Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar (Roma İmparatorluğu'ndan Hitler'in Almanyası'na)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.763
Gösterim
Adı:
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
Alt başlık:
Roma İmparatorluğu'ndan Hitler'in Almanyası'na
Baskı tarihi:
Eylül 2018
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752430709
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
Baskılar:
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
Ülkemizde Avrupa tarihi ne yazık ki iyi bilinen alanlardan değildir. Toplum olarak bir yandan çağdaşlaşmaya ya da başka bir deyişle Batılılaşmaya çalışırken diğer yandan Batı dünyasını kendimiz için hep bir öteki olarak görürüz. Bazı zamanlar imrenilen bazı zamanlar ise temkinli yaklaşılan bir kültürdür bizim için Avrupa.
Özgün ve keyifli bakış açılarıyla tarih alanında önemli çalışmalar yapmış olan Önder Kaya, bu kez Avrupa tarihini sürükleyici bir yaklaşımla ele alıyor. Yalnız Avrupa’nın değil dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından Roma’nın kuruluşu ve biraz da tesadüflere bağlı olarak yükselişi, Holywood’un 300 Spartalı’sının gerçek ve çarpıcı hikâyesi, Göksu’da boğulan Alman imparatoru, Venedik’in ihtişamı, Ortaçağ’da çocuklardan oluşan ordular, İslam medeniyetine hayran bir imparatorun isteksizce çıktığı Haçlı seferi, Habsburgların evlilik üzerine inşa ettikleri muazzam imparatorlukları, Barbaros ve Andrea Doria arasındaki büyük hesaplaşma, en kritik noktalarıyla İnebahtı Savaşı, II. Frederich ve Koca Ragıb Paşa arasındaki stratejik mücadele, Joseph olarak doğup Yusuf olarak ölen ünlü tarihçi Hammer’in hikâyesi, II. Abdülhamid’in Çin’e gönderdiği Heyet-i Nasiha, Almanya’nın kuruluşu ve Hitler’in rahat bırakmadığı çingeneler, paranın Avrupa’daki sıfır atma geçmişi gibi birbirinden ilginç konulardan oluşan bu çalışma İlkçağ’dan 20. yüzyıla kadar Avrupa’nın çarpıcı bir fotoğrafını gözler önüne seriyor.
Avrupa Tarihi; farklı ve ilham verici tarih okumaları yapmak isteyen herkes için benzersiz bir kitap…
304 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Kitabı yorumladığım video yayında bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz :) https://www.youtube.com/watch?v=ldzKIX3c-Oc

Öncelikle kitabın kapak fotoğrafını övmekle başlayacağım çünkü hakikaten yapan editörün veyahut kapak tasarımcısının eline sağlık. Bana sürekli olarak Instagram veyahut Twitter üzerinden soruluyordu kolay veyahut akıcı tarih kitapları hangileridir veyahut hangi kitabı okumalıyız diye. Aslında bu sorunun neden sorulduğu makul bir durum çünkü Türkiye'de tarih ve tarihi şahsiyetler hep çok ciddi olarak gözüküyor ve biliniyor böyle bir durum yok bakarsanız benim kadar ciddiler tarihi şahsiyetler. Şunu da belirtmek istiyorum tarihte misal bir imparatorun bir imparatora babam veyahut oğlum diye hitap ettiği bile bilinmektedir şimdi böyle olunca tarihi bizim başka açılardan ele almamız gerekmektedir.

Peki neden Avrupa tarihi seçtim aslında cevap çok basit. Avrupa bize coğrafi olarak çok yakın bir bölge. Misal kitapta Sparta devletinden bahsediyoruz ki bugün bu film de herkesin aklındadır. Fakat şöyle bir durum var filmde dikkat etmişsinizdir Sparta'yı özgürlükçü Persleri de korkunç ve monark olarak resmetmişlerdir. Bunun doğruluk payı tabii ki vardır ancak Avrupa'nın veyahut düzgün bir söylem ile Batı'nın hala olaylara oryantalizm çerçevesinde baktığı muhakkaktır. Şimdi durum böyle olunca ben de bu kitabı yorumlamak ve sizlere tanıtmak istedim böylelikle belki de aradığınız cevapları bulacak ve Avrupa'ya bakış açınız değişecektir.

Kitabın arka kapağını okuyacağım ve aynı şekilde sizlere arka kapak üzerinden yorumlarımı paylaşacağım.

Ülkemizde Avrupa tarihi ne yazık ki iyi bilinen alanlardan değildir. Toplum olarak bir yandan çağdaşlaşmaya ya da başka bir deyişle Batılılaşmaya çalışırken diğer yandan Batı dünyasını kendimiz için hep bir öteki olarak görürüz. Bazı zamanlar imrenilen bazı zamanlar ise temkinli yaklaşılan bir kültürdür bizim için Avrupa. Biliyorsunuz ki biz bugün her ne kadar Avrupalıyız desek bile aslında düşünce ve yapı olarak Ortadoğu halkıyız ve bugün bile Türkiye'de sürekli şu fikirler çarpışır. Avrupalı mıyız yoksa Ortadoğulu mu? İlginç bir şekilde bu fikir ortaçağ halklarında da var olup Bizans'ta bile kök salmıştır. 1204 yılında Venedik ve diğer Avrupa ülkeleri Bizans'ı işgal ettiği vakit aynı soruyu onlar da sormuşlardır. Buradan da görüyoruz ki halklar veyahut milletler tarih boyunca böyle sorular sorup kendilerini test etmişlerdir.

Misal bir örnek daha verelim Çin ortaçağ da kendini dünyanın merkezinde ele alıyor haritalarında ancak bugün baktığımız zaman biz Avrupa merkezli haritadan kendimizi görüyoruz.

Devam edelim arka kapağa ve yorumlarımıza geçelim. Özgün ve keyifli bakış açılarıyla tarih alanında önemli çalışmalar yapmış olan Önder Kaya, bu kez Avrupa tarihini sürükleyici bir yaklaşımla ele alıyor. Yalnız Avrupa’nın değil dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından Roma’nın kuruluşu ve biraz da tesadüflere bağlı olarak yükselişi, Holywood’un 300 Spartalı’sının gerçek ve çarpıcı hikâyesi, Göksu’da boğulan Alman imparatoru gibi birçok hikayeyi ele almış Önder Kaya. Burada Roma'nın kuruluşundan tutun da yükselişine kadar geniş bir perspektiften ele alıyor. Ancak bunu olabildiğince basitleştirerek ele alıyor zaten bu yüzden bu kitabı öneriyorum.

Yazıyı buraya kadar az bir şekilde ele aldım videoda daha genel bir şekilde bahsettim incelemenin başındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz, iyi seyirler.
Avrupa ve Öteki ya da Kavram ve Olay Okuması

✵ ✵ ✵

1997 yılında Marmara üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Tarih öğretmeni Önder Kaya, “Roma İmparatorluğu’ndan Hitler Almanyası’na – Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar” kitabında ilginç bir tarih okuması sunmaktadır. Yirmi üç başlıkla Avrupa’nın genel tarihine kritik noktalarını anlatan bir tarih okuması sunmaktadır. Bir kaç başlıkla; Roma'ya kök söktüren şehir: Kartaca, Ortaçağ Avrupa’sında bir toplumsal histeri: çocukların haçlı seferi, evlilik yoluyla büyüyen aile: Habsburglar, Barbaros ve Andrea Doria hesaplaşması, II. Frederich ve Koca Ragıb Paşa, Tarihçi Hammer Joseph olarak doğdu, Yusuf olarak öldü, kan ve demir üzerine inşa edilen ülke: Almanya gibi bazı başlıklarla Avrupa ve Osmanlı Tarihi konularını ilkçağdan 20 yüzyıla farklı bir okuma sunmaktadır.

Önder Kaya, kitabın giriş başlığında Avrupa başka bir deyişle “Batı”, başka coğrafyalarla olan uzantı ve sınırlarını ne olduğu, kendisine has bakış acısı neler olduğu konusunda açıklık getiriyor. Küçük bir kıtanın çağımızda etkili olması, bir ilgi alanı olmuştur. Dünya tarihini bir çok yönde etkilen Avrupa, tarihsel süreç içinde sebep – sonuç bağlamında araştırılmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda bu kitap, “Avrupa Tarihi” olgusunun içinde kendisine has, konuya etki edecek bir bakış açısı sunacaktır.

Kaya, Avrupa dediğimiz kıtanın sınır taşlarını oluşturan farklı bakış acılarının neler olduğunu açıklar. Başka bir deyişle bu zihin sınır taşları bir çok farklılık göstermektedir. Avrupa’nın özgün bir kıta olmayıp, Asya’nın coğrafi bir uzantısı olarak kabul edilir. Bu sefer coğrafi olarak bu kıtayla uzaktan yakından alakası olmayan Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletler Batı’nın bir parçası olarak kabul edilirken; topraklarının bir kısmı Ural Dağları’nın bir uzantısı olan Rusya, Batı dünyasının uzun bir süre dışında sayılmıştır. Kaya, bu konuda Rusların mensup oldukları Ortodoks mezhebi ve yaşadıkları tarihsel süreç farklı olduğu için Bulgar, Sırp, Arnavut gibi topluluklarında uzun bir süre “Avrupalı” tanımının dışında tutulduğunu belirtir. Bu duruma karşılık Balkan toplulukları içinde yer alan Yunanlar ise Yeniçağ’dan itibaren Avrupa kültürünün oluşumuna önemli bir zemin hazırladıkları düşünüldüğü için ayrı bir önem affedilerek, çelişkili bir duruma kendilerini sokmuşlardır.

Kaya, Avrupa kültürünün kendini “öteki” olarak tanımladıkları bazı uygarlıkların zıddı olarak sunduklarını açıklamaya devam eder. Ve bu durum Eski Yunan ve Roma kültürüne kadar gittiğini açıklar. Buna bir örnek olarak: Yunanların, eski cağlarda “barbar” olarak tanımladıkları Makedonların lideri İskender'e günümüzde sahip çıkmalarıdır.

Kaya, Avrupa’yı tarih ve kültürü merkez seçerek, Avrupa dışında ki Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğu medeniyetleri “öteki” olarak konumlandırır. Kitap, Avrupa ile öteki arasında oluşan ilişkinin tarihi dönemleriyle farklılık ve benzerliklerinin bir tarihi serencamıdır. Olayların tarihe damga vurduğu noktalara değinen Kaya; ilk başlıklar Roma İmparatorluğu dönemlerinde ki olaylar anlatılır; Galyalı savaşçılar ile Epir kralı Pyros'un filleriyle Roma’ya saldırısını ve kurtuluşunu anlatır. Pers-Yunan Savaşı olan Sparta toplumunun mücadelesi anlatılırken, diğer başlıkta ise Hannibal’ın başarılarını ve Kartacalıların Roma üzerindeki üstünlükleri ve yıkılış süreçlerini ele alıyor. Başka bir başlığa yazar geçmeden konuyla alakalı güncel ve merak edilen meseleleri de azda olsa bahsediyor. Bir misal olarak Hannibal'ın mezarı Türkiye’de olduğu ama nerede olduğu, konusu.

Kaya, üç başlık ile haçlı seferlerini ele alıyor. Selahaddin'in Kudüs’ü geri alması üzerine Papanın, Alman kralı I. Friedrich (Barbarossa)’yı Haçlı seferine davet etti. Bu daveti kabul eden I. Friedrich, kara seferine çıkarken Türkiye Selçukluları ile de savaşırken Konya'yı dahi ele geçirdi. Bu olayı ayrıntısıyla anlatan Kaya, bu başlığı I. Friedrich’in Anadolu’nun güneyindeki Göksü Nehrinden geçerken bozulmasıyla tamamlar. Çocuk haçlı seferi ile II. Friedrich’ın haçlı seferini anlatır.

Kaya, kitabın diğer yarısını Venedik, Barbaros ve Andrea Doria hesaplaşması, İnebahtı Deniz Savaşı başlıkları ile Avrupa Tarihi ile Osmanlı ilişkilerini anlatır.

Kitabın İspanya ve Portenizlesin Amerika kıtasının istilasıyla gelişen deniz ticaretin ve değişen siyasi, sosyal konuların Avrupa Tarihi bağlamında nasıl gelişmeler ortaya çıktığına değinmektedir.

Kaya, son başlıklarda ise II. Abdülhamid dönemi ile I. Dünya Savaşı konularına temas ederek, kitabın temel konusu olan Avrupa Tarihi’ne farklı bir yorum katmaktadır.

Avrupa tarihinin bir bütün anlamak için, Önder Kaya, giriş kısmında kavram analizleri yaparak, tarihteki olayları ele aldı. Avrupa kavramının kültürel, siyasi ve coğrafi sınırlarını bakış acılarını vermeye çalıştı. Geniş bir bakış açısı kazandıran Kaya, Avrupa ve Öteki arasında etkileşime sebep olan sefer ve savaşları yirmi üç başlıkla anlattı. Böylece okuyucu Avrupa Tarihi konusunu kavram ve olay bağlamında anlaşılır bir zemin hazırlamıştır.


Kitabın Künyesi: Önder Kaya, Avrupa Tarihi, Kronik Yayınları, 4. Baskı, Kasım 2018, İstanbul.


Yunus Özdemir
304 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10 puan
Yazardan okuduğum ilk kitap, hiçbir fikrim olmayarak başlamıştım fakat gerçekten de çok beğendim. Hem kitabın akıcı dili hemde genel anlamda merak edilen konular olduğundan okurken çok büyük keyif aldım. Bence tarihe meraklı olanların okuyabileceği rahat okunan fakat bilgilerle dolu bir kitap. Herkese öneririm.
304 syf.
·Beğendi·8/10 puan
Konudan konuya geçen,rahat okunan,ılgınç tarihi konuların ele alındığı guzel hazırlanmış bir kitap,ancak yazar görüşleri bazı kısımlarda ön plana çıkıyor buda kitabın taraflı bakış açısıyla yazıldığı hıssını uyandırsada zevkle okunacak bir tarıh bilgileri kitabı,,,
327 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Kitap çok keyifli. İlber Ortaylı’nın o yavan anlatımından sonra çok iyi geldi bu eser bana. Yazarın okuduğum ilk kitabı. Olayları anlatırken kendi yorumunu hiç katmamış.Avrupa tarihi hakkında ayrıntılı bilgilere sahip oldum Tavsiye ederim. İyi okumalar var olun
304 syf.
·2 günde·Beğendi·5/10 puan
Kitabın ismi Avrupa Tarihi ama yazar nedense 100 yıl savaşlarından, Fransız Devrimi'nden bile söz etmeyerek, Osmanlı- Avrupa ilişkileri üzerinde durmuş, böyle yaparken de; modern Türkiye Cumhuriyeti kurusucundan tek kelime bile bahsetmemiştir. Daha da kötüsü klasik şark kafasıyla Avrupalıları şeytan olarak gösterirken Osmanlı ve müslüman dünyasına tek kelime söyleyememiştir.
327 syf.
·Beğendi·6/10 puan
kitabın tam adı “roma imparatorluğu'ndan hitler'in almanyası'na avrupa tarihi üzerine yazılar” olup `önder kaya` tarafından kaleme alınmıştır. kitap, avrupa tarihi ile ilgili fazla detaya girmeden yüzeysel ve sade bir anlatımla avrupa’daki mihenk taşı sayılan olayları ele almaktadır.

özellikle avrupa tarihi’ne ilişkin temel bir bilgi arayışı olan, ana olayların nasıl oluştuğunu merak edenler için uygun bir kitap olduğunu ancak kitabın sadece bir temel bilgi ve olaylar seçkisi olduğu dikkate alınarak okuması gerektiğini düşünüyorum.

kitapta yer alan başlıca konular;

roma’nın kuruluşu ve yükselişi
spartalıların gerçek hikayesi
türkiye’de boğulan alman imparatoru
venedik’in ihtişamlı dönemi,
haçlı seferi ve çocuk ortdular
habsburg imparatorluğu
barbaros ve andrea doria
inebahtı savaşı, ıı. frederich ve koca ragıb paşa
tarihçi hammer’in hikâyesi
ıı. abdülhamid’in çin’e gönderdiği heyet-i nasiha
almanya’nın kuruluşu
çingenelerin hitler tarafından uğradığı soykırım
avrupa’nın paradan sıfır atması…

tanıtım bültenindeki kitabın konusuna aşağıda yer verilmektedir:

“ülkemizde avrupa tarihi ne yazık ki iyi bilinen alanlardan değildir. toplum olarak bir yandan çağdaşlaşmaya ya da başka bir deyişle batılılaşmaya çalışırken diğer yandan batı dünyasını kendimiz için hep bir öteki olarak görürüz. bazı zamanlar imrenilen bazı zamanlar ise temkinli yaklaşılan bir kültürdür bizim için avrupa.

özgün ve keyifli bakış açılarıyla tarih alanında önemli çalışmalar yapmış olan önder kaya, bu kez avrupa tarihini sürükleyici bir yaklaşımla ele alıyor. yalnız avrupa’nın değil dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından roma’nın kuruluşu ve biraz da tesadüflere bağlı olarak yükselişi, holywood’un 300 spartalı’sının gerçek ve çarpıcı hikâyesi, göksu’da boğulan alman imparatoru, venedik’in ihtişamı, ortaçağ’da çocuklardan oluşan ordular, islam medeniyetine hayran bir imparatorun isteksizce çıktığı haçlı seferi, habsburgların evlilik üzerine inşa ettikleri muazzam imparatorlukları, barbaros ve andrea doria arasındaki büyük hesaplaşma, en kritik noktalarıyla inebahtı savaşı, ıı. frederich ve koca ragıb paşa arasındaki stratejik mücadele, joseph olarak doğup yusuf olarak ölen ünlü tarihçi hammer’in hikâyesi, ıı. abdülhamid’in çin’e gönderdiği heyet-i nasiha, almanya’nın kuruluşu ve hitler’in rahat bırakmadığı çingeneler, paranın avrupa’daki sıfır atma geçmişi gibi birbirinden ilginç konulardan oluşan bu çalışma ilkçağ’dan 20. yüzyıla kadar avrupa’nın çarpıcı bir fotoğrafını gözler önüne seriyor.

avrupa tarihi; farklı ve ilham verici tarih okumaları yapmak isteyen herkes için benzersiz bir kitap…”
304 syf.
·13 günde·Beğendi·9/10 puan
Ülkemizde eğitim sistemimiz, alışkanlıklarımız veya tamamen kişisel tercihler sonucunda Osmanlı tarihi veya Türk tarihi harici konulara pek ilgi duyulmuyor.

Bu kitap tarih kitaplarına yeni aşina olan, ağır dilden kaçan veya Osmanlı tarihi haricine pek ilgi duymayan okurlara oldukça uygun yapıda. Yazarın dili oldukça akıcı ve okuyucuyu yormuyor. Ayrıca kitabın fotoğraflarla süslenmesi çok hoşuma gitti.

Sıkılarak değil keyifle okuduğum bir kitaptı ve kesinlikle bilinmesi gereken, lâkin bilmediğim şeyler öğrendim.

Kitabın olumsuz bulduğum tarafları ise:
1. Yazarın Batıya bir nevi cephe alması ve Doğu medeniyetlerini olumlamaya çalışması.
2. Kitaptaki konuların genel manada iyi seçilmiş olmasına rağmen sonlara doğru konu seçimlerin yavanlaşması ve ciddiyetini kaybetmesi.
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
304 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Kitap; Roma’nın kuruluşu ve yükselişi, Spartalıların gerçek hikayesi, Türkiye’de boğulan Alman İmparatoru, Habsburg İmparatorluğu,
Barbaros ve Andrea Doria, İnebahtı savaşı, ıı. Friedrich ve Koca Ragıp Paşa vs... gibi daha pek çok tarihi konuya genel hatlarıyla yalın bir anlatım sunuyor. Detaylı bir Avrupa tarihi anlatımı içermiyor. Yazar ağırlıklı olarak Avrupa ve Osmanlı ilişkileri üzerinde durmuş. Bu nedenle doğrudan bir Avrupa tarihi özeti şeklinde olmasa da; Osmanlı tarihi okumaları yapmadan önce dönemin Avrupa konjonktürünü anlamak hususunda faydalı olacaktır.Farklı ve ilham verici tarih okumaları yapmak isteyen herkes için iyi okumalar...
304 syf.
·1/10 puan
Kitabın adı değiştirilip Osmanlı ve Avrupa yapılmalı çünkü ismi Avrupa Tarihi Üzerine yazılar olsa da yazarın asıl anlattığı konular Osmanlı'nın Avrupa'yı nasıl etkilediği.
Avrupa tarihini çok derin bir şekilde etkileyen yüzyıl savaşları, reform hareketleri, rönesans gibi konulara hiç değinilmemiş bile.
Bu sebeplerden dolayı kötü bir kitap. Adına aldanıp aldım.
304 syf.
·8 günde·Puan vermedi
Sıkılmadan okuyacağınız, sade bir üslupla yazılan kısmen Avrupa'nın nasıl oluştuğuna dair izlenimler elde edinebileceğiniz, kronolojik olarak ilerlemeyen bir kitap. İçeriği doğal olarak kısıtlı tutulmuş ve günümüz popüler konularına yakın. Tarihi merak eden ve yeni başlayacaklar için tavsiye ederim.
327 syf.
·18 günde·Beğendi·8/10 puan
Avrupa Tarihi "Roma İnparatorluğu'ndan Hitler Avrupası'na" & Önder Kaya
+

Kitap Avrupa tarihi ve ülkemiz, Anadolu adına bazı tarihi süreçleri açıklayan ilginç tarihi olayları içeren kısa bölümlerden oluşmakta. Roma İmparatorluğu tarihine, Pers ve Sparta olayına, Kartaca ve büyük kumandan Hannibal hakkında bilgilerden Barbaros ile Andrea Doria hesaplaşmasına kadar kısa tarihi yazılarla Avrupa Tarihi hakkında özet bir bilgiye kavuşuyorsunuz. Kitap kapağı "Avrupa Tarihi" gibi bir başlıkla satışa çıksa da bu kitap bu geniş tarihi kapsamın küçük ve bilinen kısmına farklı bir üslupla değiniyor. Ancak kitabı bizlere sunan akademisyen Önder Kaya güzel ve ilgi çekici olayları oldukça başarılı şekilde aktarmış. Beğendiğim ve keyif akarak okuduğum kitaplar arasında yer veriyorum. O halde hadi okuyun!
+
#avrupatarihi #romaimparatorluğu #sparta #300spartans #persimparatorluğu #tarih #önderkaya #kronikkitap #kitapokumakgüzeldir #kitap #kitaptavsiye #kitaptavsiyesi #kitapönerisi #kitapönerileri #bookstagram #okudumbitti #hadiokuyun
" Yunanların, eski çağlarda "barbar" olarak tanımladıkları Makedonların lideri Iskender' e günümüzde sahip çıkması ilginç bir durumdur."
"Spartalı Likurgos’a göre bir toplum içindeki bütün fenalıkların kaynağı zengin ve yoksul arasındaki uçurumdur. Bu farkın yok edilmesi ve sonrasında yeniden oluşmaması için, devlet kanalıyla bir kontrol mekanizması kurmak gerekmektedir. Şu halde vatandaşlar arasında mülk ortak olmalı, para kavramı ortadan kaldırılmalı, zenginliğe yol açan ticaret ve benzeri uğraşlardan uzak durulmalıydı. Sparta vatandaşı olan ve 20 yaşına gelmiş her özgür yurttaşa eşit miktarda toprak dağıtılmalı, yurttaşlar arasında sınıfsal farklılığa sebebiyet verecek her türlü yaşam tarzına engel olunmalıydı."
Zira Spartalılar, ölen erkekleriyle birlikte sadece pelerinlerini gömerlerdi. Yalnızca savaşta ölen erkekler ile doğumda ölen kadınların isimleri mezar taşına kazınırdı.
2007 yapımı olan ''300 Spartalı'' filmi, gerek dünya genelinde, gerekse de ülkemizde büyük ilgi uyandırdı. Özellikle kullanılan efektler ve çok kesin çizgilerle belirlenen İranlı-Yunan imajı, seyircilerin belleklerine kazındı. Esasen tarihin beyaz perde üzerinden insanlara aktarımı, beraberinde çok ciddi tehlikeleri de getiriyor. Nitekim tarihin en militarist toplumlarından birisi demokrasinin savunucusu olarak izleyicilere takdim edilirken, saray teşrifatı ve eyalet sistemi başta olmaz üzere Roma İmparatorluğu vesilesiyle tüm Akdeniz coğrafyasını etkilemeyi başaran parlak Pers uygarlığı, despotizmin kalbi olarak sunuluyor. Dolayısıyla film, bugüne de çok güçlü göndermeler yapmış oluyor. Amerika tarafından şer ekseninin merkezine konulan İran, 2500 yıl öncesini anlatan bu filmde aynı eksenin odağında...
Sparta'da doğan her erkek çocuk, doğar doğmaz toplumun en yaşlılarınca muayene edilirdi. Doğan bebek askerlik yapmaya elverişli gürbüz bir çocuk ise büyütülmesi emredilir, eğer vücudunda herhangi bir kusur ya da zayıflık emaresi varsa ülkenin sınırlı kaynaklarını boş yere tüketmemesi için Taygetos Dağı'na çıkarılarak oradaki bir uçurumdan aşağı bırakılırdı.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
Alt başlık:
Roma İmparatorluğu'ndan Hitler'in Almanyası'na
Baskı tarihi:
Eylül 2018
Sayfa sayısı:
304
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752430709
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
Baskılar:
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
Avrupa Tarihi Üzerine Yazılar
Ülkemizde Avrupa tarihi ne yazık ki iyi bilinen alanlardan değildir. Toplum olarak bir yandan çağdaşlaşmaya ya da başka bir deyişle Batılılaşmaya çalışırken diğer yandan Batı dünyasını kendimiz için hep bir öteki olarak görürüz. Bazı zamanlar imrenilen bazı zamanlar ise temkinli yaklaşılan bir kültürdür bizim için Avrupa.
Özgün ve keyifli bakış açılarıyla tarih alanında önemli çalışmalar yapmış olan Önder Kaya, bu kez Avrupa tarihini sürükleyici bir yaklaşımla ele alıyor. Yalnız Avrupa’nın değil dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından Roma’nın kuruluşu ve biraz da tesadüflere bağlı olarak yükselişi, Holywood’un 300 Spartalı’sının gerçek ve çarpıcı hikâyesi, Göksu’da boğulan Alman imparatoru, Venedik’in ihtişamı, Ortaçağ’da çocuklardan oluşan ordular, İslam medeniyetine hayran bir imparatorun isteksizce çıktığı Haçlı seferi, Habsburgların evlilik üzerine inşa ettikleri muazzam imparatorlukları, Barbaros ve Andrea Doria arasındaki büyük hesaplaşma, en kritik noktalarıyla İnebahtı Savaşı, II. Frederich ve Koca Ragıb Paşa arasındaki stratejik mücadele, Joseph olarak doğup Yusuf olarak ölen ünlü tarihçi Hammer’in hikâyesi, II. Abdülhamid’in Çin’e gönderdiği Heyet-i Nasiha, Almanya’nın kuruluşu ve Hitler’in rahat bırakmadığı çingeneler, paranın Avrupa’daki sıfır atma geçmişi gibi birbirinden ilginç konulardan oluşan bu çalışma İlkçağ’dan 20. yüzyıla kadar Avrupa’nın çarpıcı bir fotoğrafını gözler önüne seriyor.
Avrupa Tarihi; farklı ve ilham verici tarih okumaları yapmak isteyen herkes için benzersiz bir kitap…

Kitabı okuyanlar 214 okur

  • M.Atilla Toksoy
  • Pelin uğur
  • Ş.
  • Emre Ayan
  • Mehmet Taşcı
  • Emre aksu
  • Mehmet Tamer Ünlü
  • La Perduta Gente
  • Muhammet Nur SEVİMLİ
  • Em Krg

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%9.5 (7)
9
%16.2 (12)
8
%20.3 (15)
7
%14.9 (11)
6
%4.1 (3)
5
%4.1 (3)
4
%1.4 (1)
3
%1.4 (1)
2
%0
1
%2.7 (2)