Muhammed Ebu Zehra

Muhammed Ebu Zehra

8.8/10
16 Kişi
·
52
Okunma
·
17
Beğeni
·
2.287
Gösterim
Adı:
Muhammed Ebu Zehra
Tam adı:
Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra
Unvan:
İslam Alimi, Yazar ve Entelektüel
Doğum:
Mısırlı, 1898
Ölüm:
1974
Muhammed Ebu Zehra (1898-1974), zaman zaman Şeyh Muhammed Ebu Zehra olarak da anılan, Mısırlı İslam alimi, yazar ve entelektüel. Birçok önemli fakih ve İslam aliminin biyografilerini yazmış, mezhepler tarihi üzerine eser vermiş, İslam hukukunda suç ve ceza, vakf ve mülk konularında eserler kaleme almıştır. Biyografisini yazdığı İslam alimlerinden birkaçı şunlardır: Ebu Hanife, Malik bin Enes, Şafii, Ahmed bin Hanbel, Zeyd bin Ali, Zeynelabidin, Cafer es-Sadık, İbn Hazm, İbn Teymiyye. Akademisyen olan Ebu Zehra gerek el-Ezher gerekse Kahire Üniversitesinde ilahiyat dalında öğretim üyeliği yapmıştır.
Benim için her gün valiyi vazifesinden almak, zalim bir valiyi bir an için bile yerinde tutmaktan hayırlıdır.
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 32 - Hisar Yayınevi
Müslümanlar hiçbir zaman, dinin temel prensiplerinde ihtilaf etmemişlerdir. Mesela, Allah'u Teala'nın birliği, Muhammed s.a.v'in Allah'ın peygamberi olduğu, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderildiği, O'nun, peygamberin en büyük mucizesi olduğu, Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'i mütavatir yolla nesilden nesile aktarıldıkları, beş vakit namaz, zekat, hac ve oruç gibi ibadetlerin ifa ediliş şekli hususunda herhangi bir ihtilaf meydana gelmemiştir.
Sokrat şöyle der;" Münakaşa konusu olan şey bilindiği takdirde her münakaşa biter."
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 10 - Hisar yayınevi
Eflatun şöyle der;'' İnsanlar her yönüyle gerçeği idrak edemedikleri gibi ondan tamamen uzak da olmazlar. Her insan gerçeğin bir yönünü idrak eder."
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 9 - Hisar yayınevi
Mesalâ: Hz. Ali(R.A) ile ona karşı isyan eden Emevîler arasındaki ihtilafın asıl sebebi; halife seçme hakkının kime ait olduğu düşüncesidir. Halifeyi seçme hakkı sadece Medinelilere aittir de insanlar onlara mı tâbi olacaktır? Yoksa bu hak, her yerde bulunan bütün müslümanlara mı aittir?
Bu meselede hidayet rehberi Hz. Ali (R.A) ile Emevîler arasında, ortaya çıkan bu şiddetli ihtilaftan Havaric, Şia ve benzeri çeşitli mezhepler ortaya çıkmıştır
Muhammed Bâkır, Ebû Hanife'ye, "Dedemin yolunu ve hadislerini kıyasla değiştiren sen misin?" diye sormuş; Ebû Hanife,

"Sen, sana lâyık olan bir şekilde yerine otur. Ben de bana lâyık olan şekilde yerime oturayım. Dedeniz Muhammed (s.a.s.)'e hayatında sahâbîleri nasıl saygı duyuyorlarsa aynı şekilde ben de size saygı besliyorum. Şimdi sen bana kadının mı erkeğin mi zayıf olduğunu; kadının mirasta erkeğe nisbetle hissesini; namazın mı orucun mu efdal olduğunu, idrarın mı meninin mi pis olduğunu söyler misin?" diye sormuş.

İmam Bâkır da "kadının mirasta erkeğe nisbetle yarısı olduğunu, erkekten zayıf olduğunu; namazın oruçtan efdal ve idrarın meniden pis olduğunu"söyledi. Ebû Hanife ona,

"Kıyas yapsaydım kadın erkekten zayıftır diye ona mirastan iki hisse verir; idrar yapıldıktan sonra gusledilmesini, meni çıktıktan sonra sadece abdest alınmasını söylerdim; âdet halindeki kadının kılamadığı namazları kaza etmesini, orucu kaza etmemesini emrederdim. Kıyasla dedenizin dinini değiştirmekten Allah'a sığınırım." dedi. 
Mükemmel bir kitap. Yazarında yaklaşımlarını itidalli ve dengeli buldum. Önemli mezheplerde detaya inilirken, önemsiz mezheplerde özet geçmesi, güzel. Buna rağmen çok teferruatlı ve zevkle okuduğum bir kitaptı. Israrla tavsiye ederim. Mezhepler Tarihi adına Kütüphanemin vazgeçilmez kitaplarındandır. Her müslümanın tüm mezheplerle alakalı biraz fikir sahibi olması faydasına olur. Saygılarımla...
Ebu Zehra'nın mezhepler tarihi; İslam'da mezheplerin oluşumunda sürece etkiyen faktörleri büyük bir titizlikle ele alarak, "Mezhepler neden oluştu?" sorusuna çok tatmin edici cevaplar vermekte. Kitap mezhepler arası farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Analatımı sade ve son derece anlaşılır. Mezheplerle ilgili bir çok sorunuzu yanıtlayacağından hiç kuşkum yok. Gerçek bir başucu eseri
Kitab kendini ispatlamiş,alim ebubekir bağdadınin firak adli eserinide önermekle birlikte ebu zehranin oldugu kutupane bile başli başina eskiği tamanlıyor
Bir savaşta büyük bir düşmanla karşılaşan kişi,düşmanına,savaşın şartlarına ve değişen durumlarına bağlı olarak hareket eder. Bu kişinin hareketlerinde , oturmasında ve kalkmasında bile düşmanını gözetmesi gerekir. Kimi zaman kişi, düşmanın ruhundan etkilenir. Düşünce anlamındaki çarpışmalar da böyledir. Özetle, düşüncelerin oluşmasında düşmanın etkisi , taraftarın etkisinden daha az değildir.....


.
İslam'da Siyasi, İtikadi, ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, 1898-1974 tarihleri arasında yaşamış Mısırlı alim ve El-Ezher profesörlerinden Muhammed Ebu Zehra tarafından kaleme alınmış 'efradını cami, ağyarını mani' bütün ayrıntılarıyla ve her yönüyle mezhepler konusunda hiç bir eksik bırakmadan yazılmış akademik bir eserdir. Mezhepler konusunda bütün bir bilgiye sahip olmak isteyen veya mezhepler hakkında sadece bir kaç noktada ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler bu kitabı muhakkak edinmelidirler. Konusunda başucu kitabı kabul edilecek bir eserdir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed Ebu Zehra
Tam adı:
Prof. Dr. Muhammed Ebu Zehra
Unvan:
İslam Alimi, Yazar ve Entelektüel
Doğum:
Mısırlı, 1898
Ölüm:
1974
Muhammed Ebu Zehra (1898-1974), zaman zaman Şeyh Muhammed Ebu Zehra olarak da anılan, Mısırlı İslam alimi, yazar ve entelektüel. Birçok önemli fakih ve İslam aliminin biyografilerini yazmış, mezhepler tarihi üzerine eser vermiş, İslam hukukunda suç ve ceza, vakf ve mülk konularında eserler kaleme almıştır. Biyografisini yazdığı İslam alimlerinden birkaçı şunlardır: Ebu Hanife, Malik bin Enes, Şafii, Ahmed bin Hanbel, Zeyd bin Ali, Zeynelabidin, Cafer es-Sadık, İbn Hazm, İbn Teymiyye. Akademisyen olan Ebu Zehra gerek el-Ezher gerekse Kahire Üniversitesinde ilahiyat dalında öğretim üyeliği yapmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 17 okur beğendi.
  • 52 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 43 okur okuyacak.
  • 3 okur yarım bıraktı.