• 172 syf.
  ·Puan vermedi
  1955 yılındayız. Ülkede Köy Enstitüleri kapanmış, Demokrat Parti iktidara gelmiş, gayrimüslimlere karşı 6-7 Eylül olayları yaşanmıştır. Edebiyat da hareketlidir. Sait Faik öyküde yeni bir kapı açmakta, şiirde İkinci Yeni doğmaktadır.
  “Yeni İstanbul” dergisinde 13 Haziran 1955-3 Temmuz 1955 yılları arasında tefrika edilen “Yaz Yağmuru” hikâyesi, 1944 yazını anlatır. Tanpınar’ın yaşadığı ve ürettiği dönemde İstanbul büyük badireler atlatmış, eski ihtişamını her anlamda kaybetmiş, hele bugünden geriye doğru baktığımızda resmen tenha bir şehirdir. Tanpınar, 1950’lerde başlayıp bugüne dek devam eden iç göçün ancak ilk yıllarına tanıklık eder. Ki bu yıllar yazarın artık yurt dışı seyahatlerine çıkmaya başladığı, ömrü boyunca beslendiği bir kaynağı nihayet kendi gözleri ile görüp değerlendirebildiği yıllardır. İstanbul ise hepten içselleştirdiği bir olgudur. Kendi hayatını yaşayarak kendi dönüşümlerini geçirmekte olan mevcut İstanbul değil, hayalinde yaşattığı ve kadın karakterlerinin üzerinden yeniden üretmeyi denediği şehir, onun İstanbul’udur. Bu hikâyesinde de mekân İstanbul’dur. Handan İnci, Tanpınar için şu sözleri söyler: “Tanpınar’ın  “özel” olması için sadece İstanbul sevgisi bile yeterlidir.”.
  Hikâyenin başında henüz adını bilmediğimiz bu kadından yazar, genç kadın / kadın / suçüstü yakalanmış çocukların şaşkınlığı / gözlerinin çok tatlı, derin bakışı olmasaydı küçük bir kukla denebilirdi / belki de ona rüya hali veren şey bu beyazlık ve bu düzgünlüktü / çayı çocuk gibi sevine sevine içiyordu / yirmi yedi, yirmi sekiz yaşlarında olması lazım fakat on sekizinde de olabilir, hatta on beşinde bile / inanılmayacak derecede genç kız hatta küçük çocuk kalmış bir tarafı vardı / biraz da cins hayvan/ yağmurun altında geceden kalmış bir rüya / kukla / devamlı başka biri olan biri / güzel mahlûk / Yaz Yağmuru / uçurtma / Sabri’nin arkadaşı / ana tanrıça / deli / haz kaynağı / çocuk tabiatlı / hem maddesi hem kendisi olan koskoca insan / hayal / ipi kopmuş uçurtma gibi nitelendirmelerle sunar bize. (Gençalp, B. 2015)
  Bu nitelendirmelerin dışında Tanpınar’da sevilen kadınlar hep ışıkla, ışıltıyla, aydınlıkla, parıltıyla tarif edilir. Sabri genç kadını “büyük, temiz işlenmiş, güzel, eski bir lambaya benzetir. Kadının ismini hikâyenin sonlarına doğru bir sır gibi öğreniyoruz. Oysaki hikâyedeki herkesin isminden bahsedilmişti. Hacce Seher, Ayşe Hanım, Hacivat ve Karagöz, Sabri…
  Tanpınar için kadın, insan olmayacak kadar tapılası bir varlık. Olağanüstü ve haz ögesidir. Erkekler ise bu güzel kadınların aşklarını kazanarak var olmaya onlardan beslenmeye çalışır. Ama kadınların güzel, bakımlı olmaktan daha öte kültürlü ev entelektüel yanları ile derin bir anlamı vardır. Yazar, annesini erken yaşta kaybedişini bu kadınlar uğruna akıtılan gözyaşlarına gizlemiş olabilir. Geçmiş özlemi, anne özlemi olarak yorumlanırken, ona ulaşamamanın verdiği acıyla kadınlara büyüklük ve yücelik atfetmiş bir yazarla karşı karşıya kalırız.
  Birden ortaya çıkışı, güvenilmezliği, beklenmedik zamanlarda gelişi ile kadın, Sabri’de bir huzursuzluk yaratır ama bu huzursuzluk onu rahatsız etmez çünkü bu kadının gizemini merak etmektedir. Kadın başlı başına bir gerilim unsurudur. Sabri’nin evli oluşu hatta çocuklarının oluşu ilk engel unsurudur. Kadın eve ilk girdiğinde yağmurdan ıslanan giysilerini çıkarması ve kadına eşinin elbiselerini giyebileceğini söylemesi aslında Sabri’nin bilinçli bir şekilde yaptığı harekettir. Gerilimi aza indirebilmek için araya bir engelleyici unsur koymak ister. Kadın, eşinin elbiselerini giydiğinde aslına eşini hatırlar ve böylece yanlış bir durum ortaya çıkmaz. Engelleyici unsurlar hikâyede devam edecektir.
  Bir sonraki engelleyici unsur ise müziktir. Yağmur yağıyor, dışarıya çıkılamıyor, eş ve çocuklar başka yerde. Fiziksel temas için aslında ne kadar da uygun bir ortamdır. Yağmurun o güzel yağışı ile açılan müziğin etkisiyle Sabri ve kadın el ele tutuşur. Sabri kadının elini öper bile. Tam o sırada müzik de bitmiştir. Kadın müziğin bitişiyle birden yerinden kalkar ve “Durun, kendimizi zorla büyülüyoruz.” der. Ortamı değiştirip mutfağa giderler. O anda zil çalar. Gelen evin yardımcısı Ayşe Hanım’dır. Arzuları yine yarım kalmıştır. Aslında ikisinin hevesi de kaçmıştır. Hatta Sabri içten içe kadının gitmesini böylece o uzaktayken onu daha iyi düşünebileceğini söyler .“Gitse, uzaklaşsa o zaman onu daha iyi düşüneceğim ve onunla daha iyi anlaşacağım.” Zaten yağmur da bitmiştir. Kadın gitmek ister.
  Kadın ikinci gelişinde o günün kendi günü olduğunu ve özgür ve ne isterse onu yapacağını söyler. Bu yüzden gizli engelleyici unsurdan çıkmak ister. Yani evden dışarı çıkmayı, plaja gitmeyi teklif eder. Arzu oyunu tekrar başlar. Sabri eşinden gelen mektubu açmak istemez sadece biraz göz gezdirdikten sonra mektubu bırakır ve evden çıkarlar. Sanki bu ev onları birleştirmeye izin vermiyormuş gibi gizil bir güce sahiptir. Kapıdan dışarıya adım attıkları an, kadın Sabri’nin koluna girer. Aynı anda birçok duygu ile mücadele eder: korku, kaçmak isteği, şefkat, sevgi, hayranlık, merak…
  Kadın ona iyice sokulur. O anda Sabri’nin aklına eşinin mektubu gelir. Okumadığı için vicdan azabı duyar. Uzaklara dalar. İkisi birlikte olur ve Sabri boşluğa düşer. Ve şu sözleri söyler: “Bütün bunlar buna, bu yabancılığa varmak için miydi?” Buradaki arzu cinsellik olsaydı Sabri’nin arzusu burada biterdi lakin cinsellikten daha öte bir durum vardır. Bu durum gizemdir. Sabri kadının gizemini çözmek ister. Denizden sonra eve dönerler ve Sabri bulmacayı yavaş yavaş çözmektedir ve kadının ilk gün neden buraya geldiğini bilmektedir. Bu evde önceden kadın ve ailesi yaşamaktaydı. Evde çıkan yangından sonra taşınmış ve yıllar sonra burayı ziyaret etmek istemişti kadın. Sabri’ye büyün hikâyesini o gün anlatır ve bir daha görüşmeyeceklerini ima ederek gitmek ister.
  “Arzu işte burada bitmişti. Çünkü Sabri’nin arzusu kadının bedeni değil, gizemidir. Ondaki arzu, Freudyen cinsel arzu değil, romantik “bilme” arzusudur. Kadının sırrı çözülmüş, aradaki mesafe tamamen kapanmış ve arzu tatmin edilmiş, tükenmiştir. Ertesi gün için ilk iş olarak, eşinin ve çocuklarının yanına, Antalya’ya dönme kararı alır.” (Depe, D. 2018: 382)
  Sonuç
  Bu ev onları hem buluşturmuş hem ayırmıştı. Çünkü ev, Sabri için evliliğini sürdürdüğü yuva, Fatma içinse tüm bir aile tarihinin, unutulmayanların, acı verenlerin, hayal kırıklıklarının, kendi olamamanın mekânıdır. Belki de Fatma kimlik inşası için eve geri dönmek istemişti. Çünkü onun bu dünyadaki hacmi intihar eden teyzesinin yeri kadardı. Tek bildiği çıkar yolu, kendini gerçekleştirmenin varoluşun yolu bu eve dönmekti. Aslında kendinden kaçmak değil, toplumun ona yüklediği bu baskıyı ve rolü üzerinden atmaya çalışmaktadır. Artık bu evde başka biri yaşamaktadır. Bu ev Sabri’nin evidir. Sabri ve Fatma’yı birbirine denk bir duruma sokan bir unsur da ikisinin de “başkalarının yaşadığı şeylerle zengin” olmasıdır. Sabri kendi durumunun da farkındadır. Hikâye Sabri’yi özetleyen o cümle ile son bulur: “Hayatına bütün müdahalesi kendi kendisini göz hapsine almaktan ileri gitmiyordu”. Onun kahramanlarının peşinde koştuğu arzu her ne kadar cinsel arzu gibi görünse de aslında daha derinde yatan bir bilme arzusu saklıdır ve buda romantik edebiyatın Tanpınar metinlerine bir etkisidir Korku, insan doğasını açığa çıkaran ama aynı zamanda haz veren bir delil konumundadır. Öyleyse engelleyicilerin varlık sebebi her durumda insandaki bilmek ihtiyacını tahrik ve tatmin için yeni alanlar açmaktır.
 • Kadınlar, saksısından koparılmış çiçekler gibi sokaktalardı. Ve çocuklar zamansız uyandırılan, huzursuz edilen masumdular. Artık yaşadığımız dünyada onlar gizli birer köle idi. İşlerin
  arasında bunalıp boğulmaya terk edilmişti kadın. Çocuk doğuracaktı. Erkek gibi o da çalışıp kazanacaktı. Evin işlerine
  yine kadın bakacak, çamaşırları yıkayıp, yemeğini pişirecekti
  erkeğinin. Sofrayı o kuracaktı.. Akşamları kreşten ya da bakılan evden çocuğunu kucağına alıp geceleri sabaha kadar uykusuz, huzursuz bir gönülle evladına yine o bakacaktı.

  Erkeğinin emirlerine itaat edecek, sofrasını yorgun bir gönülle toplayıp, sigarasını dumanlayan erkeğinin, "Bir kahve!" diye yükselen sesini dikkatle dinleyecekti. Ve hürdüartık kadın... Erken emeklilik ödülü ile eşitlikte erkekleri bile geçmişti. Lakin bunun bile esaret olduğunu sezemeyişi vardı kadın kısmında. Yahut makamları paylaşmakta ihtiyar dünyanın üzerinde sesini yükseltmekte erkek milletine karşı sebepsiz yere bir meydan okuyuş, bir kafa tutuş vardı. Bütün mevkileri ne pahasına olursa olsun, erkeklerin elinden alabilme, cemiyetle haşır neşir olup dünya idaresine el koyma hülyaları vardı belki de...

  Kadınlar, asıl gayelerini unutup sahası, ideali dışında kalan vazifelere talip olmuşlardı. Sarhoş bir akıl kadar eksik düşünüş... Yetişen nesiller için en büyük noksanlıktı bu. Şefkatsiz yetişecekti çocuklar... Ananın yakınlık duygularıyla beslenmeyen yavruların dünyası, huzursuz olacaktı elbet. Ve daha da önemlisi, vazifeler kadınlara verildikçe, erkekler işsiz kalacak, yeryüzünde güç yetmez bir eli boşlar ordusu türeyecekti. Yuva kurmak görevi, fitratı itibariyle kendisine verilen erkekler işsiz, kadınlar girdikleri imtihanı tebessüm silahlarını yahut gözyaşlarını kullanarak zafere götürecekler. Boş gezen insanlardan güzel meziyetleri beklemek hayalperestlik olurdu. Erkek, lider yapısı itibariyle doğmuştur. Vasfını saksıdaki çiçeğe kaptırmak, onu da huzursuz edecekti elbet.
 • Ben neyim?
  Yüz yalanın kucağında sessiz efsane
  Nesimin işvesine aldanmış bir toz
  Gülme hastalığının ardındaki gizli hışım
  Orman gecelerinin bağrında gizli bir sır
  Ben neyim?
  Zincire vurulmuş öfke feryatları
  Bir deliliğin hatıra bakışlannın şaşkınlığı
  Yüz ümit dişinin dibinden damlayan zehir
  Zamanın kötü kadınının sövgüsü
  Ben neyim?
  Arzular kervanının geride bıraktığı,
  Yoldaki toz
  Yuva yolundaki derbeder kuşun kaybettiği
  Karanlık gecelerde
  Ben neyim?
  Hayatın alnında bir utanç lekesi,
  Utanç dolu hayatın kirlettiği
  Kimsesizin boğazında düğümlenmiş feryat
  Söylenmemiş şarkı, söylenmemiş sır
  Ben neyim?
  Ben kimim?
  Gün batımının usandırıcı sonbahar tebessümü
  Geceyi ararken,
  Hayat gecesinin avucuna düşmüş şebnem
  Adsız sansız
  Ölüm güneşinin doğuş arzusunda..
 • 1120 syf.
  ·25 günde·Beğendi·10/10
  Dünya çapında bugüne kadar yazılmış en iyi romanların başında gelen Anna Karenina, okumadan önce çoğu insanın bildiği gibi sadece yasak bir aşkın konu edildiği bir kitap değil toplumun üst kesimlerinden olan iki başrolümüz Anna ve Levin’in birbirinden bağımsız aşklarını anlatır. Yazıldığı dönem olan 19. Yüzyıl Rusya’sının sosyal ve kültürel özelliklerinin yansıtıldığı; aşk, evlilik, sadakat, tutku, kıskançlık, toprak, ahlaki kurallar, kast sistemi, eğitim reformu konularının oldukça geniş bir karakter örgüsüyle işleyen toplumsal bir romandır. Karakterleri ilmek ilmek işleyerek etkileyici psikolojik çözümler yaparken size karakterlerin iç dünyasını görme fırsatı veriyor ve onlara karşı hissettiğiniz duygular sürekli değişiyor.

  Kısaca biraz bahsetmek gerekirse (devamı spoiler içerir);
  Anna kendinden yirmi yaş büyük ve yüksek bir bürokrat olan Aleksey’le evlidir ve bir çocukları vardır. Fakat duygularını gizli yaşayan ve ahlaki kurallara çok bağlı olan eşinden sevgi görememiştir. Kardeşine giderken tren garında karşılaştığı ve sonrasında sosyete içinde de birkaç kez gördüğü Kont Vronski’ye aşık olur. Kont da Anna’ya işinden ve ailesinden vazgeçecek kadar büyük bir tutkuyla aşık olur. Bu ilişki yüzünden sosyeteden dışlanması, oğlunu görememesi ve kocasının boşanmayı kabul etmemesiyle ve de en önemlisi Vronski’nin artık sevgisine inanmamasıyla psikolojik çöküntüye uğrar ve intihar eder.
  Levin ise köyde yaşayıp çiftliğiyle uğraşan Tolstoy’la çokça ortak noktaları olan bir karakter. Anna’nın kardeşinin baldızına aşık oluyor ve mutlu bir yuva kuruyorlar. Romanda dürüst bir evliliğin mutluluğu ile yasak bir ilişkinin düş kırıklıkları karşılaştırılır.
 • "Gerçek gizli, kimseye görünmeden dolaşıyor yeryüzünde, halkın arasında kendine bir yuva arıyor...!"
  Maksim Gorki
  Sayfa 314
 • Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman,
  beyaz bir karanlık ki, gittikçe artan
  ağırlığının altında herşey silinmiş gibi,
  bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü;
  tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki, bakanlar
  onun derinliğine iyice sokulamaz, korkar!
  Ama bu derin karanlık örtü sana çok lâyık;
  lâyık bu örtünüş sana, ey zulümlér sâhası!
  Ey zulümler sâhası... Evet, ey parlak alan,
  ey fâcialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı sâha!
  Ey parlaklığın ve ihtişâmın beşiği ve mezarı olan,
  Doğu’nun öteden beri imrenilen eski kıralıçesi!
  Ey kanlı sevişmeleri titremeden, tiksinmeden
  sefahate susamış bağrında yaşatan.
  Ey Marmara’nın mavi kucaklayışı içinde
  sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın.
  Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak,
  ey bin kocadan artakalan dul kız;
  güzelliğindeki tâzelik büyüsü henüz besbelli,
  sana bakan gözler hâlâ üstüne titriyor.
  Dışarıdan, uzaktan açılan gözlere, süzgün
  iki lâcivert gözünle nekadar canayakın görünüyorsun!
  Canayakın, hem de en kirli kadınlar gibi;
  içerinde coşan ağıtların hiç birine aldırış etmeden.
  Sanki bir hâin el, daha sen şehir olarak kuruluyorken,
  lânetin zehirli suyunu yapına katmış gibi!
  Zerrelerinde hep riyakârlığın pislikleri dalgalanır,
  İçerinde temiz bir zerre aslâ bulamazsın.
  Hep riyânın çirkefi; hasedin, kârgüdmenin çirkeflikleri;
  Yalnız işte bu... Ve sanki hep bunlarla yükselinecek.
  Milyonla barındırdığın insan kılıklarından
  Parlak ve temiz alınlı kaç adam çıkar? Örtün, evet ey felâket sahnesi... Örtün artık ey şehir;
  örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahbesi!
  Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar;
  Kaatil kuleler, kal’ali ve zindanlı saraylar.
  Ey hâtıraların kurşun kaplı kümbetlerini andıran, câmîler;
  ey bağlanmış birer dev gibi duran mağrur sütunlar ki,
  geçmişleri geleceklere anlatmıya memurdur;
  ey dişleri düşmüş, sırıtan sur kafilesi.
  Ey kubbeler, ey şanlı dilek evleri;
  ey doğruluğun sözlerini taşıyan minâreler.
  Ey basık tavanlı medreseler, mahkemecikler;
  ey servilerin kara gölgelerinde birer yer
  edinen nice bin sabırlı dilenci gürûhu;
  “Geçmişlere Rahmet! ” diye yazılı kabir taşları.
  Ey türbeler, ey herbiri velvele koparan bir hâtıra
  canlandırdığı halde sessiz ve sadâsız yatan dedeler!
  Ey tozla çamurun çarpıştığı eski sokaklar;
  ey her açılan gediği bir vak’a sayıklıyan
  vîrâneler, ey azılıların uykuya girdikleri yer.
  Ey kapkara damlariyle ayağa kalkmış birer mâtemi
  sembole eden harap ve sessiz evler;
  ey herbiri bir leyleğe yahut bir çaylağa yuva olan
  kederli ocaklar ki, bütün acılıklariyle somutmuş,
  ve yıllardır tütmek ne... çoktan unutulmuş!
  Ey mîdelerin zorlaması zehirinden ötürü
  her aşâlığı yiyip yutan köhne ağızlar!
  Ey tabi’atin gürlükleri ve nimetleriyle dolu
  bir hayata sâhip iken, aç, işsiz ve verimsiz kalıp
  her nâmeti, bütün gürlükleri, hep kurtuluş sebeplerini
  gökten dilenen tevekkül zilleti ki.. sahtadir!
  Ey köpek havlamaları, ey konuşma şerefiyle yükselmiş
  olan insanda şu nankörlüğe lânet yağdıran feryât!
  Ey faydasız ağlayışlar, ey zehirli gülüşler;
  ey eksinlik ve kaderin açık ifadesi, nefretli bakışlar!
  Ey ancak masalların tanıdığı bir hâtıra: Nâmus;
  ey adamı ikbâl kıblesine götüren yol: Ayak öpme yolu.
  Ey silahlı korku ki, öksüz ve dulların ağzındaki
  her tâlih şikayeti yapageldiğin yıkımlardan ötürüdür!
  Ey bir adamı korumak ve hürriyete kavuşturmak için
  yalnız teneffüs hakkı veren kanun masalı!
  Ey tutulmıyan vaitler, ey sonsuz muhakkak yalan,
  ey mahkemelerden biteviye kovulan “hak”!
  Ey en şiddetlikuşkularla duygusu kö¨rleşerek
  vicdanlara uzatılan gizli kulaklar;
  ey işitilmek korkusuyle kilitlenmiş ağızlar.
  Ey nefret edilen, hakîr görülen millî gayret!
  Ey kılıç ve kalem, ey iki siyasî mahkûm;
  ey fazilet ve nezâketin payı, ey çoktan unutulan bu çehre!
  Ey korku ağırlığından iki büklüm gemeye alışmış
  zengin – fakir herkes, meşhur koca bir millet!
  Ey eğilmiş esir baş, ki ak-pak, fakat iğrenç;
  ey tâze kadın, ey onu tâkîbe koşan genç!
  Ey hicran üzgünü ana, ey küskün karı-koca;
  ey kimsesiz; âvâre çocuklar... Hele sizler,
  hele sizler...Örtün, evet, ey felâket sahnesi... Örtün artık ey şehir;
  Örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi! 18 Şubat 1317 Tevfik Fikret