greg house'nin Kapak Resmi
greg house, bir alıntı ekledi.
21 May 00:56 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Enver sonuna kadar dinledikten sonra:
- Vah Necip Bey vah, dedi, seni de zehirlemişler. Sen ki maneviyata
inanırsın, bilmiş ol ki, ben Allah tarafından büyük Türk hakanlığını
kurmaya "müekkel"im. Git evinde rahat uyu!
Necip Bey eve döndüğü vakit, şöyle diyordu:
- Eğer bu adam Harbiye Nazırı, Başkumandan Vekili ve Yaver-i
hazret-i şehriyarî olmasa, yeri doğrudan doğruya tımarhanedir.

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
greg house, bir alıntı ekledi.
21 May 00:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Suriye, Filistin ve Hicaz'da:
- Türk müsünüz?
Sorusunun birçok defalar cevabı:
- Estağfurullah! idi.
Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırmıştık.
Osmanlı İmparatorluğu buralarda, ücretsiz tarla ve sokak bekçisi idi.

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
greg house, bir alıntı ekledi.
21 May 00:54 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İngilizler, Ruslar, İtalyanlar ve Osmanlılar arasında Suriye, Filistin ve Hicaz işlerini en az bilen ve anlayanlar sonuncular, yani bu kıtaların asıl sahipleri olmuştur.

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
greg house, bir alıntı ekledi.
21 May 00:52 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Paris'te her şey unutulmak için eğer on beş gün yeterse,
şarkta bu, on beş saat bile değildir. Şarkta ölmemeye bakmalı...

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
greg house, bir alıntı ekledi.
21 May 00:51 · Kitabı okudu · Puan vermedi

... yalanın tecvidli Arapçası, herkese ayet tesiri verir.
Eski hikâyedir: Kurban Bayramı'nda hatip, Arapça olarak ve makamla, şeriate göre koyunun nasıl yatırılıp kesileceğini anlatıyordu. Sıra arasından bir Arnavut ağlamaya başladı. Yanındaki sordu:
- Ne ağlıyorsun?
- Baksana, neler söylüyor!

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
greg house, bir alıntı ekledi.
20 May 02:27 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hür bir fikir eğitimi görmeyenlerle anlaşmak imkanı var mıdır?

Zeytindağı, Falih Rıfkı AtayZeytindağı, Falih Rıfkı Atay
greg house, bir alıntı ekledi.
12 May 13:58 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Savaşın çıkmasında sorumluluk kimindi? Hemen her savaş sonrasında olduğu gibi I. Dünya Savaşı’nda da galipler, sorumluluğu yeniklere yüklediler.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander
greg house, bir alıntı ekledi.
12 May 13:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Tıpkı Kırım savaşı’nda olduğu gibi, Avrupalılar “niye” karşı savaştıklarını belki biliyorlardı ama “ne” için savaştıklarını bilmiyorlardı. Tarih boyunca savaşların çoğu ve ne yazık ki bugünkü savaşlar da, tarihin bu şaşmaz ve acımasız kalıbına uymaktadır. Dolayısıyla, 1. Dünya Savaşı’nda taraflar savaş amaçlarını kesin çizgileriyle tanımlayamadılar.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander
greg house, bir alıntı ekledi.
12 May 13:54 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Sevres, yalnız eski, köhne ve yenilmiş bir imparatorluğu parçalayan antlaşma değildir. Sevres, Türkler’e “yaşama hakkını” tanımayan bir barış antlaşmasıdır. Aslında “barış antlaşması” da değil, bir ulus hakkında gerçek bir “ölüm fermanı”dır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander