• Çabuk Miso Çorbası

  2 çorba k. miso
  140 gr yumuşak tofu
  4-5 küçük mantar
  Birkaç kurutulmuş wakame yosunu yaprağı

  (Aslında bildiğimiz fasulyeli ve pirinçli çorba.)
  Mark Crick
  Sayfa 17 - Can Yayınları
 • 58 syf.
  ·3 günde·8/10
  Yazarın adını görmeden okumuş olsanız Kafka'ya ait olduğunu kısa zamanda anlayacağınız ve ona atfedeceğiniz "Ceza Sömürgesi", yazarın diğer klasiklerinde de yansıttığı kendine özgü stilinin tüm özelliklerini taşıyor. Bu stil hiç bir akım içerisine çekilemediği için "Kafkaesk" olarak adlandırılmıştır; sebep-sonuç ilişkilerinin çatırdadığı, her şeyin her an olabileceği, gerçeklikten uzak, üstelik kimsenin de bu tuhaflıkları sorgulamadığı karanlık, irrasyonel, çaresiz ve çıkışın olmadığı öyküsel bir anlatım.

  Kafka'nın yaşadığı dönem ve tarihsel olaylar göz önüne alındığında hikayenin çerçevesi Fransız sömürgeciliğidir. Hikayenin ana karakteri ise ne olayları sessiz bir düşmanlıkla izleyen Gezgin, ne suçunu ve cezasını bilmeyen, konuşulanları dahi anlamayan Mahkum, ne infazı icra eden Subay, ne de Koloni Komutanıdır. Ana karakter; infazın gerçekleştirildiği, eski Komutan tarafından tasarlanmış, mahkumların vücuduna suçu iğnelerle kazıyarak sonunda idamı gerçekleştiren bir makinedir.

  Yerli bir asker "disiplisizlik ve üst rütbeline birine hakaret edici davranış" nedeniyle Subay tarafından ölüme mahkum edilmiştir, makinenin tirmıkları tarafından vücuduna "Amirine saygı göster" kazılacaktır. Yeni Komutanın infaza katılması için davet ettiği Gezgin, suçluların kendini savunma hakkı olmadan, suçlarını dahi bilmeden infaz edilmesine karşıdır, ancak Subay'ın "suçtan şüphe edilmez" felsefesinden ve eski komutanının fikirlerine bu denli bağlı oluşundan da etkilenmiştir. Yeni Komutanın bu düzeni mahkeme usulü konusunda uzman olmayan Gezgin'in infaz sonrasındaki olumsuz görüşlerine binaen sona erdirme niyetinde olduğunu Subay'ın serzenişlerinden anlıyoruz. Yeni Komutan ile birlikte düzenin destekçileri de taraf değiştirmiş, makinenin hayranlığı son bulmuştur.

  İnfaz başlar, Gezgin'in açıklamalarından bu düzenin sona geldiğini anlayan Subay mahkumu affeder ve soyunarak kendisi makinenin içerisine yatar, subay artık kendini infaz etmeye başlamıştır. Mahkum ve infaza yardım eden er keyifle Subay'ın infazını izlerken Gezgin'in Subayı kurtarma çabaları sonuçsuz kalır. Makine bu esnada infaz devam ederken dağılmaya başlamıştır.

  Gezgin sömürgeyi terk etmeden önce Eski Komutana ait eski tarafltarları tarafından kazılan mezarı bulur ve mezar taşına yazılı olan Komutanın yıllar sonra tekrar dirilerek taraftarlarının başına geçip sömürgeyi yeniden fethedeceği dair kehaneti okur.

  Makinenin son durumunu bilmiyoruz, yargısız infazlar ve sömürgecilik kalkmış mıdır onu da. Bildiğimiz tek şey Yeni Komutan ile birlikte vahşi düzenin taraftarlarının yalınzca fikir değiştirdiği. Sorulması gereken tek soru ise bir sonraki Komutanın kim olacağı....