Noam Chomsky:
Eğer nefret ettiğimiz insanların da ifade özgürlüğü olması gerektiğine inanmıyorsak ifade özgürlüğüne hiç inanmıyoruz demektir.

“Kahramanların değil, iyi fikirlerin arayışında olmalıyız.”

Noam Chomsky

MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
09 May 20:17 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Gazze’de yaklaşık bir buçuk milyon insan, teknolojik açıdan dünyanın en ileri, fakat ahlaki olarak en geri askeri aygıtlarından
birinin canice muamelesine maruz kalıyor. Genellikle Filistinlilerin Arap dünyasındaki durumları, Yahudilerin II. Dünya Savaşı
öncesinde Avrupa’daki durumlarına benzetilir; bu yorumda biraz doğruluk payı da vardır. Tıpkı Naziler Soykırım [Holocaustl
yaparken AvrupalIların ve Kuzey Amerikalıların başlarını öbür
tarafa çevirmesi gibi, İsrailliler Filistinli çocukları katlederken
Arapların bir şey yapmamak için bahane araması tiksindirici bir
benzerlik oluşturuyor.

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky
MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
09 May 20:12 · Kitabı okudu · 8/10 puan

İsrail, Hamas'ın önde gelen
liderlerini öldürse bile, şimdikinden daha radikal bir kuşak hızla eskilerin yerini alacaktır. Hamas yaşamın bir gerçeği. Ortadan
kaybolmayacak ve ne kadar kayıp verirse versin teslim bayrağını
çekmeyecektir."^

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky
MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
08 May 22:51 · Kitabı okudu · 8/10 puan

NAKBAH
Filistinlilerin başına gelen facia ulusal bellekte Nakbah (felaket)
olarak hatırlanacak ve Filistinlileri ulusal bir hareket olarak yeniden bir kimlik altında toplayan fitili ateşleyecekti. Bir gerilla
hareketinin öncülük ettiği ve zamanı geriye sarmak için mücadele
eden yerli halktan oluşan bu ulusal hareket, sonradan gördüğümüz gibi bu mücadelede pek başarılı olmadı.

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky
MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
08 May 22:47 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Filistin’i İşgal Planı!
Filistin’i elegeçirmek için 10 Mart 1948’de bir plan
yapıldı. Buna, D planı denildi (A, B ve C planları ise değişen durum
karşısında geçm işte kalan siyonist stratejiyi formüle eden benzer nitelikteki planlardı). D Planı (ya da İbranicede Dalet) Yahudi kuvvetlerine, kendi denetim bölgelerindeki Filistinli yaşam alanlarını
temizleme emri veriyordu. Haganah’ın emrinde birçok tugay vardı
ve bunların her birine, işgal edecekleri ve yakıp yıkacakları köylerin bir listesi verilmişti. Köylerin çoğunun yıkılması istenmişti ve
birliklere, ancak çok istisnai durumlarda köylere hiç zarar verilmemesiem redildi.3
Aralık 1947’de başlayan etnik tem izlik operasyonu 1950’lere kadar
devam etti. K öyler üç taraftan kuşatılıyor ve Filistinlilerin köyü
boşaltıp kaçm aları için dördüncü taraf açık bırakılıyordu. Bazı durum larda bu taktik işe yaram adı ve köylülerin birçoğu evlerini terk
etmedi; işte katliamlar böylesi vakalarda gerçekleşti. Filistin’in
Yahudileştirilmesi için benim senen başlıca strateji buydu.
Etnik tem izlik üç aşam ada m eydana geldi. Birincisi, kıyı ve iç bölgelerdeki ovaların tahrip edildiği ve buradaki insanların zorla göç
ettirildiği Aralık 1947’de başlayıp 1948 yazının sonuna kadar süren
aşamaydı. İkinci aşama, 1948 sonbaharı ile 1949 kışında gerçekleşti ve Celile ile Naqab (Negev) bölgelerini kapsadı.
1949 kışından itibaren Filistin ülkesinde silahlar susmuştu. Savaşın ikinci aşaması ve etnik temizliğin ikinci evresi son bulmuştu.
Ama savaşın gürültü patırtısı yatıştıktan sonra bile Filistinlileri ülkelerinden sürmeye devam ettiler

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky
MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
08 May 19:02 · Kitabı okudu · 8/10 puan

1948 Savaşı’nın diplomatik manevraları ve askeri harekâtları, İsrail Yahudi tarih yazımına iyice kazınmış. Aynı yıl Yahudilerin gerçekleştirdiği etnik temizliği anlatan sayfalar ise eksik. Söz konusu
harekâtlarda beş yüz Filistin köyü ve on bir yerleşim birimi yakılıp
yıkıldı, yedi yüz bin Filistinli yaşadıkları topraklardan sürüldü ve
binlercesi katledildi.

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky
MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
08 May 18:59 · Kitabı okudu · 8/10 puan

İsrail’de, yapmış olduklarını
gayet iyi bilen insanlar yaşıyor; başkalarının ne yapmış olduğunu
gayet iyi bilen insanların sayısı daha da fazla.

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky
MR.NOBODY, bir alıntı ekledi.
07 May 23:17 · Kitabı okudu · 8/10 puan

muhtemel bir çözümün bileşenleri araştırılmaya başlandığında, bu bileşenlerin zayıf taraftan ziyade güçlü tarafın
bakış açısına uygun olması gerekir. Filistin’de Pax Americana
[Amerikan Barışı] tesis etme çabalarının başlangıcından itibaren,
yani aşağı yukarı 1969'dan beri, Amerikalıların bir barış planı
olarak pazarladıkları şeyin, İsrail’in bakış açısını tatmin etmeye
dönük olduğunu görebiliriz. Sonuç, Filistin bakış açısının sürekli
v e tuhaf bir biçim de göz ardı edilmesi ve daha önemlisi, bizzat
Amerikalı uzmanların daha önce sorunun kalbi olarak tanımladıkları şeyin -yani mülteciler meselesinin - dikkate alınmaması
olmuştur.

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam ChomskyYaşamla Ölüm Arasında Gazze, Noam Chomsky