Reha Oğuz Türkkan

Reha Oğuz Türkkan

Yazar
8.4/10
35 Kişi
·
79
Okunma
·
21
Beğeni
·
2.482
Gösterim
Adı:
Reha Oğuz Türkkan
Unvan:
Hukukçu, Tarihçi, Yazar, Türkolog, Psikolog, Senarist, Gelecekçi (Futurist), Ordinaryüs Profesör
Doğum:
İstanbul, 12 Ekim 1920
Ölüm:
İstanbul, 18 Ocak 2010
Doğum tarihini daha sonradan Türkçülük Günü olarak kutlanan 3 Mayıs olarak değiştirmiştir.

St. Joseph Lisesi ve akabinde Kabataş Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Galatasaray Lisesi'ne geçtikten sonra babası Halit Ziya Türkkan'ın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne tayin edilmesiyle Ankara'ya Gazi Lisesi'ne geçti. Gazi Lisesi'ndeyken Türkçü "gizli" örgütü "Gürem"'i kurdu.

Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra Ergenekon dergisini çıkardı. Kendisinin "Faşizm Tehlikedir" yazısından dolayı bu dergi kapatılınca, Kitap Sevenler Kurumu'nu kurdu. Bu kurum Halkevleri'ne ilhak edilince Bozkurt dergisini çıkardı. Hüseyin Nihal Atsız'ın yazılarının da yayımlandığı bu dergide, Atsız başta olmak üzere önde gelen Türkçüler ile polemik yaşanınca ayrılarak Gök Börü dergisini çıkardı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Sorbonne Üniversitesi'nde tarih ve Türkoloji dallarında, Columbia Üniversitesi'nde deneysel psikoloji dalında uzmanlık çalışması yaptı.

1944 - 1945 arasında Irkçılık-Turancılık davasında yargılandı. Beraat ettikten sonra 1947-1972 yılları arasında Columbia üniversitesinde, 1975-1976 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde ve daha sonra da 1996 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Pek çok makale, dizi ve araştırmaları yayımlandı. Türkçülük alanında çeşitli sosyal faaliyetlerin yanı sıra yazarlık ve yayıncılık yaptı. 1997 yılında Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle ilgili olarak "Türk Dünyası Parkı" ve "Türkler" adlarıyla ABD'de ve Türkiye'de resim sergileri açtı.

İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak yayımlanmış 41 kitap, 9 film ve 6 televizyon senaryosu vardır.

Medine müdafii olarak tanınan Ömer Fahrettin (Türkkan) Paşa'nın kardeşinin torunudur.

17 Ocak 2010 gecesi rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmiştir.
Ülke ;
Türkiye Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kazakistan Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti
Türkmenistan Cumhuriyeti

Federe Türk Devletleri ;
Başkurdistan Cumhuriyeti
Tataristan Cumhuriyeti
Çuvaşistan Cumhuriyeti
Saha- Sire ( Yakutistan ) Cumhuriyeti
Altay Cumhuriyeti
Tıva Cumhuriyeti
Hakas Cumhuriyeti
Dağıstan Cumhuriyeti
Karaçay- Çerkes Cumhuriyeti 'ndeki Türkler
Kabartay - Balkar Cumhuriyetindeki Türkler
Çeçenistan Cumhuriyetindeki Türkler
İnguşetya Cumhuriyetindeki Türkler
Adige Cumhuriyetindeki Türkler
Kuzey Osetya ( Alanya ) Cumhuriyetindeki Türkler

Özerk Türk Bölgesi;

Gagavuz Özerk Bölgesi
Karakalpak Özerk Cumhuriyeti
KırımTatar Türkleri Özerk Yönetimi
Sıncan Uygur Özerk Bölgesi ( Doğu Türkistan)

Türk Toplulukları ;

Afganistan Türkleri
Bulgaristan Türkleri
İran Türkleri ( Güney Azerbaycan ve Türkmenler )
Irak Türkmenleri
Moğolistandaki Türkler
Nogay Türkleri
Suriye Türkleri
Kosova ve Sancak Türkleri
Batı Trakya ve Yunanistan Türkleri
Romanya Türkleri
Makedonya Türkleri
Ahıska Türkleri
Batı Avrupa Türkleri
Avustralya Türkleri
ABD Türkleri
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 25 - Ankara Ticaret Odası
Bu topraklarda yaşayan 300 milyona yakın Türkler ve yurttaşları. Farklı lehçeleri de olsa aynı dili konuşan, büyük çoğunluğu aynı dinden , temelde aynı antropolojik yapılı; aynı tarihi , gelenekleri , kültürü ve karakteri paylaşan; başka 4 defa Süper Devlet olmuş, ( başka milletler bir bazen iki kere olurken ) kâh büyük medeniyetler yaratmış, kâh katkıda bulunmuş, zengin yetenekli , girişimci , atılgan ve hareketli bir soy.
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 19 - Ankara Ticaret Odası
Ustu ve altı doğal zenginliklerle dolu : doğal gaz , uranyum , bor , bakır, krom , altın; 1995 de Amerika da yayınlanan " Operations- Center " deki şu satırları dikkatle okuyalım :" Sâbık Sovyet ( Türk ) Cumhuriyetlerinde şaşılacak zengin doğal kaynaklar var ; yeryüzündeki en büyük petrol rezervleri , Amazon ormanlarındaki ağaçların bir katı, hemen hemen gezegenimizin dörtte biri kadar daha çıkarılmamış elmas , altın, uranyum , plütonyum, kurşun, kömür, nikel ve platin depozitlerinin dünyada herhalde en büyüğü o ülkelerde!" ( Tom Clancy, sah:59 )
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 19 - Ankara Ticaret Odası
Güçlü olmayışımızın bir sebebi eğitimdir ve gücümüzü artırmanın en sağlam adımları gene Eğitimle olur.
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 14 - Ankara Ticaret Odası
Bizde - bütün Türk Dünyasında- doğal kaynaklar bereketlidir ama bölünmüş haldedir , liderler yetersizdir , eğitim eksiktir .
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 14 - Ankara Ticaret Odası
300 milyona yakın büyükce bir nüfuslu ( hemde genç nüfuslu) büyük bir milletiz . Bugün bile, Londra da düzenlenen " Türkler Sergisi " için ünlü Times Gazetesi " Türk Imparatorluklarinin ihtişamını " anlatmakla bitiremiyor.
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 15 - Ankara Ticaret Odası
Önümüzdeki 15-20 yılda, Türklerin Isviçre gibi sadece kalkınmış mı, yoksa Kanuni devrindeki Osmanlılar ve bugünkü Amerika gibi tehditlere papuç bırakmayan, sesini duyurabilen, aynı zamanda da zengin ve ferah olmasını mı istersiniz ? Şunu da unutmayın ki bu iki ayrı hedefin bugünden ödenmesi gereken farklı bedelleri ve yükleri vardır. Tercihiniz hangisidir ?
Reha Oğuz Türkkan
Sayfa 17 - Ankara Ticaret Odası
400 syf.
·9/10
Kızılderililer ile Türk'lerin ortaasya'da aynı boydan millet olduklarını,belgelerle anlatıyor prof.dr.Reha Oğuz TÜRKKAN kitabı büyük bir ilgiyle,merakla okudum ve böyle güzel bir medeniyetin yok edilişine yürekten üzüldüm bir kez daha,
320 syf.
·3 günde·6/10
İlgi çekici bir kitap olmakla birlikte edebi bir şaheser veya eşsiz bir kurgu değil. Kitabın yazarı, aslında bir antropoloji profesörü. Reha hoca bir yandan insanlığın var oluşuna ve kültürlerin oluşmasına ilişkin bilgileri kitapta harmanlarken, öte yandan da eğlenceli bir hikaye anlatıyor. Tabii Reha hocanın asıl amacı, M.Ö. 10.000'lerden başlayarak Alp-Turanid ırkın ve Türklerin nasıl ortaya çıktığı gibi sorulara kendi araştırmaları doğrultusunda cevap aramak. Gökşin, Kökbörü, Kızıltuğur, Ilbırın, Eçe Ana gibi bir çok enteresan karakterle karşılaşıyorsunuz roman boyunca. Arada bir nokta da Sümerlilerin Mezopotamya gidiş hikayesi var. Reha hocanın, alışageldiğim kitaplarından sıyrılarak kaleme aldığı romanda, gerçekten mükemmel betimlemeler var. Dönem coğrafyasını da az çok biliyorsanız, betimlemeler sizi ortamın için rahatça sokabilecek kadar üst düzey. Elbette ki kitapta sunulan bilgilerin bir kısmı kanıtlanmış gerçekler olmakla birlikte çoğunluğu teoriler üzerine kurulmuş.
270 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Kitabın önsözü özellikle okunmalı. Çünkü bu kitap ile amaçlananın ne olduğu ve Reha Oğuz hocanın kitabın içeriğine ilişkin bir ön bilgi niteliğinde çok güzel bir yazısı mevcut. Önsözden sonra Reha hoca önce Atlantis tartışmaları ile ilgili geniş bilgi veriyor. Daha sonra Sümer uygarlığı ile ilgili bilgileri ve bu uygarlığın bir Ön-Türk (Proto-Türk) uygarlığı olup olamayacağını bilimsel bir titizlikle antropoloji, dilbilim, gramer yapısı, kültürel ortaklıklar, mitolojik ögeler gibi birçok veri açısından inceliyor. Tabii ki eser popüler tarihe yönelik. Yani çok akademik bir çalışma olarak görmemek lazım. Ancak dipnotları, referansları, kaynakçasıyla birlikte çok sağlam bilgiler var kitabın içinde.

Yazarın biyografisi

Adı:
Reha Oğuz Türkkan
Unvan:
Hukukçu, Tarihçi, Yazar, Türkolog, Psikolog, Senarist, Gelecekçi (Futurist), Ordinaryüs Profesör
Doğum:
İstanbul, 12 Ekim 1920
Ölüm:
İstanbul, 18 Ocak 2010
Doğum tarihini daha sonradan Türkçülük Günü olarak kutlanan 3 Mayıs olarak değiştirmiştir.

St. Joseph Lisesi ve akabinde Kabataş Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Galatasaray Lisesi'ne geçtikten sonra babası Halit Ziya Türkkan'ın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne tayin edilmesiyle Ankara'ya Gazi Lisesi'ne geçti. Gazi Lisesi'ndeyken Türkçü "gizli" örgütü "Gürem"'i kurdu.

Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra Ergenekon dergisini çıkardı. Kendisinin "Faşizm Tehlikedir" yazısından dolayı bu dergi kapatılınca, Kitap Sevenler Kurumu'nu kurdu. Bu kurum Halkevleri'ne ilhak edilince Bozkurt dergisini çıkardı. Hüseyin Nihal Atsız'ın yazılarının da yayımlandığı bu dergide, Atsız başta olmak üzere önde gelen Türkçüler ile polemik yaşanınca ayrılarak Gök Börü dergisini çıkardı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Sorbonne Üniversitesi'nde tarih ve Türkoloji dallarında, Columbia Üniversitesi'nde deneysel psikoloji dalında uzmanlık çalışması yaptı.

1944 - 1945 arasında Irkçılık-Turancılık davasında yargılandı. Beraat ettikten sonra 1947-1972 yılları arasında Columbia üniversitesinde, 1975-1976 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde ve daha sonra da 1996 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Pek çok makale, dizi ve araştırmaları yayımlandı. Türkçülük alanında çeşitli sosyal faaliyetlerin yanı sıra yazarlık ve yayıncılık yaptı. 1997 yılında Orta Asya ve Kafkas Türkleriyle ilgili olarak "Türk Dünyası Parkı" ve "Türkler" adlarıyla ABD'de ve Türkiye'de resim sergileri açtı.

İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak yayımlanmış 41 kitap, 9 film ve 6 televizyon senaryosu vardır.

Medine müdafii olarak tanınan Ömer Fahrettin (Türkkan) Paşa'nın kardeşinin torunudur.

17 Ocak 2010 gecesi rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 21 okur beğendi.
  • 79 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 106 okur okuyacak.