Tylcn, bir alıntı ekledi.
4 saat önce

Ey Tahammülsüz Hasta!
İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahiddir. Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü bâd-i heva boş yere sarfettiriyor. Hastalık ise, birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan."

Hastalar Risalesi, Bediüzzaman Said NursîHastalar Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

"Onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acib bir gurur ve garib bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki, kâinatı idare eden İlahî kanunların şuâlarını ve insan âleminde o hakaikin düsturlarını süflî hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsaid görmediklerinden (hâşâ! hâşâ!) eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Birinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Birinci Şua)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 472 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 472 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

Vazifemiz hizmettir. Muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek, Cenab-ı Hakkın vazifesidir. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 453 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 453 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

“Benim idamıma çalışanlar dahi eğer Risale-i Nurla imanlarını kurtarsalar, Risale-i Nur’a sarılsalar, kardeşlerim siz şahid olunuz; ben, onlara hakkımı helâl ediyorum.”

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 446 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 446 - Zehra Yayıncılık)
Rojhilat Recep As, bir alıntı ekledi.
5 saat önce

Din yalnız iman değil, belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz’üdür.

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 405 - Zehra Yayıncılık)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 405 - Zehra Yayıncılık)
Resul, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okuyor

.. her şeyin ve her işin tekâmülü, zıdlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur.

Meselâ hidayetin tekâmülüne dalâlet yardım ettiği gibi, îmanın tekâmülüne de küfür yardım eder.

Çünki küfür ve dalâletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir mü'minin îmanı ve hidayeti, birden bine çıkar.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 146 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş ) Tekâmül: olgunlaşma, gelişme.)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 146 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş ) Tekâmül: olgunlaşma, gelişme.)
Resul, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okuyor

.. bir hükûmet, mücahede ettikçe cesareti artar, terkettiği zaman cesareti azalır ve binnetice; cesaret de, hükûmet de söner, mahvolur.

İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 146 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş )  Mücahede: Din için çalışma ve uğraşma. Din uğrunda savaşma ve çarpışma. * uğraşma, çalışma, çaba gösterme.)İşaratü-l İ'caz, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 146 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş ) Mücahede: Din için çalışma ve uğraşma. Din uğrunda savaşma ve çarpışma. * uğraşma, çalışma, çaba gösterme.)