Adı:
Esrarname
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755396569
Kitabın türü:
Çeviri:
Mehmet Kanar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ayrıntı Yayınları
Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme [Sırlar Kitabı], yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlânâ'nın çocuk yaşta iken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevî'ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan ve İranlı şair Senâî-i Gaznevî'ye ait Hadîkatu'l-hakîkat [Gerçeğin Bahçesi] da bu eserin kaleme alınmasında etkili olmuştur. İşlenen bazı konularda Hayyam etkisi açıkça görülmektedir. Attâr'ın edebî hayatının birinci ve en verimli döneminde kaleme alınan bu tasavvufî mesnevî, sembollerle, üstü kapalı ibarelerle doludur.

Bu çeviride yararlanılan iki bilimsel neşrin açıklamalar bölümünde bunlar izah edilmeye çalışılmışsa da bazı yerlerde Esrârnâme'yi yayımlayanlar da işin içinden çıkamamışlardır. Zaman zaman basit bir konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken, çapraşık ve üstü kapalı ifadeler ya atlanmış ya da bir iki cümleyle geçiştirilmiştir.

Esrârnâme'nin çevirisinde iki yol izlenebilirdi. Birinci yolda, bu manzum eser nesren çevrilir, beyitler arasında bağlantı kurularak paragraf çevirisi yapılabilirdi. İkinci yol ise her beytin nazmen çevirisini yapmaktı. Biz ikinci yolu tercih ettik. Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan, serbest vezinle, mümkün olduğu kadar kafiye tutturarak, herkesin anlayabileceği bir âşık edebiyatı dilini tercih ettik.
288 syf.
·Beğendi·10/10
Hikmetli ve sırlarla dolu hikayelerden oluşan,içeriğinde Mevlana'nında etkisinin bulunduğu bir tasavvuf eseri.Tasavvuf ile ilgilenenler /ilgilenmeyenler içinde gönüllere taht olunacak mükemmel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim.

Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.

Bazı tasavvufî ilkeleri hikâye ve efsaneler yardımıyla açıklamak üzere kaleme alınmış olup Attâr’ın ilk mesnevilerindendir. Bir rivayete göre Mevlânâ babası ile birlikte Nîşâbur’da Attâr’la görüştüğünde (Devletşah, s. 193) Attâr ona Esrarnâme’yi hediye etmiş, Mevlânâ da Mes̱nevî’sinde bu eserden geniş ölçüde faydalanmıştır. Tasavvuf ilkelerini “usûl” olarak adlandıran Attâr, yirmi altı bölümden oluşan eserinin her bölümünde usûlün birini (asl) açıklar. Tevhidle ilgili birinci bolümde insanın topraktan yaratılışı, Hz. Îsâ’nın ve diğer peygamberlerin doğuşu anlatılır. Ayrıca canlı cansız her şeyin iradesinin Allah’ın elinde bulunduğu, ibadetin âhiret yolunun azığı olduğu ifade edilir. Peygamberlerin methine ayrılan ikinci bölümde mi‘rac olayı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu bölüm, şairin Hz. Peygamber’den şefaat dilemesiyle son bulur. Üçüncü bölümde ashabın faziletleri söz konusu edilir. Bundan sonraki bölümlerde tasavvufî meselelerden, bu yolun güçlüklerinden, dünyanın değersizliğinden, dünya ve âhiret mutluluğu için ilim, amel ve müşâhede*nin gerekliliğinden bahsedilir. Bunları insanın, cansız varlıkların ve bitkilerin gelişme devrelerinin anlatılması takip eder. Bütün bu bölümlerde doksan dokuz hikâye ve efsane yer alır. Attâr bu eserinde âyet vehadislerin yanı sıra tıp ve astronomi terimlerine de yer vermiştir. 

Dünya kütüphanelerinde çeşitli yazma nüshaları bulunan Esrârnâme (bk. Hânbâbâ, I, 299) iki defa basılmış (Tahran 1298, 1316 hş.), son olarak Sâdık Gevherîn tarafından Türkiye’deki yazmalarına dayanılarak yeniden yayımlanmıştır (Tahran 1338 hş./1959). 

Esrârnâme’nin, XV. yüzyıl şairlerinden Ahmedî’ye ait olduğu kabul edilen Türkçe tercümesinin Akkoyunlular devrinde Tebriz’de yaşayan aynı adlı bir başka şair tarafından yapıldığı tesbit edilmiştir (bk. AHMEDÎ, Akkoyunlu).

Kitap Açıklaması:

Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme [Sırlar Kitabı], yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlânâ'nın çocuk yaşta iken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevî'ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan ve İranlı şair Senâî-i Gaznevî'ye ait Hadîkatu'l-hakîkat [Gerçeğin Bahçesi] da bu eserin kaleme alınmasında etkili olmuştur. İşlenen bazı konularda Hayyam etkisi açıkça görülmektedir. Attâr'ın edebî hayatının birinci ve en verimli döneminde kaleme alınan bu tasavvufî mesnevî, sembollerle, üstü kapalı ibarelerle doludur.

Bu çeviride yararlanılan iki bilimsel neşrin açıklamalar bölümünde bunlar izah edilmeye çalışılmışsa da bazı yerlerde Esrârnâme'yi yayımlayanlar da işin içinden çıkamamışlardır. Zaman zaman basit bir konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken, çapraşık ve üstü kapalı ifadeler ya atlanmış ya da bir iki cümleyle geçiştirilmiştir.

Esrârnâme'nin çevirisinde iki yol izlenebilirdi. Birinci yolda, bu manzum eser nesren çevrilir, beyitler arasında bağlantı kurularak paragraf çevirisi yapılabilirdi. İkinci yol ise her beytin nazmen çevirisini yapmaktı. Biz ikinci yolu tercih ettik. Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan, serbest vezinle, mümkün olduğu kadar kafiye tutturarak, herkesin anlayabileceği bir âşık edebiyatı dilini tercih ettik.
288 syf.
Attar'ın mübareke eseri. Sırlar kitabı.

Önce tarihi bilgi döktürelim. Fars edebiyatı klasiği. Türk edebiyatında müthiş yankı yapmış bir eser. Mevlana Mesnevisine ilham olmuştur. Düşünsenize yahu Mevlana'ya ilham. Çok etkileyici. (Etkilenmeyenler üzerine ipek yorgan atalım.) Tabi ki yıllarcaaa etkisi sürmüş, şairlere serum olmuştur. Daha fazlası için gugılsamaya.

Kanar çevirisi diye bir gerçek var camiada, bilen bilir. Farsça işinde üstat. Daha isimler var da klasiklerin çevirisinde Kanar'ı tek geçerim. Sanki ihtiyacı varmış gibi Kanar hocayı da köpürttüğümüze göre devam edelim.

Tasavvuf artık dünya şartlarında mümkün olmayan, kadim bir hikaye. Yirmi birinci yüzyılda tasavvuf üzerine döküntü edilen hiçbir fikri kabul etmiyorum. Anlamadıkları konu üstüne bikbikçilik ediyorlar. Tasavvufu anlamanın kıyısında geçeyim derseniz bu ve bu tip klasikler esas kaynak. Demlene demelene okunmalı. Anlamamızın hala mümkün olduğunu düşünmüyorum. Anlıyorum diyip anladığına ikna olduğuma nübüvvet verilmiş gibi muamele ederim.

Farsça hali daha ahenkli elbette. Fakat üşengeç ve dil bilmezseniz şu an en iyisi. Kütüphanemin gözbebeklerinden. Tabi ki bana hediye edildi. Romantik bir hikayesi yok fakat böyle bir hediye almış olmanın bahtiyarlığını da paylaşmak istedim.

Şen kahkahası kırıklara selam eder, gözlerinden öperim.
288 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Esrârnâme [Sırlar Kitabı] ... # Birçok Fars ve Türk şairini etkileyen #feriduddinattar 'in kaleme aldigi bu tasavvufi mesnevi, sembollerle ustu kapali ibarelerle dolu muhtesem bir eserdir.
# #mevlana'nin cocuk yasta edindigi ve elinden dusurmedigi kitabin onda biraktigi izleri, hikayeleri kendi mesnevisinde de goruyoruz...
# Etkilenmemek elde degil
# Ölmeden önce ölmek... #
Parlatırsan gönül aynanı
Bir kapı açar gönül göğsünde sana.
Bu kapı açılır dilberin yüzüne
Felek bile lâyık görülmez perdedarlığa.
Üç şey lâzım iki âlemden sana:
Bilmek, uygulamak, aynelyakîn gelir sonra.
İlmin ibadetle aynelyakîn olursa
Gönlün iki âlemin aynası olur sonunda.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Esrarname
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
288
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755396569
Kitabın türü:
Çeviri:
Mehmet Kanar
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ayrıntı Yayınları
Doğu klasikleri arasında yer alan Esrârnâme [Sırlar Kitabı], yazıldıktan sonra birçok Fars ve Türk şairini etkilemiştir. Mevlânâ'nın çocuk yaşta iken edindiği bu kitabın onda bıraktığı izler Mesnevî'ye aynen yansımıştır. Daha önce aynı tarzda yazılan ve İranlı şair Senâî-i Gaznevî'ye ait Hadîkatu'l-hakîkat [Gerçeğin Bahçesi] da bu eserin kaleme alınmasında etkili olmuştur. İşlenen bazı konularda Hayyam etkisi açıkça görülmektedir. Attâr'ın edebî hayatının birinci ve en verimli döneminde kaleme alınan bu tasavvufî mesnevî, sembollerle, üstü kapalı ibarelerle doludur.

Bu çeviride yararlanılan iki bilimsel neşrin açıklamalar bölümünde bunlar izah edilmeye çalışılmışsa da bazı yerlerde Esrârnâme'yi yayımlayanlar da işin içinden çıkamamışlardır. Zaman zaman basit bir konu veya kelime uzun uzun tefsir edilirken, çapraşık ve üstü kapalı ifadeler ya atlanmış ya da bir iki cümleyle geçiştirilmiştir.

Esrârnâme'nin çevirisinde iki yol izlenebilirdi. Birinci yolda, bu manzum eser nesren çevrilir, beyitler arasında bağlantı kurularak paragraf çevirisi yapılabilirdi. İkinci yol ise her beytin nazmen çevirisini yapmaktı. Biz ikinci yolu tercih ettik. Tasavvuf terminolojisine ait kelimelere dokunmadan, serbest vezinle, mümkün olduğu kadar kafiye tutturarak, herkesin anlayabileceği bir âşık edebiyatı dilini tercih ettik.

Kitabı okuyanlar 24 okur

  • Yıldızlı Gece
  • Handan
  • Engin Demirci
  • rozax
  • Yeşil Bitki
  • sİчαmєnd zαdє
  • Oksiar
  • Leyla Köşesi
  • Abdullah SAFİDEMİR
  • Bilim Seven Kız

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (6)
9
%20 (2)
8
%20 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0