Ahlak Eğitimi (1902-1903 Eğitim Öğretim Yılında Sorbonne'da Verilmiş Sosyoloji Ders Notları)

·
Okunma
·
Beğeni
·
499
Gösterim
Adı:
Ahlak Eğitimi
Alt başlık:
1902-1903 Eğitim Öğretim Yılında Sorbonne'da Verilmiş Sosyoloji Ders Notları
Baskı tarihi:
Eylül 2010
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754689600
Orijinal adı:
L'Education Morale
Çeviri:
Oğuz Adanır
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Baskılar:
Ahlak Eğitimi
Ahlak Eğitimi
.

Dokuz Eylül Yayınları / Mart 2004

..
Durkheim'ın, yüz yıl kadar önce (1902-1903) Sorbonne’da öğretmenlik bölümü öğrencilerine Ahlak Eğitimi başlığı altında sunduğu bu toplumbilim ders notları hâlâ bir başyapıt olma niteliğini koruyor.

Modern toplumun sahip olması gereken laik (akılcı) ahlak anlayışının ilkokul çağındaki bir çocuğa nasıl aktarılabileceğini ve öğretmenin bu konudaki yadsınması olanaksız önemini, bilimsel kanıtlara dayanarak açıklayan ünlü Fransız toplumbilimci ve düşünür, bu çalışmasıyla yalnızca içinde yaşadığı topluma değil, laik yaşam (akılcı yaşam düzeni) biçimini benimsemiş tüm toplumlara büyük bir hizmet sunmuştur. Yeğeni ve en yakın çalışma arkadaşlarından biri olanMarcel Mauss: "Durkheim'ın en önemli çalışmaları aile ve ahlak üstüne olanlardır” demektedir.

20. yüzyıl başında ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olan Durkheim'la, Ziya Gökalp ve başka sosyalbilimcilerin ilgilenmiş olduklarını biliyoruz. Ahlaki açıdan içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü çalkantılı dönemde, böyle bir metnin mevcut karmaşanın içinden çıkılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Zira toplumumuz giderek daha modern bir görünüm sunmasına karşın hangi ahlak kurallarına uyması gerektiğini bilemiyor gibidir. Çok değişik ahlak anlayışlarının bulunduğu bu toplumun, artık bir ve herkes için geçerli olacak ahlak anlayışına sahip olma zamanı gelmiş geçmektedir. Türkiye toplumunun en önemli güncel sorunlarından biri budur. Bu sorunu çözemediği sürece Türkiye toplumu ikinci sınıf bir toplum olarak kalmaya mahkûmdur.
Ahlâk kavramının doğuşunu kökenini ve toplum ile olan sıkı ilişkisini inceleyen bir eser. Kanıt gösterme gereği hissetmeyen yazar düşüncelerini daha kişisel bir pencereden yansıtmayı seçmiş. Yine de toplum ve ahlak üzerine kolayca curutulemeyecek iddialarda bulunmuş. Kısaca evrensel ve toplum dışı bir ahlak olmayacağını anlatan kitap sosyoloji ve felsefe arasında güçlü bir köprü kurmaktadır.
Dokuz Eylül Yayınları / Mart 2004

..
Durkheim'ın, yüz yıl kadar önce (1902-1903) Sorbonne’da öğretmenlik bölümü öğrencilerine Ahlak Eğitimi başlığı altında sunduğu bu toplumbilim ders notları hâlâ bir başyapıt olma niteliğini koruyor.

Modern toplumun sahip olması gereken laik (akılcı) ahlak anlayışının ilkokul çağındaki bir çocuğa nasıl aktarılabileceğini ve öğretmenin bu konudaki yadsınması olanaksız önemini, bilimsel kanıtlara dayanarak açıklayan ünlü Fransız toplumbilimci ve düşünür, bu çalışmasıyla yalnızca içinde yaşadığı topluma değil, laik yaşam (akılcı yaşam düzeni) biçimini benimsemiş tüm toplumlara büyük bir hizmet sunmuştur. Yeğeni ve en yakın çalışma arkadaşlarından biri olanMarcel Mauss: "Durkheim'ın en önemli çalışmaları aile ve ahlak üstüne olanlardır” demektedir.

20. yüzyıl başında ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olan Durkheim'la, Ziya Gökalp ve başka sosyalbilimcilerin ilgilenmiş olduklarını biliyoruz. Ahlaki açıdan içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü çalkantılı dönemde, böyle bir metnin mevcut karmaşanın içinden çıkılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Zira toplumumuz giderek daha modern bir görünüm sunmasına karşın hangi ahlak kurallarına uyması gerektiğini bilemiyor gibidir. Çok değişik ahlak anlayışlarının bulunduğu bu toplumun, artık bir ve herkes için geçerli olacak ahlak anlayışına sahip olma zamanı gelmiş geçmektedir. Türkiye toplumunun en önemli güncel sorunlarından biri budur. Bu sorunu çözemediği sürece Türkiye toplumu ikinci sınıf bir toplum olarak kalmaya mahkûmdur.
Hâkim olamayacağı güçlere sahip bir insandan kendine hâkim olmasını bekleyemeyiz.Zaten bu yüzden çok güçlü siyasi partilerin , küçük bir azınlık oluşturan muhalefet karşısında kısa bir süre sonra dağılıp gittiği görülmektedir.
Eği­tim­ci­nin geç­mi­şi ko­ru­ma­sı ye­ter­li de­ğil­dir, o ge­le­ce­ği de ha­zır­la­mak zo­run­da­dır.
İnsan dışa kapalı,kendi içine çekilerek, her şeyin kaynağına kendisini yerleştirmeye çalıştığı zaman geçici ve doğaya aykırı bir yaşam sürmek zorunda kalır.
Dav­ra­nı­şı­mı­zın so­nuç­la­rı ne olur­sa ol­sun, biz, ku­ra­la hür­met edil­me­si ge­rek­ti­ği için hür­met et­mek du­ru­mun­da­yız. Ah­la­ki ta­li­ma­ta yal­nız­ca ve yal­nız­ca say­gı duy­du­ğu­muz için uy­mak du­ru­mun­da­yız. Ah­la­ki ta­li­ma­tın ira­de­ler üze­rin­de sa­hip ol­du­ğu et­ki­nin kö­ke­nin­de ken­di­si­ne gös­te­ri­len hür­met var­dır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ahlak Eğitimi
Alt başlık:
1902-1903 Eğitim Öğretim Yılında Sorbonne'da Verilmiş Sosyoloji Ders Notları
Baskı tarihi:
Eylül 2010
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754689600
Orijinal adı:
L'Education Morale
Çeviri:
Oğuz Adanır
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Baskılar:
Ahlak Eğitimi
Ahlak Eğitimi
.

Dokuz Eylül Yayınları / Mart 2004

..
Durkheim'ın, yüz yıl kadar önce (1902-1903) Sorbonne’da öğretmenlik bölümü öğrencilerine Ahlak Eğitimi başlığı altında sunduğu bu toplumbilim ders notları hâlâ bir başyapıt olma niteliğini koruyor.

Modern toplumun sahip olması gereken laik (akılcı) ahlak anlayışının ilkokul çağındaki bir çocuğa nasıl aktarılabileceğini ve öğretmenin bu konudaki yadsınması olanaksız önemini, bilimsel kanıtlara dayanarak açıklayan ünlü Fransız toplumbilimci ve düşünür, bu çalışmasıyla yalnızca içinde yaşadığı topluma değil, laik yaşam (akılcı yaşam düzeni) biçimini benimsemiş tüm toplumlara büyük bir hizmet sunmuştur. Yeğeni ve en yakın çalışma arkadaşlarından biri olanMarcel Mauss: "Durkheim'ın en önemli çalışmaları aile ve ahlak üstüne olanlardır” demektedir.

20. yüzyıl başında ülkemizde bilinen ve tanınan bir isim olan Durkheim'la, Ziya Gökalp ve başka sosyalbilimcilerin ilgilenmiş olduklarını biliyoruz. Ahlaki açıdan içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü çalkantılı dönemde, böyle bir metnin mevcut karmaşanın içinden çıkılmasına katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Zira toplumumuz giderek daha modern bir görünüm sunmasına karşın hangi ahlak kurallarına uyması gerektiğini bilemiyor gibidir. Çok değişik ahlak anlayışlarının bulunduğu bu toplumun, artık bir ve herkes için geçerli olacak ahlak anlayışına sahip olma zamanı gelmiş geçmektedir. Türkiye toplumunun en önemli güncel sorunlarından biri budur. Bu sorunu çözemediği sürece Türkiye toplumu ikinci sınıf bir toplum olarak kalmaya mahkûmdur.

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • Kadir aclan
  • Melih Ertuğrul
  • TC Nesli-Han Özbay
  • Yasemin
  • mehmet atay
  • MAHMUT AKINCI
  • Burak Erdoğdu
  • özlem has

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%0
8
%33.3 (1)
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0