• Video link: https://www.youtube.com/watch?v=tYCXrX7cYS0

  Seher vakti görünce gözüm sultanını,
  Dedim sultan mısın? O dedi yok-yok.
  Gözleri ışıltılı , elleri kınalı,
  Dedim Çolpan mısın? O dedi yok-yok.

  Dedim ismin nedir? Dedi Ayhan'dır,
  Didim yurdun nere? Dedi Turpan'dır,
  Dedim başındaki? Dedi hicrandır,
  Dedim hayran mısın? O dedi yok-yok.

  Dedim aya benzer, dedi yüzüm mü?
  Dedim yıldız gibi, dedi gözüm mü?
  Dedim ışık saçar, dedi sözüm mü?
  Dedim volkan mısın? O dedi yok-yok.

  Dedim kıyak nedir? Dedi kaşımdır,
  Dedim kunduz nedir? Dedi saçımdır,
  Dedim on beş nedir? Dedi yaşımdır,
  Dedim canan mısın? O dedi yok-yok.

  Dedim deniz nedir? Dedi kalbimdir,
  Dedim rânâ nedir? Dedi lebimdir,
  Dedim şeker nedir? Dedi dilimdir,
  Dedim ver ağzıma? O dedi yok-yok.

  Dedim zincir var, dedi boynumda,
  Dedim ölüm var, dedi yolumda,
  Dedim ya bilezik? Dedi kolumda,
  Dedim korkar mısın? O dedi yok-yok.

  Dedim niçin korkmazsın? Dedi Tanrım var,
  Dedim ya başka? Dedi halkım var,
  Dedim daha yok mu? Dedi ruhum var,
  Dedim memnun musun? O didi yok-yok.

  Dedim istek nedir? Dedi gülümdür,
  Dedim ya mücadele? Dedi yolumdur,
  Dedim Ötkür neyindir? Dedi kulumdur,
  Dedim satar mısın? O didi yok-yok.

  8 Mart 1948, Urumçi
 • Yörük Türkmen, Oğuzlar’dan
  Bozkırlardan gelen benim
  Balkanlar'dan Kafkaslardan
  Urumçi'den esen yelim
  Kırgız, Kazak, Uygur benim
  Kırım, Tatar, Özbek benim
  Türkmen, Nogay, Karapapak
  Azerbaycan sevdam benim

  Hem Drina, hem Mostar'da
  Tarihimden miras benim
  Makedonya, Rumeli’de
  Kıbrıs'ta bir sancak benim
  Altay, Hazar, Çuvaş benim
  Sibir, Tuva, Başkurt benim
  Balkar, Saha, İdil Ural
  Gök Oğuz'dan kelam benim
  Musul, Kerkük, Türkmenli
  Halep'te bir yarım benim
  Ahıska'da Türk'ün dili
  Kafkaslar'da varım benim

  Türkü, hoyrat, ağıt benim
  Zeybek, halay, horon benim
  Göklerdedir sancak, bayrak
  Anadolu canım benim
  Doğu benim, batı benim
  Kuzey benim, güney benim
  Hep kardeşiz, tek milletiz
  Ana yurdum Türkiye’m benim
 • "Uygurca sevdalarla Urumçi dalgalanır..."
 • İslamiyet öncesi Türk tarihi ve kültürü üzerine önemli çalışmaları ve yayınları olan Ahmet Taşağıl,
  tarihimizin en geç dönemleri hakkında yaptığı araştırmalar ve yayınları ile tanınmaktadır. Türkistan,
  Çin ve Moğolistan sahasında yapmış olduğu araştırmalar ile Orta Asya Türk tarihi üzerine birçok eser
  ve bildiriler yazmıştır. Gökbörü’nün İzinde Kadim Türk Topraklarında adlı eseri ile yıllardır edindiği
  bilgileri ve seyahatlerini içten bir üslup ile aktarmıştır. Doğu Türkistan adının verilişinde itibaren yaşanan siyasi ve askeri olayları anlatan araştırmacı, Doğu
  Türkistan’ın tarihi süreç içinde hâkimiyet sahası olduğu devletler ve siyasi oluşumlardan
  bahsedilmiştir. Bölgede yetiştirilen ürünlerden, doğal rezervlerinden, mağaralarından ve şehirlerinden
  bahsedilmiştir. Kaşgar, Turfan, Hoten, Kulca, Urumçi şehirleri hakkında bilgiler verilmiştir.
  Kırgızistan’a duyduğu merağın etkisi olduğun vurgu yapan araştırmacı, Karahanlı devletinin
  kurulduğu bu coğrafyada yaptığı çalışmalardan söz etmiştir. Kırgızistan için Orta Asya’nın damı
  tabirini kullanmıştır. Kırgızistan’ın coğrafi ve kültürel özelliklerinde bahsettiği bölümde Türk tarihinin
  önemli bir dönemi olan Karahanlı devletinin bölgedeki etkilerine de değinmiştir. Manas destanının
  bölgedeki etkisine ve ülkenin ekonomik durumuna değinmiştir. Karahanlı devletinin buradaki etkileri
  ile bıraktığı mimari eserlerden bu başlık altında bahsetmiştir. Kırgızistan’daki birçok şehrin adı ve
  önemleri aktarılmıştır. Kırgızistan’ın tarihi önemine vurgu yapan araştırmacı, Talas Savaşı Türk- Arap
  Karşılaşması ile Türklerin tarihinin dönüm noktalarından olan bir tarihi vakadan bahsetmiştir. kitabı okumanızı tavsiye ederim.. esenle kalın..
  ALINTIDIR.
 • Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle
  Gaflet üstümüzde kalmasın böyle
  İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle
  Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Maveradan aşk iksiri sağ gayrı
  Ellerinde şekillensin çağ gayrı
  Rahmet olup yüreklere yağ gayrı
  Çekirdekler yarılmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Her yerde insanlar izana hasret
  Şehirler, semalar ezana hasret
  Kâinat ilâhî düzene hasret
  Saf kozalar örülmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Nedendir bu uyku, bu zillet neden? !
  Hüzün yumağıdır mezarda deden
  Mağripten maşrığa tek ruh, tek beden
  Yay misali gerilmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Sendedir mayası, özü İslâm’ın
  Sendedir kulağı, gözü İslâm’ın
  Gülsün, yeter artık, yüzü İslâm’ın
  Kelepçeler kırılmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Tevhit aşkı gönülleri yaksın hey!
  Zulüm ölsün, hak ayağa kalksın hey!
  Gürül gürül, nurdan çaylar aksın hey!
  Kirli sular durulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Bizi bekler esir olmuş ülkeler
  Bizi bekler yetim kalmış ülkeler
  “İmdat! ” diye haber salmış ülkeler
  Boş mabetler girilmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Yanar Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir
  Sonra Kıbrıs, Lübnan sayamam bir bir
  Aklıma Abhazya, Urumçi gelir
  Türk birliği kurulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Kolayı var be yiğidim, kolayı
  Kaynağında bastırmalı olayı
  Hazırlayın kürek, kazma, malayı
  İslâm harcı karılmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Nizam-ı Âlem’e içten talip ol
  Kızılelma neredeyse ara bul
  Bağlamasın seni şöhret, para, pul
  Hesaplar var, sorulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Abdurrahim Karakoç

  https://youtu.be/juoVwy2kZ_o
 • Yanar Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir
  Sonra Kıbrıs Lübnan sayamam bir bir
  Aklıma Abhazya, Urumçi gelir
  Türk birliği kurulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 • Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle
  Gaflet üstümüzde kalmasın böyle
  İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle
  Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Maveradan aşk iksiri sağ gayrı
  Ellerinde şekillensin çağ gayrı
  Rahmet olup yüreklere yağ gayrı
  Çekirdekler yarılmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Her yerde insanlar izana hasret
  Şehirler, semalar ezana hasret
  Kâinat ilâhî düzene hasret
  Saf kozalar örülmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Nedendir bu uyku, bu zillet neden? ! 
  Hüzün yumağıdır mezarda deden
  Mağripten maşrığa tek ruh, tek beden
  Yay misali gerilmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Sendedir mayası, özü İslâm’ın
  Sendedir kulağı, gözü İslâm’ın
  Gülsün, yeter artık, yüzü İslâm’ın
  Kelepçeler kırılmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Tevhit aşkı gönülleri yaksın hey! 
  Zulüm ölsün, hak ayağa kalksın hey! 
  Gürül gürül, nurdan çaylar aksın hey! 
  Kirli sular durulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Bizi bekler esir olmuş ülkeler
  Bizi bekler yetim kalmış ülkeler
  “İmdat! ” diye haber salmış ülkeler
  Boş mabetler girilmeyi bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Yanar Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir
  Sonra Kıbrıs, Lübnan sayamam bir bir
  Aklıma Abhazya, Urumçi gelir
  Türk birliği kurulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Kolayı var be yiğidim, kolayı
  Kaynağında bastırmalı olayı
  Hazırlayın kürek, kazma, malayı
  İslâm harcı karılmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  Nizam-ı Âlem’e içten talip ol
  Kızılelma neredeyse ara bul
  Bağlamasın seni şöhret, para, pul
  Hesaplar var, sorulmayı bekliyor
  Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

  (Akıl Karaya Vurdu)

  Abdurrahim Karakoç