shr

Sabitlenmiş gönderi
Enes Kara (10 Ocak)
7 kat yerin dibinde de, 7 kat yerin üstünde de olsan, unutmayacağım seni Canım Evlât #EnesKara * Gözlerinin derinliklerine bakıp, ellerini tutup, sana ''Hiç kimse sevmese seni, ister inan ister inanma, benim sevgim sana yeter, artar. Yeter ki yüreğini aç bana ve bir fırsat ver,'' diyebilmek isterdim.. Hiçbir şey yapamasak, birlikte ağlardık be Canım Evlât. Birlikte.. Birlikte.. Birlikte.. * #10Ocak * ''İyi bir kitap size çokça deneyim bırakır ve bittiğinde yorgun hissettirir. Çünkü okurken, birden fazla hayatı yaşarsınız.'' * #WilliamStyron
William Styron
William Styron
* Bu kitabı siz yazdınız..
Reklam
Aynen
ar, ayn (göz, kaynak, tıpkı)dan ayn-en/aynen olduğu gibi, gözle görüldüğü gibi, kaynakta olduğu gibi). Ar.da en, an ekleri özdeşlik, ilgi, görelik bildirir (sözgelişi: şifahen/sözlü olarak, tahriren/yazılı olarak, ahiren/sonradan, gıyaben/arkasından, o yokken)..
AYIRAN
tr. ayırmak (bk.) tan ay-ı-ran/ayıran (özellikle fizikte ışınların yalın öğelerine ayrılmasını sağlayan araç.) Bu sözcük yoğurtla yağın birbirinden ayrılması sonucu oluşan ayran (bk.) dediğimiz sözcükle özdeştir. Biricik ayrım ayran'ın içecek nesne olmasındadır. Nitekim ayran sözcüğünün doğrusu da ayıran'dır, 'ı' sesi düşmüştür. Ayırıcı, ayırım, ayırma (hepsi de ayırmak'tan).. (Sayfa: 56-57)

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Saygı, sevgiyle..
Hasan Hüseyin Şiiri'ne Giriş* * *Bu yazı, derginin şu sunu yazısıyla yayımlanmıştır: ''Kardeş saydığımız bir dergide, dergimizin sürekli yazarları arasında bulunan Hasan Hüseyin üstüne bir polemik yazısı yayınlandı. Bunu bir sorun yapmadan, ama tarihin yargıcına inanarak, bu uzun incelemeyi derginin dar olanakları içinde Hasan
İyi ki doğdun Sabahattin Ali..
''..sen, dostum, insanlar arasında yaşamak istiyorsan, her şeyden evvel gölgeye, sonra paraya hürmet etmesini öğren. Eğer yalnız kendin için ve içindeki iyi tarafın için yaşamak istiyorsan, o zaman nasihate ihtiyacın yok.'' (Sayfa: 105) * #SabahattinAli #ÜçRomantikHikaye (#Kleist - #Chamisso - #Hoffman) * Doğuşuyla, aldığı nefesle, emeğiyle bu ülkeye değer katan Sabahattin Ali.. * Yıllar sonra toplumun çoğunluğu, isim isim anılmayacak ama, hangi işler üzerine yaşadılarsa, topluca o işler üzerinden anılacaklar.. Her şey o tarih sayfalarına işlenecek.. Dünlerin işlendiği gibi.. Asla arınmayacak ve başınızı -sizin olmasa da neslinizin- eğecek işler de olacak, böyle ö*lümsüz olanlar da.. Öyle, bir gece çektiğiniz tekerlemeler, ancak kendi kendinizi aldatmalarınız. Ne yapsanız olmayacak, arınamayacaksınız.. Böyle anılacaksınız. Çünkü ''ileri'' izlenimi veren adımlarınız hep ''iki geri''.. Ve zaten ''ilerlemeleriniz de'' ondan bundan devşirme.. * O kadar çok hayatı mahvettiniz ki.. * dedim.. 🔥✍🔥 *
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali
Üç Romantik Hikaye
Üç Romantik Hikaye
Sırça Köşk
Sırça Köşk
Kürk Mantolu Madonna
Kürk Mantolu Madonna
Kuyucaklı Yusuf
Kuyucaklı Yusuf
Bütün Şiirleri
Bütün Şiirleri
Reklam
Mantık ve Diyalektik
Aristotales mantığın, yani sözle (logos) ifade edilen düşüncenin yasalarını inceleyen bilimin mucidi sayılır. Aristotales'in geleneksel olarak Organon, yani mantığın çeşitli bilimlerin yararlandığı bir alet olduğu düşüncesiyle ''alet'' adı altında toplanan eserlerinde sunduğu öğretiye bu ad verilir. (Sayfa: 241) * 1. GÖRSEL: Bir süvari, muhtemelen Büyük İskender, MÖ IV. yüzyıl, Pella, Arkeoloji Müzesi. (Sayfa: 240) * 2 GÖRSEL: Dionysios'un büstü ile evrenin simgesi yumurta ve Güneş'İn habercisi horoz, MÖ y.350, Londra, British Museum. (Sayfa: 244) * #FelsefeTarihi1 #AntikYunan #EditörlerUmbertoEcoRiccardoFedriga #AlfaFelsefe #Platon #Akademeia #PlatonunOkulu #Aristotales #MantıkVeDiyalektik #Büyükİskender #DionysiosunBüstü #Güneş #Yumurta *
Umberto Eco
Umberto Eco
Riccardo Fedriga
Riccardo Fedriga
Leyla Tonguç Basmacı
Leyla Tonguç Basmacı
Felsefe Tarihi 1
Felsefe Tarihi 1
AŞIK II:
''tr. aşuk (aşmak'tan)tan aşık. Türk dilinde, genellikle, aşık kemiği biçiminde söylenir. Topuğun dışa taşan, kabarık kemiğine verilen ad. Bu adı almasının nedeni, kemiğin dışa doğru çıkık, aşkın olmasıdır.'' (Sayfa: 44) * ATEŞ: * fars. âteş (parlaklık, aydınlık. Doğrusu âtış'tır) ten ateş. Anadolu Türkçesine, eski Zerdüşt inançlarının etkisiyle, ateşin kutsal sayılması, onunla ilgili adak yerlerinin, ocakların yapılması sonucu geçti. Eski Türklerde de od/ot (ateş) kutsaldı. Bugün Anadolu'da da ateş, ocak, kutsal sayılır, saygı görür. (Sayfa: 48) * AYESER * yun, Aya Sergios (Ermiş Sergios) adından Ayeser (Trabzon yöresinde Ağustos ayında düzenlenen bir dernek). Çalgılı-eğlenceli, içkili olarak düzenlenen bu dernek yörede yaşayan Hıristiyan azınlıklardan kalmıştır, günümüzde de eskisi gibi sürdürülür, ancak yörede Hıristiyan kalmadığından yalnız Müslümanlarca kutlanır. (Sayfa: 55) * #İsmetZekiEyuboğlu #GenişletilmişVeGüncellenmişYeniBasım #TürkDilininEtimolojiSözlüğü #SayYayınları #ArapAcemDilleri #UralAltay #HintAvrupa #Arapça #Latince #Grekçe #Acemce #Almanca #Türkçe #Sözcükler #Kökler #Ekler #Tanrı #İlah #İbranice #Aşık #Aşil #Topuk #AşukKemiği *
İsmet Zeki Eyüboğlu
İsmet Zeki Eyüboğlu
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü
Aruz
şiir ölçüsü, acemi deve, yöre, Mekke-Medine yöreleri, bulut, dar yol, at (Ter. Kam.). * Aruz denen şiir ölçüsünü, İmam Halil adlı birisinin, deve yürüyüşündeki uyumu örnek alarak, düzenlediği kanısı yaygındır. Oysa bu kanı doğru değildir. Aruzun islamlıktan çok önce çölde yaşayan konar-göçer Arap ozanlarınca kullanıldığı biliniyor. Bu nedenle İmam Halil gibi kimsece bulunması olanağı yoktur. Aruz kavramının içerdiği şiir ölçüsü, İ.Ö. 1250'de yazıya geçirilip bir örneği elimizde bulunan Gilgameş Destanı'nda uygulanmıştır. Bu ölçüyü uygulayan ozanın adı da Sin Likke Unnini'dir. Adı geçen yapıtın ölçüsü ''recez bahri''den, aruzun bölümlerinden biridir. (Gilg. Des. S. 7, 1944, Landsberger). Ayrıca (TDD, sayı 310, ÖAA.).. (Sayfa: 41) *
İsmet Zeki Eyüboğlu
İsmet Zeki Eyüboğlu
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü
Sîn-lēqi-unninni
Sîn-lēqi-unninn (Akadca: 𒁹𒀭𒌍𒋾𒀀𒅆 md30-TI-ER2),[1] MÖ 1300 ile MÖ 1000 yılları arasında Mezopotamya'da yaşamış olan mašmaššu'dur. Edebi çevrelerde, Gılgamış Destanı'nın en iyi korunmuş versiyonunu derlemesiyle bilinmektedir. Adı, çivi yazısıyla yazılmış çalışmalarda pek rastlanmayacak bir şekilde metnin içerisinde yer almıştır. Yazdığı versiyon, açılışıyla bilinmektedir: "Sha naqba īmuru" ("Derinleri gören adam" ya da "Boşluğu gören kişi"). Versiyonunun önceki metinlerden ne kadar farklı olduğu bilinmiyor. * Prolog, Sîn-lēqi-unninni'nin birinci kişi anlatımının tek örneğini sunmaktadır. Versiyonu, XI. tabletteki Utnapiştim'in tufan hikâyesi ile XII. tabletteki Sümer Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı'nı içermektedir. * Sîn-lēqi-unninni'nin adı "Sîn (Ay Tanrısı), duamı kabul eden kişi" anlamına gelmektedir. Bazen -daha az olasılıkla da olsa- "Ey Sin! Duamı kabul et." anlamına gelen "Sîn-liqe-unninni" şeklinde de kopya edilir. * KAYNAK: tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%AEn-l...
Reklam
Aziz Dedenin Gezgin Atölyesi
#Çocuklar, #gençler, #öğretmenler #AliNesin ve #HalukMemili #Hatay’da… #AzizDede’nin #GezginAtölyesi’indeki Ali Nesin ve Haluk Memili ile #Matematik Sohbetlerine bekliyoruz. * 1- #Etkinlik Tarih: 22 Şubat 2024 Saat: 15:30-17:00 Katılımcılar: 13+ çocuk ve gençler * 2- Etkinlik Saat: 17:30-19:00 Katılımcılar: Öğretmenler Yer: #AzizDedeninGezginAtölyesi #EtkinlikÇadırı, #Karaçay - #Samandağ * İletişim: 05333589780* * KAYNAK: facebook.com/AzizNesin1915 *
Ali Nesin
Ali Nesin
Aziz Nesin
Aziz Nesin
AYESER
yun, Aya Sergios (Ermiş Sergios) adından Ayeser (Trabzon yöresinde Ağustos ayında düzenlenen bir dernek). Çalgılı-eğlenceli, içkili olarak düzenlenen bu dernek yörede yaşayan Hıristiyan azınlıklardan kalmıştır, günümüzde de eskisi gibi sürdürülür, ancak yörede Hıristiyan kalmadığından yalnız Müslümanlarca kutlanır.
İyi ki Anamın Dili. Adı üstünde #AnaDili. * #ΠαγκόσμιαΗμέραΜητρικήςΓλώσσας * #DünyaAnaDili #21Şubat * #MiltosPashalidis #DikiMasGlossa #,ΜίλτοςΠασχαλίδης #ΗΔικήΜαςΓλώσσα
''Müritleri Peripatetik bir okulu canlı tutmaya devam ederlerse de, Aristotales'in etkisi Stoacılar gibi kendinden sonraki önemli yazarlar üzerinde fazla etkili olmaz, ama MÖ I. yüzyıldan itibaren yazıları Rodoslu Andronikos sayesinde yeniden ortaya çıkar. Ondan sonra da yavaş yavaş Arap düşüncesini beslerler ve Arap düşünürlerin etkisiyle Hıristiyan Batıya dönerler; tözsel dönüşümün, yani ekmek ile şarabın İsa'nın bedenine dönüşmesinin teolojik temelinde Aristotales'in töz kavramının yer aldığını düşünmek yeterli olacaktır.''
NEDEN ARİSTOTALES.?
''Klişelerden öğrenebileceğimiz bir şey varsa o da Dante'nin neredeyse on altı yüzyıl aradan sonra Aristotales'i ''bilginlerin en bilgini'' olarak tanımlamasının filozof denince akla gelen Aristotales'in şöhretinin ne kadar geniş ve uzun ömürlü olduğunu gösterdiğidir. Aristotales'in etkisinin ortaçağdan sonra da devam ettiğini ve modern ile çağdaş felsefe üzerinde de birçok açıdan hissedildiğini unutmamak gerekir. Bir anlamda felsefe yapmak için ya Aristotales'ten hareket etmek gereklidir, ya da en azından her yerde kendini gösteren varlığını görmezden gelmeye imkân yoktur; göreceğiz üzere günümüzde de, bazen kendini Aristotalesçi ilan etmeyen veya bu mirasın farkında bile olmayanlar tarafından kullanılan birçok felsefe terimi Aristotales'ten devralınmıştır.''
Felsefi Yazı
Her şeyden önce yazı meselesi söz konusudur. Platon felsefenin bir öğreti bütününden değil, bir düşünce ve yaşama biçiminden oluştuğuna inandığı için, Phaidros'ta yazının felsefeyi ifade etmek açısından yetersiz kaldığını, çünkü içeriğini sabitleyip kaskatı hale getirdiğini, bu içeriğin sadece karşıt tezleri çürüten ve tartışan insanlar arasındaki canlı bir diyalog yoluyla şekillenebileceğini yazmıştır. Öte yandan yazı, hocanın ve muhataplarının söylemlerinin anısının, gelecek kuşakların eğitimine yönelik olarak muhafaza edilebilmesi için gereklidir (Yasalar, VII. 811e). Dolayısıyla canlı konuşmaların sanatsal taklidi şeklinde diyalog yazmak, felsefi yazıyı felsefenin ruhunu taklit etme suçlamasından en azından kısmen tenzil edebilecek tek yöntemdir.
Sayfa 230 - Felsefi Bilgi Şekli Olarak Yazı, Mario VegettiKitabı okuyor
11,2bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.