Târihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu'nun önerdiği, gençlerin ilim ve irfân dünyâsına katkıda bulunacak olan o 100 kitap:


Hak Dini, Kur'ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

Riyazüssâlihin (Hadis)

Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

Hayâttü's-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

Nimetü'l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

İhyâu Ulûmi'd-din – İmâm Gazali

Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

Mesnevi Şerhi – Tâhirü'l Mevlevi

Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

Hacı Murad – Tolstoy

Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

Kur'ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

Deccal Tabakta – Kemal Özer

İzhâru'l-Hak – Rahmetullahi Hindi

İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

Dinde Reformistler – Ali Eren

Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat'a kadar olan kısım)

İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

Yahya Kemal Beyatlı'nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

Yahudi – Lui Marşelko

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

A'mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

Hüdâyî'nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

Garb'm Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranh

Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

Ehl-i Sünnet'in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

Türkçe'nin Müdafaası – Kırk Münevver

Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

Tevrat, İnciller, Kur'ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

Rasûlullah'm İslâm'a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

Papalık – Bekir Zakir Çoban

ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hâtıraları

Yengeç – Dr. Salzmann

İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

İslâm'ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu

İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

Herkes gibiyim ben de,
her kahverengi gözlü gibi.
İşte bu dem, burada, akşama doğru,
akşama doğruyum ben.Adnan Özer

Rigor Mortis, bir alıntı ekledi.
13 Ağu 2017

Penaltı Golü
"Düzenli maçlar yapıyorduk artık.
Kemal (Özer), Adnan (Özyalçıner), ben en has 'müdavim' lerdik.
Adnan kalede oynuyordu. Kemal savunmanın belkemiğiydi.
Memet Fuat, sırtında ceketi, orta alanda takımı yönetiyor,
ayağına gelen topları milimetrik paslarla dağıtıyordu.
Ben ise "gole giden bir panter" olarak koşturup duruyordum.
Her keresinde 8-10 kişi oluyorduk mutlaka.
Arada bir Demir Özlü, Ferit Öngören, Feridun Metin Aksın,
Cemal Süreya, Edip Cansever de katılıyordu bize.
Bir keresinde Asım Bezirci bile gelmişti."

İşte o kafiyeli maç günlerinin birinde
Cemal Süreya Memet Fuat'a bir teklifte bulunur.
"Fuat, geç kaleye, üç penaltı atacağım.
Üçü de gol olursa bizim bir arkadaşın şiir kitabını ücretsiz basacaksın."
Memet Fuat bu hoş meydan okumayı kabul edip
kaleye geçer ve başlar penaltılar.
Cemal Süreya bu, Türk Şiiri'nin en incecisi, üç vuruşta da topu yollar ağlara şiirlerindeki gibi. Ama kaleci Fuat sözünü unutur.
1 yıl sonra Cemal Süreya'nın o arkadaşı başka bir yayınevinden yayınlatır kitabını.
Hesapta olmayan 4. penaltı gölü o kitabın kapağındaki 5 kelimeyle gelir;
Ahmed Arif - Hasretinden Prangalar Eskittim...

Yaşamak Hatırlamaktır, Ülkü TamerYaşamak Hatırlamaktır, Ülkü Tamer
Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
 26 Nis 2017 · Kitabı okumayı düşünüyor

Penaltı Golü
"Düzenli maçlar yapıyorduk artık.
Kemal (Özer), Adnan (Özyalçıner), ben en has 'müdavim' lerdik.
Adnan kalede oynuyordu. Kemal savunmanın belkemiğiydi.
Memet Fuat, sırtında ceketi, orta alanda takımı yönetiyor,
ayağına gelen topları milimetrik paslarla dağıtıyordu.
Ben ise "gole giden bir panter" olarak koşturup duruyordum.
Her keresinde 8-10 kişi oluyorduk mutlaka.
Arada bir Demir Özlü, Ferit Öngören, Feridun Metin Aksın,
Cemal Süreya, Edip Cansever de katılıyordu bize.
Bir keresinde Asım Bezirci bile gelmişti."

İşte o kafiyeli maç günlerinin birinde
Cemal Süreya Memet Fuat'a bir teklifte bulunur.
"Fuat, geç kaleye, üç penaltı atacağım.
Üçü de gol olursa bizim bir arkadaşın şiir kitabını ücretsiz basacaksın."
Memet Fuat bu hoş meydan okumayı kabul edip
kaleye geçer ve başlar penaltılar.
Cemal Süreya bu, Türk Şiiri'nin en incecisi, üç vuruşta da topu yollar ağlara şiirlerindeki gibi. Ama kaleci Fuat sözünü unutur.
1 yıl sonra Cemal Süreya'nın o arkadaşı başka bir yayınevinden yayınlatır kitabını.
Hesapta olmayan 4. penaltı gölü o kitabın kapağındaki 5 kelimeyle gelir;
Ahmed Arif - Hasretinden Prangalar Eskittim...

Yaşamak Hatırlamaktır, Ülkü Tamer (YKY)Yaşamak Hatırlamaktır, Ülkü Tamer (YKY)

Eylül Ayı'nda Okuduğum Kitaplar :)
1. Yeraltından Notlar / Dostoyevski
2. Şili'de Gizlice / Gabriel Garcia Marquez
3. En Çok Kendisine Yabancıdır İnsan / Marquis De Sade
4. Felsefenin Kısa Tarihi / Nigel Warburton
5. Bütün Şiirlerinden Seçmeler / Rainer Maria Rilke
6. Dünya Edebiyatından Aşk Şiirleri / Adnan Özer
7. Böğürtlen Kışı / Sarah Jio