Dokuz Işık - Milli Doktrin

·
Okunma
·
Beğeni
·
3.917
Gösterim
Adı:
Dokuz Işık - Milli Doktrin
Baskı tarihi:
1976
Sayfa sayısı:
121
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kutluğ Yayınları
Baskılar:
Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık
Dokuz Işık
9 Işık - Milli Doktrin
9 Işık
Dokuz Işık - Milli Doktrin
Dokuz Işık ve Türkiye
664 syf.
·Puan vermedi
Alparslan Türkeş'e ait milli doktrinin ismi olan 9 Işık, isminden anlaşılacağı üzere dokuz ilkeden (Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyetçilik, Köycülük, Gelişmecilik Ve Halkçılık ve Endüstricilik Ve Teknikçilik) oluşmaktadır.
Kitabın bendeki basımında bu ilkeler ilk 20 sayfada ele alınmış sonrasında ise 1970-1971 tarihlerinde Alparslan Türkeş tarafından yapılan muhtelif konuşmalar ve yorumlar bulunmakta. Özellikle konuşmalarında o tarihlerdeki siyasi atmosfere uygun olarak sıklıkla komünizm ve kapitalizme eleştriler yöneltilmektedir.
Mezkûr ilkelerin uygulanması için gerekli reformlar makro düzeyde ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
664 syf.
Alparslan Türkeş tarafından Millî Doktorin Dokuz Işık olarak ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkeleridir.

9 Işık doktrini, 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’nin, 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin programının temelini oluşturur.

Alparslan Türkeş bu tezini, başta kapitalizm, liberalizm ve komünizm olmak üzere yabancı doktorinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için, millî bir görüş etrafında birleşmek için ortaya koymuştur.

Dokuz Işık’ın esasları
Bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için, milli bir görüş etrafında birleşmek zorundayız. Bu görüş Dokuz Işık görüşüdür. Dokuz Işıkçılar, Türk milletine, tarih ve kültürüne dayanan, ona inanan bir doktrindir. Bunun nasyonal sosyalizm ile hiç bir ilgisi yoktur.

Türkiye’mizin hızla kalkındırılması, çağlar üzerinden sıçrayarak Türk milletinin atom ve uzay çağına sokulması ile mümkündür. Bu da her şeyden önce dünya çapında çok üstün kaliteli ilim adamları ve yüksek teknisyenler kadrosu meydana getirmeye bağlı bulunmaktadır.

Bizim inancımıza göre, yabancı memleketlerin şartları altında meydana getirilmiş bulunan yabancı doktrinler ve yönetim sistemleri taklit edilerek Türkiye´nin kalkındırılması sağlanamaz. Ne kapitalizm ve liberalizm, ne de komünizm Türkiye için yararlı olamaz. Türkiye´yi kalkındıracak sistem ve görüş ancak Türk milletinin özelliklerine uygun, Müslüman Türk milleti realitesini göz önünde bulunduran ve modern ilim ve tekniği yol gösterici kabul eden milli bir görüş olmalıdır.
Bunun kısaca formülü Türk emek potansiyelinin, milli üretim faktörlerine rasyonel bir şekilde bağlanması, devletin vatandaşlara üretim yollarını açarak bütün tedbirleri alması ve kolaylıkları temin etmesi ve milli gelirin artmasında kendisine düşen esas rolü oynamasıdır.

İşte biz böyle milli bir doktrin sahibi bulunduğumuz iddia eden bir kadroyuz. Milli görüşümüzün adı “Dokuz Işık Doktrini”dir. Bu görüş dokuz ana ilkeye dayanmaktadır.

Dokuz Işık Doktrini’nin ilkeleri
Milliyetçilik

Her şey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.

Ülkücülük

Türk milletini en ileri, en medeni, en kuvvetli bir varlık haline getirme ülküsüdür.

Ahlakçılık

Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi ön gören esaslara dayanır.

İlimcilik

Olayları ve varlığı ön yargılardan ve art düşüncelerden sıyırarak ilim mantalitesi ile incelemek ve girişilecek her çeşit faaliyette ilmi önder yapmak prensibidir.

Toplumculuk

Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. İçtimai ve iktisadi olmak üzere iki ayrı bölümü kapsamaktadır. İktisadi görüş olarak mülkiyeti esas kabul eder, fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karşı olan bir görüşü belirtir. Karma ekonomiyi ve ana stratejik iktisadi faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teşkilatı kurulmasını kabul eder.

Köycülük

Köyleri tarım kentleri haline birleştirerek kalkındırmayı öngörür. Köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi hedef alır. Bilhassa orman bölgesinde yaşayan köylüleri öncelikle ve hızla refaha kavuşturmak amacını güder.

Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik

Birleşmiş Milletler Anayasasında yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak geliştirilmesini toplumun kalkınması için yararlı bir yol olarak kabul eder.

Gelişmecilik ve Halkçılık

İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Elde edinenle yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk milletinin tarihinden, milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek ve ilerlemek gayedir. Yapılacak her işte halka doğru, halkla beraber olmayı ilerlemenin, yükselmenin vazgeçilmez bir prensibi olarak kabul ederiz.

Endüstricilik ve Teknikçilik

Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.

Dokuz Işık görüşünün esasları gayet özet olarak bunlardır. Dokuz Işık, nasıl kapitalizmi, Marksist sosyalizmi reddediyorsa, Nasyonal-sosyalizmi ve faşizmi de reddeder. Nasyonal-sosyalizm ve faşizm, kapitalizmin dejenere bir sapması olup, insan hak ve hürriyetlerine inanmayan gerici diktatörlüklerdir. Dokuz Işık ise, insan sevgi ve saygısına dayanır, ferdi ve iktisadi hürriyetleri bir bütün olarak gerçekleştirmek isteyen demokratik bir görüştür.

İlahlaştırılmış faşist devletçiliğe, putlaştırılmış nazist ırkçılığa inanılmaz. Fosilleşmiş şöhretlerin yaptığı gibi siyasi kariyerinin belirli bir dönemde faşist, belirli bir döneminde kapitalist, diğer bir döneminde sosyalist olmak, düşüncenin politika ahlakında yoktur. Ülkücüler, Türk’e aşık, Türk vatanına aşık Dokuz Işıkçılardır.

Amaçları bu kutsal vatan üzerinde Büyük Türk milletinin ebediyyen bağımsız yaşamasını sağlayacak milli görüşü çizmek, bunu savunmaktır. Alparslan Türkeş’e göre Türk Kürt kardeştir ve Turancılıkla bütün kardeş Türk halklarının birliğini hedefler.
664 syf.
·7/10
Türkeş'in kısaca hayatından bahsettikten sonra doktrine geçiyor. Türkeş'i ve fikri yapısını anlamak için ideal bir kitap. Özellikle bu kitapta 93 adet dip not verilmiş. Bunlar kısa ve çok yararlı bilgiler içeriyor.
664 syf.
·Beğendi·10/10
Ülkücüyüm diyenenin okuyacağı kitapdır
Ülkedeki sorunlara çözüm getirirken ülkemizdeki siyasi sorunlara tam yerinde tespit ediyor
Dokuz ışık dokuz ilkeden oluşur ve bu 9 ilke Türk milletini kalkındaracak
664 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10
Fikriyat, İdeoloji asırlarca sürecektir fakat ideolojilerin asırlarca sürmesi için , zamana ve şartlara uygun doktrinlerin de meydana gelmesi lazımdır.

Türk Milliyetçi fikriyatı 1923'de altı ok doktrini, 1969'da dokuz ışık doktrini Türk Milliyetçileri için günün gereklerine göre meydana gelmiştir...

Mesele doktrin ile fikriyatı karıştırmamaktadır. Doktrin zaman ve şartlara göre yenilenebilir veya gelişebilir.

Türk Milliyetçiliği fikriyatıyla yaşayan ve Türk Milleti aşkı ile her türlü ezaya çileye dik duran Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.
664 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Bütün Türk vatandaşlarının okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Okumalı ki Alpaslan Türkeş'i daha iyi tanısın.
664 syf.
·Beğendi·10/10
Öncelikle bir dönem Türk gençliğini fikrinin arkasında toplayan ağır eleştirilere maruz kalan bununlada yetinmeyip sırf fikirlerinden dolayı tabutlukta yatırılan ve Türk gençliğine miras olarak doktrin ve kutsal bir fikir bırakan Başbuğ Alparslan Türkeşi rahmetle anıyorum. Kitap mutlaka ve mutlaka okunmalı. Ve son olarak en beğendiğim bölümü insanımızı sevelim bölümüydü bizi kendimizi milletimizi çok güzel ve sade anlatılan bir bölümdü.
664 syf.
·Puan vermedi
Günümüz de Türkiye yı içindeki sıkıntılardan çıkaracak olan büyük bir eserdir.
664 syf.
·3 günde
Gelen dış doktrinlere karşı milli bir doktrin olarak Türkeş'in yazdığı ve günümüze kadar adam akıllı uygulanamamış bir doktrin eserdir.
664 syf.
Okumanızı tavsiye ederim güzel düşünce temiz insanlar topluluğu için okunması idael.
Alparalan türkeş şöyle diyordu; mesela 1917
Oldugu gibi 1965 veya 1990 da da rusyada heran bir ihtilal olabilir.
O zamana kadar türkiye harp endüstrisi bakımından da ilim ve irfan bakımından da ilerlemiş bulunacaktır.bütün türk dünyasında
Türkiye'nin de yardımı ile birliğe Türk birkiği ne doğru yürünebilir işte fırsat budur.
664 syf.
·Beğendi
Kutlu Türk milleti mutlu ve müreffeh, kutsal Türk devleti de güçlü ve büyük olmalıdır. Bu amacı biz, Müslüman ve Dokuz Işıkçı Türk Milliyetçileri, Milli Doktrin DOKUZ IŞIK ile gerçekleştireceğiz!
664 syf.
·18 günde·10/10
Türkiye Cumhuriyetinin yönetme, sosyal, ahlak,ekonomik ve kültürel anlamda eşsiz siyasal-politik bir kitap.

Milletini seven, kendisine ülkü edinmek isteyen, kafatası Milliyetçiliği yapmak istemeyenlerin sokak lambası..

Biz Faşist, Nazist değiliz. Bu ithamları şerefsizlik sayarız. Kendi tarihimizden örnek alacağımız Meteler, Yavuzlar, Kanuniler var. Başkası bize gerekmez. Yavuzlar, Kanuniler var. Başkası bize gerekmez.
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ ruhun şad olsun.
"Başka milletleri küçük gören, dünya barışını tehlikeye sokan antropolojik ırkçılık Türk Milliyetçilik ülküsünün dışındadır. Milliyetçilik anlayışımız maneviyatçı, akılcı, demokratik, çağdaş bir Milliyetçiliktir."
Türk Milleti için güç kaynağı yanlız Türk Milliyetçiliği ideolojisidir. Bu şuûrla doldurularak yetiştirilecek insanların yabancı akımlara kapılmasına imkân yoktur.
"Sözgelimi otomobil sahibi olmakla, medenileştiğimizi sanmıyorum. Bunun fabrikasını bizzat yapabildiğimiz zaman kendimizi medeni sayabiliriz. Bugünkü durumda Türkiye’deki medeniyet bir ithal medeniyeti, bir tüketim maddeleri medeniyetidir ve sadece sözdedir. Bizzat üretici ve yaratıcı olmayan milletler eritilmeye mahkumdurlar. Üstelikte herhalde daha acısı, böyle milletlerin milli kültürleri de bir istilaya uğrar, yabancı kültürlerin etkisi altında yok olur. "
Nihayet, ben " Allah bir, devlet bir, vatan bir, bayrak bir" şiarını yücelten siyasi ve fikri bir hareketi yürüttüm.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Dokuz Işık - Milli Doktrin
Baskı tarihi:
1976
Sayfa sayısı:
121
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kutluğ Yayınları
Baskılar:
Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık
Dokuz Işık
9 Işık - Milli Doktrin
9 Işık
Dokuz Işık - Milli Doktrin
Dokuz Işık ve Türkiye

Kitabı okuyanlar 221 okur

  • AYDIN
  • Erhan özuslu
  • BİLAL ÖKSÜZ
  • Celalettin

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%1.5 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0