Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri

·
Okunma
·
Beğeni
·
663
Gösterim
Adı:
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Baskı tarihi:
2002
Sayfa sayısı:
214
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753433426
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Baskılar:
Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Avrupa'da büyük yankılar uyandıran Köprülü'nün bu incelemesi, Osmanlı müesseselerinin, Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp, kendi geleneği içinde geliştiğini göstermektedir. Burada peşin hükümlere yer verilmeksizin, her müessese, sağlam bir tarih metoduna dayanılarak, kendi tarihi seyri içinde incelenmiştir. Konu, kendi ifadesiyle "Türklerin tarihi rolünün, yalnız askeri ve tahripkar bir mahiyette kaldığı ve medeni hayatta hiçbir olumlu rollerinin olmadığı" anlayışında olan Batılı tarihçilerin tezlerinin eleştirisi temelinde ele alınmaktadır.
Yiğit
Yiğit Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
235 syf.
·Beğendi·10/10 puan
İnceleme yapmak için biraz geç kaldım, lakin şimdi yapalım.
Öncelikle Mehmet Fuad Köprülü çok mühim bir büyüğümüzdür, hele ki bulunduğu dönemi düşünürsek işlerinin daha da zor olduğu kanısına varabiliriz. Yalnızca 23 yaşında profesör makamına erişmiş olan bu kıymetli kişi, 1500 makale kaleme almıştır. İş böyle olunca ben de hayretimi gizleyemedim doğrusu, biz bu teknolojik çağda, onca kaynak ve esere kolayca ulaşabilirken; ulaşmamayı tercih ediyoruz. Kesinlikle öğretmen ve araştırmacı adaylarımıza ilham kaynağı olacak bir kişi.
Günümüzde bile tartışılan konu: "Acaba Bizans kurumları Osmanlı kurumlarını ne denli etkiledi?" başlığıdır. Bizantinistler tam olarak Osmanlı'yı, Bizans İmparatorluğu'nun neredeyse taklidi olarak tanımlamış ve haliyle bizimle uğraşacak alanlarla meşgul olmuşlardır. Fuad Köprülü hocamız da "Osmanlı teşkilat yapısının temelini Bizans'ta değil, daha da başka bir coğrafyada; İslâm ve Türk devletlerinde aramak gereklidir." diyerek -tabii ben kendi yorumumla onun fikirlerini izah etmeye çalışıyorum- bir işe girişmiş ve birçok yönden araştırmacıları tatmin etmeye çalışmıştır, yine de Osmanlı'nın Bizans ve çevresindeki devletlerden etkilenmemesi kaçınılmaz bir durumdur. Ancak hocamız layığıyla çalışmıştır.
Yasin
Yasin Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
190 syf.
·11 günde·8/10 puan
Yazar, hususen Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra Osmanlı medeniyetinin kuruluşunda Bizans'ın büyük tesiri olduğu fikrine karşı çıkıyor. Hele bazı müsteşrikler ve Bizanistler arasında Osmanlı'nın bu cihetten Bizans'ın devamı ve İslami/Turani bir Roma Devleti olduğu görüşlerini gerekçeleriyle ve kendince bir tarihi metot kullanarak çeşitli müesseselerin tarihini de inceleyerek izah ediyor. Muhtevasına nispeten dili ağır olmayan bir kitap. Ancak yazarın burdaki kanaatlerin kesin doğru olmadığını da bilmek lazım.
Gülizar
Gülizar Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
235 syf.
·32 günde
bu eserde, yazar Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine etkisinin olup olmadığını tartışmıştır. Mehmet Fuad Köprülü'nün bu konu hakkında bir kitap kaleme almasının sebebi, özellikle İstanbul'un fethinden sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli müesseseleri üzerinde, mesela saray teşrifatında, idari teşkilatında Bizans'ın büyük tesiri olduğunu iddia eden tarihçiler tarafından kabul olunmuş bir görüşün olmasıdır.Kitapta daha çok batılı tarihçilerin seyrettiği tutum anlatılmış ve eleştirilmiştir. Bu nedenler yazarın Osmanlı tarihinin bu sorunlu alanına eğilmesinde önemli etkenler olmuştur. Yazar eserini tematik olarak kısımlara ayırmıştır. Eserin dili oldukça anlaşılır ve akıcı bir üsluptadır. ,bu kitabın Türkiye'de çok değinilmeyen bir alanda farklı bir metotla sunulması onu oldukça ilgi çekici kılmıştır.Osmanlı Devleti'nin hukuki müesseselerinin esasını Bizans'tan değil Türk-İslam saltanatlarından almıştır. Uzun yıllar sıkı münasebetlerde bulunan Bizans İmparatorluğu ile Türk-İslam Devletlerinin birbirlerinin tesiri altında kalmama imkânları yoktur. Mehmet Fuad Köprülü bu eseri ile üzerinde çalışılmamış bir alana ışık tutmuştur. Köprülü eserinde bolca dipnot kullanmış ve eleştirdiği tarihçilerin düştüğü hataya düşmemek için tarih metot ve usullerine çok dikkat etmiştir.Yazarın incelediği dönem aralığı Türk siyasi ve sosyal yapısının sorunlu evrelerinden biri olmasına rağmen, yazarın başarılı bir eser ortaya koyduğunu söylemek gerekir.
Seyyah
Seyyah Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
235 syf.
·1 günde·10/10 puan
Mehmet Fuad Köprülü Türk tarihçiliği için eşi bulunmaz biri. Türk tarihçiliğini akademik manada dünyada temsil eden ilk kişi. Yazdığı çoğu eser onlarca dile çevrildi ve halen tarih bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmakta. Köprülü, bu eseriyle eurosantrik bakış açısıyla Osmanlı Devleti üzerindeki Bizans tesirleriyle ilgili batılı tarihçiler tarafından ifade edilmiş asılsız fikirleri tek tek kaynak göstererek çürütmüştür. Tarih bölümünde okuyan kişiler bu kitabı okumadan mezun olmamalı. Hala okumadıysanız geç kalmayın.
feyza bütün
feyza bütün Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
235 syf.
·1 günde·Puan vermedi
1931’de Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası’nda yayımlanmış 280 sayfalık makale. I. Bizans’ın Osmanlı Müesseselerine Te’siri Hakkındaki Fikirler II. Bu Te’siri Kabul Edenlerin İstinadgahları ve Yanlışlıkları III. Osmanlı Müesseselerinin Menşe’lerini Nasıl ve Nerelerde Aramak Lazımdır IV. Bizans'tan Osmanlılar’a Geçtiği İddia Olunan Muhtelif Müesseselerin Menşe’leri ve İstanbul Fethine Kadar Geçirdikleri Tarihi Safhalar V. Bu Tetkikten Çıkan Neticeler VI. Osmanlılar’dan Evvel Bizans’ın İslam-Türk Alemiyle Münasebetleri ve Karşılıklı Te’sirler Hakkında Mütalaalar
hayattan ölüme yolcu
hayattan ölüme yolcu Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
235 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Kitabın türü:
Araştırma-İnceleme, Tarih
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayıncılık
Fuad Köprülü bu eserini yazana dek, döneminin ve öncesinin en tanınmış Bizans uzmanlarının ve tarihçilerin, Osmanlı müesseselerinin yapısının, İstanbul'un fethinin ardından Bizans İmparatorluğundan ve kültüründen alındığına dair görüşleri, bu konuyla ilgilenen herkes tarafından pek tartışılmadan genel kabul görmekteydi. Yayımlanmasının ardından Avrupalı tarihçiler arasında da büyük yankı uyandıran bu eserinde Köprülü sağlam bir tarihsel yönteme dayanarak, beylerbeyilik, kadıaskerlik, defterdarlık, kaptanpaşalık, vergi, tımar ve ordu sistemleri, hatta hadımağalık gibi Osmanlı devletinin temel müesseselerini ve bürokrasi unsurlarını tek tek inceleyerek, Osmanlı müesseselerinin Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp, kendi geleneği içinde geliştiğini göstermiştir.
(Tanıtım Bülteninden)
Sefa Akgül
Sefa Akgül Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri'yi inceledi.
235 syf.
·2 günde
Bir iki istisna dışında batılıların, mezkur konudan ne kadar uzak olduklarını, ön yargılarının ve nefsi fantezilerinin tarihi realitenin önüne nasıl geçmiş olduğunu net bir biçimde görüyoruz bu eserde. Ruhu şad olsun, büyük bir alim.
"Cümle bid'atlerden birisi bu idi ki Müslümanların elindeki mülklerin tutardı, eydürdi ki cemi' yerler arazi-i memlekettir; emirül-müminînindir, kimsenin mülkü yoktur, isbat etsünler."
Meşhur Sırp alimi Tsivitch, Makedonya'nın Bulgar değil Sırp olduğunu ispat için yazdığı müdafaanamede , Makedonya'da Bulgar maddi medeniyetine ait hiçbir eser olmadığını kaydetmişti. Buna karşı bir Bulgar alimi diyor ki: 'Eğer maziden kalan abidelerin miktarından siyasi neticeler çıkarılmak isteniyorsa, Makedonya'daki Türk abidelerinin diğerlerine üstün olduğu muhakkaktır
Meşhur Sırp alimi Tsivitch, Makedonya'nın Bulgar değil Sırp olduğunu ispat için yazdığı müdafaanamede , Makedonya'da Bulgar maddi medeniyetine ait hiçbir eser olmadığını kaydetmişti. Buna karşı bir Bulgar alimi diyor ki: 'Eğer maziden kalan abidelerin miktarından siyasi neticeler çıkarılmak isteniyorsa, Makedonya'daki Türk abidelerinin diğerlerine üstün olduğu muhakkaktır.
Bizanslılar tarafından esir edilen ve fena muamelelere uğratılan Müslümanların kendisine gönderdiği bir şikayetname üzerine, Sencer, Bizans İmparatoru'na tehdit edici bir mektup yazarak, bu esirlerin derhal salıverilmesini emrediyor; aksi takdirde İslam memleketlerindeki Hıristiyanları öldürüp mabetlerini tahrip ettireceğini ve İstanbul'a kadar gelip Rumlardan bir eser bırakmayacağını söylüyor.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Baskı tarihi:
2002
Sayfa sayısı:
214
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753433426
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Baskılar:
Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 3 Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Avrupa'da büyük yankılar uyandıran Köprülü'nün bu incelemesi, Osmanlı müesseselerinin, Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp, kendi geleneği içinde geliştiğini göstermektedir. Burada peşin hükümlere yer verilmeksizin, her müessese, sağlam bir tarih metoduna dayanılarak, kendi tarihi seyri içinde incelenmiştir. Konu, kendi ifadesiyle "Türklerin tarihi rolünün, yalnız askeri ve tahripkar bir mahiyette kaldığı ve medeni hayatta hiçbir olumlu rollerinin olmadığı" anlayışında olan Batılı tarihçilerin tezlerinin eleştirisi temelinde ele alınmaktadır.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0