·
Okunma
·
Beğeni
·
1252
Gösterim
Adı:
Marksizm Nedir
Baskı tarihi:
Temmuz 2012
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
99789944122627
Çeviri:
Mehmet Dikmen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Temel bir Marksizme başlangıç kitabı... Tanınmış İngiliz Marksistlerinden Emile Burns'ün bu eseri ilk olarak 1939 yılında yayınlanmış, onlarca yıl boyunca yapılan yeni basımlarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde işçilerin ve öğrencilerin Marksist dünya görüşünü öğrenmelerinde başlıca kaynak olmuştur. Toplumsal gelişmenin yasaları, kapitalist toplum, emperyalizm, sınıf mücadeleleri ve devlet, sosyalist toplum, tarihin Marksist yorumu gibi bölümlerden oluşan eser, Marksizmin yoğun, anlaşılır ama sığ olmayan bir özetidir.
(Tanıtım Bülteninden)
112 syf.
·10 günde·Beğendi·7/10
Kitabı, aynı zamanda Felsefe dalında eski öğretmen olan Nurullah Ankut'un tavsiyesi üzerine okudum. Diyalektik materyalist kitaplar, genel olarak yöntemi olay üzerinden açıklar. Bu kitap ise henüz yöntemi kavrayamayanlar için yazıldığından Dünya üzerinde bilinen olaylardan değil, çokça İngiltere özelinden bahsetmiş. Dolayısıyla farklı bir ülkeden okuyucunun kafasında eksikler bırakabilir. Bir de Stalin eleştirisi var, her ne kadar olduğu gibi konulmaya çalışılsa da hakkı teslim edilmemiş. O süreçteki Destalinizasyon sürecine bağlayabiliriz bunu da.
112 syf.
·Puan vermedi
Aslında Marksizmin Temel Kitabı adıyla 1975 basımlı olanını okudum. Oldukça duru, yalın sade bilgiler içeriyor. başlangıç aşamasında okunması gereken eserlerden...
112 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Adından da anlaşılacağı üzere kitap Marksizmi konu alıyor.Sosyalizm,Kapitalizm ve Emperyalizmi Marksizm ile bağlantılı olarak değerlendiriyor.Genelde bu tarz kitaplar ağır olur bilirsiniz ancak bu kitabın en temel özelliği aktarılmak isteneni çok net ve sade şekilde aktarması.
112 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
İdeolojiyi yeni keşfetmiş ve hakkında bilgi edinmek isteyen insanlar için uygun bir kitap. Emek sömürüsünü ve Marksizmin buradaki yerini kafa karıştırmadan özet geçmiş.
Düşünürler şimdiye kadar dünyayı değişik şekillerde tanımlamaya, yorumlamaya çalıştılar. Oysaki önemli olan dünyayı yorumlamak değil değiştirmektir.
Emile Burns
Sayfa 105 - Yordam kitap
Marx'a göre, bu eştisizlik, gelecekteki toplumların değişmez özelliği miydi? Sosyalist toplumda üretimin sürekli olarak artmasıyla birlikte, belirli bir aşamaya varıldıktan sonra kişilerin toplam üretimde aldıkları payı, bu toplam üretime kattıkları değerle orantılı olarak tutmak zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Üretimi, sağlanan emekle orantılı olarak bölüştürmek, aynı zamanda herkesin bütün isteklerini tatmin edebilecek bir üretimin henüz yapılamadığı anlamına gelmektedir. Kapitalist toplumda bütün fertlerine yetecek kadar ekmeği bulunan bir ailede ekmeklerin paylaşılmasının gereği yoktur, herkes istediği anda ihtiyacı kadar ekmek yiyebilecektir. İşte aynı şekilde sosyalist toplum, her üyenin diğer üyelerin isteklerinin kısıtlanmalarına lüzum kalkmaksızın bütün isteklerinin tatmin edilebileceği bir aşamaya vardığında, herhangi bir kişinin toplam üretimden alacaklarını şu ya da bu şekilde ölçmeye, kısıtlamaya da lüzum yoktur. Bu aşamaya varıldığında üretim ve dağıtım ilkesi şu şekilde olacaktır. “Herkesten yeteneklerine göre, herkese ihtiyaçlarına göre.”
Emile Burns
Sayfa 85 - Yordam Yayınları
Emekçilerin sosyalizmi kurmaya başlamasıyla birlikte toplumun üyelerinin hayat görüşlerinde, davranışlarında, değer yargılarında da değişimler başlar. Kapitalist düzende hiç değişmeyecek gibi görünen engellerin hepsi zamanla ortadan kaldırılır. Ailelerin geliri ve toplumdaki yerleri ne olursa olsun, bütün çocuklara aynı eğitim ve gelişme imkanları sağlanır. “Kast” farkları silinir. Çocuklar zihinleri kadar ellerini de kullanmasını öğrenirler. Zihin ve el emeklerinin bu eşitlenmesi süreci, bütün halk kitlelerine yayılır. Herkes bir “aydın” olur, ayrıca aydınlar artık kendilerini el emeğinden ayırmaz, el emeğinin üstünde görmezler. Kadınlara her bakımdan eşitlik sağlanır, kadınlar toplumsal hayatın her bölümünde yer alırlar. Yine kadınların da çalışabilmesi için gerekli tedbirler alınır. Annelerin daha özgür olabilmeleri için, fabrikalarda, blok halindeki konutlarda çocuk yuvaları (kreş) kurulur. Kamu mutfakları, çamaşırhaneleri ve lokantalarıyla kadınların ev işleri azaltılır. Kadınlar çalışmaya zorlanmazlar fakat çalışabilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanır.
Ayrıca etnik gruplar arasındaki engeller ortadan kaldırılır. Sosyalist toplumda “tabi bir ırk” olamaz. Rengi ya da milliyeti yüzünden kimseye aşağı veya üstün insan muamelesi yapılamaz. Bütün ulusal topluluklar ekonomik kaynaklarıyla birlikte kendi sanat geleneklerini de geliştirmeleri için teşvik edilirler.

Sosyalist toplumda demokrasi, bir temsilciler meclisinin her beş yılda bir seçilmesi için oy kullanılmasından ibaret değildir. Her fabrikada, her mahallede, toplumsal hayatın her alanında kadınlarla erkekler kendi yaşantılarını kendileri düzenler, kendileri planlarlar. Toplumsal hayatın her bölümünde artan bu eylemlerle birlikte, ülkenin kaderi de bu kişiler tarafından belirlenir. Herkese kamu idaresinde yükselme imkanları sağlanır. Böylece sorumlulukları artan kişiler hem kendileri hem de diğer kişiler için olumlu hizmetlerde bulunabilirler. Kapitalist toplumlarda bulunandan çok daha gerçek, çok daha somut bir demokrasi vardır sosyalist toplumda. Çünkü sömürücü bir azınlığın servetleriyle, imtiyazlarıyla demokratik kurumları etkilemeleri sosyalist toplum için söz konusu olamaz.
Emile Burns
Sayfa 86 - Yordam Yayınları
Kâr alışveriş sırasında değil, üretim sürecinde işçinin sömürülmesiyle elde edilmektedir.
Emile Burns
Sayfa 34 - Yordam kitap
Sınıf kavgalarının kalkmasıyla, belirli bir sınıfın egemenliğini diğer sınıflara kabul ettirmesi gibi bir durum da olmayacağından, devlete de artık ihtiyaç duyulmayacaktır. Marx'ın deyimiyle devlet "eriyip gidecektir."
Emile Burns
Sayfa 69 - Yordam Kitap

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Marksizm Nedir
Baskı tarihi:
Temmuz 2012
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
99789944122627
Çeviri:
Mehmet Dikmen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yordam Kitap
Temel bir Marksizme başlangıç kitabı... Tanınmış İngiliz Marksistlerinden Emile Burns'ün bu eseri ilk olarak 1939 yılında yayınlanmış, onlarca yıl boyunca yapılan yeni basımlarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde işçilerin ve öğrencilerin Marksist dünya görüşünü öğrenmelerinde başlıca kaynak olmuştur. Toplumsal gelişmenin yasaları, kapitalist toplum, emperyalizm, sınıf mücadeleleri ve devlet, sosyalist toplum, tarihin Marksist yorumu gibi bölümlerden oluşan eser, Marksizmin yoğun, anlaşılır ama sığ olmayan bir özetidir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 47 okur

  • Kardelen Demir
  • Büş
  • Ayhan
  • Oğuz Gora
  • Özlem Uçar
  • Atilla
  • Eftenpüften
  • Mert Saran
  • Çağdaş İncesu
  • Huri Cerit

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%26.7 (4)
9
%26.7 (4)
8
%33.3 (5)
7
%13.3 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0