Marksizm Nedir

8,9/10  (7 Oy) · 
14 okunma  · 
7 beğeni  · 
982 gösterim
Temel bir Marksizme başlangıç kitabı... Tanınmış İngiliz Marksistlerinden Emile Burns'ün bu eseri ilk olarak 1939 yılında yayınlanmış, onlarca yıl boyunca yapılan yeni basımlarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde işçilerin ve öğrencilerin Marksist dünya görüşünü öğrenmelerinde başlıca kaynak olmuştur. Toplumsal gelişmenin yasaları, kapitalist toplum, emperyalizm, sınıf mücadeleleri ve devlet, sosyalist toplum, tarihin Marksist yorumu gibi bölümlerden oluşan eser, Marksizmin yoğun, anlaşılır ama sığ olmayan bir özetidir.
(Tanıtım Bülteninden)
Tarihsel Maddeci 
11 Oca 10:40 · Kitabı okudu · 10 günde · Beğendi · 7/10 puan

Kitabı, aynı zamanda Felsefe dalında eski öğretmen olan Nurullah Ankut'un tavsiyesi üzerine okudum. Diyalektik materyalist kitaplar, genel olarak yöntemi olay üzerinden açıklar. Bu kitap ise henüz yöntemi kavrayamayanlar için yazıldığından Dünya üzerinde bilinen olaylardan değil, çokça İngiltere özelinden bahsetmiş. Dolayısıyla farklı bir ülkeden okuyucunun kafasında eksikler bırakabilir. Bir de Stalin eleştirisi var, her ne kadar olduğu gibi konulmaya çalışılsa da hakkı teslim edilmemiş. O süreçteki Destalinizasyon sürecine bağlayabiliriz bunu da.

Devran 
28 Oca 2016 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Oldukça kolay ve kısa olarak Marksizm'i en yalın ifadesiyle konu alıyor. Sınıf mücadelesi, artı ve artık değer, emek ve sermaye çelişkisi gibi marksist terimleri kafa yormayacak şekilde anlatması özellikle bu puanı vermemin nedeni oldu. Tıpkı Sosyalizmin alfebesi gibi Bu da Marksizmin fragmanı diyebileceğimiz bi kitap

İlhan Aydoğdu 
18 Haz 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aslında Marksizmin Temel Kitabı adıyla 1975 basımlı olanını okudum. Oldukça duru, yalın sade bilgiler içeriyor. başlangıç aşamasında okunması gereken eserlerden...

Emrah Çakmak 
29 Ağu 2015 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Adından da anlaşılacağı üzere kitap Marksizmi konu alıyor.Sosyalizm,Kapitalizm ve Emperyalizmi Marksizm ile bağlantılı olarak değerlendiriyor.Genelde bu tarz kitaplar ağır olur bilirsiniz ancak bu kitabın en temel özelliği aktarılmak isteneni çok net ve sade şekilde aktarması.

Mert Cırıklıel 
01 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İdeolojiyi yeni keşfetmiş ve hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar için uygun bir kitap. Emek sömürüsünü ve Marksizmin buradaki yerini kafa karıştırmadan özet geçmiş.

Kitaptan 9 Alıntı

Tarihsel Maddeci 
05 Oca 10:09 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Herkesten yeteneklerine göre, herkese ihtiyaçlarına göre
Marx'a göre, bu eştisizlik, gelecekteki toplumların değişmez özelliği miydi? Sosyalist toplumda üretimin sürekli olarak artmasıyla birlikte, belirli bir aşamaya varıldıktan sonra kişilerin toplam üretimde aldıkları payı, bu toplam üretime kattıkları değerle orantılı olarak tutmak zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Üretimi, sağlanan emekle orantılı olarak bölüştürmek, aynı zamanda herkesin bütün isteklerini tatmin edebilecek bir üretimin henüz yapılamadığı anlamına gelmektedir. Kapitalist toplumda bütün fertlerine yetecek kadar ekmeği bulunan bir ailede ekmeklerin paylaşılmasının gereği yoktur, herkes istediği anda ihtiyacı kadar ekmek yiyebilecektir. İşte aynı şekilde sosyalist toplum, her üyenin diğer üyelerin isteklerinin kısıtlanmalarına lüzum kalkmaksızın bütün isteklerinin tatmin edilebileceği bir aşamaya vardığında, herhangi bir kişinin toplam üretimden alacaklarını şu ya da bu şekilde ölçmeye, kısıtlamaya da lüzum yoktur. Bu aşamaya varıldığında üretim ve dağıtım ilkesi şu şekilde olacaktır. “Herkesten yeteneklerine göre, herkese ihtiyaçlarına göre.”

Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 85 - Yordam Yayınları)Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 85 - Yordam Yayınları)
Tarihsel Maddeci 
05 Oca 10:22 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Sosyalizmden komünizme geçişe hazırlık
Emekçilerin sosyalizmi kurmaya başlamasıyla birlikte toplumun üyelerinin hayat görüşlerinde, davranışlarında, değer yargılarında da değişimler başlar. Kapitalist düzende hiç değişmeyecek gibi görünen engellerin hepsi zamanla ortadan kaldırılır. Ailelerin geliri ve toplumdaki yerleri ne olursa olsun, bütün çocuklara aynı eğitim ve gelişme imkanları sağlanır. “Kast” farkları silinir. Çocuklar zihinleri kadar ellerini de kullanmasını öğrenirler. Zihin ve el emeklerinin bu eşitlenmesi süreci, bütün halk kitlelerine yayılır. Herkes bir “aydın” olur, ayrıca aydınlar artık kendilerini el emeğinden ayırmaz, el emeğinin üstünde görmezler. Kadınlara her bakımdan eşitlik sağlanır, kadınlar toplumsal hayatın her bölümünde yer alırlar. Yine kadınların da çalışabilmesi için gerekli tedbirler alınır. Annelerin daha özgür olabilmeleri için, fabrikalarda, blok halindeki konutlarda çocuk yuvaları (kreş) kurulur. Kamu mutfakları, çamaşırhaneleri ve lokantalarıyla kadınların ev işleri azaltılır. Kadınlar çalışmaya zorlanmazlar fakat çalışabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanır.
Ayrıca etnik gruplar arasındaki engeller ortadan kaldırılır. Sosyalist toplumda “tabi bir ırk” olamaz. Rengi ya da milliyeti yüzünden kimseye aşağı veya üstün insan muamelesi yapılamaz. Bütün ulusal topluluklar ekonomik kaynaklarıyla birlikte kendi sanat geleneklerini de geliştirmeleri için teşvik edilirler.

Sosyalist toplumda demokrasi, bir temsilciler meclisinin her beş yılda bir seçilmesi için oy kullanılmasından ibaret değildir. Her fabrikada, her mahallede, toplumsal hayatın her alanında kadınlarla erkekler kendi yaşantılarını kendileri düzenler, kendileri planlarlar. Toplumsal hayatın her bölümünde artan bu eylemlerle birlikte, ülkenin kaderi de bu kişiler tarafından belirlenir. Herkese kamu idaresinde yükselme imkanları sağlanır. Böylece sorumlulukları artan kişiler hem kendileri hem de diğer kişiler için olumlu hizmetlerde bulunabilirler. Kapitalist toplumlarda bulunandan çok daha gerçek, çok daha somut bir demokrasi vardır sosyalist toplumda. Çünkü sömürücü bir azınlığın servetleriyle, imtiyazlarıyla demokratik kurumları etkilemeleri sosyalist toplum için söz konusu olamaz.

Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 86 - Yordam Yayınları)Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 86 - Yordam Yayınları)
Emrah Çakmak 
29 Ağu 2015 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

''Kapitalist bir toplumda işçiyle ailesinin günlük ihtiyaçlarının üretilmesi için, örneğin dört saat yetebilir. Diğer bir deyişle, işçinin ve ailesinin günlük ihtiyaçlarının mal olarak pazardaki toplam mübadele değeri dört çalışma saati olabilir. Bu durumda işçinin günlük emek gücünün mübadele değeri de, dört çalışma saati olacaktır.Yani kapitalist, işçiye dört çalışma saati karşılığı para ödeyecektir. Oysa işçi dört değil, sekiz ve çok kereler on, on iki saat üretimde bulunur. Bu durumda işçi ilk dört saatlik üretimiyle kendisine verilen ücretin karşılığını ödemiş olacak, bu ilk dört saatten sonraki üretimi tamamen kapitalist için yapacaktır. İşçinin günlük emek gücünün mübadele değeri dört çalışma saati olduğu için, kapitalist işçiye dört saatten sonraki üretimi için hiçbir şey ödemeyecektir. İşte, karşılığı kapitalistler tarafından ödenmeyen bu çalışma, kapitalistlere kalan kârın, yani ''artık değer''in kaynağıdır. Görülüyor ki kâr, alış veriş sırasında değil, üretim sürecinde işçinin sömürülmesiyle elde edilmektedir. İşçinin sömürülmesi, soyut bir burjuva kavramı değil, kapitalizmin ve kapitalistlerin varlıklarını borçlu oldukları somut bir gerçektir. Sömürme olmasaydı, kâr olmazdı; kâr olmasaydı, kapitalizm ve kapitalistler olamazdı...''

Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 34)Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 34)
Devran 
28 Oca 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Sömürme olmasaydı, kâr olmazdı; kâr olmasaydı, kapitalizm ve kapitalistler olmazdı...

Marksizm Nedir, Emile BurnsMarksizm Nedir, Emile Burns
Taşkın Kızıltaş 
12 Oca 14:45 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Sınıf kavgalarının kalkmasıyla, belirli bir sınıfın egemenliğini diğer sınıflara kabul ettirmesi gibi bir durum da olmayacağından, devlete de artık ihtiyaç duyulmayacaktır. Marx'ın deyimiyle devlet "eriyip gidecektir."

Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 69 - Yordam Kitap)Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 69 - Yordam Kitap)
Devran 
28 Oca 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Sosyalist toplumlar birbirlerine karşı savaş açmayacaklar dır. Çünkü insanın insanı sömürmesini reddeden sosyalizm, bu gibi savaşlardan hiçbir şey elde edemez.

Marksizm Nedir, Emile BurnsMarksizm Nedir, Emile Burns
Devran 
28 Oca 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Devrimler, ancak sınıf kavgası açısından bakıldığında anlam ve değer kazanabilirler.

Marksizm Nedir, Emile BurnsMarksizm Nedir, Emile Burns
Tarihsel Maddeci 
04 Oca 11:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Kapitalizmin krizlerden "geçici" olarak kurtuluşu
İşçilerin toplam talebinin duraklaması, buna karşılık sermayenin ölçüsüz şekilde büyümesi; işte kapitalist toplumlardaki buhranların ana nedeni. Bununla beraber, bu buhranın ne zaman, ne şekilde belireceği daha birçok etkene de bağlıdır. 1950 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni alırsak, savaş için yapılan hükümet harcamalarının bu buhranı bir süre geriye atabildiğini görürüz. Devletin toplam talebi bu şekilde artırması normal kapitalist düzenin bir özelliği değildir. İlk olarak Marx'ın belirttiği kapitalizm değişmekte, klasik kapitalizmden devlet kapitalizmine geçilmektedir. Kapitalist devlet, toplam talebi başka yollarla da artırabilir. Örneğin, tarım ürünlerinden pazarda satılamayanları satın alır ya da tüketim kredisi sağlar, takside satışı teşvik eder. Fakat bu tedbirlerin hiçbirisi, toplam taleple toplam üretim arasındaki açığı tam olarak kapatamaz, buhranı bir süre için geciktirir, o kadar...

Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 43 - Yordam Yayınları)Marksizm Nedir, Emile Burns (Sayfa 43 - Yordam Yayınları)
Tarihsel Maddeci 
 04 Oca 12:08 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Parababalarının devleti kontrol edişi
Egemen sınıflar, görünüşte parlamento tarafından kontrol edilmesine rağmen, silahlı kuvvetleri ve devlet mekanizmasını kendi mutlak hâkimiyetieri altında ne şekilde tutabiliyorlar? Bu sorunun cevabı devlet mekanizmasının yapısında gizlidir. Her ülkede silahlı kuvvetlerin, adli ve idari mekanizmanın yüksek kademelerinde daima egemen sınıfların üyeleri ya da sadık uşakları bulunmaktadır. Egemen sınıf, bunu tayinler ve terfilerle gerçekleştirir. Temsili kurumlardaki demokrasi ne kadar ileriye gitmiş olursa olsun, gerçek açıkça göstermektedir ki, devlet mekanizmasının çekirdeği daima egemen sınıfların kontrolünde kalmaktadır. Önemli bir toplumsal gelişme ortaya çıkıncaya kadar, devlet mekanizmasının demokratik parlamentodan bağımsız olduğu gerçeği gizli kalır. Fakat, egemen sınıfın çıkarları tehlikeye düştüğü zaman, İngiltere gibi asırlık demokratik gelenekleri olan bir ülkede bile, parlamentodan geçen yasalara karşı silah gücü kullanılır. Örneğin 1914 yılında Curragh'ın subaylarının hükümetin emirlerini dinlemeyerek, isyana başvurmaları sırasında olduğu gibi.

Marksizm Nedir, Emile Burns (Yordam Yayınları)Marksizm Nedir, Emile Burns (Yordam Yayınları)