Kanlı Kolyeler

9,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
490 gösterim
Modern zamanlara özgü bir tür olan polisiye roman, kentleşme ile gelişmeye başlayan burjuvazinin sosyal bunalımlarını suç merkezli olarak ele alır. Suçlunun topluma uyumsuz kişiler olarak yansıtıldığı bu romanlarda, cinayetlere fazla yer verilmesi, modern insan zihninde ölümün sıradanlaşmasına yol açar. Batı romanında rasyonel analitik düşünme zenginliği ile kurguya taşınan bu tarz, geniş okur kitlelelerine hitap eder. Gizem, merak, gerilim, suç, katil gibi asli ögelerin kullanıldığı bu romanlarda okurun olay halkalarını takip ederek uyanık tutulması asıl amaçtır. Modern zamanlarda cinayetin ciddi bir sosyolojik vak’aya dönüşmesi, edebiyatın bu olguya ilgisini arttırmıştır. Edebiyat, bu olgunun arkasında yatan psikolojik saikleri deşifre etmeyi bir sanat formasyonu olarak ele almak durumundadır. Yer yer kriminolojik bilgileri de romanlarında kullanan yazarlar, cinayeti, verimli bir tema olarak romanlarında işlerler. Ümit Deniz’in yedi romanının incelendiği bu çalışmada yazarın cinayet kurgusunu nasıl ele aldığı, işlenen cinayetlerin toplum üzerindeki psikolojik etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Yazarın romanlarında kullandığı tekniklerin de sorgulandığı bu çalışma, Türk Edebiyatı’ndaki polisiyenin Batı’dakinden farkını da ele almayı amaçlamaktadır. Ümit Deniz’in romanlarında yer verdiği ana karakterler, benzer cinayet kurguları, modern ve geleneksel motifler, devrik öyküleme metodu, yazarın romanlarını canlı tutma adına başvurduğu kurgusal araçlar vb. özellikler teknik ve kuramsal açıdan irdelenmiştir. İncelenen romanların gerek olay örüntüleri gerekse kurgusal kusurları metin merkezli eleştiriye tabi tutulmuştur.
Serdar Poirot 
30 Mar 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Oldukça güzel bir Murat Davman polisiyesi daha. Murat, yakın bir arkadaşının tavsiyesi ile Biriçim adında bir kızla tanışır ve ertesi gün buluşmak için söz alır. Ancak evine gittiğinde bir ceset bulur ve kafasına aldığı bir darbe ile bayılır. Kızın suratı tanınmaz bir haldedir ve daha önce işlenen 4 kadın cinayeti ile aynıdır. Murat bu işi arkadaşı Necdet müdür yurt dışında olduğundan yardımcısı Tos Nuri ile araştırmaya başlar. İşin içinde bir kadın tüccarlığı şebekesi vardır ve ölen kadınlar bu şebekeye mensup olup onları ayırt eden şey de kolyeleridir. Pek çok kez ölümden dönen Murat acaba suratı dağıtılmış cesedin kime ait olduğunu ve çetenin reisini bulabilecek midir? Katil hiç beklenmedik bir isimdir. Soluksuz okunan bir roman daha.