1000Kitap Logosu
Resim
SPARTACUS AYAKLANMASI (İ.Ö. 73-71)
Lentlus Batiatus adındaki bir editor, çoğunluğu Kelt ya da Trakyalı olan birçok köle satın almış ve bunları arenalarda döğüştürmek üzere Capua'da hapsetmişti. Bunlardan 70 kadarı kaçmayı başarmışlar ve yolda rastladıkları bir silah arabasına el koyarak silahlanmayı başarmışlardı. Bu kaçakların başında, Trakya'nın Nomad kabilelerinden gelme, cesur, güçlü kuvvetli, akıllı ve insancıl biri olan Spartacus adında bir gladyatör bulunmaktaydı. Trakya'da Romalılara esir düşmüş ve bir köle pazarında satılmış olan Spartacus ve adamları, ayaklanan çok sayıda köle sayesinde kısa zamanda büyük bir güç oluşturmuşlar ve ayaklanmanın hemen ardından gönderilen birçok Roma birliğini yenilgiye uğratmışlardı. Ancak gerçekçi biri olan Spartacus, Roma askeri gücünün üstesinden gelmeyi hiçbir zaman hayal etmemişti. Bu nedenle, ordusunu Alp dağlarına doğru götürmeğe çalışmış ve kendi yurtları olan Trakya ve Gallia'ya ulaşmayı amaçlamıştı. Ama adamları kendilerinden öylesine emindiler ki, Spartacus'a karşı çıkmışlar ve İtalya'nın her yerini yağmalamaya girişmişlerdi. Bu arada Roma'da bir panik başlamış ve ardı ardına yitirilen birçok savaştan sonra, Roma'da büyük bir şöhret sahibi olan Crassus isyanı bastırmakla görevlendirilmişti. 120.000 kişiden fazla bir askeri gücü olan Spartacus, Crassus'a karşı birçok önemli başarı kazanmışsa da, adamlarının görüş ayrılıkları yüzünden parçalanmış ve kazanma şansını yitirmişti. Bu arada, Romalı büyük komutan Pompeius'un da gelmesi ile büyük üstünlük sağlayan Romalılar, giriştikleri büyük bir savaş sonunda Spartacus ve taraftarlarını kesin bir yenilgiye uğratmışlar ve yaklaşık üç yıl kadar süren bu ayaklanmayı bastırmışlardı. Bu son savaşta, başta Spartacus olmak üzere, isyancılar canla başla savaşmışlar ama dört bin kişi dışında tümü öldürülmüşlerdi. Bu dört bin kişi ise, Roma'dan Capua'ya giden yol üzerine dizilerek idam edilmişlerdi.
Sayfa 33 - Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Rakibini yenen bir gladyatöre editor tarafından bir miktar para verildiği gibi, döğüşten galip çıkan her gladyatör halkın arasında dolaşır ve kendisi için para toplayabilirdi. Gladyatör döğüşlerinin en çok rağbet gördüğü ve devlet tarafından desteklendiği dönemlerde, örneğin Nero zamanında, başarılı gladyatörlere ev ya da arazi gibi armağanlar verildiği bilinir. Ayrıca bu armağanlar arasında son derece pahalı ve süslü bazı silahlar, ya da gladyatörlerin yalnızca süs olarak taktıkları bilezikler de bulunmaktaydı.
Sayfa 31 - Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Roma'da Arenalara Vahşi Hayvan Tedariki
Romalılar, arenalarda gereksinim duyulan vahşi hayvan ihtiyacını karşılamak için, temel işlevi ordunun üstlendiği dev organizasyonlar oluşturmuştular. Hayvanlar tuzaklarla veya ağlara sürülerek yakalanıyor, ardından da kafeslere konularak deniz kenarına getiriliyor ve gemilerle İtalya'ya taşınıyordu. Roma İmparatorluğu dönemindeki yoğun yakalanma, avlanma ve tarım alanlarının genişletilmesi sonucu Kuzey Afrika'daki vahşi hayvan sayısı hızla azalmıştı. Bunun sonucunda da doğal olarak vahşi hayvan fiyatları yükselmişti.
49 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.