·
Okunma
·
Beğeni
·
1.600
Gösterim
Adı:
Danton’un Ölümü
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052957820
Orijinal adı:
Dantons Tod
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Danton’un Ölümü
Danton’un Ölümü
Danton
Georg Büchner (1813-1837): Dışavurumcu oyun okulu üzerinde belirgin bir etkisi olan yazar çağdaş Alman tiyatrosunun kurucularından sayılır. Baba mesleğinin devamı düşüncesiyle Strasbourg ve Giessen üniversitelerinde tıp okudu. 1830’daki Paris ayaklanmasından esinlenen Büchner, gizli bir grup kurarak devrim çağrısı yapan bir broşür yayınlayınca köylüler tarafından ihbar edildi ve İsviçre’ye kaçmak zorunda kaldı, ardında beş eser bırakarak 1837’de sürgünde öldü. Danton’un Ölümü ve yarım kalmış Woyzeck adlı dramları Shakespeare’den ve Alman Romantik Sturm ve Drang hareketinden etkilenmekle birlikte nitelik olarak zamanının çok ötesindedir. Ayrıca Lenz adlı bir hikâyesi ile Leonce ve Lena adlı bir komedisi vardır, Pietro Aretino adlı oyunu ise kayıptır. Fransız Devrimi’ni konu alan Danton’un Ölümü büyük toplumsal değişimlerde rol alan kişilerin konum ve tavırlarının değiştiği süreçte kendilerini, çevrelerini ve gelişen olayları insan olarak nasıl sorguladığına dair etkileyici bir dramdır.

Mustafa Tüzel (1959): Bir süre İsviçre’de yaşadı, fabrikalarda çalıştı ve çıraklık eğitimi gördü. İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okudu. İÜ Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında Avrupa Çevirmenler Kolokyumu’nun (Straelen – Almanya) konuğu oldu. 20 yıldır sürdürdüğü çeviri uğraşında Thomas Bernhard, Friedrich Dürrenmatt, Martin Walser, Zafer Şenocak, Monika Maron gibi edebiyatçıların, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Peter Sloterdijk, Christoph Türcke, Friedrich Engels gibi düşünürlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı.
120 syf.
·2 günde·Beğendi·7/10 puan
Robespierre ve arkadaşlarının, ateşini tutuşturdukları davalarında, olayın akışı kendi inandıkları yol - yöntemin dışına çıkınca, kendi yol arkadaşlarını bile nasıl giyotine yolladıklarının acı hikayesi. Acı. Çünkü sabit fikirli ve karşı tarafı anlamaya çalışmayan bir yapıda olduğunuz zaman zır cahil ile eğitimli arasında zerre kadar fark olmadığının çok iyi bir örneği bu tarihsel vak'a. Allah'tan kendi yoldaşlarına çizdikleri kaderin kendilerini de bulduğunu biliyoruz da ilahi adalet adına içimiz biraz ferahlıyor.
Bunun yanında hikayeyi az-çok biliyoruz ama yazarı hiç tanımazdım. Georg Büchner. Bu genç adam meğer Alman tiyatrosunun kurucularından sayılırmış. Fransa'daki toplumsal patlamayı kendi ülkesine de getirmeyi hayal edip bu konuda da bir gizli örgüt kurmaya kalkışıp broşürler dağıtmaya başlayınca köylüler tarafından ihbar edilince tüm eserlerini Almanya'da bırakıp İsviçre'ye kaçmak zorunda kalmış. Orada da ölmüş. Tüm bu yaşam öyküsünü 26 yıla sığdırmış. Şimdiki 26 yaş gruplarını tanıyınca, ne aralık bu kalitede ürünler çıkaracak alt yapıyı hazırladıklarını merak edip, hayran oluyorum.
İyi yazılmış, etkileyici bir dram. Okumanızı tavsiye ediyorum.
120 syf.
·1 günde
George Büchner henüz 23 yaşında ölmesine rağmen yirminci yüzyıl Alman tiyatrosunun temelini atmış ve ardında 3 mükemmel eser bırakmıştır. Danton'un ölümü oyunu da bu 3 eserden ilkidir.
Fransa devriminden sonra kral idam edilmiş ve birinci Fransa cumhuriyeti kurulmuştur. Danton devrimin en önde gelen isimlerindendir ancak devrimi beraber yaptığı arkadaşları ile zamanlar ayrı düşer ve Jakobenlere karşı gelir. Fransa'da terör zamanı başlamış ve Robespierre liderliğindeki Jakobenler hergün onlarca kişiyi idam etmektedir. İşte oyunun kunusu da Jakobenlere karşı gelen Danton ve arkadaşlarının vatan hainliği ile suçlanıp idam edilmesidir.
Kaderin cilvesine bakın ki Dalton idam edildikten sadece birkaç ay sonra Robespierre ve yandaşları da devrilmiş ve aynı şekilde giyotin ile idam edilmiştir. Fransız devrimi ile ilgili harika bir tiyatro oyunu, tiyatro okumayı sevenler için harika bir seçenek.
111 syf.
Milli Eğitim Yayınları, 1944, çev. Pertev N. Boratav künyeli kitaptan okuduğum muhteşem eser. Fransız Devrimi hasıl olmuş, terör başlamıştır. Nice baş kesilmektedir. Devrimin yapıcıları aralarında anlaşamaz. Robespierre ve etrafındakiler Devrim karşıtlarını yok edene dek mücadelenin sürmesinden yanadır. Danton ise ılımlıdır, ihtilalin sona ermesini, reformların yapılmasını ister.
Ve sonunda <Devrim kendi çocuklarını yer.>
Puanım 9.
120 syf.
·Puan vermedi
Fransız Devrimi'nden sonra cumhuriyetin halkın önde gelen isimleri cumhuriyetten sonra bir iç kavgaya tutuşurlar. Bir grup devrimci diper bir devrimci grubu giyotine götürmek için suçlamalarda bulunur. Ve giyotin halkın kan açlığını besler.

Bu dram oyunu, günümüzde de sıkça konuşulan; faşist, kapitalist, burjuvazi ya da aristokrat sınıfın işçi sınıfı tarafından, solcular ya da komünistler tarafından devrildikten sonra getirilecek olan proleterya yönetiminin de devirdikleri yönetime bürüneceklerinin oyunudur. Elde edilen güçle kimin daha iyi savaştığı, kimin daha militan olduğu yarışında birilerinin kellesi giyotin sepetine bakmalıdır. Ve ip çekmeler başlar. Tabii bu kişilerin elde ettiklerinin getirisi.

Oyunda Bir diğer dikkat çeken şeyse, halkın, suçlayanlar ve suçlananların konuşmalarına destek vermeleridir. Yani suçlananların savunması halkı ateşlerken ardından suçlayanların iddiaları da aynı oranda onları ateşler. Halk burada manipüle edilmesi kolay bir kalabalıktır sadece. Bu durum sadece Fransız devrim halkı için mi geçerlidir sadece? Tabii ki hayır.

Georg Büchner Alman Tiyatrosunun kurucularındandır ve bu oyunu Shakespeare'den de etkilenerek oluşturmuştur.
120 syf.
·2 günde·8/10 puan
Alman edebiyatında tiyatro üzerine ilk çalışmalarını veren yazarlardan biri olan Georg Büchner genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen etkili eserler bırakmıştır. Bunlardan birisi de Fransız Devrimi'ni konu alan Danton'un Ölümü'dür. Çağdaş Alman tarihinin ilk dram oyunu olarak da bilinir. Bundan yaklaşık iki buçuk asır öncesini konu alan bu çalışma ister istemez o anın atmosferini de solumamıza neden oluyor. Bir grup genç devrimcinin, G. Jacques Danton'ın önderliğinde krallık sistemi olan monarşinin kaldırılıp, yerine tertemiz yepyeni bir cumhuriyetin getirilmesini amaçlayan bir ihtilaldir Danton'un Ölümü. Kralların ve onların lüks içindeki hayatlarına başkaldırıdır. Bunu şu cümleler ile de haykırmaktan çekinmemiştir: '' Ekmek istiyorsunuz, kellenizi uçuruyorlar. Susadınız diye giyotinin basamaklarından akan kanı yalatıyorlar size.''

Her ne kadar Fransız Devrimi kendi içinde devrim olsa da ister istemez tüm dünyayı etkisi altına da almıştır. Bu olayın tiyatro olarak sunulması da hem Alman halkı hem de diğer uluslar için 2. bir Fransız Devrimi olmuştur. Sonuç olarak Danton ve arkadaşlarının benimsediği özgürlükçü devrim anlayışı kimileri tarafından yanlış anlaşıldı, kimileri tarafından ise alkışlandı. Fakat her zaman olduğu gibi toplu idealist anlayışı, ferdi bir tutuma kadar da indirgenmekten kendini kurtaramamıştır. Başlarda demokratik bir tutum içerisinde olmakta ısrar eden devrimciler, kendi aralarında kişi hesaplaşmaları olsun, ya da yakın çevredeki siyasi çevredeki kişilerin komploları olsun, istediklerini elde edememişlerdir. Bir entrika yumağı her zaman olduğu gibi 10 yıllık bir Fransız Devriminde de yaşanmıştır. Halk için bir zafer olsa da Danton ve arkadaşları için bir dram olmaktan öteye geçememiştir. Ölüme giderken de halkın kulaklarında şu sesler yankılanması gelecek kuşaklar için büyük bir önem arz etmektedir.

''Aklınızı yitirdiğiniz gün öldürüyorlar bizi. Aklınız yeniden başınıza geldiğinde siz de onları öldüreceksiniz.'' Danton'un Ölümü (Sahneden Bir Kesit)
112 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
Çok genç yaşta hayata veda eden ama dünya tiyatrosuna kazandırdığı üç oyunu ile bir çok düşünce ve tiyatro akımına öncülük eden ve çağdaş tiyatronun gelişmesinde önemli etkiler sağlayan yazar Georg Büchner’in kaleme aldığı oyunu Danton’un Ölümü Fransız Devrimini konu alırken monarşiyi yıkıp cumhuriyetin yolunu açan devrimin baş kahramanlarının fikir ve düşünce ayrılıklarını ve tarihsel yazgılarını sergiler...
120 syf.
·2 günde·5/10 puan
Kitap; bir oyun gibi değil de, o dönem için tüm dünyanın gözü önünde olup biten olaylardaki ana karakterlerin söylevlerini dinler gibi ilerliyor. İçinde, bugün ancak bir tiyatro sahnesinde görülebilecek dramalar barındırmakla birlikte, kitabın tarihi olaylar örgüsüne bağlı kaldığı bir gerçek.

Fransız devriminin ilk yılları, dönemin siyasi oluşumları ve önemli dönemleri ile karakterleri hakkında ön bilgi sahibi olmak; oyundan alınacak keyfi katlayacaktır.
Hepimiz birer deliyiz, hiç kimsenin kendi deliliğini bir başkasına dayatma hakkı yoktur.
Karl Georg Büchner
Sayfa 4 - T. İş Bankası Kültür Yayınları 2.Basım 2021
Kuklalarız biz, bilinmeyen güçler tarafından oynatılan, biz kendimiz değiliz!
Karl Georg Büchner
Sayfa 51 - T. İş Bankası Kültür Yayınları 2.Basım 2021
Halk bir çocuk gibidir, içinde ne olduğunu göreyim diye her şeyi kırmak ister.
Karl Georg Büchner
Sayfa 25 - T. İş Bankası Kültür Yayınları 2.Basım 2021
Danton
Dinle bir ama! İnsanlar mezarda huzur var diyorlar, mezarla huzur aynı şeymiş. Bu doğruysa senin kucağında zaten toprağın altındayım. Tatlı mezar seni, dudakların ölüm çanları, senin sesin benim cenaze törenim, göğsün benim mezar tümseğim ve kalbin benim tabutum.
Sonunda - haykırmam gerekiyor, bu gayret fazla geliyor bana, yaşam onu sürdürmek için gösterilen çabaya değmez.
Karl Georg Büchner
Sayfa 38 - İş Bankası
Sadece bir saniye, biz sizden daha merhametliyiz. Bizim hayatımız çalışarak ölmek, altmış yıl asılı kalıp çırpınıyoruz ipin ucunda, ama kesip kurtulacağız ondan. – Lamba direğine!
Karl Georg Büchner
Sayfa 10 - İş Bankası
Mezarlar daha ne zamana kadar özgürlüğün ayak izleri olacak? – Ekmek istiyorsunuz, kellenizi uçuruyorlar. Susadınız diye giyotinin basamaklarından akan kanı yalatıyorlar size.
Karl Georg Büchner
Sayfa 82 - İş Bankası
Özgürlük heykeli henüz kalıbına dökülmedi, fırın yanıyor, hepimiz parmaklarımızı yakabiliriz bu arada.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Danton’un Ölümü
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052957820
Orijinal adı:
Dantons Tod
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Danton’un Ölümü
Danton’un Ölümü
Danton
Georg Büchner (1813-1837): Dışavurumcu oyun okulu üzerinde belirgin bir etkisi olan yazar çağdaş Alman tiyatrosunun kurucularından sayılır. Baba mesleğinin devamı düşüncesiyle Strasbourg ve Giessen üniversitelerinde tıp okudu. 1830’daki Paris ayaklanmasından esinlenen Büchner, gizli bir grup kurarak devrim çağrısı yapan bir broşür yayınlayınca köylüler tarafından ihbar edildi ve İsviçre’ye kaçmak zorunda kaldı, ardında beş eser bırakarak 1837’de sürgünde öldü. Danton’un Ölümü ve yarım kalmış Woyzeck adlı dramları Shakespeare’den ve Alman Romantik Sturm ve Drang hareketinden etkilenmekle birlikte nitelik olarak zamanının çok ötesindedir. Ayrıca Lenz adlı bir hikâyesi ile Leonce ve Lena adlı bir komedisi vardır, Pietro Aretino adlı oyunu ise kayıptır. Fransız Devrimi’ni konu alan Danton’un Ölümü büyük toplumsal değişimlerde rol alan kişilerin konum ve tavırlarının değiştiği süreçte kendilerini, çevrelerini ve gelişen olayları insan olarak nasıl sorguladığına dair etkileyici bir dramdır.

Mustafa Tüzel (1959): Bir süre İsviçre’de yaşadı, fabrikalarda çalıştı ve çıraklık eğitimi gördü. İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okudu. İÜ Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında Avrupa Çevirmenler Kolokyumu’nun (Straelen – Almanya) konuğu oldu. 20 yıldır sürdürdüğü çeviri uğraşında Thomas Bernhard, Friedrich Dürrenmatt, Martin Walser, Zafer Şenocak, Monika Maron gibi edebiyatçıların, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Peter Sloterdijk, Christoph Türcke, Friedrich Engels gibi düşünürlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı.

Kitabı okuyanlar 99 okur

  • mnemosyne
  • Burçin
  • Mehmet Başer
  • Feza
  • Gokhan Unverdi
  • Salih Yaz
  • Aysun A.
  • Luna D.
  • BookBub
  • ilarya

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%17.2 (5)
9
%27.6 (8)
8
%24.1 (7)
7
%13.8 (4)
6
%3.4 (1)
5
%3.4 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0