Adı:
Konuşmalar
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758180363
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Eser, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 1931-1983 yılları arasında (27 yaşından başlayarak) çeşitli zaman ve mekanlardaki sohbet, ropörtaj ve anket sorularına sözlü olarak verdiği cevapların "b.d. Yayınları" tarafından kronolojik bir sıra içinde bir araya getirilmesi suretiyle derlenmiştir.
"Bizim tarihimizde dört devremiz var... Mekteplerimizde doğru tarih okutulmadığı için bilmiyorsunuz. Birinci devir Kanunî’ye kadar olan devir... Bu vecd devresidir. Türk ne yapmışsa bu devirde yapmıştır. Kanunî bir büyük miras devralmıştır. Onda “devlet-i ebed müddet”in bütün kıymetleri topludur. Dinde Ebussuud Efendi, “Müfti üs Sakaleyn”dir. Şiirde Bakî, politikada Sokullu... Düşünün; bugünün başvekili mevkiinde... Mimaride ise Mimar Sinan... Kanunî’de iki inhiraf oldu. İki sapma... Kemâl ve
zevâl... Allah’ın kemâl ve zevâl kanunu mutlaktır! Kemâl bir yerde mutlaka duracak, zevâle dönecektir! Servetin gururu...

Birincisi: O zamana kadar Şeyhülislâmlar nasb ile gelmezdi. İstişare divanları yoliyle seçilirdi. Ve, padişaha, “hemen hal’ine fetva veririm!” diyebilirdi. Yavuz’a dediği gibi... Kanunî’de nasb ile gelmeye başladı.

İkincisi: Yahudilere serbesti kanunu bu zamanda çıktı.
Yahudiler saraya kadar girdi.Sahte para “ziyuf akçe” vesaire... Ama saydığım kıymetler de ortada...
Bir de içeride kaba softalar devri... Ve kısa bir zaman
sonra bunların tam sultası... Halbuki, Kanunî dünya çapında bir sultan... Birinci Fransuva İspanyollara esir düşüyor, annesi Kanuni’ye mektup yazıyor ve “Roi du Monde!” (Dünyanın hükümdarı) diye hitap ediyor. “ Ey dünyalar kralı oğlumu kurtar!” diye yalvarıyor. Nasıl kurtarır?.. İspanya sahillerine bir kadırga yollanır, 24 saat içinde Fransuva serbest bırakılmazsa, Donanmayı Humayûn sahillerinizde olacaktır!” diye haber yollanır. Üç saat içinde Fransuva serbest bırakılır... İşte İmparatorluk budur!... Fakat güneş öğle zamanını atlamış, zevâl başlamıştır! Akşama doğru gidilmektedir. Yoksa, Sarı Selim İmparatorluğu bu kadar çabuk sendeletemezdi.

Sarı Selim zamanında kaba softalık iyice azmıştır! Evet; kaba softa... Abdülhamîd Han devrinde bir şeyhülislâm Nizam-ı Cedid’e kaput giydirilmesinin küfür olacağına dair fetva veriyor. Cevdet Paşa, Padişah için “Niçin bu Şeyhülislâm’ı saraya çağırtıp boğdurmadı?” diyor. Bu kaba softalar, her türlü yeniliğe karşıdırlar... Matbaaya “Frenk icâdı”, bisiklete “şeytan arabası” derler... Halbuki, öbür tarafta ve her tarafta Kâinatın Efendisi: “İlmi, Çinde bile olsa gidin bulun!” der.... “Hikmet müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulsa alır!” der. Ve, en güzel hadîslerden biri halinde: “Ya Rab; bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster!” Buyurur.

En büyük düşmanımız kabalıktır!. Dünün kaba softası
bugün yok ama başka isnadlar var. Reformist isnadları... Bunların birbirinden farkları yoktur!..."

KONUŞMALAR
Türk edebiyatından dünya edebiyatına dair Necip Fazıl Kısakürek'in düşüncelerini anlattığı güzel bir eser. Okuyucu için istifade edilecek birçok fikirler barındıran bu eser ünlü şairi yakından tanımak adına okunması elzem ufuk açıcı bir kitap.
Goethe diyor ki: Bir millete, o milletin diliyle oynamaktan büyük suikast olamaz.
Necip Fazıl Kısakürek
Büyük Doğu Yayınları
" Mehmet Akif’te tebliğ hali vardır. Ama böyle yarım yamalak söyleyişle İslâm’ın telkini gerçekleşmez. Ben size onun bir İslâmî endişe taşıdığını söyleyebilirim. Ama aranan edip o değil; bunu ayrıca ilâve ediyorum. Eğer bu şair kimdir? diye sorarsanız; Lebid’dir, Hassan’dır, Zübeyr’dir cevabını verebilirim. Hazret-i Ömer tenha bir yolda Hassan’a rastlar da; “Hassan artık bir şey söylemiyor- sun” der. O da “Kur’an indi ineli dilimi yuttum” diye cevap verir. Oldu mu?
Lebid ise o kadar büyük şâir ki, bir mısraı Hadîs’te geçmiştir: “Söz odur ki Lebid söylemiştir: Allah’tan başka her şey
bâtıl."
Neden hece vezni sorusuna:
"Ben şiirde nizamın taraftarıyım. Asla serbest nazma taraftar değilim. O bir mide gurultusudur. İnsanlar helada düşündüklerini alt alta yazıyorlar adına da şiir diyorlar.
Necip Fazıl Kısakürek
Büyük Doğu Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Konuşmalar
Baskı tarihi:
2009
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758180363
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyük Doğu Yayınları
Eser, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 1931-1983 yılları arasında (27 yaşından başlayarak) çeşitli zaman ve mekanlardaki sohbet, ropörtaj ve anket sorularına sözlü olarak verdiği cevapların "b.d. Yayınları" tarafından kronolojik bir sıra içinde bir araya getirilmesi suretiyle derlenmiştir.

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • Hüseyin Sabuncu
  • Nurseli Akpınar
  • Bünyamin KUL
  • Elifnur Yıldırım
  • Koyusiyahli
  • Mustafa
  • ömer aslan
  • feylesof:
  • erhan aydın
  • Mehmet TOSUN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (3)
9
%0
8
%0
7
%28.6 (2)
6
%14.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%14.3 (1)