• Henüz Asurlular yokken, Urartular yokken, Sümerler, Babilliler, Gutiler, Hurriler, bunların hiçbiri yokken ben vardım.
  Daha İbrahim doğmamışken, Zerdüşt doğmamışken, Yunus, Musa, İsa ve hz Muhammed doğmamışken, ben vardım.
  Avesta yokken, Tevrât yokken, İncil ve Kur’ân yokken, ben vardım.
  Tanrı evreni ve insanları, insanlar medeniyetleri, medeniyetler beni yarattı.(oluşturdu )
  Gördükleriniz içinde benden daha eski olan tek şey, beni beslemek ve doyurmak için yaratılan Dicle Nehri’nin şiir gibi akan sularıdır..
  Mezopotamya dediğiniz ne ki, torunum yaşında sayılır...
  Kral Dakyanus’tan kaçan o yedi genç ve bir köpek, Ashab-ı Kehf, benim mağaralarımda saklandılar. 309 yıl uyudular koynumda..
  Her gece üstlerini örtüyordum hastalanmasınlar diye, o tertemiz alınlarını okşuyordum, o imânlı yüreklerine korku düşmesin diye o yedi delikanlıya kahramanlık ninnileri okuyup kendilerine cesaret aşılıyordum..
  Avesta, benim serin gölgemin altında yazıldı. Ben ilham kaynağı olmasaydım, nasıl edebilirdi Zerdüşt onca güzel sözü?
  Ahura Mazda’nın ilahî buyruğuydu: Bana hiç zarar vermedi Bilge Zerdüşt. Bir çakıl taşıma bile zarar vermedi, veremezdi. Ahura Mazda yasaklamıştı. İlk, beni sevmeyi öğretmişti.
  "Hasankeyf’i inciten Tanrı'yı incitmiş olur. Hasankeyf’in kıymetini bilen, Tanrı'ya yakın olandır.
  O halde Hasankeyf’i koruyun, Dicle’nin sularını kirletmeyin.” Buydu ilk âyetleri Avesta’nın.
  İbrahim doğduğunda, adını ben koymuştum. “Bra-xîm”, yani “mağaranın kardeşi”. Ebesi oluyorum. Kardeşi Harran’ın da aynı şekilde.
  Abraham ve Harran, bu iki kardeşi ben büyüttüm, temel eğitimlerini ben verdim. Onlara Tanrı’yı anlattım. Tanrı’nın bana öğrettiklerini ben de onlara öğrettim.
  Makedonya Kralı Büyük İskender’e seferinde ben yol gösterdim.
  Selahaddîn Eyyubî’ye Kudüs’ün yolunu ben açtım.
  Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’a ata binmeyi ben öğrettim.
  Kerimxan Zend’i taaa Afganistan’lara ben sürdüm.
  Ahmed-i Xanî’ye, Fakih-i Teyran’a o şiirleri ben yazdırdım.
  Benim suyumdan içmeseydi hiç o kadar güzel olur muydu Adiabane Kraliçesi Helena?
  12 bin yıllık hayatım sizin barbarlığınız yüzünden sona eriyor..
  Tam 12 bin yıl depremlere dayandım
  Sellere, savaşlara hatta sayısız istilaya..
  Şimdi ise kurban ediliyorum
  3 kuruşluk rant'a..

  Alıntı
 • İskender Babil’e dönüş yolunda iken (MÖ 323) öldüğünde 33 yaşındaydı. Ölümünden 40 yıl kadar sonra dağılan imparatorluk topraklarının üzerinde üç krallık hüküm sürdü: Makedonya, Mısır ve Asya krallıkları. Tarihte ilk kez bir kralın isminin önüne ‘büyük’ sıfatı konmuştu İskender için. Hiçbir fatih, Büyük İskender kadar büyük düşler kurmadı.
 • Yörük Türkmen, Oğuzlar’dan
  Bozkırlardan gelen benim
  Balkanlar’dan Kafkaslardan
  Urumçi’den esen yelim
  Kırgız, Kazak, Uygur benim
  Kırım, Tatar, Özbek benim
  Türkmen, Nogay, Karapapak
  Azerbaycan sevdam benim

  Hem Drina, hem Mostar’da
  Tarihimden miras benim
  Makedonya, Rumeli’de
  Kıbrıs’ta bir sancak benim
  Altay, Hazar, Çuvaş benim
  Sibir, Tuva, Başkurt benim
  Balkar, Saha, İdil Ural
  Gök Oğuz’dan kelam benim
  Musul, Kerkük, Türkmenli
  Halep’te bir yarım benim
  Ahıska’da Türk’ün dili
  Kafkaslar’da varım benim

  Türkü, hoyrat, ağıt benim
  Zeybek, halay, horon benim
  Göklerdedir sancak, bayrak
  Anadolu canım benim
  Doğu benim, batı benim
  Kuzey benim, güney benim
  Hep kardeşiz, tek milletiz
  Ana yurdum Türkiye’m benim

  Ismail Hakkı Erdoğmuş ..
 • Yörük Türkmen, Oğuzlar’dan
  Bozkırlardan gelen benim
  Balkanlar'dan Kafkaslardan
  Urumçi'den esen yelim
  Kırgız, Kazak, Uygur benim
  Kırım, Tatar, Özbek benim
  Türkmen, Nogay, Karapapak
  Azerbaycan sevdam benim

  Hem Drina, hem Mostar'da
  Tarihimden miras benim
  Makedonya, Rumeli’de
  Kıbrıs'ta bir sancak benim
  Altay, Hazar, Çuvaş benim
  Sibir, Tuva, Başkurt benim
  Balkar, Saha, İdil Ural
  Gök Oğuz'dan kelam benim
  Musul, Kerkük, Türkmenli
  Halep'te bir yarım benim
  Ahıska'da Türk'ün dili
  Kafkaslar'da varım benim

  Türkü, hoyrat, ağıt benim
  Zeybek, halay, horon benim
  Göklerdedir sancak, bayrak
  Anadolu canım benim
  Doğu benim, batı benim
  Kuzey benim, güney benim
  Hep kardeşiz, tek milletiz
  Ana yurdum Türkiye’m benim
 • Balkanlar'ın kaybedilişi hazmedilememiştir. Hatta Atatürk'ün kitapları arasındaki notlarında, Balkanlar ve bazı yerler için "tekrar bize dönecektir" mealinde notlar vardır. Kuzey Yunanistan, Batı Trakya, Güney Bulgaristan ve Makedonya Türklüğün hazmedebileceği kayıplar değildi ve imparatorluk toprakları değil Rumeli'deki ana vatan şeklinde görülüyordu.