·
Okunma
·
Beğeni
·
1393
Gösterim
Adı:
Akışkan Gözetim
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755397825
Orijinal adı:
Liquid Surveillance
Çeviri:
Elçin Yılmaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ayrıntı Yayınları
Bugün hayatımızın her ayrıntısı hiçbir zaman olmadığı kadar çok yakından izleniyor, kaydediliyor; ve gözetim altındakiler genellikle gözetleyenlerle gönüllü bir işbirliği içinde. Londra'dan New York'a, Yeni Delhi'den İstan-bul'a, bütün büyük kentlerde kameralar artık kamusal alanların alışıldık, itiraz edilmeyen parçası haline geldi. Uçağa binecekseniz, bedeniniz boydan boya taranıp biyometrik kontrole tabi tutulur; arama motorları ve kredi kartı okuyucuları bütün alışkanlıklarımızı, ilgilerimizi ve tercihlerimizi kaydedip sessizce piyasanın hizmetine sokar.Günümüzün akışkan modern dünyasında, günlük hayatımızın işleyişini esneklik ve hareketlilik belirliyor. Ulusal sınırları geçmek sıradan bir etkinlik haline gelirken, sosyal medya herkesin her an elinin altında. Günümüzün yurttaşları, işçileri ve tüketicileri durmadan hareket ediyor ve genellikle kesinlikten ve sınırlardan uzak yaşıyor. Ancak mekanın sabitlikten uzak ve zamanın sınırsız olduğu bu dünyada, hiçbir hareketimiz yok ki kaydedilmesin. Gözetim, modern hayatın bu akışkan doğasına uyum sağlayarak, hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bir şekilde, erişeme-diği hiçbir alan bırakmamak üzere yayılıyor.
Akışkan Gözetim'de, akışkan modern dünyayı en ince ayrıntısına kadar gözler önüne seren büyük kuramcı Zygmunt Bauman'la, gözetim ve kontrol mekanizmaları konularında dünyanın en önde gelen analistlerinden David Lyon bir araya geliyor ve çok hayati sorunları birlikte masaya yatırıyorlar. Her anımızın gözetlendiği karanlık bir gelecek mi bekliyor bizi? Özgürlüğe ve umuda yer kalmadı mı artık? Gündelik hayatın koşuşturması içinde kaybettiğimiz insan olma sorumluluğumuza nasıl sahip çıkabiliriz?

Akademik çevreler kadar genel okuru da ilgilendiren bu soruları, iktidar, teknoloji ve ahlak çerçevesinde irdeleyen iki büyük düşünür, bugün gözetlenmenin ve gözetlemenin ne anlama geldiğini anlatıyor bize.
(Tanıtım Bülteninden)
160 syf.
Modern dünyada toplumların değişkenlik hızı “akışkan” seviyeye ulaşmak üzere ve daimi hareket halinde ki bizler, gözetleniyor, izleniyor ve takip ediliyoruz.

Güvenlik adı altında ya da eğlence ve imkanların cazibesine kapılıp kendi ellerimizle mahremiyetimizi devletlere, üreticilere teslim ediyoruz. En kötüsü de bu tüketim çılgınlığı içerisinde kendimizi de birer meta haline getiriyoruz.

İnsansız hava araçlarının ürkütücü boyuta ulaşan gelişimi, internet, sosyal ağlar, x ray cihazları, her yanımızı saran kameralar... nasıl hareket ettiğimizi, neleri beğendiğimizi, tükettiklerimizi, tercihlerimizi , kısaca her adımımızı kayıt altına alıp bizleri sınıflandıran , gerektiğinde yönlendiren , neleri tüketeceğimizi, neleri tercih edeceğimizi belirleyen , gizliliğimizin kalmadığı , sınırlandırılmadığımız ama aslında görünmez demirlerle kafese kapatıldığımız bir sistem.

Getirisi ve götürüsüyle toplumu her yönüyle etkileyen bu akışkan gözetimi , Sosyolog ve filozof Zygmunt Bauman söyleşi eşliğinde yorumluyor.

Sosyoloji meraklılarının keyifle okuyacağını düşünüyorum.
160 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Bauman ve Lyon'un sohbet havasında konuşmalarıyla oluşan bir eser olması açıkçası konuyu sıkıcı olmaktan çıkarıp okuyanların da bu sohbeti dinliyor havası yaratmasına vesile olduğu için güzel olmuş . Ele alınan konular; modernite içinde zaman-uzamsal açısından akışın olması, zamanın katı bir formdan çıkıp belli bir sınırı ve şekli olmayan ama değişen bir akış içinde devam etmesi, gözetimin ilk ortaya çıktığı şekliyle Bentham'dan bu zamana kadar gelişen teknolojik dönüşümdeki yeri, gözetimin etik yönü, beden üzerine olan etkileri vb. bir çok konu ele alınmış. İçinde yaşadığımız dijital dünyayı anlamak adına farkındalıklar yaratması adına güzel bir kitap. Ayrıca ban-optik, sinoptik, panoptik kavramların ve dijital dünya da bıraktığımız ayak izleri ve anlamları anlamanıza yardımca oluyor.
160 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Günümüz Toplumunu; Michel Foucault Gözetim Toplumu, Manuel Castels Bilgi Toplumu ve Gilles Deleuze Kontrol Toplumu olarak adlandırmaktadır. Tüm bu adlandırmalar insanlık tarihi kadar eskilere dayanan gözetim olgusunun enformasyon teknolojileriyle dönüşümünü aynı zamanda yarattığı dönüşümlere dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Zygmunt Bauman ve David Lyon Akışkan Gözetim adlı eserde yeni medya ve sosyal medya ile beraber gözetimin katı halden akışkan bir hale dönüşerek gündelik hayatın bir rutini haline gelişini ve bu durumun yarattığı sorunsallar üzerinde tartışmaktadırlar.
160 syf.
·Beğendi·8/10
Descartes'ın "Düşünüyorum öyleyse varım" sözünün güncel uyarlamasının " Görülüyorum ( izleniyorum, fark ediliyorum, kaydediliyorum ) öyleyse varım." Olduğu unutulmamalıdır.
Kitabi maddeler halinde incelersek:
1.Foucault'un Panoptikon'u incelemesi ışığında buna mukabil Zygmunt Bauman Akışkan Gözetimle, artık var olan iktidar modellerinin akışkan bir yapıyla her alana yayılmasını anlatmıştır bu kitabında. .
2.Şu an kullandığımız sosyal medya araçları ve arama motorları bizleri tahakkümü altına almış ve sınıflandırmıştır. Artık onlardan gözümüzü acamayisimiz arzu nesnesi ile alakalı bir durumdan ibarettir. .
3. Freud bu cağda yaşasaydı kesinlikle Tanatos'un yani ölüm içgüdüsünün geçerli olduğunu insanlarda görebilirdi. Çünkü artık insanlar güvensiz bir cağda yaşamaktadırlar ve güvenlik problemleri ile bir-çok önlem almışlardır. Buna örnek olarak bir binanın etrafının çitlerle cevrelenmesi ve kameralarla gözetlenmesi. Bunun sonucunda insanlar kendilerini metalastirip iktidara kendini satma işlevi ile görevlendirilmişlerdir.
4. Panoptikon azınlığın çoğunluğu izlemesi, Sinoptikon çoğunluğun azınlığı izlemesi ve Banoptikon ise insanların ülkelerden giriş çıkışlarını gözetleyen, mülteci hareketleriyle ilgilenen bir gözetim modelidir. Banoptikon yok eder ve Panoptikon ve Sinoptikon kendine yer edinir. Bu unutulmamalı.
160 syf.
·8/10
Söyleşi ağırlıklı ve bunu hissettiren yine içinde bilmediğim için kopuşlara neden olan kelimelerin olduğu bir kitaptı. Bazı konularda ufkumu genişletip "bu açıdan hiç düşünmemiştim" dediğim örneklerin olduğu kitap.
176 syf.
·10/10
Kitaba dair şöyle bir inceleme yapmak istiyorum. Bauman ve Lyon anlattıklarıyla şu kavramlar üzerine eğilerek düşünmemizi sağlıyorlar:
"Panoptikon
Ban-optikon
Sinoptik
Yapay Zekâ
Second Life
Akışkan Gözetim
Tüketim
Pazarlama
Devlet-Şirket
Güvenlik
Etik
Fail olmak
Umudun kapısı
İrade
Gönüllü Kölelik
Özgür İrade"
düşmeye devam
(...) bir mülteci kampının sakinlerinden olmak demek, insanlığın geri kalanının paylaştığı dünyadan dışlanmak demektir.
Sosyal medyanın varlığı kullanıcıların izlenmesine ve edinilen bilgilerin diğerlerine satılmasına bağlıdır.
İnternet yüzünden "anonimliğin ölümü": Mahremiyet hakkımızı kendi rızamızla katlettiriyoruz. Ya da belki sadece, bize sunulan harikalar karşılığında ödenecek bir bedel olarak mahremiyet kaybına rıza gösteriyoruz. Belki de kişisel bağımsızlığımızı mezbahaya kendi ellerimizle gönder­memiz için bize uygulanan baskı o kadar kuvvetli ki ve durumumuz bir koyun sürüsünün durumuna o kadar benziyor ki ancak birkaç istisnai isyankar, gözü pek, kavgacı ve dirençli irade ona karşı samimi bir girişimde bulunabiliyor.
Bourdieu'nün basit ama sağduyulu bir biçimde belirttiği gibi, "toplulukların kaderi onlara verilen adlara bağlıdır.''
Josh Rose'un yakınlarda belirttiği gibi, "internet bizim insanlığımızı çalmıyor, onu yansıtıyor. İnternet içimizdekine sahip olmuyor, içimizdekini dışarıya gösteriyor".
Ne kadar haklı. Elçiye zeval olmaz...
Tüketim toplumu üyelerinin kendileri birer tüketim metasıdır ve onları bu toplumun gerçek bir üyesi yapan da bir tüketim metası olma özellikleridir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Akışkan Gözetim
Baskı tarihi:
2013
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755397825
Orijinal adı:
Liquid Surveillance
Çeviri:
Elçin Yılmaz
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ayrıntı Yayınları
Bugün hayatımızın her ayrıntısı hiçbir zaman olmadığı kadar çok yakından izleniyor, kaydediliyor; ve gözetim altındakiler genellikle gözetleyenlerle gönüllü bir işbirliği içinde. Londra'dan New York'a, Yeni Delhi'den İstan-bul'a, bütün büyük kentlerde kameralar artık kamusal alanların alışıldık, itiraz edilmeyen parçası haline geldi. Uçağa binecekseniz, bedeniniz boydan boya taranıp biyometrik kontrole tabi tutulur; arama motorları ve kredi kartı okuyucuları bütün alışkanlıklarımızı, ilgilerimizi ve tercihlerimizi kaydedip sessizce piyasanın hizmetine sokar.Günümüzün akışkan modern dünyasında, günlük hayatımızın işleyişini esneklik ve hareketlilik belirliyor. Ulusal sınırları geçmek sıradan bir etkinlik haline gelirken, sosyal medya herkesin her an elinin altında. Günümüzün yurttaşları, işçileri ve tüketicileri durmadan hareket ediyor ve genellikle kesinlikten ve sınırlardan uzak yaşıyor. Ancak mekanın sabitlikten uzak ve zamanın sınırsız olduğu bu dünyada, hiçbir hareketimiz yok ki kaydedilmesin. Gözetim, modern hayatın bu akışkan doğasına uyum sağlayarak, hiçbir zaman olmadığı kadar hızlı bir şekilde, erişeme-diği hiçbir alan bırakmamak üzere yayılıyor.
Akışkan Gözetim'de, akışkan modern dünyayı en ince ayrıntısına kadar gözler önüne seren büyük kuramcı Zygmunt Bauman'la, gözetim ve kontrol mekanizmaları konularında dünyanın en önde gelen analistlerinden David Lyon bir araya geliyor ve çok hayati sorunları birlikte masaya yatırıyorlar. Her anımızın gözetlendiği karanlık bir gelecek mi bekliyor bizi? Özgürlüğe ve umuda yer kalmadı mı artık? Gündelik hayatın koşuşturması içinde kaybettiğimiz insan olma sorumluluğumuza nasıl sahip çıkabiliriz?

Akademik çevreler kadar genel okuru da ilgilendiren bu soruları, iktidar, teknoloji ve ahlak çerçevesinde irdeleyen iki büyük düşünür, bugün gözetlenmenin ve gözetlemenin ne anlama geldiğini anlatıyor bize.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 60 okur

  • meltem şen
  • Yağmur Rosa Solak
  • Nurhayat
  • Hande Yıldırım Önsöz
  • Tekoşin
  • Jirhem
  • Uğur De Molinari
  • Ferhat Gökhan Danabaş
  • Sena gündoğdu
  • ABDULLAH AKSU

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (7)
9
%9.5 (2)
8
%47.6 (10)
7
%0
6
%0
5
%4.8 (1)
4
%0
3
%4.8 (1)
2
%0
1
%0