Bayram, bir alıntı ekledi.
4 dk.

Firəngiz. Oktay, indi mən nə etməliyəm?
Oktay. Sən ölməlisən! Mən mənəviyyatımda bir ideal olaraq yaradıb, gizlədiyim mini-mini bir məxluqu qara torpaqlarda sürünəcək qədər rəzil olan, bu həşərat içində görmək istəmirəm. Xatırlayırmısan, bir zaman süni həyatın nə olduğunu, həmin Karlın bıçağı ilə sənə öyrədirdim. (Göstərir.) Belə! Fəqət indi doğru bir həyatı öyrətməliyəm. Uzaq bu sunilikdən, uzaq! Bir həqiqət ol! Mənə də bu həqiqəti anlat! Mən onu axtarıram, onu bilməliyəm, öyrənməliyəm. Bax, belə! (Bıçağı doğurdan da Firəngizin köksünə sancır.)
Firəngiz. Aman, aman, neçin? Ox!.. Qorxma! Mən onsuz da... Ox... Səni bağışlayıram.
Oktay. Yox, sən həqiqəti mənə anlat! Mən onu görmək istəyirəm. Hanı, görünürmü?
Qaçaqlar. Ataman, sən nə etdin?
Oktay. Tam ürəyindən vurdum. Bir dəqiqədə tamam oldu.
Şahqulu. Canım, bu doğrudan da vurdu. Deyirəm "Qaçaqlar"da sözlər yoxdur.
Xaspolat. Pərdəni salın! Zanaves!
Mazandaranski. Pərdəni verin! Suflyor, senarius. (Bağırır.)
Oktay. Bəli, doğrudan! Yetər sünilik! Yetər yalan! Siz həqiqəti mənə göstərin! Mən onu görmək istəyirəm. Yox, onu korlar görməzlər, gəlin mən sizə göstərim! Budur həqiqət! Toxunmayın! (Pərdələri səhnənin ortasına atır.) Ox, yavrum, nə qədər gözəlsən! Yalan deyirlər. Mən səni öldürmədim! Sən yaşayırsan! Sən buradasan! (Köksünə vurub göstərir.) Mənim bağrımdasan! Ölən, bu səfilin quraşdırdığı bir yığın ət, bir yığın sümükdür! Ox... Aparın məni buradan! Mən buraya gəlirkən bir balıqçı gördüm... O da yalandır. Yalan deyir Şiller...
Aslan. Tutun bu sərsəmi (Deyirkən).
Oktay. Bir insan idealı barmağında altun üzük gəzdirməz! Bu altunlar onlara gərəkdir. Onlara, onlara. (Üzükləri çıxarıb Aslan bəyin başına çırpır.)
Xaspolat (içəri atılır). Aman, bir doktor! Zavallını doğrudan öldürmüş.
Oktay. Bəli, doğrudan! Bütün həyatını süni görünüşlərlə keçirən, varlığı məchul zavallı bəşəriyyət! Nə istəyirsiniz bu sünilikdən? Həm də nə qədər gözəl! Qaldırın bu divarları, belə... (Qələni vurub yıxır.) Elə bir həyat qurulmalıdır ki, orada hər söz bir qanun, hər şey bir həqiqət olsun. Hər şey göründüyü kimi deyil, olduğu kimi görünsün. Belə, belə! (Divarları yıxır.) Sən də ey böyük sahir, söndür bu günəşləri, ay, ulduzları! Süni işıqlara lüzüm yox! Dünya qaranlıqdır, qoy qaranlıq görünsün. Qaldır bu güzgüləri! Qoy bu şaşqın bəşəriyyət bir dəfə də olsa həqiqəti görsün, görsün ki, o bir heçdir. Sən özündə bir heçsən, yaratdıqların da! Bacarmırsan yaratma, yaradırsan yaşat! Sən yaratdığın Firəngiz indi yoxdur, fəqət mən yaratdığım Firəngiz əbədidir! Onu kimsə öldürməz, o solmaz, qocalmaz, usandırmaz, getdikcə gözəlləşər! Özün söylə, kimdir daha böyük sənətkar? Sən, ya mən!
Nərgiz. Firəngiz! Ax, ölmüş.
Oktay. Yalan deyirsiniz, o ölməmişdir, o mənim bağrımdadır!
Aslan. Tutun onu!
Şahqulu. Canım, əlində bıçaq var.
Oktay. Bıçaq! Al. (Atır.) Fəqət istəməz... Mən özüm gedib özümü ədalət divanına təslim edəcəyəm. Yox, yox, onu Şillerin idealları edə bilər. Səfillər padşahı Oktay Eloğlu onu etməz. Mən dünyada ədalət divanı adına bir şey tanımıram. Hamısı yalandır! Yalan deyir Şiller! Mən yenə ancaq bu zavallı xalqı tanıyır, ona müraciət edirəm. Ona təslim oluram. Son söz onundur. Qoy o söyləsin: kimdir müqəssir? Yaşadaraq öldürən, öldürərək yaşadan, sevərək parçalayan, parçalayaraq sevən əliqanlı səfillər padşahı Oktay Eloğlumu? Bu zavallı, günahsız yavrumu? Əski mühitin bu gülünc heykəlimi? Və yaxud alman dahisi böyük Şiller özümü?

Seçilmiş Eserleri, Cafer Cabbarlı (Cafer Cabbarlı - Oktay Eloğlu)Seçilmiş Eserleri, Cafer Cabbarlı (Cafer Cabbarlı - Oktay Eloğlu)
Ateş Fedya, bir alıntı ekledi.
5 dk.

"Bütün mutluluklar birbirine benzerler; her mutsuzluğunsa kendine özgü bir hikayesi vardır."

Anna Karenina, Lev Nikolayeviç TolstoyAnna Karenina, Lev Nikolayeviç Tolstoy
Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
6 dk. · Kitabı okuyor

"...Modern insan için din insanların iç dünyalarında çevrimini tamamlayan bir duygusallık olarak önem sahibidir. Bu insanın gözünde din hayatı sadece kendisinin kefil olduğu bir ahlâk sistemi olarak yaşanır..."

Cuma Mektupları 1, İsmet Özel (Çıdam Yayınları(Epub))Cuma Mektupları 1, İsmet Özel (Çıdam Yayınları(Epub))
Belkin, bir alıntı ekledi.
 6 dk.

Ayaklarının altı mı tutuştu, tut suya, tepen mi yandı, eğil musluğa... Su, cana can katan su, hele bir de bağrını dayadın mı çeşmeye, bulunmaz mutluluk be!..

Zıkkımın Kökü, Muzaffer İzgüZıkkımın Kökü, Muzaffer İzgü
özlem, bir alıntı ekledi.
 7 dk.

Hangi ulus yasa koymaya elverişlidir öyleyse? Aşağı yukarı soy birliği, bir çıkar birliği ya da bir sözleşmeyle birbirine bağlı olmakla birlikte henüz yasaların gerçek boyunduru­ğu altına girmemiş olan; kökleşmiş törenleri, kör inançları olmayan; apansızın saldırıya uğramaktan korkmayan; komşularının kavgalarına katılmaksızın tek başına her birine karşıkoyabilen ya da birinin yardımıyla öbürünü püskürtebilen; üyeleri birbirini tanıyan, kimseye bir insanın taşıyabileceğinden ağır yük yüklemeyen; başka uluslardan karşılıklı olarak uzak kalabilen; zengin ya da yoksul olmayan, kendi yağıyla kavrulan; kısacası, eski bir ulusun dayanıklılığıyla yeni bir ulusun uysallığını birleştiren bir ulus.

Toplum Sözleşmesi, Jean-Jacques RousseauToplum Sözleşmesi, Jean-Jacques Rousseau
Belkin, bir alıntı ekledi.
8 dk.

Belki de, biz kışın dünyaya geldiğimizden leylekler burada değildi. Suç anamın, azıcık dişini sıkıp da bizi marttan sonra dünyaya getirseydi, leyleğe binme mutluluğuna biz de erişirdik...

Zıkkımın Kökü, Muzaffer İzgüZıkkımın Kökü, Muzaffer İzgü
İdil Bayram, bir alıntı ekledi.
8 dk.

Kalorifer ve Bahar
Kış güzel şeydir. Tabiat yemişleri, mahsulleri, kuşları ve arılarıyla insanların saadeti için çalıştığı gün mevsimler ne güzeldir! Çalışan bir insan için kış bir ılık su, yaz serin bir vantilatör dür.
Kış saadetimizi tamamlamak için geliyor. Bahar, aşkımızı tazelemek için. Yaz, damarlarımızda ki çalışma arzusuna biraz tembellik, güneş ve kudret doldurmak için...İnsanlar yalnız baharda hakikati, ağaçlar gibi yeşererek hissederlerdi. Bir oğlan bir kızı dudağından öptüğü zaman, bir ana oğlunu kucakladığı zaman, bir komşu öteki komşusunun elini sıktığı zaman, sokakta insan her gördüğünü tutmak, onunla konuşmak, söylemek, söyletmek isterdi...

Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 15 - Türkiye İş Bankası / Kültür Yayınları)Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 15 - Türkiye İş Bankası / Kültür Yayınları)