Öz eleştiri
Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.
Hz. Ali
Hz. Ali
Cehalet ve aptallıkla gelen bütün engelleri kırabilme şerefine nail olanlar sadece dâhilerdir.
Hepsi de ileri derecede cahildi; hiçbirinin tek bir kelime okuyamadığını övünçle söylüyorlardı.
Sayfa 128 - Can ModernKitabı okuyor
HER İNSAN BİREYİ içine doğmuş olduğu ve gelişirken ondan etkilenmeye devam ettiği doğal ve toplumsal bir çevrenin istemsiz ürünüdür. Tüm insan ahlaksızlığının üç büyük nedeni politik, ekonomik ve toplumsal eşitsizliktir, bunlardan doğal olarak cehalet türer ve bunun kaçınılmaz sonucu da köleliktir.
Sayfa 131 - Versus YayınlarıKitabı okudu
Türk milletinin fevkalâde meziyetleri vardır. Fakat ne yazık ki onu karanlık ve cehalet içinde bırakıyorlar.
Kronik Kitap Yayınları , E-KitapKitabı okudu
••• İbni Rüşd, “dinde açıklanmış olan her şeyin akıl yoluyla da kanıtlanabileceğini” dile getirerek, insanları akıllarını kullanmaktan korkmamaya çağırmıştı. •••
Destek YayınlarıKitabı okudu
Ey gönül, sana dayanılamayacak bir şekilde zulmettiler ve gücünün üstünde bir yük yüklediler. Fakat, sen ne şikâyet ettin ne de zulmettin. Acaba cehalet adil de, bilgi zalim mi?
Sayfa 242 - Kapı YayınlarıKitabı okuyor
••• “𝐊𝐢𝐦𝐬𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐢 𝐨𝐥𝐦𝐚𝐝ı𝐠̆ı𝐧ı𝐳ı 𝐚𝐧𝐥𝐚𝐲𝐚𝐜𝐚𝐤 𝐤𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐦𝐮̈𝐭𝐞𝐯𝐚𝐳ı, 𝐡𝐞𝐫𝐤𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐫𝐤𝐥ı 𝐨𝐥𝐝𝐮𝐠̆𝐮𝐧𝐮𝐳𝐮 𝐤𝐚𝐯𝐫𝐚𝐲𝐚𝐜𝐚𝐤 𝐤𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐛𝐢𝐥𝐠𝐞 𝐨𝐥𝐮𝐧.” •••
Destek YayınlarıKitabı okudu
••• 𝐘𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐚𝐧 𝐚𝐤𝐥ı𝐧ı 𝐤𝐮𝐥𝐥𝐚𝐧𝐦𝐚𝐤𝐭𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐫𝐤𝐦𝐚𝐦𝐚𝐥ı, 𝐜̧𝐞𝐤𝐢𝐧𝐦𝐞𝐦𝐞𝐥𝐢𝐝𝐢𝐫. •••
Destek YayınlarıKitabı okudu
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.