• Hayatta, olmazsa olmaz dediğimiz şeyler vardır.
  Kimimiz aşksız mutlu olamıyor, kimimiz olsa iyi olur diyor, kimimiz ise zaten aşkı yaşıyor.
  Peki, nedir iki insanı birbirine bağlayan aşk? Neden bazı insanlar aşkı doludizgin yaşarken, bazı insanlar aşktan mahrum kalıyor?
  Gelin beraber burçlar açısından durumu değerlendirelim; değerlendirirken de Venüs'ün bugünlerde gökyüzünde ortalığı karıştırdığını göz önünde bulundurulalım.
  Bıçak kadar boyu var, türlü türlü huyu var dedirten Venüs-Akrep seyrinin 7'den 70'e tüm ilişkileri sınava tabi tuttuğunu da unutmayalım.
  Koç, Balık ve Akrep burçları; aşk konusunda çekingen davranmayı tercih eder.
  Yalnızlıktan da mutluluk duyan nadir burçlar olduklarını dahi söyleyebilirim.
  Onlar, hayatın anlamını aşkta aramaz.
  Olsa fena olmaz ancak, onlar için olmaması da bir eksiklik değildir.
  Bu durumu 'Acaba ben güzel/yakışıklı değil miyim?' diye değerlendirmezler.
  İkizler, Aslan, Yay ve Kova burçlarının hayatına kim girerse girsin, öncelikle kendilerine aşıktırlar. Onlar için bir nevi bekarlık sultanlıktır da diyebilirim.
  Bu durumu çapkınlık olarak da değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda aşka, evliliğe, uzun süreli ilişkiye en uzak burçlardır. 'Seviyorum, öyleyse varım' demek hiç de onlara göre değildir. 'Önce ben' demekten asla çekinmezler; onlar için aşk yaşamak, birilerinin ona aşık olması demektir.
  Karşılıklı duygular konusunda pek iyi değillerdir.
  Boğa, Yengeç, Başak, Terazi ve Oğlak burçları için aşk çok önemlidir. Aşka aşık olduklarını dahi söyleyebilirim.
  Düzenli bir ilişki, hatta düzenli bir kalp ritmi tam onlara göredir.
  Hayatlarını yalnızca bir kişiye adayabilirler.
  Seviyorum demek, aşık olmak, evlenmek onlar için asla korkutucu bir şey değildir.
  Beraber oldukları kişide kendilerini bulur, bulamazlarsa da bulana kadar ararlar.
  Bu durum onlar için yorgunluk değil, aksine heyecan demektir.
 • Nedir karanlık? Körlüğe sebebiyet veren ortamın varlığı mı? Karanlık diye bir şey olduğunu bilen biri aydınlığın var olduğunu bilmiş olmaz mı? Nedir körlük? Herkesin, gördüğünü iddia ettiği bir durum mu? Nedir yaşamak, birlik olmak? Aynı şeyleri; sevmek, sevmemek, nefret etmek, hissetmek, mantıklı veya mantıksız bulmak mı? Nedir nefret? Sevgisi yetmeyenlerin bahanesi mi, sevginin sınırları mı? Nedir sevgi; tanıdıklardan ibaret olan, kişinin kendisinden pek fazla uzaklarda gezdirmediği mi? Büyük mü acılarınız, ölmeyi dileyecek kadar? Güçlü müsünüz, her türlü işkencenin üstesinden gelebilecek kadar? Suskun musunuz, sevdiğinizin ismini kendinize saklayacak kadar? Mutlu musunuz, o sizden çekip alınıncaya kadar?

  Kitabın kapağını kapattıktan sonra yok etmediniz, yok ettiğinizi sanıyorsunuz. O orada duruyor, tıpkı yıllarca sonra yaşayan soyundan biri gibi. Bahsettiğim şey; tele ekran. O sizi duyuyor ve görüyordu. Sizi düşünme zahmetinden muaf ediyordu, seçme özgürlüğünün sorumluluğundan uzak tutuyordu. Şu anda da sahnede torunlarından biri var. Bu torunun adı, 'A Kanalı' olsun. (Okuyucu, umarım, dünyanın varoluşu dahi tesadüfler silsilesiyken bu küçük tesadüfü çok görmez!) Belki de dedesi gibi henüz geniş yetilere sahip değil; dinlemek, emir vermek, herkesin ekranında olmak gibi. Ancak bu torunun bir gün büyümeyeceğin, gerçekten tehlikeli boyutlara ulaşmayacağının garantisi var mıdır? Dedesi gibi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişini, karanlığa sürükleyişini durdurabilecek kadar aydınlığımız var mıdır? Umarım vardır...

  Göründüğü gibi olmayanların dünyasıdır, 1984. Güvendiğiniz dağların tepesini karlı görmektir,1984. İnsanlığın, insanların yaşamadığı topraklardır, 1984. Farklı olanın, aynı olanlar tarafından ezilip, çiğnenip, yutulmasının hikayeleştirilmesidir...

  Bu eseri okuyabileceğimizi düşünerek güzel bir kitabı daha hayatıma katmamı sağlayan Black Garden'a teşekkür ediyorum...

  Karanlıkların olmadığı yerde buluşmak dileğimle!
 • Bu şehirde eskiden ölülerle diriler yan yana yaşamış, bir aile gibi. Ölüm hiç de korkulan bir şey değilmiş. Bir kapıdan çıkıp öteki odaya geçmek gibi bir şey. Mezarlıklarda piknik yapıldığı günler uzak değil; eski kartpostallarda var. Ahşap İstanbul, mütevazı İstanbul nedir? Bir mahalle mescidi, bir ulu çınar, gölgesinde bir çeşme, yanında bir hazire. Oya gibi işlenmiş mezar taşları. Mezarlıkları süpürüp şehir dışına attılar.
 • Michel Foucault - Delilik, Bütünsel Yapı
  “Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir.”

  Kuşkusuz, insanların davranışında ve dilinde, toplumun belirli bir tavır takındığı bazı olgular karşısında hassasiyet göstermeyecek kültür yoktur. Bu insanlara ne tamamen hasta ne suçlu olarak ne tamamen büyücü ne de sıradan insanlar olarak davranılır.Bu insanlarda, farklılıkla ilgili ve farklılaşmaya yönelik bir şey vardır. Bizim bilimsel aklımızın, akıl hastalığı olarak, karanlık ve karmaşık olan, ilk bilinci tanımlayacağını söylemekten, kendimizi alıkoymalıyız. Bu ilk bilinç, içinde sadece deliliğin deneyiminin barınacağı boşluktur. Ne var ki, bu tamamıyla negatif biçimin altında, toplumun, değerlerini devreye sokup riske atacağı pozitif bir ilişki, alttan alta oluşmaktadır. Böylece Rönesans, ölüme ilişkin büyük saplantısından, kıyamet korkusundan ve öteki dünyanın tehditlerinin ardından, bu dünyada yeni bir tehlikeye maruz kaldı. Bu tehdit, içerden gelen dilsiz bir işgal, benzetmede bulunacak olursak, bir nevi, gezegenin gizli esnemesi türünden bir tehdittir. Bu işgal, Öteki dünyayı, bu dünyayla aynı seviyeye yerleştiren aklını yitirmiş kişinin işgalidir. Bu iki dünya, o kadar aynı hizadadır ki, fantastik bir serapta ikiye bölünenin kendi dünyamız mı olduğu; yoksa tersine, öteki dünyanın bu dünyayı ele geçirdiğini ya da sonuçta, bizim dünyamızın sırrının, haberimiz olmadan, zaten öteki dünya olmak olduğunu, hiçbir şekilde bilemeyiz. Yabancılığı, aşina olanın tam da kalbine oturtan, bu belirsiz ve ikircikli deneyim, Jerome Bosch’un eserinde, görünür bir tarzdadır: Dünya, her türlü bitkinin ardındaki kabuklu hayvanlarla, aynı anda hakikat ve yalan, yanılsama ve sır, aynı ve öteki olan, tedirgin edici ve gülünç minik canavarlarla dolup taşar. Dünyevi Zevkler Bahçesi, ne deliliğin düzenlenmiş ve sembolik bir imgesi ne de hezeyan halindeki bir hayal gücünün anlık görüntüsüdür. Bu daha çok, aklını yitirmiş kişinin mutlak farklılığına açık olmak için, kendine yeteri kadar yakın ve uzak olan bir dünyanın algısıdır. Bu tehdidin karşısında, Rönesans’ın kültürü, değerlerini sınayıp bu değerleri, trajik olmaktan ziyade alaycı bir tarzda, savaşa sürer. Akıl da kendisini ikiye bölünmüş ve kendisinden koparılmış olarak tanır: Kendini bilge sanırken, deliye dönüşür; bilgi sahibi olduğunu düşünürken, bilmediği ortaya çıkar, doğru yolda olduğunu zannederken, aklını yitirir. Bizi sonsuz aydınlığa götürdüğünü düşündüğümüz bilgi, karanlıklara karışıp yasak dünyaya girer. Rönesans boyunca hüküm sürecek bir oyun ortaya çıkar. Bu oyun, sınırlarını bilen bir aklın kuşku yüklü oyunu olmayıp Aklın yitirilişiyle hesaplaşan ve daha zor, daha riskli ve daha ciddi bir şekilde alaycı olan aklın oyunudur.
  Son derece genel ve ilkel olan bu deneyimlerin arka planında yer aldığı, birbirleriyle daha bağlantılı başka deneyimler oluşur. Burada, yukarıda sözü edilen deneyimleri ilgilendiren onaylama ve reddetme biçimlerinin, pozitif ve negatif değerlendirilmeleri söz konusudur. Hiç kuşku yok ki, 16. yüzyıl, 17. yüzyılın görmezden gelip değersizleştirdiği ve sessizliğe indirgediği şeyi, pozitif bir şekilde değerlendirip varlığını meşru görmüştür. En geniş anlamında delilik, ilk çıkışında Farklılık, Anlamsızlık ve Akılsızlık olarak ele alınan şeyin, negatif olarak değerlendirilmesinin başladığı, kültürel olgulardaki bu tortulaşma seviyesinde bulunur. Burada, ahlaki anlamlar devreye girer, savunmalar ön plana çıkar. Bariyerler yükselirken, dışlamanın tüm ritüelleri işlemeye başlar. Bu dışlamalar, içinde bulundukları kültürlere bağlı olarak, farklı biçimlerde olabilir: (“farklı” insanın, bazen köyünden birkaç kilometre uzakta, tek başına yaşadığı, Endonezya toplumlarında olduğu gibi) coğrafi ayrılık, (hapsetme eylemini uygulayan kendi toplumlarımızdaki gibi) fiziki ayrılık ya da (aynı, Avrupa’da 17. yüzyılın başında olduğu gibi) sadece dışarıdan zar zor görülebilen sanal ayrılık.

  Bu paylaşma taktikleri, deliliğin algılanmasının çerçevesini oluşturur. Şu kişi, bir delidir, demeyi olanaklı kılan tanıyıp bilme, ne o an gerçekleşen ne de basit bir eylem olmayıp bu eylemi önceleyen, belli sayıdaki işlemlere ve özellikle, sosyal mekanın, değerlendirilme ve dışlama çizgilerine bağlı olarak, bölünmesine dayanır. Doktor, deliliğe, sanki bu bir doğa olayıymış gibi teşhis koyduğunu sandığında, deliliğe ilişkin yargıda bulunmayı, işte bu eşiğin varlığı mümkün hale getirir. Her kültürün kendine özgü eşiği vardır ve bu eşik, o kültürün biçimine göre evrilir. 19. yüzyılın ortasından beri, toplumumuzda delilikle ilgili duyarlılık eşiği, kayda değer şekilde alçalmıştır. Psikanalizin varlığı, bu alçalmanın sonucu olduğu kadar nedeni de olduğu ölçüde, bu alçalmanın tanığıdır. Unutulmamalıdır ki, bu eşik, ille de tıbbi bilincin keskinliğine bağlı değildir. Deli kişi, 19. yüzyıldan önce Avrupa’da olduğu gibi, belli bir patolojik statüye sahip olmadan, son derece doğru bir şekilde kabul görüp yine de izole edilebilir. Son olarak, eşik seviyesine bağlı olmakla beraber, yine de bu seviyeden görece bağımsız olan, delinin varoluşunun, tam da kendisine karşı gösterilen hoşgörüden bahsetmeliyiz. Günümüz Japonya’sında, çevreleri tarafından deli olarak görülenlerin oram Birleşik Devletler’dekiyle dikkat çekecek ölçüde aynıdır. Ne var ki Amerika’da, toplumsal grup (özellikle aile), sapkın kişiyi kendisinin bir parçası haline getiremediği ve sadece kabul de edemediği oranda, hoşgörüsüzlük yaygındır. Bu durumda sapkın kişi ya derhal hastaneye yatırılır ya bir kliniğe kabul edilir ya da sadece ailenin yanından ayrılır. Tersine, Japonya’da çevre çok daha hoşgörülü olup hastaneye yatırma, genel kural olmaktan epey uzaktır. Savaş ve büyük kriz zamanlarında, Avrupa’daki ıslah evlerine kabul edilenlerin sayısındaki azalmanın birçok nedeninden bir tanesi de toplumsal çevrenin, bütünleşmeye yönelik normlarındaki seviyenin ciddi bir şekilde azalmasıdır. Bu durumda doğal olarak, toplumsal çevre, üzerinde büyük olayların baskısını daha az hissedip kendi içinde daha tutarlı olduğu normal zamanda olduğundan daha hoşgörülü olur. Deliliğe ilişkin tıbbi bir bilinç, bu dört seviye tarafından oluşturulan zemin üzerinde artık gelişebilir. Böylece, deliliğe yönelik algı, hastalığın kabulü anlamına gelir. Ancak, deliliğe, “akıl” hastalığı teşhisi konması yönünde, henüz herhangi bir zorunluluk yoktur. Ne Arapların tıbbı ne ortaçağdaki tıp hatta ne de postkartezyen tıp, beden hastalıklarıyla ruhsal hastalıklar arasındaki ayrımı kabul etmiştir. Her patolojik biçim, insanı bütünlüğü içinde ele alıyordu. Buna bağlı olarak, bir psikopatolojinin düzenlenmesi, bir yandan, organik patoloji ile akıl hastalıklarına dair bilgi arasındaki paylaşımı mümkün kılan, diğer yandan ise, bu iki alanı da kapsayıp bu alanlardaki olguları soyut bir şekilde düzenleyen, bir “metapatolojinin’’ kurallarını tanımlayan, bir dizi işlemi gerektirir. Akıl hastalığının bu teorik düzenlenmesi, bütün bir pratik sisteme bağlıdır: Tıp ağının oluşturulması, teşhise ve önlemeye yönelik sistemler, yardım biçimleri, tedavilerin dağılımı, iyileşme ölçütleri, hastanın kapasite noksanlığının hukuksal tanımı ve cezalandırılmadan muaf tutulması gibi, verili bir kültürde, delinin somut yaşamını oluşturan her türlü unsur söz konusudur. Bununla birlikte, bütün bunlar hala, birbirini izleyen paylaşımlar sayesinde ve tedrici bir şekilde delilik, hastalık ve akıl hastalığı olarak yeni bir kimlik kazanan, aklını yitirmiş kişinin büyük deneyimi ile arasına, gerekli mesafeyi koymak için bir toplumun aldığı önlemlerden ibarettir. Ters yöndeki hareketi de göstermek gerekmektedir. Başka bir deyişle, bir kültürün, dışladığı olaylarda, kendini bu hareket aracılığıyla, pozitif olarak ifade etmesidir. Sessizliğe gömülüp dışlanmış da olsa, deliliğin bir dil olarak değeri vardır ve bu dilin içeriği, deliliği, delilik olarak ortaya koyup reddeden şeylerden itibaren anlam kazanır. Akıl hastalığı örneğini, bizim psikolojimizin, bu hastalıkta gördüğünü sandığı yapılar ve görünüşlerle birlikte ele alalını.

  Akıl hastalığı, evrimin içinde, evrimin akışını bozan bir öğe olarak konumlanır ve gerilemeye ilişkin niteliğinden ötürü, kişiliğin arkaik biçimlerini veya çocuksu davranışlarını açığa çıkarır. Ancak, evrimciliğin, bu geriye dönüşlerde, patolojik olanın özünü ve gerçek kaynağını görmesi yanlıştır. Çocukluk dönemindeki gerilemenin nevrozlarda açığa çıkması sadece bir sonuçtur. Hastanın nezdinde, çocuksu davranışın bir sığınak olabilmesi ve bu davranışın tekrardan ortaya çıkabilmesinin, indirgenemez bir patolojik olgu olarak değerlendirilebilmesi için; toplumun, kişinin geçmişiyle şimdiki zamanı arasında, aşılamayan ve aşılmaması gereken bir boşluk bırakması gerekir. Kültür, geçmişi, kendisinin bir parçası haline getirebilmek için, bu geçmişi yok olmaya zorlamalıdır. Bizim kültürümüz de böylesi bir özelliğe fazlasıyla sahiptir. 18. yüzyıl, Rousseau ve pestallozzi örneğinde, çocuğun gelişimini takıp eden pedagojik kurallarla birlikte, çocuğa yaraşır bir dünya yaratmaya giriştiğinde; çocukların etrafında, yetişkinlerin dünyasıyla bir bağı olmayan, gerçekdışı, soyut ve arkaik bir çevrenin oluşmasına neden olmuştur. Çağdaş pedagojinin, çocuğu, yetişkinlerin çatışmalarından korumaya yönelik, benzersiz hedefiyle birlikte bütün evrimi, bir insanın, çocukluk yaşantısıyla yetişkin yaşantısı arasındaki mesafeyi daha da arttırıcı yöndedir. Böylelikle, bu evrim, çocuğu çatışmalardan sakınmaya çalışırken, yetişkini, daha büyük bir çatışmayla, çocukluğuyla gerçek yaşamı arasındaki çelişkiyle baş başa bırakır[1]. Bir kültürün, çelişkileri ve çatışmalarıyla birlikte kendisine ilişkin gerçeği, pedagojik kumullarında dolaysız olarak aktarnıayıp bu gerçeği, tutarlı bir düşsellik içinde meşrulaştıran ve idealize eden mitler aracılığıyla, dolaylı yoldan yansıttığını; buna ilaveten, pedagoji aracılığıyla bir toplumun, kendi altın çağının hayalini kurduğunu söylediğimizde (Platon’u, Rousseau’yu, Durkheim’ın cumhuriyetçi kuruntunu, Weimar Cumhuriyeti’nin pedagojik doğalcılığını örnek gösterebiliriz); bu durumda, patolojik gerilemelerin ve saplantıların, ancak belli bir kültürde mümkün olabileceğini ve toplumsal biçimlerin, geçmişle hesaplaşmayı çözüme kavuşturamayıp deneyimin güncel içeriğine dahil edemediği oranda, bu gerilemelerin ve saplantıların çoğalacağını anlamamız mümkün olur. Gerileme nevrozları, çocukluğun nevrotik doğasını açığa çıkarmayıp bu nevrotik doğayla ilişkili kuruluların gerici özelliğine vurgu yapar. Bir toplumun bağrında, toplumun ideallerinin içinde yer aldığı, çocuk eğitiminin biçimleriyle bu toplumun gerçek şimdiki zamanının ve yoksulluklarının görüldüğü, yetişkinleri tabı tuttuğu şartlar arasında, bu patolojik biçimlerin panoramasını oluşturan çatışına bulunur. Kültürel gelişmeye ilişkin de birçok şey söyleyebiliriz. Dinsel hezeyan halleri, iddiada bulunmaya yönelik sistemleri ve her zaman devreye soktukları büyülü perspektifle, toplumsal gelişmeye bağlı olarak bireysel gerilemeler şeklinde karşımıza çıkar. Bunu söylemekle, dinin, doğası gereği hezeyan halinde olduğunu ya da kişinin, mevcut dinin ötesinde, en çapraşık psikolojik kökenine döndüğünü söylemiş olmayız. Ne var kı, dinsel hezeyan, kültürün laikleşmesinin bir işlevidir. Bir topluluğun kültürü, dinsel veya mistik inançları, deneyimin mevcut içeriğine dahil etmeyi mümkün kılmadığı oranda, din, hezeyan halindeki bir inanç nesnesine dönüşebilir. Mesilelere özgü hezeyan halleri, hayaller gördürten hezeyanlı deneyim ve deliliğin dünyasına, gerçek dünyadaki parçalanmış bütünlüğü yerleştiren öfkeli çağrının aşinalığı, bu çatışmaya ve bu çatışmayı aşmaya yönelik dayatmanın alanına girer. Öyleyse, psikolojik gerilemelerin tarihsel ufku, her biri, değişik tarihsel kökenleri açığa çıkaran kronolojik bir endeksle belirtilen, kültürel temalı bir çatışmanın içinde bulunur.

  Travmaları ve savunma mekanizmalarıyla, özellikle de peşini bir türlü bırakmayan kaygıyla birlikte bireysel tarih, hastalığın psikolojik boyutlarından başka bir tanesini oluşturur görünmüştür. Psikanaliz, bu çatışmaların kökenine, mitolojinin sınırlarındaki (Freud, “İçgüdüler, mitlerimizdir” diyordu) bir “metapsikolojik” tartışmayı, yaşam içgüdüsüyle ölüm içgüdüsü, zevk ve tekrar, Eros ve Thanatos arasındaki tartışmayı yerleştirmiştir. Ancak bu, sorunun içinde birbirleriyle mücadele halinde olanları, çözüm olarak ortaya koymak anlamına geliyor. Eğer hastalık, bu çelişkili davranışların birbirine dolanmasında ayrıcalıklı bir ifade biçimi buluyorsa, bunun nedeni, çelişkinin öğelerinin, insanın bilinçdışındaki çatışmanın parçaları gibi, yan yana gelmesi değil; insanın, insana bakışından, çelişkili bir deneyim oluşturmasıdır. Bir kültürün, rekabet biçimleri, sömürü, gruplar arası çatışma veya sınıf mücadelesi olarak belirlediği toplumsal ilişkiler, insana, çelişkinin sürekli huzursuz ettiği, toplumsal çevresiyle ilgili bir deneyim kazandırır. Ekonomik ilişkiler sistemi, bağımlılığın negatif bağlarıyla, insanı diğer insanlarla ilişkilendirirken, ortak yaşamın kuralları, bu insanı benzerleriyle aynı yazgının çatısı altında toplar; ancak, çelişkili bir şekilde, bu kuralların diyalektik biçiminden başka bir şey olmayan bir mücadele içinde de aynı insanı benzerleriyle karşı karşıya getirir. Ekonomik ve toplumsal bağların evrenselliği, insana, dünyada bir vatanı olduğunu ve diğer insanların bakışlarında ortak bir anlam bulabildiğini gösterir. Ancak bu anlam, aynı zamanda sadece kinle yüklü de olabilir. Bulduğu vatan ise, kendisini bir yabancı olarak tanımlayabilir. İnsan, insan için kendi hakikatinin yüzü olduğu kadar ölümünün ihtimalidir de. Toplumsal ilişkilerinin istikrara ve tutarlılığa kavuşacağı kardeşlik statüsünü, insan bir tek, imgelem dünyasında bulabilir. Öteki, her zaman sadece, yaşamın ve ölümün diyalektiğinin belirsiz ve tehlikeli kıldığı bir deneyimde devreye girer. Ailevi karşıt değerliliğin çekirdeği olan Oidipus kompleksi, bu çelişkinin bir nevi indirgenmiş halidir. Çocuğu ailesine bağlayan bu aşk ve nefret karışımı duyguyu, çocuk, içgüdülerinin ikircikli bir durumu olarak kendinde taşımaz; bu duyguyla bir tek, çocukların yaşamının, ailelerin ölümü demek olduğu eskimiş temayı, kendi davranışlarında gizlice keşfeden ailelerin davranışı tarafından belirginleşmiş, yetişkin dünyasında karşılaşır. Dahası da var: Savaşların yol açtığı nevrozları düşünen Freud’un, 18. yüzyıl Avrupa’sının hala eski iyimserliğinin yer aldığı yaşam içgüdüsünün yanında, psikolojiye ilk kez negatifin gücünü kazandıran ölüm içgüdüsünü keşfetmesi, rastlantı değildir. Freud, savaşı anlatmak istiyordu; ancak, esas savaşın kendisi, Freud düşüncesinin bu dönemecinde, düşselleşiyordu. Belki de bizim kültürümüz o çağda, kendisi için gayet açık bir şekilde, kendi çelişkilerinin deneyimini ediniyordu. Buna göre, dayanışmayla ilgili eski rüyadan vazgeçmek, insanın insanla ilgili, saldırganlık ve nefret tarzında yaşanan negatif bir deneyime sahip olabileceği ve olması gerektiğini kabul etmek gerekiyordu. Psikologlar bu deneyime karşıt değerlilik adını verip bu deneyimde içgüdülerin çatışmasını gördüler. Bir sürü ölü mite ilişkin mitoloji de denilebilir.
  Son olarak, aynı istikamete yönelişleriyle marazi olgular da patolojik dünyanın özgün bir yapısını işaret eder gibi görünmüşlerdir. Bir fenomenolog da bu dünyayı incelemeye kalktığında, aynı anda bu dünyanın hem hastanın fantezi yüklü ve hezeyanlı, keyfi bir varoluş halinde kapandığı, içine girilmez “mahrem bir dünya” olduğunun çelişkisini hem de, bu dünyanın, hastanın terk ediliş olarak kendini adadığı, dayatmacı bir dünya olduğunu, görebilirdi. Bu çelişkili yansıtma, hastalığın belli başlı hareketlerinden birini oluşturur. Ne var ki, bu patolojik biçim, sebep olduğu gerçek çelişkiye oranla, ikincil bir öneme sahiptir. Bu patolojik biçimin temelinde yer alan determinizm, içinde yer aldığı dünya tarafından büyülenmiş bir bilincin gizemli nedenselliği değil, ortaya çıkardığı çelişkilere, kendiliğinden bir çözüm bulamayan bir dünyanın somut nedenselliğidir. Hezeyan sırasındaki fantasmanın yansıttığı dünya, eğer kendisini yansıtan bilinci hapsediyorsa, bunun nedeni, bilincin kendi kendine bu dünyaya saplanmış olması, varoluş olanaklarından kendisini arındırmış olması değil, bu bilincin özgürlüğünü yabancılaştıran dünyanın, bilincin deliliğini de görememesidir. Marazi bilinç, hezeyanlı bir dünyaya kapılarını açarken, hayal gücünün dayatmasından ötürü kendiyle bütünleşmez, gerçek bir dayatmaya maruz kalarak, ne olduğunu bilmeden bu gerçek dayatmayla karşılaştığı, marazi bir dünyaya sığınır. Nedir, gerçeklik kendisinden kaçmaya çalışılarak aşılamaz. Makinelerin dünyasına ve insanlar arasındaki dolaysız duygusal ilişkilerin sönükleşmesiyle bağlı olan, yaşadığımız çağdaki delilikle ilgili çok söz söyleniyor. Kuşkusuz böyle bir bağın olduğu doğrudur ve marazi dünyanın günümüzde sıkça, mekanik ussallığın, duygusal yaşamın süreğen doğallığını dışladığı bir dünya görüntüsüne sahip olması bir rastlantı değildir.Yine de hasta insanın, içinde kaybolduğu şizofren bir dünyayı yansıttığı için kendi dünyasını makineleştirdiğini söylemek saçma olur. Bu insanın şizofren olduğunu söylemek bile yanlış olur; zira kendisi için kendi gerçek dünyasının dayatmasından kaçabilmesinin tek yolu budur. Doğrusu, insan kendi dilinde olup bitene yabancı kaldığında, ekonomik ve toplumsal zorunlulukların kendisini zorlamasından dolayı, kendi etkinliğinin ürünlerine ilişkin insancıl ve canlı bir anlam bulamayıp bu dünyada da yersiz yurtsuz kaldığında şizofreni türünden patolojik bir biçimi olanaklı kılan bir kültürde yaşıyor demektir. Gerçek bir dünyada yabancı olup herhangi bir nesnelliğin artık garanti edemediği “mahrem bir dünyaya” sürülmüş durumdadır. Öte yandan, bu gerçek dünyanın dayatmasına maruz kalmış bir halde, kaçıp sığındığı dünyayı bir yazgı olarak duyumsar. Çağdaş dünya, şizofreniyi olanaklı hale getirir ama dünyadaki olayların dünyayı insansız ve soyut bir yere dönüştürmesinden dolayı değil; kültürümüzün, insanın dünyada kendini kaybolmuş hissetmesine yol açan, dünyayı okuma şeklindendir. Sadece, varoluş şartlarının gerçek çatışması, şizofren dünyanın çelişkilerine yapısal bir örnek teşkil edebilir.
  Özet olarak, hastalığın psikolojik boyutları, bir takım safsatalar olmadan, özerk olarak ele alınamaz. Kuşkusuz, akıl hastalığım, insanın ortaya çıkışına, bireysel ve psikolojik tarihe ve varoluş biçimlerine bağlı olarak konumlandırabiliriz. Ne var ki, psikolojik yapıların evrimi, içgüdüler teorisi ya da varoluşsal antropoloji türünden, mitsel açıklamalara başvurmak istemiyorsak, hastalığın bu değişik yönlerinden varlık bilimsel biçimler türetmemeliyiz. Gerçekte, olanaklılığının boş açılımıyla birlikte akıl hastalığının, gerekli görünüşlere sahip olduğu tek somut apriorinin keşfedilebileceği yer, bir tek, tarihin kendisidir.

  Sonuç:
  Akıl hastalığını ilgilendiren, fizyolojik ve anatomik, patolojik sorunlarla şifa tekniklerine bilerek değinmedik. Bunun nedeni, psikopatolojik analizin, yukarıda saydıklarımızdan olgusal ve kural gereği bağımsız olması değildir. Diensefalon merkezlerin fizyolojisiyle ve duygusal yaşama ilişkin düzenleyici rolleriyle ilgili yeni keşifler, psikanalitik stratejinin gelişimiyle ilgili Freud ve Breuer’in ilk deneyimlerinden beri oluşan birikim, bunun tersini kanıtlamaya yeter. Ne var ki, fizyoloji ne de terapiye ilişkin olan, akıl hastalığı psikolojisinin çözümleneceği veya ortadan kalkacağı bu mutlak bakış açılarına sahip olamaz. Bayie, genel felcin özgün lezyonlarım keşfedeli neredeyse yüz kırk yıl oldu ve semptomatolojisinin başlangıç evrelerinde, hemen hemen düzenli bir şekilde bir büyüklük hezeyanı gördü. Bugün hala, böylesi lezyonlara eşlik edenin, neden özellikle hipomanik bir coşkunluk olduğu bilinmiyor. Eğer psikanalitik müdahalenin başarısı, nevroz “gerçekliğinin” ortaya çıkmasıyla tek ve aynı şey ise, psikanalitik müdahale bu “gerçekliği”, aynı zamanda bu sonuncusunu da içine kattığı yeni psikolojik drama aracılığıyla gün yüzüne çıkarır.
  Öyleyse, deliliğin psikolojik boyutlarının, bu boyutların dışında yer alan bir açıklama veya indirgeme prensibinden itibaren bastırılması mümkün olamaz. Yine de bu boyutlar, yaklaşık iki yüzyıldır, Batılı insanın kendi kendisiyle kurmuş olduğu bu genel ilişkinin içinde yer almalıdır. En dar açıdan bakıldığında bu ilişki, Batılı insanın, içinde biraz şaşkınlık yaşayıp fazlasıyla kibirli olduğu ve unutmaya yönelik temel yetilerinin bulunduğu, işte bu psikolojidir. Daha geniş bir açıdan yaklaşıldığında ise, içsel hakikati elinde tutmakla yükümlü olan, her türlü kendilik bilinci ve mümkün olan her tür bilginin karşısında, son derece zayıf düşüp alaycı ve pozitif olan bir homo psychologicus’un, bilgi biçimleri olarak ortaya çıkmasıdır. Son olarak, en geniş açıklığa yerleştirildiğinde, bu ilişki, insanın, hakikatin hakikati olan bu temel postulatın içinde yabancılaştırdığı hakikatle olan ilişkisinin yerine ikame ettiği bir ilişki olur. Felsefi olarak mümkün her türlü psikolojiyi meydana getiren bu ilişki, uygarlık tarihimizde ancak belli bir andan itibaren tanımlanabilmiştir. Bu an da Akıl ve Akıldışının büyük hesaplaşmasının, özgürlük boyutunda gerçekleşmesinin sona erdiği ve aklın, insan için etiği değil doğayı temsil etmeye başladığı andır. Bu durumda delilik, doğanın doğasına dönüşmüş olur, başka bir deyişle, doğayı yabancılaştırıp determinizmi içine hapseder; özgürlük ise, doğanın doğasına dönüşür; ancak bu dönüşüm, doğanın yabancılaştırılamaz özü, gizli ruhu anlamında gerçekleşir. İnsan ise, delinin yazgısını paylaşmak ve oluşturduğu boyutta bulunmak yerine; kendi doğal varlığı içinde şuna ve buna, deliliğe ve özgürlüğe dönüşüp kendi özünün ayrıcalığı sayesinde, doğanın doğası ve hakikatin hakikati olma hakkına sahip olur.
  Psikolojinin, deliliğe hiçbir zaman egemen olamamasının iyi bir nedeni vardır. Buna göre, psikolojinin dünyamızda var olabilmesi için deliliğin kontrol altına alınıp sahneden çıkarılmış olması gerekiyordu. Delilik, arada sırada çarpıcı bir şekilde Nerval’in, Artaud’nun, Roussel’in ve Nietzsche’nin eserlerinde tekrardan ortaya çıktığında; bu kez psikoloji sessizleşir ve anlamını, “psikologlar”ın başlı başına varoluşlarının, zahmetli unutuştan dolayı çağdaş insanı cezalandırdığı bu trajik parçalanmadan ve özgürlükten ödünç alan bu dilin karşısında hiçbir söz söyleyemez.

  Deliliğin Tarihi
Akıl ve Akıl Bozukluğu – Klasik Çağda Deliliğin Tarihi

  [1] Belki de, Freud tarafından, gizil evre olarak ortaya konulan ve libidonun mitsel geri çekilişine bağlanan bu olgunun kökeni, bu çeşitliliğin içinde ve bu iki yaşam biçimini ayıran hoşlukta bulunur.
 • Özlem- nedir ki: biz kendimiz değil miyiz- hep özleyenler, özlemleri hiç bitmeyenler- kendileri özlem olanlar: özleyip duranlar, boyuna...
  Oruç Aruoba
  Sayfa 130
 • Aydın(!) bir köylü olduğum için köylülere karşı yazılmış şiire/yazıya karşıyım. Hak veriyorum, haksız da sayılmazlar.


  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz?

  Çünkü onlar üretim yapmazlar
  Sömürü onların dünyasıdır
  Korsancı da değiller
  Korsancı olmak için çalışmak gerekir
  Her şeye tepeden konan bir kargadırlar
  Çalıştırdıkları köylüleri daima aşağılarlar
  Sigortalarını da ödemezler
  Ödediklerinde işçiyi satın almış bir köle gibi çalıştırırlar
  Değişen dünyaya ayak uydurup kendilerine has hiçbir şeyi yaşatmazlar
  Beton duvarları kadar soğuk
  Yaşamı aydınlatamayacak kadar karanlıklar
  Kanun gibi düz ve sıradan yaşarlar
  Kanunlar sadece aleyhinde olduğunda kudururlar
  Kibirli ve bir heykel gibi pürüzsüzler
  Paraları olan hayırsever görünmek için partiler yapar
  Partilerde en lüks tüketimi hayvanca yaparlar
  Topladıkları yardımları zincirleme gönderirler
  En az on elden sonra yardımlar ulaşır
  Kibarlık budalalıklarını kendileriyle her yere taşırlar
  Korkaktırlar
  Güvende hissetmek için yüksek şatolar inşa ederler
  Kendilerini/şatolarını korusunlar diye kanunlar yaparlar
  Kanunlarını korusunlar diye karakollar ve cezaevlerini yaparlar
  Oralara bekçi diye köylü ve işçi sınıfından seçerler
  Alt sınıfı alt sınıfla çatıştırmakta üstüne yok bunların
  Düzenleri sarsılır diye etliye sütlüye karışmazlar
  Doğada gezebilecekleri en ücra yer
  Kalın ve yüksek duvarların içerisinde bulunan hayvanat bahçeleridir
  Dikenli tellerin arkasındaki bir aslanın bakışından dahi korkarlar
  Bütün korkuları ve umutları önüne gelen yemektedir
  Yarın aç kalacakmış hissiyle aksıra tıksıra yerler
  Bir tabak yemek eksik geldi mi depresyona girerler
  Kendi kendilerini tamir edemezler
  Hemen bir psikoloğa koşarlar
  Bir yandan biçimsiz bir ruh hassasiyeti taşırken
  Diğer yandan bir taş gibi umursamazlar
  Komşusu ölse kokusundan anlarlar
  Kapıyı açmaya dahi korkarlar
  Polis onların tek güvencesi
  Birisi sokak ortasında kussa hap attı derler

  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz?

  Çünkü onlar karılarını sürekli aldatırlar
  Erkeklik göstergesi olarak her gece başka biriyle yatıp kalkarlar
  Doyumsuzdurlar
  Seslerinin tonu yumuşak ve bir buz gibi soğuktur
  Her gün karılarının üzerinde nasıl bir pozisyon alacaklarını düşünürler
  Daha iyi seks yapabilmek için fındık tüketirler
  Dışarıda patrona karşı paspaslaşırlar
  Kravat gibi tasmaları var
  Günün yirmi dört saatini ona göre ayarlarlar
  Eşlerini ve çocuklarını onun uğrunda yetiştirirler
  Bütün ailesini ona feda etmeye hazır bekçilerdir
  Sabah akşam bütün dertleri o kravata tutunmak
  Temiz giyinirler temiz duş alırlar
  Haram yemekten zerre dahi çekinmezler
  Yükselmek için birbirlerini hayvan gibi ezerler
  Evlerinde her türlü kitap ve tablolar var
  Kitapları daha kibirli olmak için okurlar
  Saatlerce o tablolara bakıp bir şeyler anlarlar
  Ama sokakta gezenin halini anlamazlar
  Tahta gibiler
  Tahta gibi soğuk ve kurudurlar
  Otobüs ücretlerine zam yapıp kendileri binmezler
  Bir gün olsun bir gariban akıllarına gelmez.
  Köylüyü ezmeyi pekiyi bilirler
  Buğdayın kilosunu otuz kuruşa alıp
  İki yüz gram ekmeği iki liraya satarlar
  Köylere gittikleri görülmemiş
  İşleri güçleri köylüyü ve işçiyi aşağılamak
  Konuşmasınlar diye ekmeği ellerinde tutarlar
  İşçiyi çalıştırmadan önce onlarca daireye gönderirler
  Her dairede onlarca lira dosya parası alırlar
  Her dairede işçiyi köylüyü onlarca kez aşağılarlar
  Kendilerinden aşağıdakilerle asla muhatap olmazlar


  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz?

  Cenazelerini kaldıracak kimseyi bulmazlar
  Etrafındakiler üç beş kişiyi geçmez
  Birbirlerinin evlerine hiç uğramazlar
  Yürüyen mumya gibiler
  Yalnız yaşarlar ve yalnız ölürler
  Beton yığınları arasında tefekkürü unutmuşlar
  İnançları kalmamıştır ne insanlığa ne de insana
  Televizyona bakarak insanlara acırlar
  Televizyon kapanınca vicdanın ışıkları da kapanmış olur
  Enflasyondan etkilenmezler tam aksine enflasyondan rant elde ederler
  Annelerini bile yanında tutmazlar
  Yılda bir kez ziyaret ederler
  Lüks bir barınakta her şeyleri var diye düşünürler
  Her şeyin ölçüsü nesnelerdir
  Her arkadaşa yürüyen para gözüyle bakarlar
  Üzerinde düşündükleri tek şey nesnelerdir
  Düşünceleri yapmacıktır
  Duyguları savurgandır
  Kahramanlıkları ucuzdur
  Kahırları bir şampanyaya kadardır
  Gerçeklerden kaçma pahasına her şeyi yaparlar
  Mezarlıkları en uzak yerdedir
  Kafaları daima uğultuludur
  Paranın, boşluğun ve sarhoşluğun uğultusu
  Bir eğitim kurumuna destek verseler
  O eğitim kurumundaki bütün öğrencileri kendileri gibi yetiştirmeye ant içerler
  Herkes onlar gibi düşünecek ama asla onlara erişmemeliler ne malda ne zekada.
  Canavar denilince onların aklına tavşan, kurt, köpek gelir
  Hâkimiyetleri bir tek kadere geçemez
  Onu da ret ederler
  Saf insanlarla alay ederler
  Temiz insanlara, okşanacak gözle bakarlar
  Duygularının bekâreti yok; duyguları düzülmüş
  Egemenliklerini koruma adına köylüyü ve işçiyi ne aç bırakırlar ne de tam doyururlar
  Yarım duyurup sürekli kendilerine muhtaç bırakırlar
  Zengin olmanın kapısını sürekli açık bırakırlar
  O kapıdan içeriye hasret bıraktırırlar
  Ne içeriye alırlar ne de kapıyı kapatırlar  Şehirli burjuvazileri niçin öldürmeliyiz? Biz bunları hala niçin yaşatıyoruz? Bu kazık gibi sınıfın vazifesi nedir? Ne bir bilim insanı çıkar ne de sanatçı. Bunları hala neden besliyoruz?
 • Bu şehirde eskiden ölülerle diriler yan yana yaşamıs, bir aile gibi. Ölüm hiç de korkulan bir şey değilmiş. Bir kapıdan çıkıp öteki odaya geçmek gibi bir şey. Mezarlıklarda piknik yapıldığı günler uzak değil; eski kartpostallarda var. Ahşap İstanbul, mütevazı İstanbul nedir? Bir mahalle mescidi, bir ulu çınar, gölgesinde bir çeşme, yanında bir hazire. Oya gibi işlenmiş mezar taşları.
  Mezarlıkları süpürüp şehir dışına attılar.