Özlemnd, bir alıntı ekledi.
56 sn. · Kitabı okuyor

" Unutmayın ki, dünyada en korkunç şey ümidini kaybetmektir."

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali (Sayfa 261)İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali (Sayfa 261)
21. Yüzyıl Cadısı, bir alıntı ekledi.
2 dk.

Ayakkabınızın ucuyla vurup fırlattığınız taş parçası bile Shakespeare'den uzun yaşayacak.

Deniz Feneri, Virginia Woolf (Sayfa 52)Deniz Feneri, Virginia Woolf (Sayfa 52)
Dilara Ulaş, bir alıntı ekledi.
2 dk.

Uyku. İnsana verilmiş tek mucize. Kendinden geçmek. Gözlerini kapatıp huzura dalmak. Ve uyanıldığında yeniden başlamak. Tek ihtiyacım buydu.

Kinyas ve Kayra, Hakan Günday (Sayfa 468)Kinyas ve Kayra, Hakan Günday (Sayfa 468)
Yusuf, bir alıntı ekledi.
3 dk.

Bu kafalar kendilerini tözün başıboş mayalanışına bıraktıklarında, sanırlar ki özbilinci örterek ve anlaktan vazgeçerek Tanrının sevdiklerinden olmuşlardır — sevgili kullar ki, Tanrı bilgeliği onlara uykuda verir; böylece gerçekte uykuda aldıkları ve doğurdukları da düşlerden başka birşey değildir

Tinin Görüngübilimi, Georg Wilhelm Friedrich HegelTinin Görüngübilimi, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
21. Yüzyıl Cadısı, bir alıntı ekledi.
3 dk.

Mr. Bankes gözleriyle onu izleyerek, evet, dedi. Yazık, çok yazıktı.(Lily beni korkutuyor gibi bir şey söylemişti-durup dururken birden öyle değişiyordu ki) Mr. Bankes, evet, dedi, biraz daha herkes gibi olabilse, yazık, çok yazıktı.

Deniz Feneri, Virginia Woolf (Sayfa 64)Deniz Feneri, Virginia Woolf (Sayfa 64)
Ares ares, bir alıntı ekledi.
4 dk.

III.Napoleon'un politikasının kararsızlığı, kendi kişisel duygularının bir yansımasıydı. “Kardeş” krallara güvenmeyen Napoleon, kamuoyuna dayanmayı yeğledi ve politikası, popülerliğini istenen düzeyde tutmak için neyin gerekli olduğuna paralel ola-rak dalgalandı. 1857’de, her yerde hazır ve nazır Baron Hübner, Avusturya İmparatoru’na şunları yazıyordu:
“O’nun (Napoleon’un) gözünde dış politika, Fransa’daki yönetimini gü-vence altına almak, tahtını meşru hale getirmek ve hanedanını kurmak için sadece bir araçtır... Ülke içinde kendisini popüler yapmak için fay-dalı herhangi bir araçtan ve kombinezondan vazgeçmez”3
Napoleon, bu süreç içinde kendi planladığı krizlerin tutsağı oldu. Çünkü krizi doğru yönlendirmek için gerekli olan iç pusuladan yoksundu. Yılmadan, usanmadan şimdi İtalya’da, yarın Polonya’da, sonra Almanya’da krizleri teşvik eder durur, ancak nihai sonuçlar alınmadan geri çekilirdi. Amcasının ihtirası-na sahipti, ancak onun sağlam sinirlerine, dehasına ve vahşi gücüne sahip değildi. Kuzey İtalya sınırları içinde kaldıkça İtalyan milliyetçiliğini destekledi ve savaş riski taşımadığı sürece Polonya’nın bağımsızlığını savundu. Alman-ya’ya gelince, açıkçası hangi taraf üzerine oynayacağını bilmiyordu. Avusturya ve Prusya arasındaki mücadelenin uzun süreceğini tahmin ederek ve hangi tarafın galip geleceğini anlamadan, ileride galip gelecek olan Prusya’dan taz-minat isteyerek kendisini gülünç duruma soktu.

Diplomasi, Henry KissingerDiplomasi, Henry Kissinger
Aleyna, bir alıntı ekledi.
5 dk.

Sizin de yüzünüzde acıya benzer bir şeyler okuyorum.

Suç ve Ceza, Dostoyevski (Sayfa 17)Suç ve Ceza, Dostoyevski (Sayfa 17)
21. Yüzyıl Cadısı, bir alıntı ekledi.
5 dk.

Kulaklarında Mr. Tansley'in sesini duyuyordu: "Kadınlar resim yapamaz, kadınlar yazı yazamaz..."

Deniz Feneri, Virginia Woolf (Sayfa 67)Deniz Feneri, Virginia Woolf (Sayfa 67)