Kudsi Hadisler

10,0/10  (1 Oy) · 
19 okunma  · 
4 beğeni  · 
1.158 gösterim
Kudsî hadis, mânası Cenâb-ı Allah'a, lafzı Hz. Peygamber Efendimiz'e ait olan hadis-i şeriflerdir. Bu kitapçık, İmam Gazâlî hazretlerinin bizzat seçtiği kırk kudsî hadisi bir arada sunuyor. Kalpleri dirilten birer ilâhî ibret damlası olan bu hadisler mutlaka okunmalı, üzerinde düşünülmeli.
 • Baskı Tarihi:
  2011
 • Sayfa Sayısı:
  88
 • ISBN:
  975-6633-27-8
 • Yayınevi:
  Semerkand
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 12 Alıntı

Özgür Beden 
20 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ey altın ve gümüşün kulu kölesi olan insan!
Ben o ikisini sizin için kendileriyle rızkımı yiyesiniz, yarattığım giysileri giyesiniz,
Beni teşbih ve takdis edesiniz diye yarattım.
Siz ise buna karşılık kitabıma sırtınızı dönüp onunla ameli terkediyor,
Altın ve gümüşe sarılıp onları baş tacı ediniyorsunuz

Kudsi Hadisler, İmam GazaliKudsi Hadisler, İmam Gazali
Özgür Beden 
21 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ey insanlar, size Rabbinizin katından bir öğüt ve kalplerdeki hastalıklar için bir şifa gelmiştir. Öyleyse neden yalnız size iyilik edene iyilikte bulunuyor, sadece size gelene gidiyor, sizinle konuşanla konuşuyor ve yalnız size ikram edene ikramda bulunuyorsunuz?

Kudsi Hadisler, İmam Gazali (Sayfa 26)Kudsi Hadisler, İmam Gazali (Sayfa 26)
Özgür Beden 
20 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Her kim hayırlı işlerde gayret ederse sırf kendi iyiliği için eder.
Şüphesiz ki Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.

Kudsi Hadisler, İmam GazaliKudsi Hadisler, İmam Gazali
Yasemin Şahin 
 09 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

16.Kudsi Hadis
Ey âdemoğlu! sizin dünyadaki haliniz bala düşen sineğe benzemektedir; o bala her düşüşünde ona yapışıp içinde kalır. İşte sizde böylesiniz...

Kudsi Hadisler, İmam Gazali (Sayfa 18)Kudsi Hadisler, İmam Gazali (Sayfa 18)
Tubarsln 
31 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

4. Kudsi Hadis
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
"Ey âdemoğlu!
Her kim dünyalık bir şey için üzüntü duyup kederlenirse, bu sadece Allah'tan
uzaklaşmasını; dünyada ise sadece sıkıntısını ve âhirette de perişanlığını
artırmaktan başka bir işe yaramaz.
Yüce Allah, dünya için kederlenenin kalbini arkası kesilmeyen tasalarla ve hiç boş
vakit bulamayacak meşgalelerle doldurur. Allah o kalbe öyle bir fakirlik hissi verir
ki, hiçbir zaman zenginliğe ulaşamaz, ona vereceği emeller ise onu sürekli meşgul
eder.
Ey âdemoğlu! Ömrün her geçen gün biraz daha kısalır ama bunu idrak etmezsin.
Sana her gün rızkını gönderirim ama şükretmezsin. Aza kanaat etmez, çokla da
doymazsın.
Ey âdemoğlu! Katımda sana rızkın ulaşmadığı gün yoktur; ancak meleklerin
huzuruma senin tarafından işlenmiş çirkin fiilleri ulaştırmadıkları gün de yoktur.
Sen hem benim verdiğim rızkı yiyor hem de bana isyan ediyorsun.
Bana dua ediyorsun, sana icabet ediyorum. Benden sana hep iyilikler inip dururken,
senden bana kötülüklerin çıkıp duruyor. Ben senin için iyi bir dost ve koruyucu
iken, sen benim için ne kötü bir kulsun! Sana verdiğim nimeti benden gizlemeye
kalkışıyorsun.
Ben, peş peşe yaptığın kötülüklerini örter ve senden utanırken, sen benden
utanmıyorsun. Beni unutuyorsun ama benden başkasını hatırında tutuyorsun.
İnsanlardan korkuyor fakat benden korkmuyorsun. Onların ezasından çekiniyor ama benim gazabımdan çekinmiyorsun."

Kudsi Hadisler, İmam Gazali (Sayfa 7)Kudsi Hadisler, İmam Gazali (Sayfa 7)
Yasemin Şahin 
08 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yüce Allah'ın kendisini ğordügünü bildiği halde O'na isyan edene şaşarım!

Kudsi Hadisler, İmam GazaliKudsi Hadisler, İmam Gazali
Tubarsln 
 31 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

13. Kudsi Hadis
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
"Ey âdemoğlu!
Nice (ilim ve ibadetle kalpte parlayan) ışıklar vardır ki, onu kötü arzuların rüzgârı
söndürmüştür. Nice ibadet edenler vardır ki, kendini . beğenme duygusu onları
felâkete götürmüştür.
Nice zenginler vardır ki, zenginlik onları ifsat etmiştir.
Nice fakirler vardır ki, fakirlik onları bozmuştur.
Nice sıhhatli kişiler vardır ki, afiyette olmak onları yoldan çıkarmıştır.
Nice âlimler vardır ki, ilim onları saptırmıştır.
Nice cahiller de vardır ki, cehaletleri onları helake sürüklemiştir.
Eğer aranızda çokça rükû eden yaşlılar, takvaya sarılmış gençler, süt emen çocuklar
ve otlayan hayvanlar olmasaydı (yaptığınız isyanlar yüzünden) üzerinizdeki göğü
demir, yeri kuru bir çöl ve toprağı da safi kül yapardım. Böylece gökten bir damla
olsun yağmur yağdırmaz, yerden bir tek yeşillik çıkartmaz ve üzerinize azabı daimî kılardım ."

Kudsi Hadisler, İmam GazaliKudsi Hadisler, İmam Gazali
Tubarsln 
31 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

22. Kudsi Hadis
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
"Ey âdemoğlu!
Nefsine ve tüm yarattıklarıma bak; eğer kendin için nefsinden daha kıymetli birini
bula-bilirsen onun ikram ve iyiliklerini kendine çek. Yok, eğer senin için nefsin
kıymetli ise, o halde ona tövbe ve salih amellerle ikramda bulun. Allah'ın sana
verdiği nimetlerini ve sizinle yaptığı sözleşmeyi hatırla. Hani siz 'işittik, itaat ettik'
diyerek Allah'a söz vermiştiniz!
Kıyamet günü gelip çatmadan önce Allah'tan korkun ve O'na dönün. O gün niceleri
için bir aldanma ve zarar günüdür. O gün gelmesi hak olan bir gündür. O gün, bir
günü dünya günleriyle elli bin güne denk bir gündür.
O gün, kimsenin konuşmaya güç yetiremediği ve mazeret sunmalarına izin
verilmeyen bir gündür.
O gün, her şeyi alt üst eden bir gündür.
O gün, sayha (çığlık) günüdür.
O gün, çok çetin ve belâlı bir gündür.
O gün hiçkimsenin (kendi başına) kimseye bir şey yapmaya imkan sahibi olmadığı
bir gündür. O gün, bütün iş ve emir Allah’a aittir.
O gün, dünyanın harap olduğu göndür. O gün, yeryüzünün sarsıldığı ve birbirine
çarpıp toz duman olduğu gündür. O gün, dağların kökünden sökülüp atıldığı bir
gündür.
O gün, azabın gelip çattığı, yok oluşun çabuklaştırıldığı, yıkım için görevli meleğe
sür’a üfürülme emrinin verildiği ve kainatın yıkıldığı gündür. O gün, dehşetten
küçük çocukların saçları ağarır. Artık sizler hakkı duyduk deyipte duymayanlar gibi olmayın."

Kudsi Hadisler, İmam GazaliKudsi Hadisler, İmam Gazali
Tubarsln 
31 Eki 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

18. Kudsi Hadis
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
"Ey âdemoğlu!
Beni kime şikâyet ediyorsun? Halbuki benim dengim ve benzerim yok ki şikâyet
edesin!
Beni ne zamana kadar unutacaksın? Oysa benim sizden istediğim bu değildir.
Beni ne zamana kadar inkâr edeceksin? Halbuki ben kullarıma zulmedici değilim.
Ne zamana kadar nimetimi inkâr edeceksin? Ne zamana kadar kitabımı hafife
alacaksın? Oysa ben sana güç yetiremeyeceğin şeyleri yüklemedim.
Ey âdemoğlu! Ne zamana kadar isyanınla bana cefa edeceksin? Benden gayri
rabbiniz yok iken, ne zamana kadar beni inkâr edeceksin?
Hastalandığınızda benden başka hangi tabip size şifa verebilir ki? Fakat siz benden
şikâyetçi olmakta ve kaderime kızmaktasınız. Gökten üzerinize yağmuru bolca ben
indirdiğim halde siz, 'İşte biz şu yıldız sayesinde yağmura kavuştuk'8 diyorsunuz.
Böylece beni inkâr etmiş, yıldıza iman etmiş oldunuz.
Zeyd b. Hâlid el-Cühenî şu hadisi nakleder: Resûlullah (s.a.v) bize Hudeybiye'de
henüz ortalık karanlıkken yağan yağmurun ıslaklığı üzerinde sabah namazını
kıldırdı. Namazın ardından insanlara yönelerek, "Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor
musunuz?" dedi. Oradakiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Resûlullah
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah şöyle buyuruyor: Kullarımdan kâfir ve
mümin olarak sabahlayan vardır. 'Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk'
diyenler bana iman edip yıldızları inkâr ettiler. 'Falan yıldızın doğuşu ile yağmura
kavuştuk' diyenler ise beni inkâr edip yıldızlara iman ettiler." Bk. Buhârî, istiskâ',
28; Müslim, İmân, 125; Ebû Dâvûd; Tıbb, 22, Nesâî, İstiskâ,16; Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 4/117.
Ben size rahmetimi belli bir ölçüde, hesaplı, belirli ve« taksim edilmiş halde
indiriyorum. Sizden birine üç günlük gıdası geldiği halde, o, 'Ben kötü bir haldeyim,
hayırdan mahrumum!' deyip nimetimi inkâr ediyor.
Her kim malının zekatını vermezse, kitabımı hafife almış olur.
Her kim namaz vaktinin girdiğini bildiği halde, onu yerine getirmek için harekete geçmezse o benden gafildir. "

Kudsi Hadisler, İmam GazaliKudsi Hadisler, İmam Gazali
2 /