88 syf.
7/10 puan verdi
·
10 saatte okudu
İlk Çağ felsefesinin önde gelen isimlerinden biri olan; aynı zamanda Platon'un (Eflatun) en ihtiyatlı öğrencilerinden biri sayılan Aristoteles soylu bir ailede büyüyen Antik Yunan filozoflarındandır. Aynı zamanda Büyük İskenderin öğretmenidir. Hayatının çoğunu Atina'da geçirmiştir. Bazı kaynaklara göre Makedonyalı, bazılarına göre ise Yunanistanlı olup olmadığı tartışılır. Bu da Yunanistan ile Makedonya arasında çözüme kavuşamayan isim krizinden kaynaklanıyor olabilir. Eserde genel hatları ile Antik Yunan'daki siyasal ve kurumsal hayattan, devlet rejimlerinden, Atina tarihinden ve demokrasisinden, dönemin toplumsal görevlerinden bahsedilmiştir. Aristoteles'in kendisine has metodik ve bilimsel yaklaşımı ile harmanlanması sonucu antik çağın bilinen ilk ve en önemli demokrasisi sayılan Antik Devlet Yönetimi ele alınmıştır. Antik yunan filozofu Aristoteles'in yok olduğu sanılan "Atinalıların Devleti" adlı yazısı, Mısır'dan Londra'daki British Museum'a getirilmiş olan bir papirüs el yazmasının ortaya çıkartılmasıyla 1891 yılı şubat ayında yeniden tanındı.
Atinalıların Devleti
Atinalıların DevletiAristoteles · İş Bankası Kültür Yayınları · 20201.051 okunma
Eşref, Ege'deki çatışmalardan sonra 1907 yılı içerisinde Makedonya'ya geçmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ile gerçek anlamda tanışması da bu süreçte gerçekleşmiş olmalıdır. Eşref bu noktadan itibaren devletin anayasal bir düzene kavuşması için çabalayan Cemiyet ile saf tutacak, 1908 yılı Temmuz ayında II. Meşrutiyet'in ilanından 1917'de İngilizlere esir düşene dek İmparatorluk'un dahil olduğu tüm savaşlarda yer alacaktır.
400 syf.
8/10 puan verdi
Ahhh Makedonya Julian, zalımın oğlu... Seriye mis gibi başlayan ilk kitaptı. Ne eksik ne fazla. Uzun zamandır pnr okumamıştım. Çünkü bir süredir historical romancelerde kendimi kaybetmiş durumdaydım. Merkürünüz Yengeç ise kendinizi tarihsel her türlü kurguya fırlatmanız mümkün... Julian için bir sürü sevgi sözcükleri kurabilirim. Üstü fıstıklı magnolyam, dışı sert içi karamel dolgulu çikolatam, güzel pişirilmiş creme bruleem ve her türlü üstü sert görünen ama altı akışkan olan tatlılar... Grace'in terapist olması ve Julian ile sürekli empati yapması en hoşuma giden detaydı sanırım. Onu anlamaya çalışması, merhamet göstermesi ve onu candan sevmesi hoştu her neyse güzeldi. Ikinci kitaba geçiyorum. Şimdi sırada aslan yarım Julian'ın kankisi Trakyalı Kyrian var. Beni yanıltma koçum senin de en az Makedonyalı Julian kadar seksapalitesi yüksek bir centilmen olduğunu hissediyorum hadi bakalım uçur bizi niyazi @-@
Aşk Kölesi
Aşk KölesiSherrilyn Kenyon · Pegasus Yayınları · 2011193 okunma
Kalmadı.
Makedonya sen bizde kalacak mısın? Daha mühim bir sual: Gidersen bütün Türkiye'yi de sürükleyecek misin?
Sayfa 287 - Panama YayıncılıkKitabı okuyor
Osmanlının Birinci Dünya Savaşına Girmesinin Sorumlusu Olan Devlet!
Savaşın sorumlusu konusunda Talat Pasa'nın bir tahlilini de verelim: Talat Paşa, Harb-i Umuminin Menşe'leri isimli esere 1915 yılında yazdığı önsözde bu savaşa Rusların sebeboyet verdiklerini söyler: "Üç büyük hakikat-i tarihiye tezahür ediyor: Birincisi, Japonya mağlubiyetinden beri Rusya'nın, daha doğrusu, Rusya'da gayre muayyen, gayri mes'ul bir zümre-i kalilenin, Şark-ı karib'de tavizat teşebbüsatıyle iştigal ederek, o zamandan bu ana değin Memalik-i Osmaniye üzerine yağan musibetlerin, Anadolu ve Rumeli vakalarının ve Makedonya karışıklıklarının, Yunan, Bulgar, Sırp ittifakının Balkan hailelerinin yegane müsebbibi olduğu ve bugün Sırbistan'ı Avrupa'nın göbeğinde tehditkar bir Rus kuvveti olarak saklamak için dünyayı ateşe vermekten çekinmediği... Bu hakikatlerin bugün bilinmesi, yarın okunmasından daha faydalıdır."
Tarih -i cihan da iskəndərin ölümündən sonraki Makedonya durumuna dair kaynak hazır. M.ö 322'den sonraki olayları kısa bir şekilde yazacağız. M.ö 146'dan sonraki olayları da çok kısa yazacağız. Böyle Yunan tarihinin sonuna gelmiş olacağız inşallah.
Trakya denilen topraklar, Batı Trakya ve Doğu Trakya olmak üzere ikiye ayrılır. Batı Trakya, Meriç'in batısında, Ege Denizi ile Rodop Dağları arasında kalan ve batıda Mesta Karasu nehrinde Makedonya ile sınırlanan topraklardır. Gümülcüne, İskeçe, Dedeağaç, Ferecik bölgeleri buraya dahildir. Lozan Konferansı sırasında Batı Trakya'da nüfusun ezici çoğunluğu Türk'tü. Fakat ne var ki bu topraklar, daha Balkan Harbinde bizden alınmıştı. Gerçi zaferden sonra Batı Trakya'ya giren bazı çete örgütleri orada "Garbi Trakya Hükümeti" şeklinde mahalli bir teşkilatlanmaya da girişmişlerdi. Fakat başarı sağlanamadı. Lozan'da karşı taraf, Batı Trakya'nın Balkan Harbi ile meydana gelen sınırları üstünde tartışma kabul etmediler. Gene Batı Trakya'nın, Meriç nehrinin hemen batısını takip eden bir kısmı ile eski kısmın Dimtoka kazası vardı ki, Almanlar, Birinci Dünya Harbine katılması için bu parçayı Bulgaristan'a peşkeş çekmişlerdi. Türk Murahhas Heyeti Lozan'da bu parça üstünde direndi. Batı Trakya'da 1913 sınırının iadesini ve Bulgarlara peşkeş çekilen ve o sıralarda Yunanlıların işgali altında bulunan toprakları istediler. Bunda da olumlu netice alınamadı.
Sayfa 106 - Remzi kitabeviKitabı okudu
Aslen bir Türk köyü olan bugünkü Makedonya'nın Kocacık köyündendir.
Sayfa 26 - Ali Güler, Atatürk'ün Saklanan Şeceresi, Yeditepe yayınları, İstanbul, 2016.Kitabı okuyor
İtilaf devletleri filosundan çoğunluğu İngiliz olan 3.500 asker karaya çıktı ve Fransızlar Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki demiryollarının denetimini ele aldıktan sonra Makedonya sınırından trenle gönderilen bir Fransız tugayı ile birleşti. Mondros koyundaki ateşkes anlaşmasından çıkar sağlayamayan Fransa, başkentin denetimini tümüyle İngilizlere bırakmamakta kararlıydılar. lki önemli İtilaf devleti arasındaki sürtüşme İtalyanların sahneye adım atmasıyla biraz daha karıştı. Kentte düzenin sağlanması görevi bu üç ülkenin askerleri arasında paylaşıldı.
368 syf.
9/10 puan verdi
·
Beğendi
·
5 günde okudu
Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi
"Sosyalist açıdan jöntürk hareketi " Jöntürk hareketinin 1870 lerden başlayarak geçirdiği evrimi anlatan derleyici, toparlayıcı, açıklayıcı bir kitap. Kitap 1860-1870 li yıllarda Osmanlı Devletinin sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını anlatarak başlıyor. Bu tarihlerden itibaren aşama
Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi
Sosyalist Açıdan Jöntürk HareketiYuriy Aşatoviç Petrosyan · Yordam Kitap · 201623 okunma
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.