Bu önsözde, Karl Marx ile Friedrich Engels, Komünist Manifesto’nun programının “yer yer eskimiş” olduğunu söyle-yerek şöyle devam ederler: ... “Komün, özellikle bir şeyi kanıtlamıştır: ‘İşçi sınıfının hazır devlet mekanizmasına basitçe el koyarak onu kendi amaçları için kullanması mümkün değildir’ ”...¹
Sayfa 98
Marx, kendi önüne, bu deneyimi çözümleme, ondan taktik dersleri çıkarma, kendi teorisini onun ışığında gözden geçirme görevlerini koydu.
Sayfa 98
Devrimci kitle hareketini, hedefine ulaşmamış olsa bile, çok büyük önem taşıyan bir tarihsel girişim, dünya proletarya devrimindeki belirli bir ileri adım, yüzlerce program ve tartışmadan daha önemli bir pratik adım olarak gördü Marx.
Sayfa 98
Komün’ü ile birlikte işçilerin Paris’i, sonsuza dek, yeni bir toplumun şanlı habercisi olarak anılacak. Onun şehitleri, işçi sınıfının yüce gönlünde taht kurmuştur. Tarih, onu imha edenleri, daha şimdiden, din adamlarının hiçbir duasıyla kurtulamayacakları teşhir direğine çivilemiştir.
Sayfa 95
Yeni teknolojilerin getirisi büyük ölçüde en zenginlere olacaksa, distopik bir gelecek gerçeğe dönüşebilir
72 syf.
8/10 puan verdi
·
2 saatte okudu
•Kapitalizm, insanı çalıştıkça yoksullaştırır yoksullaştırdıkça da çalışmaya daha çok çalışmaya mahkum eder. •Karl Marx'ın damadı ve bir devrimci olan Paul Lafargue, kaleme aldığı bu eserin başlığına baktığımızda ' Tembelliğe Övgü' şeklinde anlaşılsa da aslında kapitalist çalışma düzenine bir eleştiri niteliği taşır. Ploterya'ya ( alt sosyal sınıf, işçi sınıfı) ciddi bir şekilde tepki göstermiştir. Çocuk işçilerden ideal çalışma saatine, abartılı bir çalışmanın insanın zamandan ve bedeninden çaldığına ve bunun modern köleliğin ya da Komünist Manifesto teriminin içini doldurduğunu ele alıyor.
Tembellik Hakkı
Tembellik HakkıPaul Lafargue · Kırmızı Kedi Yayınevi · 09,3bin okunma
Karl Marx, eşine yazdığı mektubu şöyle sonlandırıyor: "Dünyada çok kadın var, kimileride çok güzel ama ben, her bir hattı, hatta her bir kırışığı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü birdaha nerede bulabilirim?"
Köylüyü korucu, jandarma ve vali despotizminden kurtaracak; din adamı tarafından aptallaştırılmanın yerine öğretmen tarafından aydınlatılmayı koyacaktı.
Sayfa 70
"Siyasal iktidar denen şey, bir sınıfın başka bir sınıfı ezmekte kullandığı örgütlü güçten başka bir şey değildir."
İmparatorluk, kamu servetini çarçur ederek, mali dolandırıcılığı büyüterek, sermayenin yapay olarak hızlandırılan merkezîleşmesine destek olarak ve böylece orta sınıfın büyük bir bölümünün mülksüzleştirilmesine yol açarak, bu orta sınıfı iktisadi yıkıma sürüklemişti.
Sayfa 68
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.