Giriş Yap
Bu kitabı, asrın anlayışıyla bütün hürriyet, bütün hikmet ve bütün hakikatiyle mektebimize temel yapmalıyız: Bu kitap Kur’ân’dır.
Reklam
Mektep de, ders de, ebediyet de umurumda değil. Başımı göğsüne dayayıp ağlamak istiyorum. Ağlamak ve sonra ölmek. Sana gel diyemiyorum.
Jurnal, Cemil MeriçSayfa 106 - 1 Aralık 1966
·
Tarih dersi yalnız bilgi olsun diye değil, daha çok irade olsun diye, coğrafya dersi vatan sevgisi, fizik dersi kâinat sevgisi olsun diye mektepte okutulmalıdır.
Reklam
Okullarımız...
Mektep bizi çalınmaz, kaybolmaz bir servet olan ilimle süsleyecek ve fazilet yolunu gösterecek bir edep evidir. Mektebin terbiye edemediğini dünya ve zaman terbiye eder. Zamanın terbiyesine kalmaksa pek büyük bir felaket ve talihsizliktir.
Refet, Fatma Aliye HanımSayfa 106 - İthaki Yayınları
Bize teknik okuldan daha çok idealist insan yetiştirici mektepler lazımdır. Öyle mektep ki, onda ilim, ilim olduğu için, yani hakikat verdiği için sevilmeli. Menfaat hayatımızdan orada kovulmalıdır. Menfaat yaşamak ister, ahlâk yaşatmak ister; bir arada asla barınamazlar.
Reklam