1000Kitap Logosu
Lao Tzu

Lao Tzu

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.3
428 Kişi
1.396
Okunma
335
Beğeni
18,7bin
Gösterim
Tam adı
Lao Zi, Lao Tsu, Lao Tse, Laotze, Laozi
Unvan
Çin filozofu
Doğum
Henan, Çin
Ölüm
Zhou Dynasty, / MÖ 533
Yaşamı
Lao Zi, (Çince 老子,okunuşu Laotsı). Kimi kaynaklarda adı Lao Tsu, Lao Tse, Laotze veya Laozi)olarak da geçer. Lao Çince 'yaşlı', Zi da 'hoca', 'bilge' demektir. Tao Te Ching kitabının yazarı bilge Laozidir.Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur. Laozi Çin efsanelerine göre milattan önce 6. yüzyılda Chǔ Devletinin Ku ilinde (Kǔ Xiàn), yani günümüzdeki Henan eyaletinin Lùyì kasabasında doğmuştur. Akademisyenler ise, Çin'in Yüz Düşünce Okulu ve Savaşan Beylikler Dönemi olan MÖ 4. yüzyılda yaşamış olabileceğini söylerler. Hakkında pek çok efsane vardır. Bir rivayete göre Zhou Hanedanlığının imparatorluk kütüphanesinde arşivciydi; 80 yaşına geldiğinde insanların doğal güzelliklerin ve iyiliğin yolundan gitmemesinden yorulmuş ve üzülmüş olarak Çin'i terk etti. Hangu sınır kapısından geçerken muhafız Yin Xi, Laozi'dan gitmeden önce öğretilerini kaleme almasını istedi ve o da Tao Te Ching kitabını yazdı. Bazılarına göre ise Laozi Çin'in efsanevi sarı imparatoru Huang-di'ydi. Başka bir görüşe göre ise Tao Te Ching hepsi de Laozi takma ismini kullanan farklı yazarın kaleme aldığı metinlerden oluşur. Çin'in ünlü tarihçilerinden Sima Qian MÖ 100 yılında yazdığı Shiji (şı-ci) adlı eserinde Laozi’nın biyografisini şu şekilde yazmiştir: ‘‘Lao-Tzu Chou devletinin Ku mıntıkasında Li-hsiangg’da Chü-jen köyünde doğmuştur. Kendi adı Erh, aile adı Li, müstear adı Tan’dır. Chou sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır.” Buna göre onun asıl adı Li Tan (Lao-Tan)’dır. Lao-Tzu, ona verilmiş bir lakaptır; ‘‘İhtiyar Bilge’’ anlamına gelir. Çin sözlü geleneğinde MÖ 604 diye bilinen doğum yılı, Shiji’de kayıtlı değildir. Bu, tarihin daha sonraları belirlendiğini göstermektedir. Bununla beraber bu belge onun yaşadığını gösteren en iyi kanıt olarak kabul edilmektedir. Mitolojiye göre, Laozi'nın annesi nurdan gebe kalmış, 80 yıl sonra ak saçlı, ak sakallı bir çocuk doğurmuş. İşte Laozi, yani ihtiyar çocuk lakabı buradan gelmektedir. Bu efsane daha ileriye götürülerek doğum tarihi MÖ 1321 yılına kadar çıkarılmış ve kutsal bir kişi olarak gösterilmiştir. O zaman Lao-chun adını almıştır. Bazı araştırmacılara göre, bu gibi uydurma hikâyelerin çoğu Budizm'den sonra Budist hikâyelerine rağbet için yazılmıştır.
142 syf.
·
2 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
İncecik ama kalın bir kitap
Bazen kitaplar ebadından daha büyük anlamlar taşır. Bir mesajı vardır mesela ama bu mesajı çok farklı şekillerde anlarsınız. Bu yazarın ustalığının, çoklu düşünme biçiminin bir eseridir. Tao Te Ching işte böyle bir kitap. Öyle ki okuduğum süreç boyunca neredeyse altını çizmediğim cümle kalmadı. Tek tek üzerine not almaktan, üstüne düşünmekten bu incecik kitap benim için uzadıkça uzadı. Nihayetinde büyük bir hoşnutluk ile kitabın son fragmanını da okuyup bitirdiğimde bu kitabın incelemesini yapmak için büyük bir iştah hissettim. Tao te ching erdem öğretisi ya da erdem yolu olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir fragmanlar bütünüdür. Tao te ching anlam olarak incelendiğinde aynen kitabın içeriğindeki gibi bir ikililik özelliği göstermektedir. Bu sebeple ‘’Tao’’ kelimesinin üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Tao; yol, öğreti anlamlarına gelmektedir. Bunun yansıra ikincil olarak kullanımında ise hayatın mekaniğine işleyiş biçimine işaret eden bir hayat mekaniği anlamına sahiptir. Bu anlamlarıyla erdem yolu ya da erdem mekaniği gibi düşünmenin mümkün olduğu kanısına varmak mümkündür. Kaldı ki ‘’Tao’’ yani ‘’yol’’ kitabın pek çok fragmanında hem bir yol hem de anlaşılması gereken bir işleyiş biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Peki nedir bu işleyiş biçimi ve Laozi’nin üstünde durduğu yol öğretisi. Hayatın ta kendisidir. Bunu anlamak için kitapta geçen şu parçaya bir bakalım: Yoldan tek doğar, Tekten de iki. İkiden üç doğar, üçten de binbir türlü varlık. Bu parça hayatta bir şeyin oluşumunu ortaya koyan bir diyalektik mahiyetindedir. Olayı kolaylaştırmak için bildiğimiz temel disiplinlere başvuralım. NH4NO3, amonyum nitrat olarak isimlendirilen bir kimyasal tuzdur. En bütün halini incelediğinizde anyon ve katyon durumunda iki kökten oluşur. Bunlar, amonyum(NH4) ve nitrat(NO3) olarak pozitif ve negatif yüklü bileşiklerdir. Haliyle bir araya gelerek sentez oluşturmaları fizik kurallarınca kaçınılmazdır. Ama bununla da bitmedi ayrı ayrı tekrar incelediğinizde amonyumu ele alırsak azot ve hidrojen olarak yine kendi yüklerine sahip iki ayrı atom çeşidini görürüz ve yine kendi yüklerinin doğrultusunda bir bileşik oluşturmuşlardır. Daha derine inelim hadi, azot atomuna. Kendi içinde yine kendisini stabil halde tutmasını sağlayan pozitif yüklü protonlar ve negatif yüklü elektronlar yer alır. Hatta daha da derinlere gidin. kuarklara bakın. En nihayetinde bir denge ile ya da dengeye bir yöneliş içinde olan muzzam bir dinamik göreceksiniz. İşte yol’un(biz buna doğa yasasının diyelim) önce teki, sonra tekten ikiyi var etmesi ardından bunun çoğalarak binbir çeşit varlığa dönüşmesi bu şekildedir. Biraz üstüne düşündüğünüzde gerçekten hayatın çeşitliliğinde bir dengeler bütünü göreceksiniz. Laozi hayatın kendisindeki bu mekaniği kabullenmenin, bunun farkına varmanın ve ona uyum içinde yaşamanın hikmetlerini anlatıyor işte en temelinde. Bunu yaparken çok çarpıcı tespitlerde de bulunuyor. Diyor ki; doğa insanın imtiyazla yaşayabileceği bir sistem değildir, insan doğanın dengesine tabiidir. Buradan çıkartılması gereken sonuç şudur; siz doğaya ne ile yaklaşırsanız doğa da size öyle yaklaşacaktır. Hayattan çaldığınız bir şey sizden de onun ederinde bir şeyin çalınmasına önayak olacaktır. Hayata ödünç verdiğiniz bir şey ise gerisin geri size geri gelecektir. İşte bu hayatın sarsılmaz mekaniğidir. İki karşıtın sentezinin bütünü oluşturması, bir karşıtın kendi karşıtını yaratması kaçınılmazdır. Tao te ching bu doktrinlerle (ve belki benim anlayamadığım daha fazla doktriniyle) bireyin kendisine bir mesaj veriyor. Öyle bir mesaj ki; siz kim olursanız olun hayatın her yerinde uygulayabileceğiniz bir mesaj. Şimdi biraz Tao Te Ching’in temasından bahsedelim. Tao Te Ching; politik ve ahlaki, insana has pek çok felsefi problemin üstüne gidiyor. İnsanın bu öğretiyi anladığı takdirde olası her iyi ve kötü duruma hazır olacağını ve haliyle huzurun, dinginliğin bireye hâkim olacağını söylüyor. Devlete ve yöneticilere ulaşan öğretinin ise kitlelerin huzurla yaşayacağı yeni bir düzene, ideal bir dengeye önayak olacağını da müjdeliyor. Bundan ötürü ideal bir yönetici olmak için öğütler yine kitabın üzerinde durduğu konular içerisinde. Fazla uzatmadan kitapla ilgili değerlendirmeme gelelim. Kitap size hayatın her alanında kullanabileceğiniz bir denge öğretisi miras bırakıyor. Eğer kitabın söylemek istediğine kulak verirseniz, satır aralarını iyi okursanız sizi insan yaptığını düşündüğünüz iradenizin siz dengeden çıktığınızda kaybolduğunu, doğru kararlar vermenin, anlamlı bir hayat yaşamanın; mekaniği(Yol’u; Tao’yu) anlamanızdan geçtiğini söylüyor. Arzularınızın ve duygusal eğilimlerinizin sizi ne denli bayağılaştırdığını, dengeli olanın nasıl olması gerektiğini hatırlatıyor bu kitap. Ve belki benim anlamadığım daha fazla mesaja da sahip. Kısacası bu kitabı okumamak için bir sebebiniz yok. Ya dengeyi bulmak için ya da dengede kalmak için lütfen okuyun. Pişman olmayacaksınız. Sevgilerimle.
Tao Te Ching
8.3/10
· 923 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
3
55
88 syf.
·
1 günde
·
Beğendi
·
8/10 puan
Lao Tzu 'nun düşüncelerini ele alan kişisel gelişim tarzında bir kitap. Güncel yaşamdaki birçok ayrıntıya ve olaya dair insanın tutumunu değiştirmesi için güzel bir kaynak. İnsanların sorunlarının, yüzyıllar geçse de temelde aynı problemden kaynaklanmasını net görebileceğimiz ve düşünürlerin o zamanlarda yaptıkları yorumların, verdikleri tavsiyelerin günümüzde hâlâ geçerli olduğunu kavrayabileceğimiz güzel bir eser olmuş.
27
120 syf.
·
4 günde
·
7/10 puan
" Bilmiyorum, artık hiç bilmiyorum Ölüme de hazır değilim, yaşama da " Tao The Ching = Erdem kitabı, yol kitabı gibi anlamlara gelir. felsefik ve son derece düşündürücü bir kitaptır. bir solukta bitirmek yerine üzerine düşüne düşüne okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. kitap bölümlere ayrılmış ve insanın doğru yola giden serüvenini bize öğütlerle sunmuş. sonlara doğru beni biraz sıksa da yine de anlamlı bulduğum birçok satır vardı.
Tao Te Ching
8.3/10
· 923 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
28