-Toplumun genelinin neler dönüdüğünden haberi yoktur.
-Hatta haberi olmadığından dahi habersizdir.

Noam Chomsky

Noam Chomsky'nin ABD emperyalizmini ve ABD'nin Ortadoğu üzerinde faaliyette bulunduğu askeri , siyasi , sosyal argümanlarının ; tarafsız , hukuk normlarını dikkate alarak , yıllarca süren deneyim ve araştırma birikimleriyle bizlere aktardığı bir eser . Kitap Noam'ın değerlendirmeleri ağırlık olmak üzere Gılbert Achcar ile hasbihal ederek bizlerin görmediklerini gösteriyorlar . Bir çok etnik grubunun , gerek baskı ve şiddet yolu gerekse etnisite vasıtaları ile nasıl yönlendirildiğini bizlere sunuyorlar . Ayrıca , kitabın hiç okunmamış , site arşivine girmesi için benim istek atmam oldukça üzdü beni (:

“Umudun olmadığını farz ederseniz umudun olmayacağını garanti edersiniz. Özgürlük için bir içgüdü olduğunu, şeyleri değiştirme fırsatları olduğunu farz ederseniz, o zaman daha iyi bir dünyanın yapımına katkıda bulunma ihtimaliniz vardır.” Noam Chomsky

21. Yy aydınlatan 20. Yy.ın modern , muazzam öngörülü aydınlarının görüşleri eleştirilerinin çok derin şekilde inceleyen anlatan çok başarılı bir kitap . Akademik dili ve komplike analizleri dolayısıyla dili çok ağır ve okuması biraz zor gelebilir . Ancak içerdiği bilgiler neticesinde altın değerinde kitaptır . Sözüm ona kitapta geçen filozofların hayatı , görüşleri , kitapları ve hayatını etkileyen çoğu şeyi bulabilirsiniz . Bence kitabın faydalı olmasındaki asıl önemli neden kitapta bahsedilen yazarların kendi eserleri oldukça ağır olması nedeniyle bu kitap kılavuz niteliğinde olabilir .

Fetullah Arvas, bir alıntı ekledi.
12 Mar 13:53 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Neden Umutsuzluğa Karşı İyimserliği Tercih Ediyorum
C. J. Polychroniou: Nasıl varlıklar olduğumuz göz önüne alındığında insanlığın geleceği konusunda genel olarak iyimser misiniz?

Noam Chomsky: İki seçeneğimiz var. Kötümser olup vazgeçebilir ve daha kötüsünün gerçekleşmesine yardımcı oluruz. Ya da iyimser olup muhakkak ki var olan fırsatları yakalar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye belki yardımcı oluruz. Fazla seçeneğimiz yok.

Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik, Noam Chomsky (Sayfa 58 - BGST)Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik, Noam Chomsky (Sayfa 58 - BGST)
Kartal, bir alıntı ekledi.
07 Mar 14:06 · Kitabı okuyor

Kısacası, "komünistler" kaynaklarını kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya kalkışan, böylelikle dış politikanın merkezi doktrinini oluşturan soyma ve sömürme hakkına engel olan kesimlerdir.

Güç ve İdeoloji Üzerine, Noam Chomsky (Sayfa 21)Güç ve İdeoloji Üzerine, Noam Chomsky (Sayfa 21)