İslam Öncesi Mekke Dönemi ve Hz. Muhammed

İhsan Süreyya Sırma
Hz. İbrahim bu put heykellerini neden kırdı? Aslında Hz. İbrahim bu heykellerin şahsında, onların, sömürüye dayalı rejimleriyle, iktidarlarıyla mücadele etmek istiyordu. Çünkü onlar, mutlu bir azınlık için, insanlarını ezen rejimlerini, resmi dinleri olan puta tapıcılıkla özdeşleştirmişlerdi. Daha doğrusu bu anlamdaki din, Marks’ın deyimiyle
Reklam
“Hudâ’nın çok nebîsi var; Resûl-i Ekremi başka; Alemde çok sular vardır; Kâ’be’nin Zemzemi başka!”
Reklam
O halde, nasıl yâdedelim Peygambeimizi?
Bir insanı yadetmek, onun davasını, onun sevdiklerini, onun davranışlarını, onun hayat tarzını yâdetmekle olur!..
Annelik...
Hâcer, bir çocuğa su bulmak için koşuyordu. Aslında bu bir semboldür. Günümüz anneleri de İslam’a susamış insanlara tebliği ulaştıracak çocuklar yetiştirsinler. İslam davasında kocalarına yardımcı olsunlar. Müslüman kadınımız, Hâcer’i hatırlasın da kabul ve çay sohbetlerinde öldürmesinler vakitlerini. Çocuklarının eğitimine ayırsınlar saatlerini. Hâcerleşip İsmailler yetiştirsinler kadınlarımız.
“O doğduğunda, evde bulunan bütün eşya adeta nurlanmıştı.”
Sayfa 72
O halde Melek ve şeytan olmak; insan olmak veya olmamak Allah'a karşı tapınılan tavra bağlıdır.
Reklam
Şüphesiz alemler için bereket ve hidayet kaynağı olmak üzere kurulan ilk ev, mâbed, Mekke’deki Kâbe’dir. Âl-i İmran, 96
Bölüm 2Kitabı okudu
Hele dürtmelere bak heleee…
1.Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. 2.Dünyayı sen mi kurtaracaksın? 3.Onun için Allah’ın dinine saldırıldığını görsen de kendi menfaatin açısından şimdilik sesini çıkarma. 4.Bir makam elde edinceye kadar konuşma hatta namazını bile kimse farkına varmayacak şekilde ima ile kıl. 5.Etliye sütlüye karışma. 6.Sana ne insanların ezilmişliğinden? 7.Zulmü ve zulmedenleri görme. Görme ki seni de o zihniyetten sanmasınlar.
Bu minvalde, ‘şeytan’ bir semboldür.
Allah’ın kendisine lûtfettiği makamı kötüye kullanan, o makama gelince kendi nefsine aldanan, Allah’ın hükümlerine karşı kanun koymak isteyenlerin ilkidir şeytan.
Bölüm 2Kitabı okudu
Resim