bu cinayetlerin sayısına, 12 Eylül İhtilali öncesinde işlenen faili meçhul cinayetlerin sayısı bile yaklaşamadı. Verilere göre 1978-1980 yılları arasında 272 faili meçhul cinayet işlenmişken, yalnızca 1992-1995 yılları arasında 1151 faili meçhul cinayet işlendi.

  “Yeşil”, önceleri “Sakallı” kod adıyla tanınan ve kendisini Ahmet Demir olarak etrafına tanıtan Mahmut Yıldırım’dı. Günümüzde bile halen sağ olup olmadığı tartışılan bir isim. 1951 yılında dünyaya gelen Yeşil, yetmişli yıllarda önce MİT, daha sonra da JİTEM adına çalışıyor. Son yıllarında da Mehmet Eymür’ün MİT’e geri dönmesi ile tekrardan MİT ile çalışmaya başlıyor.

  JİTEM’in kilit isimlerinden biri olan Ahmet Cem Ersever, yazar ve entelektüel Musa Anter, Beco lakabıyla tanınan uyuşturucu kaçakçılığı da yapan iş adamı Behçet Cantürk cinayetlerinde ilişkisi olup olmadığı tartışılan bir isim. Hizbullah –Lübnan’daki Hizbullah ile karıştırılmaması gerekir.- ile olan ilişkileri de oldukça tartışmalıdır.

  Kitap, Yeşil’in çocukluk çağlarından başlayarak doksanlı yıllardaki ortadan kayboluşuna kadarki zaman aralığını aralığında yaşanan bütün bu olayları kapsamlı ve objektif olarak anlatıyor. Tarafsız olarak kaleme alınmış bir kitabı, tarafsız bir gözle okuyabilecek okuyucular için oldukça faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum.
 • "Vatan uykuda olduğu sırada serseriler ırzına geçer.
  Sen Uyursan Herkez Ölür.
 • Aslında işin özü şuydu: Devletin güvenlik güçleri, JİTEM, MİT, Emniyet, birbirine düşman olmuştu. Kendi çıkarları için onlarca kişiyi ölüme götürecek provokasyonlar yapmaktan da geri durmuyorlardı!..